Analoge signalisatie stadhuisDovnload 90.45 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte90.45 Kb.


Analoge signalisatie stadhuis

De nieuwe analoge signalisatie in het stadhuis volgt een logische structuur. Elk lokaal krijgt een nummer, dat wordt bepaald door de vleugel (A, B, C), de verdieping (0, 1, 2, 3) en volgnummer (vanaf 01). De bewegwijzering beperkt zich tot het aanduiden van de routes naar de verschillende eindbestemmingen. Dit heeft het grote voordeel dat de bewegwijzering niet moet worden aangepast als er herschikkingen gebeuren binnen het stadhuis of binnen diensten.


Om de bezoeker snel de juiste informatie mee te geven, zijn er daarnaast nog een heel aantal andere signalisatie-items:


 1. Op verschillende plaatsen worden overzichten voorzien van welk lokaal met welke dienst overeenstemt: een groot bord aan de hoofdingang, vijf infozuilen aan de meest gebruikte liften en traphallen en drie overzichten in de liften. Niet elk lokaal is opgenomen in de lijst, maar enkel de voor bezoekers relevante eindbestemmingen.

 2. De diensten met een publieksfunctie (de eindbestemmingen) worden in de gang duidelijk aangeduid. Aan het loket (of als er geen loket is: naast de deur) hangt een overzicht op A3-formaat van de producten die deze dienst aanbiedt. In de vijf infozuilen wordt ook een folder voorzien met een overzicht van de producten per dienst.

 3. De vergaderzalen (die ook worden aangesloten op het systeem van digitale signalisatie) worden aangeduid met een bord op A5-formaat. Ook de afzonderlijke kantoren van ambtenaren die geen eindbestemming zijn (omdat ze geen producten voor de bezoeker afleveren) krijgen een bordje op A5-formaat, waar kort de functie van de betrokken ambtenaren wordt vermeld.

 4. De kabinetten van de mandatarissen en decretale graden worden aangeduid met een bord op A4-formaat, waarop de bevoegdheden, spreekuren en eventueel nog andere informatie kan worden meegegeven.

Voor elk van deze onderdelen wordt hierna een overzicht gegeven van de teksten die in eerste instantie op de signalisatie-items worden aangebracht. Doordat het een flexibel systeem is met gangbare papierformaten, kan de tekst bij wijzigingen steeds worden aangepast door de grafische cel van de dienst communicatie.A. Overzicht infozuilen en liften
(signalisatie-items 1, 2 en 4)


Diensten
Bevolking

A0.07

Buitenschoolse kinderopvang

C2.04

Burgerlijke stand

A0.11

Communicatie

A0.02

Cultuur

C0.10

Cultuurcentrum

C0.09

Economie en centrummanagement

C1.09

Evenementen en plechtigheden

C1.10

Financiën

A1.01

Huisvesting

A2.07

Infobalie

A0.01

Internationale samenwerking

C0.03

Jeugd

C0.12

Logistiek

A3.09

Milieu

A1.07

Mobiliteit

A2.01

Monumentenzorg

C0.11

Onderwijs

C0.02

Ontvangerij

A1.04

Openbare werken

A3.07

Patrimonium en landbouw

A1.06

PBW

C1.05

Pensioenen

A0.03

Personeel (HRM)

A2.10

Personeel (personeelsbeheer en wedden)

A1.11

Secretariaat en beleidsondersteunde cel

C3.01

Sociale dienst

A0.04

Sport

C2.04

Stedenbouw (loket)

A2.06

Stedenbouw (na afspraak)

A2.05

Technische dienst

A3.04

Vreemdelingen

A0.09

Kabinetten
Burgemeester Christel Geerts

B1.01

Schepen Lieve Van Daele

B2.05

Schepen Gaspard Van Peteghem

B1.04

Schepen Ben Van Eynde

B2.06

Schepen Wouter Van Bellingen

B2.07

Schepen Lieven Dehandschutter

B1.13

Schepen Marc Heynderickx

B1.14

Schepen Sofie Heyrman

A0.06

Schepen Mike Nachtegael

B1.09

Voorzitter gemeenteraad Jo De Cuyper

A1.10

Vergaderzalen
Collegezaal

A0.14

Parkzaal

C0.06

Gemeenteraadszaal

B2.01

Ontvangstzaal

B2.04

Pastorijzaal

A0.16

Receptiezaal

C1.02

Trouwzaal

B2.03

Verzusteringszaal

B1.10

Vredeszaal

B1.11

Westdiepzaal

C1.01

Toiletten voor andersvaliden
Gelijkvloers vleugel A (aan infobalie sleutel vragen)

A0.01

Gelijkvloers vleugel C

C0.07

1ste verdieping vleugel A

A1.24

1ste verdieping vleugel C (aan receptiezaal)

C1.03

2de verdieping vleugel A

A2.18

2de verdieping vleugel B (aan gemeenteraadszaal)

B2.02B. Eindbestemmingen routering en producten per dienst

(signalisatie-items 6 en 7)


Bevolking A0.07


 • rijbewijzen

 • internationale reispaspoorten

 • identiteitskaarten

 • kids-ID

 • adreswijziging

 • uittreksel bevolkingsregister

 • uittreksel strafregister

(+ extra bord: “Gelieve hier uw volgnummer te nemen.”)


Buitenschoolse kinderopvang C2.04


 • informatie en inschrijving buitenschoolse opvang

 • informatie en inschrijving vakantieopvang voor schoolgaande kinderen


Burgerlijke stand A0.11
(loket 1)

 • overlijden

 • begraafplaatsen

 • wilsverklaring (euthanasie, afstand organen, wijze begraven)

(loket 2 en 3) • geboorte, erkenning, nationaliteitsverklaring, naturalisatie

 • huwelijk, echtscheiding, wettelijke samenwoonst

 • uittreksel geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte

 • wilsverklaring (euthanasie, afstand organen, wijze begraven)

 • overlijden en begraafplaatsen (indien loket hiernaast gesloten)


Communicatie A0.02


 • algemene info over de stad

 • inzage in bestuursdocumenten

 • meldingen en klachten

 • brochures en folders

 • website


Cultuur C0.10


 • verenigingenloket

 • culturele activiteiten

 • verhuring culturele infrastructuur

 • cultuurraad / emancipatieraad

 • subsidies cultuur en wijkwerking

 • distributie van affiches en folders


Cultuurcentrum C0.09


 • info over programmatie cultuurcentrum

 • Wacco/Accenten

 • cultuurparticipatie


Economie en centrummanagement C1.09


 • premies kernwinkelgebied

 • socio-economische vergunningen

 • uitbatingsvergunning nacht- en belwinkels

 • advies voor ondernemers


Evenementen en plechtigheden C1.10


 • plechtigheden (aan deur C1.11)

  • stadsevenementen

  • plechtigheden

  • ontvangsten

  • academische zittingen

  • relatiegeschenken

  • verhuur feestmateriaal
 • evenementen (aan deur C1.10)

  • stadsevenementen

  • aanvraag evenement, (buurt)feest of fuif

  • aanvraag muziekactiviteit

  • aanvraag subsidie buurtgerichte actie


Financiën A1.01


 • belastingen

  • inlichtingen over stadsbelastingen

  • toelatingen voor het gebruik van het openbaar domein
   (stellingen, schuttingen, bouwkranen, bouwafvalcontainers, koopwaren, mobiele verkoopsruimten…)

  • parkeerabonnementen voor bouwwerken

  • nachtvergunningen voor horecazaken

  • toelatingen voor het voeren van reclame

  • toelatingen voor verkoop voor een goed doel

  • toelatingen voor het openen van een horecazaak

  • verplichte wekelijkse rustdag

  • taxivergunningen
 • verzekeringen

  • arbeidsongevallen

  • hospitalisatieverzekering

  • schadegevallen
 • boekhouding


Huisvesting A2.07


 • Hier kan u terecht voor:

  • inventaris leegstand en verkrotting

  • hoorplicht Vlaamse Wooncode
 • In de woonwinkel (Parkstraat 10) kan u terecht voor:

  • informatie en aanvragen over:

   • huisvestingspremies

   • woningkwaliteitsonderzoek

   • conformiteitsattest

  • informatie over:

   • leegstand

   • voorkooprecht

   • basisinformatie woninghuurwet

   • sociale huisvesting

   • woningnood

Infobalie A0.01


 • informatie- en wegwijsvragen

 • aanvraag gratis beerruiming

 • aanvraag gratis huisvuilzakken

 • verkoop stedelijke producten

  • huisvuilzakken

  • huisnummers

  • rattenvergif

  • dooizout

  • geschenkenbon centrummanagement

  • tijdelijke producten


Internationale samenwerking C0.03


 • internationale samenwerking

 • ontwikkelingssamenwerking


Jeugd C0.12


 • subsidies en ondersteuning jeugdverenigingen

 • Subsidies kadervorming

 • tussenkomst aankoop skatehelm

 • informatie vrijetijdsaanbod kinderen/jongeren

 • secretariaat jeugdraad

 • meldpunt openbare speelterreinen


Logistiek A3.09


 • inlichtingen over

  • overheidsopdrachten (leveringen en diensten)

  • raamcontracten m.b.t. leveringen en diensten

  • werkkledij

  • economaat

  • kantoor- en schoonmaakmateriaal

 • afhalen van bestekken leveringen/diensten

 • indienen offertes leveringen en dienstenMilieu A1.07


 • vergunningen

  • milieuvergunningen klasse 1 en 2

  • meldingen klasse 3
 • premies/subsidies

  • duurzaam bouwen

  • voorzuivering

  • hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening

  • groendaken

  • kleine landschapselementen

  • aanleg en onderhoud waterpartijen
 • aanvragen

  • vellen van bomen

  • Vlarebo-uitreksel uit gemeentelijke inventaris

  • toelating muziekactiviteit

  • energiemeter en –scan
 • informatie

  • milieuvergunningplicht

  • afval

  • bodem(sanering)

  • duurzaamheid

  • composteren

  • onkruidbestrijding - veegplan

  • stedelijke milieuraad (STRAMIN)


Mobiliteit A2.01


 • parkeerverbodsborden

 • bewonersvignet

 • badges voetgangersgebied


Monumentenzorg C0.11


 • adviesvragen over monumentenzorg


Onderwijs C0.02


 • stedelijk onderwijs

 • algemeen onderwijsbeleid


Ontvangerij A1.04


 • betalingen

  • facturen

  • betalen van parkeerboetes
   (bezwaar indienen is op dienst financën - A1.01)

  • bestek

  • parkeerkaarten voor uitvoering van werken
   (eerst aanvraag indienen op dienst financiën – A1.01)

 • abonnementen

  • parkeerabonnementen per maand/kwartaal/week

  • werkabonnementen per maand/kwartaal/halve dag

  • abonnementen voor Recreatiedomein De Ster (tot 1 mei)

  • jaarabonnementen marktkramers

 • andere producten

  • PIAFF- kaarten + toestel

  • buskaarten (enkel voor Sinaai)

  • uitreiking taxicheques


Openbare werken A3.07


 • inlichtingen omtrent riolerings- en wegenisdossiers

 • inlichtingen over en afhalen van bestekken werken/diensten

 • indienen offertes openbare werken


Patrimonium en landbouw A1.06


 • informatie

  • stedelijk onroerend patrimonium

  • land- en tuinbouw

  • ruilverkaveling en landinrichting

  • polders en wateringen

  • jaarmarkten en veeprijskampen

 • vergunningen

 • aanvragen

  • verwijderen antennes en afdekken schouwen

  • wijzigingen aan boordstenen

  • schattingscommissie voor teeltschade

 • meldingen

  • defecten openbare verlichting

  • ongediertebestrijding

  • zwerfkatten

  • onderhoud openbaar groen


PBW C1.05
Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor:

 • stadsbestuur

 • lokale politie

 • stedelijk onderwijs

 • vzw Sint-Niklase sport-, spel- en recreatieparken (De Ster)

 • AGB ’t Bau-huis

U kan hier terecht voor: • arbeidsveiligheid

 • bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk

 • ergonomie

 • arbeidshygiëne

 • verfraaiing van de arbeidsplaatsen

 • leefmilieu

 • psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

 • bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk


Pensioenen A0.03


 • pensioen voor werknemers

 • inkomensgarantie voor ouderen

 • integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming

 • tegemoetkoming hulp aan bejaarden

 • parkeerkaart voor personen met een handicap

 • attesten voor personen met een handicap

 • verminderingskaart voor het openbaar vervoer


Personeel (HRM) A2.10


 • sollicitaties

 • vorming

 • loopbaangesprekken

 • sociale ondersteuning

 • werkervaringsprojecten


Personeel (personeelsbeheer en wedden) A1.11


 • contracten

 • wedden

 • tijdsregistratie en verlofregelingen

 • maaltijdcheques

 • ziekteregistratie

 • medisch onderzoek


Secretariaat en beleidsondersteunende cel C3.01


 • secretariaat

  • registratie briefwisseling

  • administratieve ondersteuning college en gemeenteraad
 • beleidsondersteunende cel

 • managementteam

 • organisatievernieuwing en personeelsbeleid

 • beleidsplanning

 • fondsenwerving

 • interne organisatie en interne controle


Sociale dienst A0.04


 • verzorgingstoelage

 • mantelzorgpremie

 • verzorgingstoelage en installatiepremie pleegkind(eren)

 • stempel deeltijds werklozen (document C3)

 • kansenpas en cultuurcheques

 • taxicheques

 • terugbetaling van individueel taxivervoer voor rolstoelgebonden personen


Sport C2.04


 • sportfaciliteiten

 • sportkampen en -lessen

 • sportverenigingen

 • sportsubsidies

 • sportraad

 • Bloso-sportverzekering

 • Start to sport


Stedenbouw (loket) A2.06


 • informatie verstrekken over bouwaanvragen

  • dossiersamenstelling

  • welke formulieren moeten worden gebruikt?

  • welke stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing op het betreffende perceel met de te verwachten behandelingstermijn?

  • stand van zaken van een bouwaanvraag

 • melding van bouwovertredingen

 • informatie resultaat vaststelling bouwovertredingen

 • toekennen van nieuwe huisnummers bij bouwprojecten/verkavelingen

 • verstrekken van vastgoedinformatie (notarisattesten)

Stedenbouw (na afspraak) A2.05


 • voorbespreking en opvolging bouwprojecten/verkavelingen

 • opvolging en bepalen van herstelmaatregel bij bouwovertredingen


Technische dienst A3.04


 • inlichtingen rooilijnplannen

 • inlichtingen Atlas van de Buurtwegen en de Atlas van de Waterlopen

 • inlichtingen aangaande de riolering


Vreemdelingen A0.09


 • nieuwe inschrijvingen
  (van 8.15 tot 11.15 uur en van 13.30 tot 15.00 uur)

 • verblijfsvergunningen

 • uittreksel bevolkingsregister

 • adreswijziging

 • verbintenis tot tenlasteneming (3bis)

 • melding kortverblijf

 • aanvraag arbeidskaart CC. Identificatie vergaderzalen en afzonderlijke kantoren

(signalisatie-items 5)
Lokaal

Tekst

A0.05

Klaartje Coupé
Gwendoline De Vogel

doelgroepenwerkers

A0.14

Collegezaal

A0.15

Karien Van Raemdonck
coördinator scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs
Ivan Stuer
ICT-coördinator

A0.16

Pastorijzaal

A0.22

Bevolking
Backoffice
Stefan Verhaeghe
departementschef burgerzaken en welzijn

A0.23

Stefan Verhaeghe
departementschef burgerzaken en welzijn

A1.16

Dominik Brokken

diensthoofd personeelsbeheer en weddenA1.18

Spreekruimte milieu

A2.03

Stedenbouw
Inventarisatie

A2.04

Kathy David
ingenieur-architect

A2.09

Stefan Bauwens
departementschef wd. ruimte en milieu

A2.12

Spreekruimte personeel

A3.01

Vakbondslokaal

A3.05

Lena Schaekers
Kristof Van Acker

architecten
Stefan Baes

adviseur technische dienstA3.06

Barbara De Schepper
Bart Goossens
Ronny Vanderschueren
Marc Verhaegen

ingenieursA3.10

Veerle Weyers
diensthoofd logistiek

B1.06

Bodekamer

B1.10

Verzusteringszaal

B1.11

Vredeszaal

B2.01

Gemeenteraadszaal

B2.03

Trouwzaal

B2.04

Ontvangstzaal

C0.01

Stadsdrukkerij

C0.05

Parkzaal

C0.08

Helga Collyn
adviseur welzijn

C0.10

Irida Verellen
departementschef cultuur en vrije tijd

C1.01

Westdiepzaal

C1.02

Receptiezaal

C1.04

Carmen Desaever

diensthoofd gemeenschappelijke interne dienst PBWC1.05

Serverlokaal
(aangepaste veiligheidsboodschap cf. ICT)

C1.08

Annemie Bogaert
adviseur kinderopvang

C1.10

Evenementen
(tekst aan te vullen)

C1.11

Plechtigheden
(tekst aan te vullen)

C2.05

Johan Heirbaut

diensthoofd sportC3.03

Interne organisatie

Interne controleD. Kabinetten mandatarissen en decretale graden

(signalisatie-items 8)
Lokaal

Tekst

A0.06

Sofie Heyrman

schepen voor welzijn en stedelijk basisonderwijs

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 91 44)


A1.02

Bart Foubert

stadsontvangerA1.10

Jo De Cuyper

voorzitter gemeenteraad

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 92 03)


B1.01

Ontvangstruimte burgemeester

B1.02

Christel Geerts

burgemeester

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 92 99)


B1.03

Marie-Louise Chalmet

stadssecretarisB1.04

Gaspard Van Peteghem

schepen voor sport, openbare werken, waterbeheersing en rioleringswerken, markten, foren en kermissen

spreekuren: donderdag 10 tot 12 uur en na afspraak (tel. 03 760 91 63)


B1.05

Eric Van Remortel
kabinetschef burgemeester

B1.09

Mike Nachtegael

schepen voor financiën en informatica

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 90 25)


B1.12

Ronan Rotthier

adjunct-stadssecretarisB1.13

Lieven Dehandschutter

schepen voor economie, werk, kmo, middenstand, toerisme, stadspromotie, gebouwen en kerkfabrieken

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 90 30)


B1.14

Marc Heynderickx

schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting, milieu, recreatiepark De Ster

spreekuren: woensdag 10.30 tot 11.30 uur en na afspraak (tel. 03 760 90 27)


B2.05

Lieve Van Daele

schepen voor cultuur, evenementen, onderwijs en emancipatie

spreekuren: na afspraak (tel. 03 760 92 94)


B2.06

Ben Van Eynde

schepen voor landbouw, groenbeheer, reiniging en schoonmaak, domeinen en verkeer

spreekuren: donderdag 14 tot 16 uur en na afspraak (tel. 03 760 90 26)


B2.07

Wouter Van Bellingen

schepen voor jeugd, internationale samenwerking en burgerzakenspreekuren: na afspraak (tel. 03 760 90 40)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina