Amsterdam, 13 april 2005 Adviesraad pleit voor gemeentelijke regie inburgeringDovnload 5.55 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte5.55 Kb.

Persbericht


Amsterdam, 13 april 2005
Adviesraad pleit voor gemeentelijke regie inburgering

De Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam pleit in zijn advies Inburgeren in Amsterdam voor een stevige gemeentelijke regie op het inburgeringsproces. Het kabinet wil met de herziening van het inburgeringstelsel vanaf 2006 een grote verantwoordelijkheid bij de inburgeraar zelf leggen en laat de gemeente slechts een toetsende en sanctionerende rol.


Omdat het landelijke beleid grote gevolgen heeft voor het locale beleid, kan de adviesraad zich niet vinden in de landelijke koers. De adviesraad verwacht dat een geringere betrokkenheid van de gemeente het emancipatie- en inburgeringsproces eerder zal schaden dan bevorderen. Gezien de huidige economische en sociale situatie van deze regio, die vraagt om een verbetering van de positie van veel oudkomers en hun gezinnen, stelt de adviesraad voor om één loket te openen: het inburgeringshuis. Oud- en nieuwkomers kunnen zich daar melden voor scholing, werk en hulp bij opvoeding of participatie in de samenleving. Belangrijk is dat bij de totstandkoming van dit inburgeringshuis de stadsdelen en gemeentelijke diensten beter met elkaar en met andere partijen zoals vluchtelingenwerk en onderwijsinstellingen samenwerken.

Voorts beveelt de adviesraad aan een onderzoek te doen naar het precieze aantal inburgeraars, omdat het nog steeds onduidelijk is om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. Tenslotte bepleit de raad de inschakeling van taalexperts bij het beoordelen en ontwikkelen van de talenten van inburgeraars en hun kinderen.


De Adviesraad Diversiteit en Integratie baseert zijn advies op gesprekken met instellingen die vanaf de jaren tachtig bij de inburgering betrokken zijn geweest en op de resultaten van in de afgelopen jaren verrichte onderzoeken.
Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Adviesraad Diversiteit en Integratie, de heer B. Okyay, telefoon 020 552 2736 of 06 2814 2883 en

email: bokyay@bda.amsterdam.nl.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina