Anatomie III samenvatting splanchnoDovnload 219.88 Kb.
Pagina1/5
Datum30.09.2016
Grootte219.88 Kb.
  1   2   3   4   5
ANATOMIE III SAMENVATTING SPLANCHNO

Maag


Bouw

 • cardia = overgang slokdarm met maag

 • Corpus ventriculi met curvatura minor, curvatura major en hoek van His = incisura cardiaca: hoek curvatura major met slokdarm

 • pars pylorica = antrum

 • pylorus : gladde sfincter tussen maag en duodenum

Topografie

 • klein deel in regio epigastrica

 • vooral in regio hypochondriaca sinistra

 • fundus ligt onder L. diafragma koepel

 • cardia: ventraal van linker middenrifpijler thv T11

 • pylorus: rechts van L1

Begrenzing

 • vooraan: abdominale wand, linker costale boord, diafragma, linker lever lob

 • achteraan:bursa omentalis, mesenterium van colon transversum, linker nierpool en linker bijnier boven milt en a. splenica

 • boven: linker diafragmakoepel

Samenstelling wand

 • tunica mucosa:

  • éénlagig cylindrisch epitheel, slijmerig en vrij dik

  • plooien lopen straalsgewijs van cardia en pylorus naar maag

 • submucosa

  • los bindweefsel

  • ganglioncellen van parasympatische n. vagus  plexus van meissner en Auerbach

 • muscularis: peristaltiek

 • serosa

  • visceraal blad van peritoneum

  • thv curvatura major  omentum majus

  • thv curvatura minor  omentum minus

Bevestiging

 • omentum minus: van maag naar leverpoort

 • omentum majus: hangt over colon transversum en dunne darmlissen

 • lig. gastrophrenicum: aan middenrif

 • lig. gastrolienale: aan milt

 • lig. gastrocolicum: aan mesocolon

Arteriële bloedvoorziening

 • curvatura minor:

 • curvatura major:

  • a. gastroepiploica sinistra uit a. pancreaticoduodenalis sup.

  • a. gastroepiploica dextra uit a. gastroduodenalis

  • aa. gastricae breves uit a. pancreaticoduodenalis sup

Veneuze drainage

 • curvatura minor: v. gastrica dextra en sinistra  vena porta

 • curvatura major :

  • v. gastroepiploica sinistra  v. lienalis  vena porta

  • v. gastroepiploica dextra  v. mesenterica superior

  • vv. gastricae breves  v. lienalis

Lymfatische drainage

 • langs kleine curvatuur naar lymfenodi van aorta

 • naar subpylorische lymfenodi langs a. en v. gastricoepiploica dextra

 • via lymfevaten langs de miltvaten  suprapancreatische lymfenodi

Bezenuwing

 • parasympatisch: n. vagus  secretorische en motorische functie

 • orthosympatisch: n. splanchnicus major uit thoracale ganglia 5-9  ganglion celiacum  remt maagsecretie en peristaltiek

 • pijnvezels: afkomstig van nn. spinales 5-9, lopen samen met n. splanchnicus major

Duodenum


Bouw

 • pars superior

  • volgt op pylorus, omgeven door peritoneum

  • antero-lateraal van L1 en meest mobiel

 • pars descendens

  • rechts van L1 tot L3

  • papilla duodeni major: uitgang galweg en pancreas  ampulla van Vater  sfincter van Oddi

 • pars inferior (horizontalis) : naar links thv L2-3

 • pars ascendens : links thv L2 overgang naar jejunum

Topografie

Begrenzing

 • pars superior:

  • ventraal: deel lever, galblaashals en peritoneum

  • posterieur: galsweg, a. gastroduodenalis, vena porta en v. cava inferior

  • craniaal: foramen epiploicum

  • caudaal: kop van pancreas

 • pars descendens: voor hilus van rechter nier en rechts van vena cava inferior

 • pars inferior: anterieur van vena cava inferior en aorta en onder steel of radix van a. en v. mesenterica superior

 • pars ascendens

Samenstelling wand

 • mucosa met plicae circulares (pars superior nog geen plicae)

 • submucosa

 • muscularis

 • serosa: enkel in eerste gedeelte

Bevestiging

 • lig. hepatoduodenale

 • lig. van Treitz = lig. suspensorium duodeni: ophanging overgang duodenum – jejunum aan rechter crus van diafragma (bevat enkele gladde spiervezels)

Arteriële bloedvoorziening

 • a. pancreatico duodenalis superior uit a. gastroduodenalis

 • a. pancreatico duodenalis inferior uit a. mesenterica superior

Veneuze drainage

 • v. mesenterica superior  vena porta

 • vena porta

Bezenuwing

 • vezels van ortho- en parasympatisch systeem
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina