Andjenie Bhaggoe 302212 & Wandana Nejal 306188


Cross border Fusies en OvernamesDovnload 255.18 Kb.
Pagina6/11
Datum20.08.2016
Grootte255.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4 Cross border Fusies en Overnames

In dit hoofdstuk zullen wij in kaart proberen te brengen wat cross border F&O’s zijn. We zullen antwoord geven op de vraag of nationale F&O’s, die wij in het voorgaande hoofdstuk hebben besproken, significant verschillen van cross border F&O’s. Dit hoofdstuk heeft als doel, om een inleiding te geven aan onze case studie.


4.1 Historie


Fusie- en overnamegolven zijn belangrijke indicatoren voor cross border F&O’s. Uit figuur 3 (Brakman, Garretsen & van Marrewijk, 2006) zijn er drie cross border fusie- en overnamegolven weergegeven, zowel het aantal deals, als de waarde van de deals zijn erin af te lezen. De eerste golf begint eind jaren zestig en duurt voort tot begin jaren zeventig.

De tweede golf begint halverwege de jaren tachtig en duurt voort tot 1990. De derde golf kun je grofweg plaatsen van 1995 tot 2000. Uit de figuur kun je opmaken dat in de 21ste eeuw een fusie- en overnamegolf opkomt. Deze golf begint in 2003, en is nu nog steeds gaande. Ook zijn er periodes van snelle groei en periodes waarbij de gerealiseerde groei voor een deel ongedaan wordt gemaakt te zien (Brakman, Garretsen & van Marrewijk, 2006).


Figuur 3: Golven F&O’s (1985-2005)


4.2 Algemene kenmerken


Door de toenemende globalisatie groeit de markt van cross border F&O’s exponentieel. Alleen al in 2007 was de totale waarde van cross border F&O’s 1,507 miljard dollar. Van de totale F&O’s die in 2007 plaatsvonden, was 49% cross border. Dit ligt 17% boven het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar (Thompson Financial Securities Data).

Moeller & Schlingemann (2004) constateren dat over het algemeen de acquirer groter is, een grotere book-to-market value heeft, over meer vrije kasstromen beschikt en steeds vaker cash als vorm van betaling gebruikt. Ondernemingen zijn eerder geneigd om een betaling in aandelen te hanteren bij een overname om zo de hoogte van informatie asymmetrie tussen de acquirer en de target te verkleinen. (Hansen (1987). De target is meestal niet gewillig om de buitenlandse aandelen te accepteren. Dit heeft als gevolg dat de acquirer met cash betaalt (Gaughan, 2002). Het positieve signaal dat uitgaat van het betalen met cash zal dan verminderen of zal er zelfs niet meer zijn. Ook wordt er bij cross border transacties steeds vaker gebruik gemaakt van tender offers, er worden steeds minder private targets overgenomen en dit gebeurt steeds vaker op een vijandige manier (Moeller & Schlingemann, 2004).


4.3 Waarom neemt het aantal cross border Fusies en Overnames toe?


Door globalisatie en deregulering op de international financiële markten, verkrijgen steeds meer ondernemingen toegang tot de buitenlandse markt. In het verleden was er sprake van een strikter nationaal beleid, waardoor cross border F&O’s voorkomen werden. Daarnaast richten ondernemingen veel vaker vestigingen op in het buitenland, waardoor partijen bij een F&O van een onderneming waarvan het hoofdkwartier in hetzelfde land staat toch ook te maken krijgen met de vestigingen uit het buitenland.

Voorheen ging het om Europese of Amerikaanse bedrijven die andere bedrijven overnamen of hun productie verplaatsen naar Azië. Hier komt steeds meer verandering in mede door de “booming business”in Azie. Dit is een duidelijke trendbreuk. Vandaag de dag zie je steeds meer Aziatische bedrijven, die Europese en/of Amerikaanse bedrijven overnemen. Een voorbeeld is de overname van Arcelor door Mittal Steel.

De motieven die voor cross border F&O’s worden gegeven zijn onder andere: ontwikkeling van nieuwe technologieën & managerial know-how (R&D), marktimperfecties, belasting & accounting voordelen en veranderingen in de wisselkoers (Donker, 2008). Hierna worden deze motieve behandeld.
Technologische ontwikkeling en management know how

Een patent dat in het bezit is van een target is niet per se aantrekkelijk voor een acquirer. Als een target actief is hetzelfde technologische veld als de acquirer, kan de acquirer toegang krijgen tot belangrijke intellectual property rights. Wanneer een patent dus aansluit op de technologische portfolio van de acquirer, kan deze van grote waarde voor de acquirer zijn, omdat het samengaat met minder onzekerheid. Dit geldt alleen voor cross border er is geen bewijs voor binnenlandse M&A (Frey & Hussinger, 2006).


Marktimperfecties

Door marktimperfecties zijn sommige ondernemingen niet correct gewaardeerd. Door op zoek te gaan naar een onderneming die ondergewaardeerd is, kan een acquirer deze met een discount overnemen en op deze manier waarde creëren (Vasconcellos, 1998). Bovendien is een buitenlandse acquirer met een bestaande aanwezigheid in de productlijn van de target onderneming in een betere positie om in te spelen op de imperfecties van de markt in de industrie van de target (Harris & Ravenscarft, 1991).Belasting en accounting voordelen

Door gebruik te maken van de verschillen in de accounting en belasting wetgeving in landen, kunnen ondernemingen belastingvoordelen behalen. Ook dit kan waarde toevoegen aan een onderneming (Damodaran, 2005). Wij zullen in de empirie van dit hoofdstuk verder doorgaan op de accounting voordelen.


Verandering in de wisselkoers

Door een depreciatie van de wisselkoers van de target, wordt er waarde gecreëerd voor de acquirer (Kang, 1993). Froot & Stein (1991) concluderen dan ook dan een depreciatie van de wisselkoers van de target leidt tot een voordeel voor de acquirer bij aankoop, door lagere kosten van kapitaal.


Synergievoordelen

Het overnemen van een buitenlandse target kan voor een acquirer waardevolle kansen creëren. Cross border F&O’s worden volgens Eun, Kolodny & Scheraga (1996) gedaan om immateriële activa te kopen en eigen te maken. De acquirer kan voordeel behalen door deze immateriële activa op grotere schaal te gebruiken.

Deze reden gaat samen met de eerder besproken synergievoordelen. Naast deze voordelen, gaan ook de eerder genoemde motieven, zoals diversificatie, schaalvoordelen, groei, de onderzoeksintensiteit en het op.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina