Andjenie Bhaggoe 302212 & Wandana Nejal 306188Dovnload 255.18 Kb.
Pagina1/11
Datum20.08.2016
Grootte255.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verstandshuwelijk:

De case studie van ArcelorMittal


Andjenie Bhaggoe 302212

&

Wandana Nejal 306188

Begeleider: Dr. W. de Maeseneire
ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

Rotterdam School of Economics: Department of Finance

Bachelor scriptie (juni 2009)

Inhoudsopgave


1Inleiding 3

2 Theorie Fusies en Overnames 6

2.1 Definities 6

2.1.1 Integratie 6

2.2 Historie 7

2.3 Motieven en de samenhangende synergievoordelen 8

2.3.1 Operationele synergievoordelen 8

2.3.2 Financiële synergievoordelen 9

2.3.3 Overige 10

2.4 Proces 11

2.4.1 Het vinden van een geschikte target 11

2.4.2 Waardebepaling 11

2.4.3 Het bod 12

2.4.4 Toestemming bestuur en aandeelhouders 12

2.4.5 Aankondiging effect 12

2.5 Takeover defenses 13

2.5.1 Vriendelijke overname versus een vijandige overname 13

2.5.2 Poison Pills 13

2.5.3 Overige takeover defenses 14

2.6 Empirie: Waarom zijn fusies en overnames een succes of juist niet? 14

2.6.1 Samenvatting fusies en overnames waardecreatie 14

2.6.2 Integratie proces 16

2.6.3 Grootte van een onderneming 16

2.6.4 Wijze van betaling 16

2.6.5 Ervaring 17

2.6.6 De overname kans 17

2.6.7 Cross border 18

3 Internationalisering 18

3.1 Internationalisatie strategieën 18

3.2 Internationalisatie motieven 18

3.2.1 Groei 19

3.2.2 Productiviteit 19

3.2.3 Clusters 19

3.2.4 Onderzoeksintensiteit 20

3.2.5 Concurrentie niveau 20

3.2.6 Onzekerheid en risico 21

3.2.7 Tastbaarheid van producten 21

4 Cross border Fusies en Overnames 21

4.1 Historie 21

4.2 Algemene kenmerken 22

4.3 Waarom neemt het aantal cross border Fusies en Overnames toe? 23

4.4 Empirie Cross border: Waardecreatie of waardedestructie? 24

4.4.1 Lange termijn & korte termijn 24

4.4.2 Culturele aspecten 25

4.4.3 Grootte en prestatie 25

4.4.4 Wijze van betaling 25

4.4.5 Industrie 26

4.4.6 Corporate governance structuur en premie 26

4.4.7 Accounting standaarden 26

5 Case studie: Arcelor- & Mittal Steel 27

5.1 Historie 27

5.2 Proces 28

5.3.1 De balans 29

5.3.2 De winst & verliesrekening 31

5.3.3 De ingaande en uitgaande kasstromen. 32

5.3.4 Rentabiliteit en Solvabiliteit 34

5.4 Theorie op de proef 36

5.4.1 Motieven 36

5.4.3 Empirie 38

Conclusie 39

Bijlagen 41

Literatuurlijst 43
  1. Inleiding

In de hedendaagse economie zijn fusies en overnames niet meer weg te denken. Er zijn over dit onderwerp boeken vol geschreven. Of de theorie uit deze literatuur daadwerkelijk opgaat in de praktijk valt nog te bezien. De aanleiding voor dit onderzoek is dan ook de vele fusies en overnames die tegenwoordig plaatsvinden. Naast de fusies en overnames die zich binnen de grenzen afspelen zie je vandaag de dag steeds vaker dat ondernemingen hun grenzen letterlijk en figuurlijk verbreden, hieronder vallen ook de zogenaamde cross border fusies en overnames. Waarom doen ondernemingen cross border fusies en overnames? En belangrijker nog leiden deze overnames tot een succes? Empirische onderzoeken die zijn gedaan naar het succes van cross border fusies leveren gemengde resultaten op. En de meningen over de voorwaarden die bij een fusie en/of overname zullen leiden tot succes zijn sterk verdeeld. De centrale vraag die wij stellen naar aanleiding van het bovenstaande is:


Is de fusie van Arcelor Steel met Mittal Steel een succes?
Deze vraag zal beantwoord worden door middel van een theoretische analyse, empirisch onderzoek en een case studie. Allereerst is het van groot belang dat er kennis wordt opgedaan van de theorieën betreffende fusies en overnames, om deze terug te kunnen koppelen naar de praktijk. Vervolgens moeten de bevindingen uit empirisch onderzoek belicht worden, zodat wij een case studie kunnen uitvoeren. Wij zullen dit doen aan de hand van de fusie tussen Arcelor Steel en Mittal Steel.

De structuur van onze scriptie ziet er als volgt uit. In het tweede hoofdstuk worden de theorieën aangaande fusies en overnames behandeld. Om cross border fusies en overnames te begrijpen, is het eerst nodig om inzichten te verwerven in de nationale fusies en overnames. In dit hoofdstuk zullen wij dus achtereenvolgens de definities, de historie, de motieven en de samenhangende synergievoordelen, het proces, de takeover defenses en bevindingen uit de empirie bespreken. In het derde hoofdstuk zullen we de internationalisatie belichten. Zonder internationalisatie zouden er ook geen cross border fusies en overnames zijn. Daarom is het noodzakelijk om de motieven van internationalisatie te bespreken, deze verklaren namelijk deels waarom ondernemingen cross border fusies en overnames doen. De internationalisatie strategieën en motieven komen in dit hoofdstuk aan bod.

In het vierde hoofdstuk bespreken wij de aspecten van cross border fusies en overnames. In dit hoofdstuk komen de onderwerpen historie, algemene kenmerken, de motieven en een aantal resultaten uit de empirie aan bod. Dit hoofdstuk is van groot belang bij het testen van de aspecten van cross border fusies en overnames in de praktijk met behulp van onze case studie. Dit doen wij in het vijfde en laatste hoofdstuk. Wij zullen in deze case studie de fusie tussen Arcelor Steel en Mittal Steel uitwerken. Wij zullen in deze studie de historie, het fusieproces, de financiële verslaggeving en de bevindingen bespreken. Door de combinatie van de theoretische analyse, het empirisch onderzoek en een case studie, zullen wij in staat zijn onze hoofdvraag te beantwoorden.

2 Theorie Fusies en Overnames

In dit hoofdstuk zullen wij de theoretische aspecten van fusies en overnames (hierna: F&O’s) toelichten. We zullen beginnen met het behandelen van een aantal definities en begrippen vervolgens zullen de historie, de motieven, het proces, de takeover defences en tot slot de resultaten uit empirisch onderzoek worden besproken.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina