Anbi gegevens t b. V de website Naam instelling: Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Het rsin/fiscaalnummerDovnload 4.92 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte4.92 Kb.
ANBI gegevens t.b.v. de website
Naam instelling: Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve
Het RSIN/fiscaalnummer: 852523178
De contactgegevens: secretaris van de stichting is: C. Pannekoek, Molenweg 72,2651AD Berkel en Rodenrijs
De doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het werk en de (identiteits) grondslag van de stichting: Stichting Van Oldenbarnevelthoeve. In het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies en/of op andere wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk is.
Het beleidsplan: Een beleidsplan is niet beschikbaar. Het algemeen beleid is er op gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

  1. speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen;

  2. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;

  3. opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsverwerving door of ten behoeve van de stichting;

  4. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.


De bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste drie leden en zijn voor het eerst benoemd in de oprichtingsakte.
De namen van de bestuurders:

Voorzitter: de heer J.P. Blonk

Secretaris: de heer C.Pannekoek

Penningmeester: de heer N.L. VisserLid: mevrouw R. Pannekoek
Het beloningsbeleid: Volgens artikel 7, derdelid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld.
Een financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina