Amos 5: 24 Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beekDovnload 4.93 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte4.93 Kb.
Amos 5:24

Maar laat het recht als water golven,

en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.
Een land vloeiende van melk en honing, een goed land van beken, bronnen en wateren, was beloofd en is gegeven door de HERE de God van Israël, ook zijn wet, om Hem alleen te aanbidden en te eren, Hem liefhebben boven alles en in alles, was het eerste en hoogste gebod en daarnaast je naaste liefhebben als jezelf, het bracht en brengt gerechtigheid voort, Zijn wil geschiede in hoogste vorm.
Johannes 7:38

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Jezus, Gods gerechtigheid, Gods beloften zijn in Zijn Zoon werkelijkheid geworden, als we met ons hart geloven wordt ons dat tot gerechtigheid gerekend en met de mond belijdt men tot behoudenis, het is Gods recht in ons binnenste die maakt dat het levende water stroomt en ons op de knieën brengt om te belijden dat Jezus onze Heer is.
Micha 6:8

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, door de Geest het spoor houden en met Hem wandelen, brengt die gerechtigheid voort. Gods liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, dringt ons om te zoeken naar Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ootmoedigheid is een volkomen, vertrouwelijke overgave aan God en de bereidheid om weg te doen wat niet is tot Zijn eer.
Water drinken uit de levende Bron, een opbloeiend geloofsleven, vast verankerd in Jezus de leidsman en voleinder des geloofs, God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina