American Journal of Botany 97(1): 49-58. 2010. Data Supplement S3- pageDovnload 0.7 Mb.
Pagina6/10
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

B_distachyon GTAGCTGAAT ATAGACGCCT CTTTCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

O_nivara GTAGCTGAAT AGAGACGCCT CTTCCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

O_sativa GTAGCTGAAT AGAGACGCCT CTTCCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

S_bicolor GTAGCTGAAT ACAGACGCCT CTTTCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

S_officinarum GTAGCTGAAT ACAGACGCCT CTTTCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

Z_mays GTAGCTGAAT ACAGACGCCT CTTTCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

P_aphrodite GTAGTTGAGT ATAGACATTT TTTTCCTCCC CACATGGATA AAAGTAAATA

H_vulgare GTAGCTGAAT ATAGACGCCT CTTTCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA

T_aestivum GTAGCTGAAT ATAGACGCCT CTTCCCCCCC CACATGGATA AAAGTAAGTA
6801 6850

A_stolonifera AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

F_arundinaceum AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

L_perenne AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

B_distachyon CACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

O_nivara AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

O_sativa AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

S_bicolor AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

S_officinarum AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

Z_mays AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

P_aphrodite AAAAAGGAAT TAATTTTAAT TCCTACATGA TGAGAAAAAG GAAAAAGTCT

H_vulgare AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT

T_aestivum AACA.GGAAT TAATTCTAAC TCCCACATGA TAAAAAAAAG TAAAAGGTCT
6851 6900

A_stolonifera CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCGA GCATCAGGAA

F_arundinaceum CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCTA GCATCAAGAA

L_perenne CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCTA GCATCAAGAA

B_distachyon CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

O_nivara CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCGCTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

O_sativa CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCGCTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

S_bicolor CGTGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCGCTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

S_officinarum CGTGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCGCTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

Z_mays CGTGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCGCTA TACATTGCTA GCATCAGGAA

P_aphrodite CGAGAAGAAT ATGATGCTAT TTGACCACTA TACATTGCTA ACATCAAGAA

H_vulgare CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCGA GCATCAGGAA

T_aestivum CGCGAAGAAA ATAATCCTAT TTGACCACTA TACATTGCGA GCATCAGGAA
6901 6950

A_stolonifera ATAGAATAAT CGCGAATTCC GGGTAACTGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

F_arundinaceum ATAGAATAAT CGCGAATTCC GAGTAACTGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

L_perenne ATAGAATAAT CGCGAATTCC GGGTAACTGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

B_distachyon ATAGAATAAT CGCGAATTCC GGGTAACAGG CCAAGCAGCT AAAGTAGCTA

O_nivara ATAGAATAAT CGGGAATTCC GGGTAACCGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

O_sativa ATAGAATAAT CGGGAATTCC GGGTAACCGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

S_bicolor ATAGAATAAT TGCGAATTCC GAGTAACCGG CCAAGCCGCT AAAGTAGCTA

S_officinarum ATAGAATAAT TGCGAATTCC GAGTAACCGG CCAAGCCGCT AAAGTAGCTA

Z_mays ATAGAATAAT TGCGAATTCC GAGTAACCGG CCAAGCCGCT AAAGTAGCTA

P_aphrodite ATATAAAAAT CGCGGATTTT TAGTAATTGG CCAAGCTACT AAA.......

H_vulgare ATAGAATAAT CGCGAATTCC GTGTAATTGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA

T_aestivum ATAGAATAAT CGCGAATTCC GTGTAATTGG CCAAGCTGCT AAAGTAGCTA
6951 7000

A_stolonifera AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATGG ATCCTACTGA AAGTCCATCG

F_arundinaceum AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

L_perenne AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

B_distachyon AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATGG ATCCTAATGA AAGTCCATCA

O_nivara AAGTAGTCAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

O_sativa AAGTAGTCAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

S_bicolor AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

S_officinarum AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

Z_mays AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTGGATCG

P_aphrodite ..GTAGTTCT AAATCCTGTC AGTAAAAAGG GTCCTATGGA AAGTCCATCG

H_vulgare AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATGG ATCCTAATGA AAGTCCATCG

T_aestivum AAGTAGTGAT AAATCCTGTC AATAAAATAG ATCCTAATGA AAGTCCATCG
7001 7050

A_stolonifera ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAGTATA TCTATCCATT TATAATCCTC

F_arundinaceum ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAGATA TCTATCCATT TATAATCCTC

L_perenne ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAGATA TCTATCCATT TATAATCCTC

B_distachyon ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAGACA TCTATCCATT TAGAATCCTC

O_nivara ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATTGAAGACA TCTATCCATT TAGAATCCTC

O_sativa ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATTGAAGACA TCTATCCATT TAGAATCCTC

S_bicolor ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAAACA TCTATCCATT TCGAATCCTC

S_officinarum ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAAACA TCTATCCATT TAGAATCCTC

Z_mays ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAAACA TCTATCCATT TAGAATCCTC

P_aphrodite GTTTCCAGTC TCCATTGAAA ATCAAAAAGA TTGATCCATT TAGAATCCGT

H_vulgare ATTCCCAATC TCCAATGGAA ATCGAAGACA TCTATCCATT TATAATCCTC

T_aestivum ATTCCCAATC TCCAGTGGAA ATCGAAGACA TCTATCCATT TATAATCCTC
7051 7100

A_stolonifera CTTTAGTTGG ATTAAGGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

F_arundinaceum CTTTAATTGG ATTAAAGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA GCAGAATGCA

L_perenne CTTTAATTGG ATTAAAGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA GCAGAATGCA

B_distachyon TTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

O_nivara TTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAATTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

O_sativa TTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAATTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

S_bicolor CTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAATTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

S_officinarum CTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAATTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

Z_mays CTTTAATTGG ATTAAAGGAT CCTCCAATTG G.AAATGATA ACAGAATGCA

P_aphrodite CTTAGATTGG ATTAATGGAT TCTCTAATTG GGAAATGATA ACAAAATAAA

H_vulgare CTTTAATTGA ATTAAGGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA ACAGAACGCA

T_aestivum CTTTAATTGG ATTAAGGGAT CCTCCAGTTG G.AAATGATA ACAGAACGCA
7101 7150

A_stolonifera T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGATATA

F_arundinaceum TATTATGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATGGATATA

L_perenne T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATGGATATA

B_distachyon T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATGGATATA

O_nivara T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGACATA

O_sativa T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGACATA

S_bicolor T...AAGT.. ......CATT ATAAGGAATT CTAATAAACA AATAGCTATA

S_officinarum T...AAGT.. ......CATT ATAAGGAATT CTAATAAACA AATAGCTATA

Z_mays T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGCTATA

P_aphrodite ACCAAAATAA ATAGATCATT AGAAGGAACT CTAGGATACA TATATATAGA

H_vulgare T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGATATA

T_aestivum T...AAGT.. ......CATT AGAAGGAATT CTAATAAACA AATAGATATA
7151 7200

A_stolonifera GTATACCACC TAACGATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

F_arundinaceum GTATACCACC TAACTATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

L_perenne GTATACCACC TAACTATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

B_distachyon GTATACCACC TAACGATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

O_nivara GTATACCACC TAACGATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

O_sativa GTATACCACC TAACGATTTT GTTTCCCCTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

S_bicolor GTATACCACC TAACGATTTT ATTTCCTTTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

S_officinarum GTATACCACC TAACGATTTT ATTTCCTTTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

Z_mays GTATACCACC TAACGATTTT ATTTCCTTTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

P_aphrodite GTATACCATC TA..TACCTT ATTTCTCCTA TGAGTGAAAA AGAGAATTGA

H_vulgare GTATACCACC TAACGATTTT GTTTCCCTTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA

T_aestivum GTATACCACC TAACGACTTT GTTTCCCTTA TGAGGTAAAA AGAAAATTAA
7201 7250

A_stolonifera TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

F_arundinaceum TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

L_perenne TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

B_distachyon TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACTACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

O_nivara TGAACCCGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAG

O_sativa TGAACCCGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAG

S_bicolor TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

S_officinarum TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

Z_mays TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

P_aphrodite AGAACCCGCA AATATGGTCA AACCAAAAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

H_vulgare TGAACCGGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT

T_aestivum TGAACCTGCA AATATCGGCA AAACAACAAG TATTGTTAAC CAAGGAAAAT
7251 7300

A_stolonifera AACTCATGAT AAAGTGATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

F_arundinaceum AACTCATGAT AAAGTGGTAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

L_perenne AACTCATGAT TAAGTGGTAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

B_distachyon AACTCATGAT AAAGTAATAA AGATAAGATA CGTTTTGCCC ACAAAAGCCC

O_nivara AACTCATGAT AAAGTGATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

O_sativa AACTCATGAT AAAGTGATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

S_bicolor AACTCATGAT AAAGTAATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

S_officinarum AACTCATGAT AAAGTAATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

Z_mays AACTCATGAT AAAGTAATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

P_aphrodite AACTC..... ...GTGATAA AGACAAGATA ATTTTATACC AGAAAAGCCC

H_vulgare AACTCATGAT AAAGTGATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC

T_aestivum AACTCATGAT AAAGTGATAA AGACAAGATA CGTTTTGACC AGAAAAGCCC
7301 7350

A_stolonifera GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

F_arundinaceum GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

L_perenne GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

B_distachyon GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

O_nivara GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTTGAGCA CAGGCTTCT.

O_sativa GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTTGAGCA CAGGCTTCT.

S_bicolor ATGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

S_officinarum ATGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

Z_mays ATGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

P_aphrodite GTGCTCGGGA GAAGAATAAT ATATTCTCTT TTCTCGAATA CGGGCTTTTG

H_vulgare GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.

T_aestivum GTGCTCGA.. .......... ........TT ATTTCGAGCA CAGGCTTCT.
7351 7400

A_stolonifera TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCGAATG AAGTTTT... ...TTGTAAC

F_arundinaceum TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAATG AAGTTTT... ...TTGTAAC

L_perenne TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAATG AAGTTTT... ...TTGTAAC

B_distachyon TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAGTTTT... ...TTGTAAC

O_nivara TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAATTTT... ...TTGTAAC

O_sativa TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAATTTT... ...TTGTAAC

S_bicolor TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAGTTTT... ...TTGTAAC

S_officinarum TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAGTTTT... ...TTGTAAC

Z_mays TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAGTG GAGTTTT... ...TTGTAAC

P_aphrodite TTGGTAAAGA GGAATCAAAT GATTCAAGTG GAGTTTT... ...TTATCAC

H_vulgare TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCAAATG AAGTTTTTTG TTTTTGTAAC

T_aestivum TCGGTAAAGA GGAATCAGAC GATTCGAGTG AAGTTTT... ...TTGTAAC
7401 7450

A_stolonifera GTATCAATCA ATAAGATAGA GCCATGCTAC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

F_arundinaceum GTATCAAT.. ..AAGATAAA GCCATGCTAC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

L_perenne GTATCAAT.. ..AAGATAAA GCCATGCTAC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

B_distachyon GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTAC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

O_nivara GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTGC GGGTTGTCTC AGGTCCTAAA

O_sativa GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTGC GGGTTGTCTC AGGTCCTAAA

S_bicolor GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTGC GGGTTGTTTC AGACCTTAAA

S_officinarum GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTGC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

Z_mays GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTGC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

P_aphrodite ATATCAAT.. ..AAGAAAGA CCCATGCTGC GAGTTGTTTC ATGCCATAAA

H_vulgare GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTAC GGGTTGTTTC AGGCCCTAAA

T_aestivum GTATCAAT.. ..AAGATAGA GCCATGCTAC GTGTTGTTTC AGGCCCTAAA
7451 7500

A_stolonifera TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCTGTCGGG CAGGCGGATT CGCATCTCTT

F_arundinaceum TAAACGCGTA CACTTAAAAA ATCCGTCGGG CAAGCGGATT TGCATCTCTT

L_perenne TAAACGCGTA CACTTAAAAA ATCCGTCGGG CAAGCGGATT CGCATCTCTT

B_distachyon TAAACGCGGA CGCTTAAAAA ATCTGTCGGA CAGGCGGATT CGCATCTCTT

O_nivara TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCTGTTGGG CAGGCGGATT CGCATCTCTT

O_sativa TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCTGTTGGG CAGGCGGATT CGCATCTCTT

S_bicolor TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCCGTTGGG CAAGCAGATT CGCATCTCTT

S_officinarum TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCCGTTGGG CAGGCGGATT CGCATCTCTT

Z_mays TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCCGTTGGA CAGGCGGATT CGCATCTCTT

P_aphrodite TAAACACGGA CACTCAAAAA ATCCGTTGGA CAAGCGGATT CACATCTTTT

H_vulgare TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCTGTCGGG CAGGCAGATT CACATCTCTT

T_aestivum TAAACGCGGA CACTTAAAAA ATCTGTCGGG CAGGCAGATT CACATCTCTT
7501 7550

A_stolonifera ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAGGCTATT TGCTTGGCTT

F_arundinaceum ACAACCCACA CAATCTCCAG TTCTCGGGGC AGAAGCTATT TGCTTGGCTT

L_perenne ACAACCCACA CAATCTTCAG TTCTCGGGGC AGAAGCTATT TGCTTGGCTT

B_distachyon GCAACCCACA CAATCTTCGG TTCTTGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

O_nivara ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTTGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

O_sativa ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTTGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

S_bicolor ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

S_officinarum ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

Z_mays ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

P_aphrodite ACAACCTACA CAATCTTCGG TTCTTGGCGC AGAAGCAATT TGCTTAGCTT

H_vulgare ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT

T_aestivum ACAACCCACA CAATCTTCGG TTCTCGGCGC GGAAGCAATT TGCTTGGCTT
7551 7600

A_stolonifera TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

F_arundinaceum TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

L_perenne TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

B_distachyon TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

O_nivara TACATCCATC CCAAGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

O_sativa TACATCCATC CCAAGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

S_bicolor TACATCCATC CCAAGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG GCAAGCTCGT

S_officinarum TACATCCATC CCAAGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG GCAAGCTCGT

Z_mays TACATCCATC CCAAGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG GCAAGCTCGT

P_aphrodite TACATCCGTC CCAAGGTATC ATTTCCAATA CATCCGTGGG GCAAGCTCGA

H_vulgare TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT

T_aestivum TACATCCATC CCAGGGTATC ATTTCTAATA CATCTGTTGG ACAAGCTCGT
7601 7650

A_stolonifera ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCG TAAATTTTTA CGGAATGTGA

F_arundinaceum ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCG TAAATTTTTA CGGAATGTGA

L_perenne ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CGGAATGTGA

B_distachyon ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CAGAATGTGA

O_nivara ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CGGAATGTGA

O_sativa ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CGGAATGTGA

S_bicolor ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CAGAATGTGA

S_officinarum ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CAGAATGTGA

Z_mays ACACAATGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CAGAATGTGA

P_aphrodite ACACATTGGG TACATCCTAT ACATGTATCA TAAATCTTTA CTGAATGTGA

H_vulgare ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCA TAAATTTTTA CGGAATGTGA

T_aestivum ACACATTGAG TGCATCCTAT ACATGTATCG TAAATTTTTA CGGAATGTGA
7651 7700

A_stolonifera CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAATTTTT C.GATCTGGT

F_arundinaceum CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

L_perenne CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

B_distachyon CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAATTTTT CCGATCTGGT

O_nivara CATTGGATCT ATAAATTTTC CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

O_sativa CATTGGATCT ATAAATTTTC CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

S_bicolor CATTGGATCT CTAAATTTGC CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

S_officinarum CATTGGATCT CTAAATTTTC CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.GATCTGGT

Z_mays CATTGGATCT CTAAATTTTC CTTTTCAACA TAAAAATTTT C.AGACTGGT

P_aphrodite CATTGGGTCT GTAAATTCCA GTTTTGAACA CAAAAAATTT TCAATCTGGT

H_vulgare CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAATTTTT C.GATCTGGT

T_aestivum CATTGGATCT ATAAATTTTT CTTTTCAACA TAAAATTTTT C.GATCTGGT
7701 7750

A_stolonifera AAAA.ATGAA ATTAGTACTA TCATGAGTCA TATGTATTGT AGACACCAGA

F_arundinaceum AAAA.ATAAA ATTAGTATTA T.ATGAGTAA TATGTATTGT AGACACCAGA

L_perenne AAAA.ATAAA ATTAGTATTA T.ATGAGTAA TATGTATTGT AGACACCAGA

B_distachyon AAA....... .TTAGTACTG T.ATGAGTCA TATGTATTGT AGACACCAGA

O_nivara CAAA.ATGAA ATTAGTACTA T.ATCAATCA AATGTATTGT AGACACCAGA

O_sativa CAAA.ATGAA ATTAGTACTA T.ATCAATCA AATGTATTGT AGACACCAGA

S_bicolor AAAA.ATGAA ATTAGTACTA T.ATAAATTA GATGTATTGT AGACACCAGA

S_officinarum AAAA.ATGAA ATTAGTACTA T.ATAAATTA GATGTATTGT AGACACCAGA

Z_mays AAAA.ATGAA ATTAGTACTA T.ATAAATTA GATGTATTGT AGACACCAGA

P_aphrodite AAAATAAGAA AATGAAATAA TCAT..ATAT TTTCTATTGT AGACACCAGA

H_vulgare AAAA.AGAAA ATTAGTACTA TA.TGAGTCA TATGTATTGT AGACACCAGA

T_aestivum AAAA.ATGAA ATTAGTACTA TAATGAGTTA TATGTATTGT AGACACCAGA
7751 7800

A_stolonifera CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAAAAA ...TAATAAT CAATTTTTTA

F_arundinaceum CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAAAAA ...TAGTAAT CTATTTTTGA

L_perenne CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAAAAA ...TAGATTA CTATTTTTGA

B_distachyon CGAAGCAATG GTTTGTCCAA ACTTCAAAAA AAATAATAAT CTATTTTTTA

O_nivara CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAACAA ATAATGCAAT ATATTTCTTA

O_sativa CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAACAA ATAATGCAAT ATATTTCTTA

S_bicolor CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTTAACAA ATAATGCAAT ATATTTCGTA

S_officinarum CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTTAACAA ATAATGCAAT ATATTTCGTA

Z_mays CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTTAACAA ATAATGCAAT ATATTTCGTA

P_aphrodite TGAATCAATG ATTTATCAAA AATTTAAGAA .....TAAAT AGATTTTTTA

H_vulgare CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAAAAT ...TAAAAAT CTATTTTTTA

T_aestivum CGAAGCAATG GTTTATCCAA ACTTCAAAAA ...TAAAAAT CTATTTTTTA
7801 7850

A_stolonifera ATCCGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAAAGCC AAGAGACTTG AATTTTGGAC

F_arundinaceum ATCCGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTTTGAC

L_perenne ATCCGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTTTGAC

B_distachyon ATCTGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTA AATTTTGGAC

O_nivara ATCCGTTTGT GAGAAAGCAT GAAAAGAGCC AAGAGACTTT AATTTTGGGC

O_sativa ATCCGTTTGT GAGAAAGCAT GAAAAGAGCC AAGAGACTTT AATTTTGGGC

S_bicolor ATCTGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTAAGGC

S_officinarum ATCTGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTAAGGC

Z_mays ATCTGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTAAGGC

P_aphrodite ATCTGTTTAT GAGAAAG... GA......CC AAGATACTTT GATTTCC.AT

H_vulgare ATCCGTTTGT GAGAAAGCGT GAAAAGAGCC AAGAGACTTG AATTTTGGAC

T_aestivum ATCTGTTTGT GAGAAAGCGT GAAGAGAGCC AAGAGACTTT AATTTTGGAT
7851 7900

A_stolonifera TTCAATAATA AGAAT..... ......TATA CGAATTGGAC ATACGAATTC

F_arundinaceum TTCAACAATC AGAAT..... ......TATA CTAATTGTAC ATATGAATTC

L_perenne TTCAACAATC AGAAT..... ......TATA CTAATTGTAC ATATGAATTC

B_distachyon TTCAACAATC ATAAT..... ......TATA CGAATT.... ........TA

O_nivara TTCAACAATC ATAAT..... ......TATA CGAATTGTAT ATACGAATTC

O_sativa TTCAACAATC ATAAT..... ......TATA CGAATTGTAT ATACGAATTC

S_bicolor TTCAACAGTC ATAAT..... ......TATA CGAATTCTAC ATACTAATTC

S_officinarum TTCAACAGTC ATAAT..... ......TATA CGAATTCTAC ATACTAATTC

Z_mays TTCAACAGTT ATAAT..... ......TATA CGAATTCTAC ATACTAATTC

P_aphrodite TTAAATAACC ATGAA..... .......ATA TAAGTT.... .......TAC

H_vulgare TTCAACAATA AGAAA..... ..GAATTTTA CAAATTGTAC AGACGATTTC

T_aestivum TTCAACAATA AGAAATAAGA AAGAATTTTA CGAATTGTAC AGACGAATTC
7901 7950

A_stolonifera GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT

F_arundinaceum GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCC TCTTTTCAAT ATAAATTATT

L_perenne GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCC TCTTTTCAAT ATAAATTATT

B_distachyon GAATTCGCCA ATA.....AA TTGGCTACCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT

O_nivara GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT

O_sativa GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT

S_bicolor GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCA TCTTTTCAAT ATAAATTATT

S_officinarum GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCA TCTTTTCAAT ATAAATTATT

Z_mays GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCA TCTTTTCAAT ATAAATTATT

P_aphrodite GAATT...CA AT........ .......... T..C....AT GTTAATT.TT

H_vulgare GAATTAGCCA ATTTATTTTA TTGGCTATCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT

T_aestivum GAATTAGCCA ATA.....AA TTGGCTATCG TCTTTTCAAT ATAAATTATT
7951 8000

A_stolonifera GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT ACAAA..... .AATTCATTT

F_arundinaceum GCAATATTGA AATTGCAATA TCAATGAATT AAAAA..... .AATTCCTTT

L_perenne GCAATATTTA AATTGCAATA TCAATGAATT ACAAA..... .AATTCCTTT

B_distachyon GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT AGAAA..... .AATTCATTT

O_nivara GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT GCAAAAATTC AAC......T

O_sativa GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT GCAAAAATTC AAC......T

S_bicolor GCTATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT GCAAAAATGC AATATTCAAT

S_officinarum GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT GCAAAAATGC AATATTCAAT

Z_mays GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT GCAAAAATGC AATATTCAAT

P_aphrodite ACTATATGTA TATAGATATA TAA......T AGA....... .........T

H_vulgare GCAATTTGAA TATTGCAATA TCAATGAATT ACAAATACAA AAATTCATTT

T_aestivum GCAATATTCA AATTGCAATA TCAATGAATT ACAAATACAA AAATTCATTT
8001 8050

A_stolonifera AAGTGAAAAA .GAATACTAT GCAATAACCT ACTT....AA A.AAAATGTA

F_arundinaceum AAGTTAAAAA AGAATACTAT GCAATAACCT ACTT....AA AGAGAATTTA

L_perenne AAGTTAAAAA AGAATACTAT GCAATAACCT ACTT....AA AGAGAATTTA

B_distachyon AAGTAAAAAA .GAATACTAT GCAATAACCT ACT....... AAAAAAAGGA

O_nivara AAGTAAAAAA .GAATACTAT GGAATAACCT ACTC...... AAAAAATAGA

O_sativa AAGTAAAAAA .GAATACTAT GGAATAACCT ACTC...... AAAAAATAGA

S_bicolor AAGTAAAAAA .CAATACTCT GAAATAACCT ACTC...... AAAAAATAGA

S_officinarum AAGTAAAAAA .CAATACTCT GAAATAACCT ACTC...... AAAAAATGGA

Z_mays AAGTAAAAAA .CAATACTCT GAAATAACCT ACTC...... AAAAAAAGGA

P_aphrodite AAGGATATAA ..TATATAAA GATATAA... .......... .........A

H_vulgare AAGTGAAAAA .GAATACTAT GCAATAACCT ACTTACTAAA AAAAAAAGGA

T_aestivum AAGTGAAAAA .GAATACTAT GCAATAATCT ACT.....AA AAAAAATGGA
8051 8100

A_stolonifera TATTCTCAAA TAATACTAAG AAAATA.... .......... A.TATT.AAT

F_arundinaceum TATTCTCAAA TAATACTAAG AAAATA.... ......GTAT AGTATT.GAT

L_perenne TATTCTCAAA TAATACTAAG AAAATACTAT AGTATAGTAT AGTATT.GAT

B_distachyon TATTCTCAAA TAATAATAAG AAAATC.... .......... .GTATTCGAT

O_nivara TATTCTCAAA TAATAAATAG ....TA.... .......... ..........

O_sativa TATTCTCAAA TAATAAATAG ....TA.... .......... ..........

S_bicolor TATTATTAAA CACTAATAAG AAAATAA... .......... ..GATGAGAT

S_officinarum TATTATTAAA CACTAATAAG AAAATAA... .......... ..GATGAT..

Z_mays TATTATTAAA CACTAATAAG AAAATAA... .......... ..GATTAGAT

P_aphrodite GATTCT.... .AGTATATAG AAA....... .......... ..........

H_vulgare TATTCTCAAA TAATACTAAG AAAATA.... .......... G.TATG.GAT

T_aestivum TATTCTCAAA TAATACTAAG AAAATA.... .......... G.TATT.GAT
8101 8150

A_stolonifera TTTTATTCAT CTTA.ATATT CAA...TATT ATTATATATG CACCTTTGTT

F_arundinaceum TTCTATTCAT CTTA.ATATT CAA...TATT GTTATATGTG CGCCTTTGTT

L_perenne TTCTATTCAT CTTA.ATATT CCA...TATT GTTATATGTG CGCCTTTGTT

B_distachyon TTCTATTCAT CTTACATATT AGAGATTCTT ATTATATGTA CTCCTTTGTT

O_nivara .....TTCAT GTTA.ATATT TCATATTATT ATTATATGTG TCCCTTTGTT1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina