Andjenie Bhaggoe 302212 & Wandana Nejal 306188Dovnload 255.18 Kb.
Pagina10/11
Datum20.08.2016
Grootte255.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Conclusie

We hebben een case studie gedaan naar de fusie van Arcelor en Mittal om te onderzoeken of deze fusie een succes is geweest. Dit hebben we gedaan door middel van de financiële verslaggeving. We hebben een vergelijking gemaakt van verschillende financiële indicatoren, om te kijken hoe deze veranderd zijn door de fusie en of deze veranderingen een positief effect hebben gehad of een negatief effect.

De fusie tussen Arcelor en Mittal heeft in dezelfde industrie plaatsgevonden (horizontale integratie). Het begon aanvankelijk vijandig maar is uiteindelijk voltooit op een vriendelijke manier. Het management heeft door middel van herkapitalisatie geprobeerd de fusie tegen te houden. De aandeelhouders hebben het uiteindelijk voor het zeggen gehad.

Gezien de financieel verslaggeving kan er geconcludeerd worden dat op korte termijn de fusie tussen Arcelor en Mittals geen succes is. De bezittingen zijn naar de fusie toegenomen, maar de productiviteit van de bezittingen is in vergelijking met de productiviteit van beide ondernemingen voor de fusie gedaald. De winst en verliesrekening laat zien dat de verkopen, administratie en andere algemene uitgaven als percentage van de totale verkopen na de fusie zijn toegenomen. Daarnaast is de marge na de fusie afgenomen, waardoor er minder winst wordt gemaakt per eenheid product. Aan de hand van de ROE kun je zeggen dat er voor zowel de aandeelhouders van de acquirer als de target geen sprake is van waardecreatie. De ROE van de afzonderlijke ondernemingen was namelijk hoger. Dit verschil tussen de ROE van het voormalig Mittal en ArcelorMittal kan deels verklaard worden door de grotere financiële hefboom die Mittal had. Maar de rest van de verklaring ligt in de relatieve daling van de verkopen. De liquiditeitpositie is door de fusie verslechterd. Als de operationele kasstroom niet toeneemt of de korte termijn financiële verplichtingen niet afnemen, kan dit voor betalingsproblemen zorgen.

Al met al is er op de korte termijn geen waarde gecreëerd door de fusie. Dit kan zijn doordat de synergievoordelen nog niet gerealiseerd zijn, doordat de synergievoordelen overschat zijn of door het uitblijven van economisch herstel. Ook kan het zijn dat de ondernemingen te verschillend zijn, als je kijkt naar hun culturele achtergrond, waardoor het integratieproces niet soepel verloopt. Een ander alternatief is dat het bod te hoog is. Wij verwachten op basis van het bovenstaande dat er in de toekomst wel waarde gecreëerd zal worden.
De gevonden resultaten zijn niet generaliseerbaar, omdat het gaat om een case studie. Bovendien hebben wij alleen de korte termijn resultaten onderzocht en de financiële crisis voor het grootste gedeelte buiten beschouwing gelaten, omdat dit een vertekend beeld van de resultaten geeft. Hierdoor is de financiële data die wij gebruikt hebben beperkt en kunnen er andere resultaten naar voren komen, wanneer dit onderzoek (over een aantal jaren) herhaald wordt.

Wij bevelen aan dat er onderzoek gedaan moet worden naar de lange termijn waardecreatie. Waarde wordt immers niet in één dag gecreëerd, maar kost tijd. Korte termijn effecten kunnen op de lange termijn volledig teniet worden gedaan en zo kan ook waarddestructie op de korte termijn leiden tot waardecreatie op de lange termijn en andersom.Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht resultaten uit studiesStudies

Effecten voor

Resultaat

Event studies

Target

+ + +

 

Acquirer

 - -

 

gecombineerd

 + + + / - - -

Performance studies

Target

 + +

 

Acquirer

 -

 

gecombineerd

 + / -

survey's

Target

 +

 

Acquirer

 -

 

gecombineerd

 + / -

Case studies

Target

 + + + +

 

Acquirer

 - - - - -

 

gecombineerd

 + + + + / - -- -

(* Het aantal (+) of (–) geeft de intensiteit waarin het zich voordoet aan)

(** bron: Bruner, R.F, 2001)

Bijlage 2: Kasstroomoverzicht 

 

 

 

 

 

 

Arcelor Steels (2004)

Arcelor Steels (2005)

 

 

Operationele inkomsten

€ 3,205.00

€ 4,464.00

 

 

Investering inkomsten

€ 1,382.00-

€1,606.00-

 

 

financiering inkomsten

€ 354.00

€ 2,389.00-

 

 

 Totaal

2,177.00

469.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittal Steels (2004)

Mittal Steels (2005)

 

 

Operationele inkomsten

$4,611.00

$ 3,974.00

 

 

Investering inkomsten

$ 801.00 -

$ 7,612.00-

 

 

financiering inkomsten

$2,329.00-

$ 3,349.00

 

 

 Totaal

$1,481.00

$ 289.00-

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal (2007)

 

 

 

Operationele inkomsten

$ 16,532.00

 

 

 

Investering inkomsten

$ 11,909.00-

 

 

 

financiering inkomsten

$ 3,417.00-

 

 

 

 Totaal

$ 1,206.00

 

 

 

 

 

 

 

 

*bron: Thompson one banker

 

 

Bijlage 3: Financiële indicatoren

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittal Steels (2004)

Arcelor Steels (2005)

ArcelorMittal (2007)

 

 

(1) Marge

11.96%

11.79%

9.85%

 

 

(2) Asset Turnover

0.91

0.91

0.79

 

 

(3) ROA

10.84%

10.71%

7.78%

 

 

(4) ROE

33.15%

21.81%

18,29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) netto inkomen/ verkopen


 

 

(2) verkopen/ bezittingen


 

 

(3) marge* asset turnover


 

 

(4) netto inkomen/ eigenvermogen


 

 

 

 

*bron: Thompson one banker

 

 

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina