American Journal of Botany 97(1): 49-58. 2010. Data Supplement S3- pageDovnload 0.7 Mb.
Pagina2/10
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

S_officinarum AGAGCTAAAG TGGCTCCTAA GAAGAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

Z_mays AGAGCTAAAG TGGCTCCTAA GAAGAGTGTT ATTGTACCTA TTAAAGAAAT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AGAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAATAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

T_aestivum AGAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAATAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT
1351 1400

A_stolonifera TAAACTCATT ATCAAAGGTA GAGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCGAGCTA

F_arundinaceum TAAAGTCATT ATCAAAGGTA GAGATATGAA AAGAGGAAAA AGCCGAGCTA

L_perenne TAAAGTCATT ATCAAAGGTA GAGATATGAA AAGAGGAAAA AGCCGAGCTA

B_distachyon GAAAGTCATT ATCAAAGGTA GAGATATGAA AAGAGGGAGA AGGCGAGCTA

O_nivara GAAACTCATT ATCAAAGGTA GGGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCGAGCTA

O_sativa GAAACTCATT ATCAAAGGTA GGGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCGAGCTA

S_bicolor GAAACTCATT ATCAAGGGTA GGGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCTAGCTA

S_officinarum GAAACTCATT AGCAAGGGTA GGGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCTAGCTA

Z_mays GAAACTCATT ATCCAGGGTA GGGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCTAGCTA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AAAACTCATT ATCAAAGGTA AAGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCGAGCTA

T_aestivum AAAACTCATT ATCAAAGGTA AAGATATGAA AAGAGGAAGA AGTCGAGCTA
1401 1450

A_stolonifera GAAGAAAAAT ACCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

F_arundinaceum GAAGAAAAAT CCCGGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

L_perenne GAAGAAAAAT CCCGGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

B_distachyon GAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

O_nivara TAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCTGAA

O_sativa TAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCTGAA

S_bicolor GAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

S_officinarum GAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

Z_mays GAAGAAAAAT CCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GAAGAAAAAT TCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCGTGTAT AAGAGCCGAA

T_aestivum GAAGAAAAAT TCCCGCAGCA ACCATAGTTG CTGCTTGTAT AAGAGCTGAA
1451 1500

A_stolonifera ATGGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

F_arundinaceum ATGGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCTGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

L_perenne ATGGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCTGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

B_distachyon ATGGGAGTGG GTCCCTCCAT TGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

O_nivara ATGGGGGTGG GTCCTTCCAT AGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

O_sativa ATGGGGGTGG GTCCTTCCAT AGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

S_bicolor ATGGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCAGGT AACCATACGT GAAGAGGAAA

S_officinarum ATGGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCAGGT AACCATACGT GAAGAGGAAA

Z_mays ATAGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCAGGT AACCATACGT GAAGAGGAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATAGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA

T_aestivum ATAGGAGTGG GTCCTTCCAT AGCATCGGGT AACCATACGT GAAGAGGGAA
1501 1550

A_stolonifera TTGTGCGGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

F_arundinaceum TTGTGCAGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

L_perenne TTGTGCAGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

B_distachyon TTGTGCGGAT TTCGCAACTG CCCCAAGGAA TAATAAAAAA GCACATAAAG

O_nivara TTGTGCCGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAA

O_sativa TTGTGCCGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAA

S_bicolor TTGTGCAGAT TTTGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

S_officinarum TTGTGCAGAT TTTGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

Z_mays TTGTGCAGAT TTTGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTGTGCGGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG

T_aestivum TTGTGCGGAT TTCGCAACTG CACCAAGGAA TAATAAAAAA GCACACAAAG
1551 1600

A_stolonifera TAGTAAGTAA AGAGTTAATT CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

F_arundinaceum TAGTAAGTAA AGAGTTAATT CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

L_perenne TAGTAAGTAA AGAGTTAATT CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

B_distachyon TAGTAAGTAA AGAGGTCGTC CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTGTT

O_nivara TAGTAAGCAA GGAGTTAATC TCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

O_sativa TAGTAAGCAA GGAGTTAATC TCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

S_bicolor TAGTAAGTAA GGAATTAATC CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

S_officinarum TAGTAAGTAA GGAATTAATC CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

Z_mays TAGTAAGTAA GGAATTAATC CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAGTAAGTAA AGAGTTAATT CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCGATT

T_aestivum TAGTAAGTAA AGAGTTAACT CCATTATTAG GAATCCAGTT ATTAGCTATT
1601 1650

A_stolonifera TTGAACAAAT CCCTAAACTC TAAACTACCC GTTATCCAAA AAAAACCTAA

F_arundinaceum TTGAACAAAT CCCTAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAA

L_perenne TTGAACAAAT CCCTAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAA

B_distachyon TGGAACAAAT CCCTAAATTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAA

O_nivara TTAAACAAAT CCCGAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAG

O_sativa TTAAACAAAT CCCGAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAG

S_bicolor TTGAACAAAT CCCGAAACTC CAAACTACCC GTTATCCAAA AAAAACCTAA

S_officinarum TTGAACAAAT CCCGAAACTC CAAACTACCC GTTATCCAAA AAAAACCTAA

Z_mays TTGAACAAAT CCCGAAACTC CAAACTACCC GTTATCCAAA AAAAACCTAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TGGAACAAAT CCCTAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAA

T_aestivum TTGAACAAAT CCCTAAACTC TAAACTACCT GTTATCCAAA AAAAACCTAA
1651 1700

A_stolonifera AATTCCTAAT AATAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

F_arundinaceum AATTCCTAAT AATAAACCAA AATCTCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

L_perenne AATTCCTAAT AATAAACCAA AATCTCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

B_distachyon AATTCCTAAT AAAAGACCAA AATCACCTAT ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

O_nivara AATTCCTAAT AACAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

O_sativa AATTCCTAAT AACAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

S_bicolor AATTCCTAAT AACAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

S_officinarum AATTCCTAAT AACAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

Z_mays AATTCCTAAT AACAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AATTCCTAAT AATAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT

T_aestivum AATTCCTAAT AATAGACCAA AATCCCCTAC ACGATTAGTT ACAAAAGCTT
1701 1750

A_stolonifera TTTGACAAGC ACTCGCTGCG AGTGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

F_arundinaceum TTTGACAAGC ACTCGCGGCG ATCGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

L_perenne TTTGACAAGC ACTCGCGGCG ATCGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

B_distachyon TTTGACAAGC GCTCGCTGCG ATTGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

O_nivara TTTGACAAGC ACTCGCTGCA ATTGGCCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

O_sativa TTTGACAAGC ACTCGCTGCA ATTGGCCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

S_bicolor TTTGACAAGC ACTCGCTGCA ATTGGCCGCG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

S_officinarum TTTGACAAGC ACTCGCTGCA ATTGGCCGCG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

Z_mays TTTGACAAGC ACTCGCTGCA ATTGGCCGCG TAAACCAAAA ACCTATCAAT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTTGACAAGC ACTCGCTGCG ATTGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT

T_aestivum TTTGACAAGC ACTCGCTGCG ATTGGTCGTG TAAACCAAAA GCCTATCAAT
1751 1800

A_stolonifera AAATAGGAAC ACATTCCTAC GAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATTAA

F_arundinaceum AAATAGGAAC ACATTCCCAC GAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

L_perenne AAATAGGAAC ACATTCCCAC GAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

B_distachyon AAATAGGAAC ACATTCCCAC AAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

O_nivara AAATAGGAAC ACATTCCCAC AAGCTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

O_sativa AAATAGGAAC ACATTCCCAC AAGCTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

S_bicolor AAATAGGAAC ACATTCCGAC AAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

S_officinarum AAATAGGAAC ACATTCCGAC AAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

Z_mays AAATAGGAAC ACATTCCCAC AAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AAATAAGAAC ACATTCCCAC GAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA

T_aestivum AAATAAGAAC ACATTCCCAC GAGTTCCCAA AAAAAATAAA TTTGTATCAA
1801 1850

A_stolonifera ATTGGAGCTA GTAACCAATC CCAGCATGGA AGTATTGAAA AAACTTATAT

F_arundinaceum ATTGGAGCTA GTAACCAATC CCAACATAGA AGTAGTGAAA AAACTTATAT

L_perenne ATTGGAGCTA GTAACCAATC CCAACATAGA AGTAGTGAAA AAACTTATAT

B_distachyon ATTTGAACTA GTAACCAATC CCAACATGGA AATATTGAAA AAACTTATAT

O_nivara ATTGGAACTA GTAACCAATC CCAACATGGA AGTATTGAAA AAACTTATAT

O_sativa ATTGGAACTA GTAACCAATC CCAACATGGA AGTATTGAAA AAACTTATAT

S_bicolor ATTGGAACTA GTAACCAATC CCAACATGGA AGTATTAAAA AAACTTATAT

S_officinarum ATTGGAACTA GTAACCAATC CCAACATGGA AGTATTAAAA AAACTTATAT

Z_mays ATTGGAACTA GTAACCAATC CTAACATGGA AGTATTAAAA AAACTTATAT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATTGGAGCTA GTAACCAATC CCAACATAGA AGTATTGAAA AAACTTATAT

T_aestivum ATTGGAGCTA GTAACCAATC CCAACATGGA AGTATTGAAA AAACTTATAT
1851 1900

A_stolonifera AAACAAAAAA TCTCAAATAC CCTTCATCGT GAGACATATA ACCGTCACTA

F_arundinaceum AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ACCATCACTA

L_perenne AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ACCATCACTA

B_distachyon AAATAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCAT GAGACATATA ACCATCACTA

O_nivara AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCCTCATCGT GAGACATATA ATCATCACTA

O_sativa AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCCTCATCGT GAGACATATA ATCATCACTA

S_bicolor AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ATCGTCACTA

S_officinarum AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ATCGTCACTA

Z_mays AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ATCGTCACTA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ACCATCACTA

T_aestivum AAACAAAAAA TCTCAAATAT CCTTCATCGT GAGACATATA ACCATCACTA
1901 1950

A_stolonifera TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

F_arundinaceum TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

L_perenne TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

B_distachyon TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGCATTA ACATAATCGA

O_nivara TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

O_sativa TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

S_bicolor TAAATAAGAA CTAAGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

S_officinarum TAAATAAGAA CTAAGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

Z_mays TAAATAAGAA CTAAGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA

T_aestivum TAAATAAGAA CCAGGATTCC TACAGTAGTA ATTAGTATTA ACATAATAGA
1951 2000

A_stolonifera AGTAAGCGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAAGAAAAA TCATTATTCA

F_arundinaceum AGTAAGTGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

L_perenne AGTAAGTGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

B_distachyon AGTAAGCGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

O_nivara AGTAAGCGGG TCGATTAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

O_sativa AGTAAGCGGG TCGATTAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

S_bicolor CGTAAGGGGG TCGACCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

S_officinarum CGTAAGGGGG TCGACCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

Z_mays CGTAAGGGGG TCGACCAAGT ATCCAAATTC TAAGGAAAAA TCATTATTGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AGTAAGTGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAAGAAAAA TCATTATTGA

T_aestivum AGTAAGTGGG TCAATCAAGT ATCCAAATTC TAAAGAAAAA TCATTATTGA
2001 2050

A_stolonifera CGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

F_arundinaceum CGGTCCAAGA CCATAGGTAC TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

L_perenne CGGTCCAAGA CCATAGGTAC TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

B_distachyon TGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

O_nivara CGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

O_sativa CGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

S_bicolor TGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

S_officinarum TGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

Z_mays TGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare CGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATAG AACTTCCATT TATTTGTTGA

T_aestivum CGGTCCAAGA CCATAGATAT TGATAGATCG AACTTCCATT TATTTGTTGA
2051 2100

A_stolonifera ATAGACAGTT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAACA GTAAAACACT

F_arundinaceum ATAGACAGTT GAATGGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA ATAAAACACT

L_perenne ATAGACAGTT GAATGGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA ATAAAACACT

B_distachyon ATAGACAATT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAACACT

O_nivara ATAGACAGGT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAAA GTAAAACACT

O_sativa ATAGACAGGT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAAA GTAAAACACT

S_bicolor ATAGACAGGT GAAGTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAATACT

S_officinarum ATAGACAGGT GAAGTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAATACT

Z_mays ATAGACAGGT GAAGTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAATACT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATAGACAGTT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAACACT

T_aestivum ATAGACAGTT GAACTGAGAA TACCATAGCT ATACTTAAGA GTAAAACACT
2101 2150

A_stolonifera AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTC GGAATAAAAA

F_arundinaceum AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTCT TGTTGCTGTC GGAATAAAAA

L_perenne AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTCT TGTTGCTGTC GGAATAAAAA

B_distachyon AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAAATTTTT TGTTGCGATC GGAATAAGAA

O_nivara AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTT GGAACAAGAA

O_sativa AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTT GGAACAAGAA

S_bicolor AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTG GGAATAAGAA

S_officinarum AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTG GGAATAAGAA

Z_mays AGGAAAAGCC CATATCCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTA GGAATAAGAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTC GGAATAAGAA

T_aestivum AGGAAAAGCC CATATGCGAC GAAGATTTTT TGTTGCTGTC GGAATAAGAA
2151 2200

A_stolonifera AAAGGCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

F_arundinaceum AAAGGCCAAA CCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

L_perenne AAAGGCCAAA CCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

B_distachyon AAAGGCCAAA CCCCATTGAC AGAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

O_nivara AAAGTCCAAA CCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

O_sativa AAAGTCCAAA CCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

S_bicolor AAAGTCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGAATT

S_officinarum AAAGTCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGAATT

Z_mays AAAGTCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGAATT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAAGGCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT

T_aestivum TAAGGCCAAA TCCCATTGAC ATAATAACTG GAAGTGGGAG AAGAGGGATT
2201 2250

A_stolonifera ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAG TTGAAATTTT

F_arundinaceum ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCAATTTT

L_perenne ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCAATTTT

B_distachyon ACCCAAGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTAAAATTTT

O_nivara ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCAATTTT

O_sativa ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCAATTTT

S_bicolor ACCCAGGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TAGCAATTTT

S_officinarum ACCCAGGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TAGCAATTTT

Z_mays ACCCAGGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TAGCAATTTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCGATTTT

T_aestivum ACCCATGCAT ATTGATATGT ATGTTCCATA AGAAAAGAAA TTGCAATTTT
2251 2300

A_stolonifera TACTTGAAAT TTTTACTTTA ATTTTTCGAT AAA....... ATAAAATTGT

F_arundinaceum TACTT..... ........TA ATTTTTCTAT AAA....... ATAAAATTGT

L_perenne TACTT..... ........TA ATTTTTCTAT AAA....... AAAAAATTGT

B_distachyon TACTTGAAAT TTTTACTTCA ATTTTT.TAT ..A....... AAAAAATTGT

O_nivara TACTTGAAAA TTTTACTTCA ATTTTTCTAT AAAATT.... G.AAAAAAGT

O_sativa TACTTGAAAA TTTTACTTCA ATTTTTCTAT AAAATT.... G.AAAAAAGT

S_bicolor TAGTTTAAAT TTATAGTTCA ATTTTTCTCT AAAAT..... .......TGT

S_officinarum TAGTTTAAAT TTATAGTTCA ATTTTTCTAT AAAAT..... .......TGT

Z_mays TAGTTTAAAT TTATAGTTCA ATTTTTCTAT AAAATA.... ...AAATTGT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TACTT..... ........CA ATTTTT.... ........CT ATAAAATTGT

T_aestivum TACTT..... ........CA ATTTTTACTT CAATTTTTCT ATAAAATTGT
2301 2350

A_stolonifera TTCCGATTCA CCAAACCAAT TCTTATCTCT TTCTGAAGGA ATAAATAAAA

F_arundinaceum TTCCGATTCA CCAAACCAAT TCTTATCTCT TTCTGAAGGA ATAAATAAAA

L_perenne TTCCGATTCA CCAAACCAAT TCTTATCTCT TTCTGAAGGA ATAAATAAAA

B_distachyon TTCTGATTCA CCAAACCTAT TCTTATCTCT TTCTGAAGGA ATAAATAATA

O_nivara TTCCGATTCA CCAAACTAAT TCTTATCTAT TTCTGAAGGA AT........

O_sativa TTCCGATTCA CCAAACTAAT TCTTATCTAT TTCTGAAGGA AT........

S_bicolor TTCCGATTCA CCAAACCTAT TCTTATCTCT TTCTAAAGGA ATTCAAAAAA

S_officinarum TTCCGATTCA CCAAACCTAT TCTTATCTCT TTCTAAAGGA ATTCAAAAAA

Z_mays TTCCGATTCA CCAAACCTAT TCTTATCTCT TTCTAAAGGA ATTAAAAAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTCCGATTCA CCAAACCAAC TCTTATCTCT TTCTGAAAGA ATAAATAAAA

T_aestivum TTCCGATTCA CCAAACCAAT TCTTATCTCT TTCTGAAAGA ATAAATAAAA
2351 2400

A_stolonifera AG.......A ATAAGAAAAA A.ACTGGAAT TCTTAATTTT TCCAAAATTT

F_arundinaceum AG.......A ATAAG..... .......... .......... ..........

L_perenne AG.......A ATAAG..... .......... .......... ..........

B_distachyon AGTAAAAAAA ATAAGAAAAA ATACTGGAAT TCTTAATTTT TG.AAAATTT

O_nivara .......... ....AAAAAA ATACTAGAAT TCTTAATTTT TCAAAAA.TT

O_sativa .......... ....AAAAAA ATACTAGAAT TCTTAATTTT TCAAAAA.TT

S_bicolor CAAAATAAGA AAAAGAAAAA ATACTGGAAT TCTGGATTTT TCAAAT..TT

S_officinarum CAAAATAAGA AAAAGCAAAA ATACTGGAAT TCTGGATTTT TCAAAT..TT

Z_mays CAAAATAAGA AAAATAAAAA ATACTGGAAT TATGAATTTT TCTAAT..TT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AG.......A ATAAGAAAAA ATACTGGAAT TCTTCATTTT TTAAAAATTT

T_aestivum AG.......A ATAAGAAAAA ATACTGAAAT TCTTAATTTT TCAAAAATTT
2401 2450

A_stolonifera ATTTCATTGA GATAATCAAA AATTAAAGAT GGGTTGAATT GGTTAAATT.

F_arundinaceum .......... ......CAAA AATGAAGAAT GGGTTTAATT GATTAAATT.

L_perenne .......... ......CAAA AATGAAGAAT GGGTTTAATT AATTAAATT.

B_distachyon ATATCATTGA AATAATCCAA AATTAAGAAT GGGTTTAGTT GGTTAAATTC

O_nivara TTCTCATTGA AACAATCAAA AAATAAGAAT AGGTTTTGTT GGTTAAAGT.

O_sativa TTCTCATTGA AACAATCAAA AAATAAGAAT AGGTTTTGTT GGTTAAAGT.

S_bicolor CTCTCATTAA AATATTCCAA AATTAAGAAT GGGTTTAGCT ACTTAAATT.

S_officinarum CTCTCATTAA AATATTCCAA AATTCAGAAT GGGTTTAGTT ACTGAAATT.

Z_mays CTCTCATTAA AATAT.CCAA AATTTAGAAT GGGTTTAGTT ACTTAAATT.

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATCTCATTGA AATAATAAAA AATGAAGAAT GGGTTTAGTT GGTTAAATT.

T_aestivum ATCTCATTGA AATAATTAAA AATTAAGAAT GGGTTTAGTT GGTTAAATT.
2451 2500

A_stolonifera .CAAAAAGTT AATAAAATAA GTTCGTTACC CAGTTATTAC .....CTAAA

F_arundinaceum .AAAAAAGTT AATCAAATAA CTTCGTTACC TAGTTATTAC .....CTAAA

L_perenne .AAAAAAGTT AATCAAATAA CTTCGTTACC TAGTTATTAC .....CTAAA

B_distachyon AAAAAAAGTT AATCAACTAA CTTCGTTACC TAGTTATTAT .....CTAAA

O_nivara .CAAAAAGTT AATGAAATAA CTTCGTTACC TAGTTATTAC CT.....AAA

O_sativa .CAAAAAGTT AATGAAATAA CTTCGTTACC TAGTTATTAC CT.....AAA

S_bicolor .CAAAAAGTG AATCAAAGAA TTTCAGTATC TAGTTATTAG TT...AAAAA

S_officinarum .CAAAAAGTG AATCAAAGAA TTTCAGTATC TAGTTATTAG TT...AAAAA

Z_mays .CAAAAAGTG AATCAAAGAA TTTCGGTATC TAGTTATTAG T.....AAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare .CAAAAAGTT AATCAAATAA CTTCGTTACC TAGTTATTAT .....CTAAA

T_aestivum .CAAAAAGTT AATAAAATAA CTAGGTAACG AAGTTATTTT ATTACCTAAA
2501 2550

A_stolonifera TAAGGATATT TATTAAAATA AA...AAAAA A.AGTGGAAT CTTTTTACTT

F_arundinaceum TAAGGATATT TATTAAAATA AA...AAAAA AAGGTTGCAT TTTTTTACTT

L_perenne TAAGGATATT TATTAAAATA AA...AAAAA A.GGTTGCAT TTTTTTACTT

B_distachyon TAAGGATATT TATGAAAA.. ......AAAA A..GTGGAAT CATTTAACTT

O_nivara GAAGGACTTT TATTAAAATA C....AAAAA AAGATTGAAT ..........

O_sativa GAAGGACTTT TATTAAAATA C....AAAAA AAGATTGAAT ..........

S_bicolor AAAATATATT TATTAAAATA C....AAA.. .......... ..........

S_officinarum AAAA.ATATT TATTAAAATA C....AAAAA AAGATTGAAT AATTTTACTT

Z_mays AAAA.ATATT TATTAAAATA C....AAAAA AAGATTGAAT AATTTTACTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAAAGATATT TACAAAAA.. .....AAAAA AAAG..GAAT CGTTTTACTT

T_aestivum TAAAGATATT TATAAAAATA AAAAAAAAAA AAAGTTGAAT CATTTTACTT
2551 2600

A_stolonifera TCTA...... .TTCATTTTG AGATTTCTTT AAAACAAAGA TGAAGCAGCT

F_arundinaceum TCTA...... .TTAATTTTA ATATTTCTTT AAA.CAAAGA TGAAACAGCT

L_perenne TCTA...... .TTAATTTTG ATATTTCTTT AAAACAAAGA TGAAACAGCT

B_distachyon TCTA...... .TTCATTTTT CTATTTCTTT AAAACAAAGA TGAAGCAGCT

O_nivara .CAT...... .TTTACTTTA ATATTTTTTT GTATTAAA.A TGAAGCAGCT

O_sativa .CAT...... .TTTACTTTA ATATTTTTTT GTATTAAA.A TGAAGCAGCT

S_bicolor .CTA...... .ATCATTTTT GTATTTCTTT CTGTTAAA.A TAAAAGAGCT

S_officinarum TCTA...... .ATCATTTTT GTATTTCTTT CTGTTAAA.A TAAAAGAGCT

Z_mays TCTA...... .ATCATTTTT GTATTTCTTT TTGTTAAA.A TAAAAGAGCT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTTACTTTCT ATTCATTTTT ATATTTCTTT AAAACAAAGA TGAAACAGCT

T_aestivum TCTATTCATA ATTCATTTTT ATATTTCTTT AAAACAAAGA TGAAACAGCT
2601 2650

A_stolonifera GTCTTGTTTC GTAA....CT GA..TTGATT GAATTCCAAT GAAAAGAAAA

F_arundinaceum CTCCTGTTTC GTAC....CT GA..TTAATG GAATCCCAAT AAAA.GAAAA

L_perenne CTCTTGTTTT GTAA....CT GA..TTAATC GAATTCCAAT AAAAAGAAAA

B_distachyon CTCTTGTTT. .......... .......AGA GAACTAAAAT ..........

O_nivara CCCTTGTTTC GTAA....CT CAAATTGATT GGAATTCAA. ..........

O_sativa CCCTTGTTTC GTAA....CT CAAATTGATT GGAATTCAA. ..........

S_bicolor CTGTTGTTTC GTAA....TT GA..TTGATT GGATTCCAAA .....GAAAA

S_officinarum CTGTTGTTTC GTAA....TT GA..TTGATT GAATTCCAAA .....GAAAA

Z_mays CTCTTGTTTC GTAA....TT GA..TTGATT GAATTCCAAA .....GAAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare CTCTTGTTCC ATAA....CT GA..TTGAGT GAATTCCAAT .....GAAAA

T_aestivum CTCTTGTTCC ATAATTAACT GA..TTGAGT GAATTCCAAT .....GAAAA
2651 2700

A_stolonifera CCCATGTTTA TAAAAAATTC TCAAATAGTT CTTACTGAAA TATAGAACTC

F_arundinaceum CCCATGTTTA TAATAAATTA TCAAATAGTC GTTACTTCA. TATAGAACTG

L_perenne CCCATGTTTA TAATAAATTA TCAAATAGTC GTTACTTCA. TATAGAACTG

B_distachyon .......... .......... .......... .......... ..........

O_nivara .......... .......TTC TGGAATACT. .TTAATTAA. ..........

O_sativa .......... .......TTC TGGAATACT. .TTAATTAA. ..........

S_bicolor CCTATATTTA TAGGAAATTC TCGAATATTG CTTATTTCAT .ATA.AAAGG

S_officinarum CCTATATTTA TAGGAAATTC TCGAATATTG CTTATTTCAT .ATA.AAAGG

Z_mays CCTATATTTA TAGGAAATTC TCGAATATTG CTTATTTCAT .ATA.AAAGG1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina