Annemie StevensDovnload 93.08 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte93.08 Kb.


Beste lezer

Er zijn weeral twee maanden voorbij, dus het wordt hoogtijd dat de volgende ‘Voltreffer’ onder de drukpers gaat. Wij zijn met de voltallige redactie erg trots op dit nummer. Vanaf deze maand is de extra opmaak van de luxeversie ook te zien op internet. Deze versie geeft nog beter de stijl van dit kwaliteitsblad weer. Wij hopen alvast dat u hiervan kan genieten.

Deze maand hebben onze reporters en journalisten hebben weer hun uiterste best gedaan zodat ze u kunnen boeien met hun uiterst interessante artikels. In deze editie krijgt u weer een waaier van informatie die gaat van actueel binnenlands en buitenlands nieuws tot interessante wetenschappelijke weetjes. Deze kan u in de volgende pagina’s lezen.

Ook wil ik u nog danken voor de vele lezersbrieven die wij hebben gekregen. Het was fijn om op ons eerste krantje zoveel reactie te krijgen. Wij hebben geprobeerd om in de mate van het mogelijke rekening te houden met uw reacties en bedenkingen, zodat ons blad nog meer aan uw wensen kan voldoen. Ook op dit nummer kan u reageren. Zo kunnen wij van ons derde en laatste nummer een prachtexemplaar maken. Stuur uw lezersbrief gerust door naar annemiestevens@hotmail.com of u kan een briefje achterlaten in lokaal 3.11 in het OLVE college. Wij laten dan zeker iets van ons horen

Ook deze maand kan u ‘Voltreffer’ lezen via het internet. Hiervoor surft u naar http://www.olve.be.

Verder kan ik u enkel veel plezier wensen bij het lezen van deze tweede ‘Voltreffer’


Annemie Stevens


Hoofdredactrice ‘Voltreffer’

In deze ‘Voltreffer’

Editoriaal blz. 3


Binnenland: Tijd voor de memoires van Wilfried Martens blz. 4
Buitenland: De strijd om olie: heviger dan ooit! blz. 6


Wetenschap: Kan je glas kapot zingen? blz. 8
Gezondheid: Een slimme kop over kanker blz. 10
Milieu: Groene auto’s blz. 12
Techniek: De terugkeer van de kernbom blz. 14
Sport: Nog geen WK-tiket voor België blz. 16
Reizen: Stadiumtrippen blz. 17
Culinair: Groenten of fruit, we geraken er nog niet uit blz. 20
Film: The film fortress blz. 22
Podium: Matchboks de trilogie blz. 24

Tijd voor de memoires van Wilfried Martens

Hoewel het woord ‘memoires’ mij in de oren klinkt als het verhaal van een overledene of als het verhaal van één of andere kunstenaar die de wereld verbaasde en letterlijk door elkaar rammelde met zijn kunnen en zijn kennis, gaat het hier over de memoires van niemand minder dan Wilfried Martens. Hij schreef het boek zelf en werkte er ruim 2 jaar aan. Wilfried Martens is net 70 geworden en dus, zo vond hijzelf, was het tijd om het er allemaal uit te gooien.Dat deze man heel wat te vertellen heeft, kunnen we in ieder geval niet ontkennen en ook het boek dat 936 bladzijdes verdoezelt niet dat het hier gaat over iemand die het één en het ander teweeggebracht heeft in zijn leven.
In het boek maakt Martens ook duidelijk waar hij voor gezorgd heeft en is niet onbeschaamd over een aantal van zijn prestaties. Hoewel sommigen zich waarschijnlijk vragen stellen bij het schrijven van dit hevige stuk lectuur over jezelf, kunnen we met zijn allen niet ontkennen dat Martens toch wat betekend heeft voor de Belgische politiek.
Wilfried Martens begon zijn politieke carrière als voorzitter bij de CVP-jongeren en op deze manier werd hij in 1972 voorzitter van de CVP, een rol die hij 7 jaar lang zou vervullen. Op deze manier speelde hij een zeer belangrijke rol bij de communautaire onderhandelingen. In totaal leidde hij 6 regeringen, waarvan 3 opeenvolgende van 3 april 1979 tot februari 1981 en eveneens drie opeenvolgende van 17 december 1981 tot maart 1992.
Gedurende zijn opeenvolgende regeringen werd het beleid eerst beheerst door de staatshervorming. Vanaf 1982 werd voorrang gegeven aan een drastisch herstelbeleid voor België op sociaal, economisch en financieel vlak. De eerste en tweede fase van de staatshervorming werd uitgevoerd. Talrijke crisissen zoals de staalperikelen, de kernraketten, de Voeren-kwestie en de abortuskwestie bemoeilijkten het regeringswerk.

Deze dagen is Martens nog steeds niet weg te slaan uit het politieke plaatje en is hij voorzitter van de EVP (Europese Volkspartij), waar hij zoals hij zelf zegt onder andere beste maatjes met Angela Merkel is.


Het loont misschien dus de moeite ons te wagen aan zijn verhaal. Hij beweert zelf in heel zijn boek vriendelijk te blijven, maar dat weerhoudt hem er niet van rechtvaardig te zijn. Hij vertelt openlijk over een hele hoop zaken en mensen (zo’n 1000 mensen zijn betrokken in zijn boek) maar baseert zich altijd op de feiten. Deze plichtsbewuste man wilt ook zo herinnerd worden en dat zullen we ook doen. Hij is overduidelijk een man met memoires die niet zo snel vergeten dient te worden en hoe dan ook, op welke manier ook, herinnerd zal worden.

(Greet Jacobs)


Bronnen


Mark Schaevers, De memoires van Wilfried Martens, Humo, jaargang 2006, nummer 3424, p30-37
Site van de eerste minister van België, Belgische Premiers, http://www.premier.fgov.be/nl/formerpm/portraits/w_marten.html
Bart Brinkman, De standaard online, Martens laat tranen bij voorstelling eigen memoires, woensdag 19 april 2006, http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GIKR376R


De strijd om olie:
heviger dan ooit!Zoals velen vroeger voorspelden is China inderdaad op weg om over enkele jaren één van de grootste wereldmachten te worden, zoniet de allergrootste, en in hun zog volgt India. Ook zij hangen meer en meer af van de olie-import. De V.S. proberen in het steeds groter wordende strijdgewoel hun posities te behouden. Een korte situatieschets.Sinds verscheidene jaren worden we overdonderd door nieuwe mogelijkheden op het vlak van alternatieve energiebronnen, omdat zo voorspelt men, de olie stilaan opraakt. Jammer genoeg zijn veel van deze methoden nog niet klaar voor massagebruik en zijn ze ver van economisch rendabel. Of we het dus willen of niet, het olietijdperk is voor ons nog lang niet gedaan. De vraag zal het aanbod meer en meer gaan overstijgen waardoor de prijzen ook de lucht in zullen schieten en steeds minder en minder mensen zich het gebruik van olie zullen kunnen veroorloven. Vanuit dit standpunt kan men dus zeggen dat er altijd olie zal zijn, het is maar hoe je het bekijkt…

Jarenlang heeft het Westen, en dan vooral de V.S., goede relaties onderhouden met de grootste olieleverancier ter wereld: Saudi-Arabië. Zij hebben dankzij redelijke olieprijzen voor een mooie economische groei bij ons gezorgd. Maar na 9/11 is ook die zekerheid deels weggevallen. Een groot deel van de vliegtuigkapers waren Saudi’s en door hun sponsoring van het wereldwijde terrorisme zijn zij door de zogenaamde Amerikaanse neoconservatieven herleid tot de bron van alle kwaad. Hierdoor wordt de interesse in Saudi-Arabië ook groter en groter om handel te gaan drijven met China. Ondanks deze gevolgen kunnen we alleen maar hopen dat het regime in Saudi-Arabië stabiel blijft, aangezien zij nog steeds de absolute macht hebben over de OPEC.

In China stijgt de vraag naar energie dus door de hoge economische groei enorm snel. Ze zijn een grote concurrent van de V.S. en jagen ook begerig naar de laatste beschikbare reserves. Het huidige geklungel van de Amerikaanse autoriteiten, met aan het hoofd George W. Bush, is voor hen natuurlijk een aardig duwtje in de rug. De inval in Irak onder het mom van vrijheid en vrede was al een compleet fiasco, maar als ze nu ook nog hun woorden hard maken wat betreft de kwestie Iran, zal het hek volledig van de dam zijn. China trekt zich momenteel niets aan van de sancties die het Westen aan Iran dreigt op te leggen, integendeel, ze zijn van plan om zware investeringen te doen. China krijgt olie en aardgas, en in ruil kan Iran rustig zijn atoomprogramma verder uitwerken. Mocht er een resolutie komen vanwege de Veiligheidsraad om Iran economisch af te zonderen, zal China waarschijnlijk doodleuk zijn veto stellen. Voor de ongeduldige en begerige V.S. zal er dan geen andere oplossing zijn dan opnieuw een land van hun ‘as van het kwaad’ aan te vallen, hetgeen rampzalige gevolgen met zich kan meebrengen. De verschillende en erg verdeelde landen van het Midden-Oosten zouden zich dan naar het voorbeeld van Iran wel eens elk nucleair kunnen gaan bewapenen en tot kernmachten uitgroeien.

Het is duidelijk, de strijd om olie woedt heviger dan ooit en de grote wereldmachten nemen hun stellingen in. Nu alleen nog afwachten wat de toekomst ons brengen zal…


(Kristof Van Schil; bron: de Knack)


Kan je een glas
aan scherven zingen?

Misschien dat er vroeger al lezers eens geprobeerd hebben een glas aan scherven te zingen na dit in een of andere tekenfilm te hebben gezien en tot hun grote verbazing tot de conclusie kwamen dat dit niet ging. Wel, in dit artikel zal ik proberen te verklaren waarom dit nu niet lukte.


Eigenlijk gaat het in theorie wel maar daarvoor moet je al Biance Catafiori voor heten. Het zit namelijk zo, de hele wereld staat eigenlijk constant te daveren. Alle voorwerpen blijken van nature constant te trillen en elk voorwerp doet dat met een eigen frequentie. Natuurkundigen noemen dat een eigenfrequentie (geef toe, zoiets verdiend een eredoctoraat terminologie). Gelukkig gebeurd dat getril – voor zover wij dat kunnen waarnemen – meestal in stilte, maar soms kun je het ook hoorbaar maken voor het menselijke oor. Door bijvoorbeeld tegen een wijnglas te tikken of je vinger nat te maken en over de rand te wrijven zodat het begint te “zingen. Wat je dan hoort is precies de eigenfrequentie waarmee het glas van nature trilt.

Als je nu een voorwerp bestookt met geluid van precies dezelfde frequentie, dan gaat het resoneren: het gaat dus spontaan meetrillen. Hoe langer je het geluid met de juiste frequentie erop loslaat, hoe harder het gaat trillen. Net zoals een schommel steeds harder gaat als je hem op het juiste ritme telkens een duwtje geeft. Geen enkel voorwerp kan eindeloos altijd maar harder en harder blijven trillen en vroeg of laat springt het kapot. Dit geld dus ook net zo goed voor een glas dat je met het geluid van zijn eigenfrequentie bestookt.

De kunst is om geluid te produceren van precies, heel precies, die frequentie. Bij een glas steekt het op een tiende hertz en zo precies konden wij vroeger niet zingen, nu nog altijd niet trouwens. Een zanger kan gewoon niet constant zo nauwkeurig blijven zingen. Maar voor diegenen die toch eens graag een glas zouden zien springen heeft de wetenschap natuurlijk altijd een oplossing, in dit geval is dat een oscillator. Dit is een toestelletje dat elektrische golven produceert. Als je nu een glas wil laten springen moet je eerste meten welke eigenfrequentie het heeft aan de hand van een oscilloscoop, dit toestel analyseert dus de geluidsgolven. Als je hiermee gemeten hebt wat de eigenfrequentie is moet je de oscillator gewoon op de juiste frequentie instellen, een geluidsspreker bij het glas zetten en een paar seconden wachten. Zorg wel dat het geluid hard genoeg is, zo’n 110 decibel zou moeten volstaan. Dat is namelijk nog juist onder de pijngrens, loeihard zeg dus maar.

Bijgeloof wil ook dat enkel dure kristallen glazen kapot te krijgen zijn, maar in feite is het andersom. Kristallen glazen zijn veel zuiverder en hebben dus bijgevolg één enkele precieze en zuivere toon. Goedkope glazen van IKEA bijvoorbeeld hebben een onzuivere toon en trillen dus ook op meerdere frequenties. Het is dus makkelijker om deze te raken.

Gelukkig gebeurt in het dagelijkse leven zelden dat in het achtergrondlawaai om ons heen voldoende lang dezelfde toon wordt aangehouden om iets aan het resoneren te brengen, maar het gebeurt. In de auto is het u zeker al overkomen dat bij een bepaalde snelheid iets begon “mee te rammelen”. En als een peloton soldaten over een brug marcheert, doen ze dat ook nooit in pas. Iedereen loopt dan in zijn eigen maat, als een stel ongedisciplineerde burgers. Precies om te vermijden dat de brug zou gaan daveren. Een urban legend wil dat er zo eens een hele compagnie soldaten in een ravijn is gestort. Wie mij niet geloofd moet maar eens een kijkje gaan nemen op internet. Er is namelijk een brug die door het geluid van de wind steeds wilder begon te golven omdat deze op het bouwwerk inbeukte met precies de eigenfrequentie van de brug. Dit is zo’n grote hangbrug die je enkel in de verenigde staten ziet. Typ maar eens bij google videos “tacoma narrows” in. Hier vind je een filmpje van deze spectaculaire gebeurtenis.

(Quinten Collier)
W

Een slimme kop over KankerIn ons dagelijkse leven krijgen we er vaak mee te maken, toch staan we niet altijd stil bij het bestaan, de risico’s, de oorzaken en de gevolgen ervan. Met dit artikel wil ik jullie door middel van vier gerichte vragen die mensen zich vaak stellen, een bondige uitleg geven over kanker.
at is kanker?
Kanker is een verzamelnaam voor niet één, maar meerdere soorten aandoeningen of ziektes. En ze hebben de overeenkomst dat er ergens in je lichaam een ongecontroleerde celgroei plaatsvindt.
Normaal vermenigvuldigen cellen door deling. Hierbij is een evenwicht dat als oude cellen afgebroken worden ze weer worden aangevuld door nieuwe cellen. Maar onder sommige omstandigheden kan een cel zich ongecontroleerd delen. Chemische stoffen dringen de celkern binnen en schakelen de regelstoffen (erfelijk materiaal) voor cellen om naar iets anders. Hierdoor ‘snappen’ cellen de boodschap niet meer en gaat zich delen. Dan ontstaat er een ophoping van cellen: Een tumor.

Er zijn twee soorten tumors:


- Goedaardige tumors (benigne): De celdeling is maar tijdelijk en groei van cellen stopt een keer. Een goedaardige tumor drukt het omliggende weefsel opzij, maar veroorzaakt verder geen schade. Een voorbeeld hiervan is een wrat.
- Kwaadaardige tumors (maligne): De celdeling blijft maar verder gaan en gaat dwars door het omliggende weefsel heen. De cellen van een tumor kunnen loslaten en worden dan verspreid via bloedvaten of het lymfestelsel en kunnen zo naar andere organen en ze ook aantasten.

Hoe wordt kanker behandeld?
Bij de behandeling van kanker probeert men de kankercellen te vernietigen en de uitzaaiing te beperken. Dit wordt gedaan onder toezicht van een oncoloog.
De behandeling kan via verschillende manieren:

Operatieve verwijdering van de tumor: Tegenwoordig wordt 40 % van de kankerpatiënten geopereerd. De tumor wordt dan verwijderd. Meestal moet ook een deel van het gezonde orgaan of het gehele orgaan worden weggenomen. Helaas is er bij de meeste patiënten sprake van uitzaaiingen van de tumor die niet kunnen worden weggehaald. Dan wordt de behandeling met een operatie in combinatie met chemotherapie/radiotherapie gedaan.


Bij de operatie speelt de plaats, de grootte en het soort tumor een grote rol.

Chemotherapie: Chemotherapie wordt toegepast als de tumor zich al uitgezaaid heeft of als het in combinatie gaat met radiotherapie of chirurgie. Hierbij krijg je medicijnen die ervoor zorgt dat de celdeling stopt. Van de kankercellen maar ook van de gezonde cellen. Hierdoor krijg je klachten zoals haaruitval, darmklachten en misselijkheid.

Radiotherapie: Bestraling waardoor kankercellen worden vernietigd, maar ook gezonde cellen. Dus daarom gaat deze onderneming niet in een keer. Maar in meerdere keren zodat cellen de kans krijgen om te herstellen.

De vormen van kanker die vaak te genezen zijn, zijn onder meer baarmoederhalskanker, borstkanker, schildklierkanker en bepaalde vormen van bloedkanker. Ook andere vormen zijn te genezen, maar deze worden meestal te laat ontdekt.
Dus helaas kunnen niet alle vormen kanker genezen worden, omdat de behandeling ervan afhankelijk is van de plaats, het type, de mate van de uitzaaiing en de groeisnelheid van de tumor. Toch geneest men tegenwoordig meer dan 50 % van de kankerpatiënten.

Waar in het lichaam komt kanker het meest voor?
Kanker komt eigenlijk overal voor. Toch zijn er bij mannen en vrouwen plaatsen waar kanker erg vaak voor komt.
Bij mannen: De ademhalingsorganen, de maag, de darmen, de prostaat, de nieren en urinewegen en de alvleesklier.

Bij vrouwen: de borsten, de maag, de darmen, de baarmoeder eierstokken en eilanders, de ademhalingsorganen en de lever en de galbuis.Wat veroorzaakt kanker?
De meeste kankers worden verwekt door carogene stoffen. Deze stoffen zijn onder andere terug te vinden in sigaretten, voeding, ultraviolette straling en radioactieve straling. Toch is niet elke persoon even vatbaar voor deze carogene stoffen, dat is de reden waarom een man die al vijftig jaar rookt geen kanker heeft en iemand die zéér gezond leeft toch kanker kan krijgen.
(Laurenz Devers)


I

Groene auto’s

Mobiliteit is een groot goed. De auto brengt je zowat van deur tot deur en dat is voor velen prettiger dan het openbaar vervoer, waarbij je vaak nog een aantal minuten moet stappen. Maar met de auto rijden is veel slechter voor het milieu. Enkele miljarden liters benzine en diesel gaan jaarlijks de benzinetank in. Via uitlaten komen koolstofdioxide, water, stikstofoxiden en zwaveloxiden in de lucht..

n wereldsteden zoals Tokyo, Athene en Los Angeles heerst regelmatig een enorme smog. Een tijdelijk verbod op autoverkeer, zoals onlangs nog in Parijs, biedt even soelaas maar verandert niets aan de problematiek. Een schone auto zou dat wel doen. In 1990 heeft de Californische overheid besloten er iets aan te doen. In 1998 moest twee procent van de verkochte voertuigen (20.000 auto’s) uitstootloos zijn, de zogenaamde zero emission vehicles, ZEV’s. Voor het jaar 2001 was de eis vijf procent en voor 2003 tien procent. Aan de smog die bleef hangen in het Californische bassin bij Los Angeles, hadden de automobielfabrikanten dit zwaard van Damocles te danken. Koolstofdioxide was toen nog geen probleem. Stikstofoxiden en zwaveloxiden zijn de grote smogvormers. In Californië is er nu een markt ontsaan waar je om mee te kunnen draaien, de paasende, milieuvriendelijke producten moet ontwikkelen.


Kosten
“Elektrische auto’s zijn voorlopig nog onbetaalbaar”, verklaart Wim Heyboer van de Nederlandse carroseriebouwer Spijkstaal in Spijkenisse. Sinds de jaren vijftig produceert het bedrijf elektrische voertuigen, zoals de karretjes waarmee de bakker en de melkboer langs de deur komen en de transportwagens op de luchthaven en in fabriekshallen. Ze zijn daar ideaal: vrijwel geruisloos, geen uitlaatgassen, handig bij het snel korte afstanden afleggen. Spijkstaal heeft de laatste jaren ook elektrische stadsvoertuigen en ecobussen gebouwd. Toch twijfelt Heyboer eraan dat we binnenkort meer elektrische auto’s op de weg zien. Ze zijn te duur. Als puntje bij paaltje komt, laten de overheden het na om een doorbraak van de elektrische auto voor elkaar te krijgen.
De meeste autoritten zijn maar kort. Een elektrische wagen kan dan de benzineauto vervangen. Want lange afstanden kan je nog niet maken met een elektrische wagen. Ze zijn wel ideaal voor kleine ritten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. De motoren zijn zeer geschikt in de stad, zo zonder uitlaatgassen en zonder energieverbruik bij het wachten voor een verkeerslicht. Als je op een dag meer dan honderd kilometer wil reizen, dan heb je het openbaar vervoer of een voertuig met brandstofmotor nodig.

Volgens berekeningen van CITELEC, een internationaal samenwerkingsverband van steden die elektrische voertuigen wel zien zitten, zijn zeker negen op de tien ritten korter dan 50 kilometer. In Brussel en omgeving is de gemiddelde ritlengte tien kilometer, zelfs voor bestelwagens. In september presenteerde CITELEC op de Grote Markt in Brussel tien elektrische auto’s. Dat was het begin van de zogenaamde ronde van Brussel, waarbij 19 deelgemeenten van Brussel enige tijd ervaring mogen opdoen met het elektrische personenvervoer. Via een soortgelijk initiatief hebben de laatste twee jaar dertig Vlaamse gemeenten kennisgemaakt met elektrische auto’s.Aandachtspunten
De energieopslag vormt het belangrijkste knelpunt voor de succesvolle invoering van de elektrische auto. Accu’s zijn duur en zwaar. In een accu verloopt een chemische reactie waarbij elektronen worden uitgewisseld. Er zijn vijf belangrijke aandachtspunten: gewicht, formaat, energie-opslag, levering van vermogen en gebruiksduur. De hoeveelheid energie in een accu bepaalt hoe ver een voertuig kan rijden, terwijl het vermogen bepalend is voor prestaties – snel optrekken en bergop rijden.

Oplaadbare accu’s

Diverse typen oplaadbare accu’s staan in de aandacht. Het aantal malen dat een accu kan worden opgeladen varieert van vijfhonderd tot tweeduizend. De loodzuuraccu is het bekendste. Iedere auto bevat er een onder de motorkap. Hij is tot nog toe de goedkoopste en meest beproefde accu, alhoewel er volgens sommige onderzoekers nog veel aan energie en vermogen kan worden gewonnen.

Nikkelcadmiumaccu’s vormen op de lange termijn geen optie, verklaart Peter Van den Bossche van CITELEC. De wereldvoorraad cadmium is te klein. Op kleine schaal is deze accu wel belangrijk, vanwege de goede prestaties. De nikkelmetaalhydride-accu, een ander modern type, is de helft lichter dan de oplaadbare loodzuuraccu’s, maar maakt een auto al gauw tweemaal zo duur. Sony ontwikkelt met autofabrikanten lithiumaccu’s, bekend als de oplaadbare cellen in schootcomputers en videocamera’s, als energiebron in voertuigen. Tenslotte zijn er accu’s die werken op zink en lucht. Daarvan is er een oplaadbaar type dat goede prestaties levert.

Het bedrijf Electric Fuel heeft de verwisselbare zinkluchtaccu’s bedacht. Het verwisselen is een klusje van een paar minuten, nauwelijks ingewikkelder dan het volgooien van de benzinetank. De lege accu’s gaan naar een fabriek waar ze worden ververst. Zo’n systeem vereist natuurlijk wel een uitgebreid distributiesysteem om lege accu’s van verzamelpunten naar de fabriek te vervoeren en volle accu’s te retourneren. Inmiddels vinden er al praktijkproeven met de accu plaats in Bremen (Deutsche Post), Arnhem (KEMA) en Manhattan.

(Laurent Wibaut )


E


De terugkeer van de kernbom

Er zijn veel mensen die schrik hebben, of schrik hebben gehad, voor een kernoorlog. Dit was vroeger vooral te wijten aan de dreiging door de Koude Oorlog. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hielden een wetloop om zo snel mogelijk de beste, meeste, en vernietigendste kernwapens te hebben. Dit om elkaar af te schrikken. Het gevolg? Beide landen hadden genoeg wapens om in een paar uur de hele wereld te vernietigen. Lastig.
Daarom hebben de leiders van beide supermachten besloten het op een akkoordje te werpen, en werd er besloten om het kernwapenarsenaal niet meer uit te breiden en stilaan de bommen te ontmantellen. En zo geschiede.


Maar die angst begint opnieuw te leven. Verontrustend nieuws heeft onze oren bereikt. De VSA zijn bezig met hun hele arsenaal te vernieuwen! De oude, grote en logge wapens worden vervangen door kleinere, nieuwe en krachtigere wapens. De uitleg van de VS is dat ze op alles moeten voorbereid zijn, want als de vijand betere bommen heeft dan hun…

Maar hoe werkt een kernbom, en waarom is het zo gevaarlijk, zelfs zo gevaarlijk dat de meeste mensen zich de gevolgen niet kunnen inbeelden?
en kernbom is een type wapen dat gebruik maakt van de energie die is opgeslagen in de kernen van atomen om een ontploffing te veroorzaken. Daarom is trouwens ook de benaming atoomwapen eigenlijk fout, omdat er bij de reactie enkel energie uit de kern vrijkomt. De bedoeling van iedere kernbom is om op een korte tijd een nucleaire reactie te ontketenen. Maar er zijn natuurlijk een aantal soorten. Het belangrijkste verschil tussen de bommen is dat er bommen zijn die op het principe van kernsplijting in een kettingreactie werken (A-bommen), en andere maken gebruik van kernfusie (H-bommen of waterstofbommen).


Het principe van een A-bom is dat er verrijkt uranium inzit. Verrijkt wil zeggen dat in het uranium de kunstmatige isotoop 235U in veel grotere mate voorkomt dan in de natuur het geval is. Als men er in slaagt om een grote hoeveelheid verrijkt uranium bij elkaar te houden, zullen er vrije neutronen botsten met de 235U-atomen, zodat er 236U ontstaat. Bij die reactie worden er naast een grote hoeveelheid energie, nog enkele neutronen vrijkomen. Gevolg, er ontstaat een kettingreactie. Hoe meer botsingen er zijn, hoe meer neutronen er ontstaan, waardoor er nog meer botsingen zijn. Door die sterk uit de hand lopende kettingreactie, ontstaat er een ontploffing.

De H-bom werkt omgekeerd. In plaats van een kern te doen splijten, zal men hier de kernen doen samensmelten tot grotere en zwaardere elementen. En ook hier is er een kettingreactie, en ontstaat er een ontploffing. En geen kleine ontploffing.
Hoe groot dan? Dat drukt men uit in massa springstof (TNT). Men vergelijkt de energie die vrijkomt uit het kernwapen met de massa TNT die nodig zou zijn om diezelfde hoeveelheid energie op te wekken. De bom die op Hiroshima gedropt werd, was de vergelijken met de kracht die 15 000 ton TNT zou teweegbrengen, anders gezegd, 15 kiloton. Dat lijkt enorm veel. Maar het is een zuchtje wind vergeleken met de kracht van de kernwapens die er nu zijn. De krachtigste bom die ooit werd getest, had een kracht van 50 megaton! Dat is dus meer dan 3000 keer zoveel dan de Hiroshima-bom, die toen al 10 000 slachtoffers maakte.


D
De wolk die ontstond na het bombardement van Hiroshima in 1945.


e explosieve kracht van zo’n bom is vreselijk. Maar er zijn nog andere effecten aan een bom, en die effecten maken de kernbom net zoveel vreselijker dan andere. Na de explosie ontstaat er een luchtdrukgolf, die krachtiger en langduriger is dan die van een gewone bom. Ook is er een zodanige hittestraling, dat het gebouwen in brand zet en bij mensen dodelijke brandwonden veroorzaakt. En dan is er nog de neutronen- en gamma-straling, die op levende wezens een dodelijke werking heeft. Maar deze gevolgen zijn niet alles. Er is ook nog een gevolg op lange termijn. De kernbom veroorzaakt een fall-out, die de omgeving tot op grote

afstand van de ontploffing radioactief maakt. Die straling (zowel direct als indirect) zorgt voor een zeer verhoogde kans op kanker en afwijkingen in het nageslacht.


In 1985, tegen het einde van de Koude Oorlog, was er een recordpeil van 85.000 bereikt. Momenteel zijn er over de hele wereld vermoedelijk zo’n 40.000 kernwapens, waarvan 10.000 Amerikaans zijn, en 8.500 Russisch. Andere landen zijn China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India en Pakistan. Van die landen zijn we zeker dat ze er hebben. Maar waar het Westen bang voor is, is dat er andere (vijandelijkere) landen zijn waarvan vermoed wordt dat zij er ook hebben. Iran en Noord-Korea zijn daarvan de belangrijkste. We kunnen enkel hopen dat als deze landen er hebben, ze hen niet zullen gebruiken, en dat er nooit een kernoorlog hoeft te komen.

(Sébastien Vervaeck)T
Nog geen WK-ticket voor België

Het Belgische hockeyteam verloor met 0-1 van Engeland en moet nu de play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te versieren. In de play-offs zullen ze vrijdag Frankrijk moeten verslaan en zaterdag de winnaar van Japan-Ierland. Alleen door deze twee wedstrijden te winnen kunnen ze toch in september naar het WK in Mönchengladbach.
ijdens de wedstrijd tegen Engeland kwam België al na 4 minuten 0-1 achter. Voor beide ploegen was dit de laatste poulematch op het kwalificatietornooi in het Chinese Changzhou. Na de heel vroege achterstand voerden onze landgenoten nadien de forcing, creëerden de meeste kansen, dwongen zelfs twee strafcorners af, maar ze slaagden er niet meer in Engeland bij te benen. Nochtans was een gelijkspel voldoende geweest voor de tweede plaats in de poule. Deze tweede plaats zou dan, net zoals de eerste plaats, recht geven op rechtstreekse WK-kwalificatie. Ierland was dan nog de enige hoop voor België maar zij speelde later op de dag nog gelijk tegen Ierland. Hierdoor wipt Pakistan over België naar de tweede plaats. Met hun derde plaats zal onze nationale hockeyploeg nog play-offs moeten spelen om in Mönchengladbach te kunnen spelen. Engeland, Pakistan, Korea en Nieuw-Zeeland gaan zeker naar het WK in Duitsland. België, Ierland, Frankrijk en Japan spelen eerst nog de play-offs.
België neemt het in hun eerste wedstrijd van de play-offs op tegen Frankrijk. Deze wedstrijd zal vrijdagochtend om 5u30 van start gaan. Frankrijk is zeker geen onhaalbare kaart voor onze landgenoten als we weten dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Op de Europese ranking staat België zelfs hoger dan Frankrijk. Als ze deze wedstrijd winnen, ontmoeten ze zaterdag de winnaar van het duel Ierland-Japan. Als Japan in dit duel als winnaar uit de bus komt maakt België een goede kans, want onze landgenoten zijn fysiek een stuk beter. Ierland is ook zeker geen onhaalbare kaart. België won al eerder tegen Ierland met 1-0 na een vroeg doelpunt van Jérôme Truyens.

Stapje dichter bij Peking


Als België het WK in Mönchengladbach mag spelen, geeft dat nog geen uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen in 2008. Het is de grote droom van onze Belgisch elftal om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Net zoals op het WK, nemen er 12 landen deel aan de Olympische Spelen. De eerste drie van elk continent kunnen naar deze Spelen in Peking. De andere ploegen zullen worden aangewezen op kwalificaties. Dit zal het geval zijn voor België want de Europese top-drie (Nederland, Spanje en Duitsland) ligt buiten het bereik van België. Voor België zullen die kwalificaties van groot belang zijn willen ze hun droom verwezenlijken. Om bij deze kwalificaties een betere plaats voor de loting te verkrijgen zou België een hogere plaats op de wereldranking nodig hebben. Onrechtstreeks zou het WK ons een stapje dichter bij Peking kunnen brengen.
(Hervé Augustus)

Z
STADIUMTRIPPEN

Beste lezeressen, krijg je je man nooit mee op citytrip omdat het net dat weekend een belangrijke voetbalmatch is? Of zou je graag eens met enkele vriendinnen een weekendje shoppen, cultuur proeven én 22 paar gespierde mannenbenen aan het werk zien?
Beste lezers, wil je je vrouw verrassen met een citytrip maar kan je geen weekend zonder voetbal? Of wil je graag eens shoppen met je vrouw zonder gezien te worden door je vrienden?
Dan hebben wij hier de ideale oplossing voor elk van u!
Wij presenteren u 4 citytrips naar steden waar zowel man als vrouw hun hartje kunnen ophalen. Steden met de mooiste voetbalstadia, gezelligste winkelstraten en een hoop bezienswaardigheden.
Barcelona – Spanje
http://www.barcelonaturisme.com
Stadion: Camp Nou

Voetbalclub: FC Barcelona
http://www.fcbarcelona.com

Foto: Camp Nou


owel de lekkerbek, de Barcafan als de Gaudifanaat zullen in de Catalaanse hoofdstad hun gading vinden. In Barcelona is er zoveel te zien, dat je best op voorhand uitmaakt wat je zal bezoeken. Enkele absolute aanraders zijn de levenswerken van Gaudi, zoals de Sagrada Familia, de Casa Mila en het Park Guell: als kers op de taart van het modernisme. Ook een beklimming van het hoogste punt in Barcelona, de Montjuic, is de moeite waard: een fenomenaal zicht over de hele stad. Wie meer houdt van wat rust en kalmte moet zeker een wandeling maken door de gotische wijk, het oudste stadsgedeelte. Hier bevindt zich ook het Picassomuseum. Wel oppassen geblazen voor zakkenrollers! Wie wil flaneren, kan dan weer in de Rambla terecht. Voor alle mannen en vrouwen die op zoek zijn naar boetieks en schoenwinkels kan terecht in het bekendste Catalaanse warenhuis El Corte Inglés of in de grote aangrenzende winkelstraat.
Als je graag keer live wil genieten van de Spaanse voetbalsamba van Ronaldinho, Valdéz, Larsson of enkele andere topspelers van FC Barcelona, moet ’s avonds zeker een match meepikken in Camp Nou, de thuisbasis van Barca. Zelfs als je geen ticket kon bemachtigen is het museum over deze legendarische voetbalploeg zeker het bezoeken waard.


Lissabon – Portugal
http://www.portugalvirtual.pt

Stadion : Estádio da Luz

Voetbalclub : SL Benfica
http://www.slbenfica.pt

Foto : Estádio da Luz


D


Amsterdam – Nederland
http://www.visitamsterdam.nl

Stadion: Amsterdam ArenA

Voetbalclub: Ajax
http://www.ajax.nl

Foto: Amsterdam ArenAoor de vele aanwezige heuvels heb je in Lissabon een overaanbod aan miradouros, of uitzichtpunten. Ideaal voor de sportieve toerist die niet alleen wil stijgen en dalen, maar ook enkele mooie landschappen wil meepikken. Belém is ook één van de Portugese wijken die je gezien moet hebben. De Torre de Belém is de aandachtstrekker, die vroeger bedoeld was als verdediging van het achterliggende Jeronimosklooster. Het klooster kan je bezoeken, maar moet je zeker gezien hebben. Belém ligt even buiten het centrum en onderweg kan je nog wat kunst en cultuur opsnuiven in het grootste Portugese kunstmuseum, het Museu Nacional de Arte Antiga. Wie even tot rust wil komen, komt ook in Lissabon ruimschoots aan zijn trekken. ’s Avonds kunnen we dan weer terecht in het Parque des Naçoes: een park vol cinema’s, restaurants en bars. Wie dit park bezoekt, neemt best de metro. Zo kom je aan in het nieuwe en bezienswaardige metrostation ‘Lisboa-Oriente’. Aan dit metrostation vind je ook een groot winkelcentrum. En last but not least, het fameuze Estádio da Luz. Het stadion van het licht is de thuisbasis van de Portugese topclub Benfica.

Amsterdam, een stad gebouwd op meer dan 100 eilandjes, je zou ze voor minder vergelijken met Venetië of Brugge. Wat bezienswaardigheden betreft, zit je goed in Amsterdam. Zo heb je onder andere het Begijnhof, de Dam en het Koninklijk Paleis.
De drie belangrijkste Amsterdamse musea zijn het Rijksmuseum, tijdelijk in restauratie maar anders kan je er zowel schilderijen als beeldhouwwerken kan terugvinden, het museum Vincent van Gogh en het stedelijk museum, waar heel wat moderne kunst ondergebracht is. Shoppen doe je dan weer best in de Kalverstraat, de Damrak of de Nieuwendijk. Ook het winkelcentrum de Bijenkorf, het Mekka voor elke shoppende toerist, is zeker het bezoeken waard. Wie het Amsterdamse nachtleven wil induiken, begint best aan het Leidseplein. Het is de verzamelplaats bij uitstek van het bruisende nachtleven. Zowel tijdens weekdagen als weekends heerst hier een gezellig sfeertje.
Onze noorderburen bezitten flink wat getalenteerde, internationale voetbalspelers.
De selectie van Ajax bevat tegenwoordig spelers uit alle uithoeken van de wereld. Wie dus wil genieten van een avond klassevoetbal in het aangename gezelschap van Hollandse voetbalfanaten, moet zeker afzakken naar de Amsterdam ArenA.


Rome – Italië
http://www.romaturismo.it
Stadion: Stadio Olimpico


Voetbalclub: AS Roma
http://www.asromacalcio.it

Foto: Stadio Olimpico


Wie Rome zegt, denkt aan cultuur. Wie cultuur zegt, denkt aan Rome. Zoals elke moslim geacht wordt één keer in zijn leven naar Mekka te gaan, vind ik dat elke mens minstens één maal in zijn leven in Rome geweest moet zijn. In de binnenstad vind je, het Colosseum, het Pantheon, de fontein van Trevi, de Spaanse trappen en nog zo veel meer. Wie even wilt bekomen van al deze cultuurhistorische schatten, kan zich gezellig op een terrasje zetten en genieten van de Italiaanse keuken. Doe dit liefst niet op de al te toeristische plekken, want dan betaal je je blauw. Je kan je ook volledig laten gaan in één van de vele shoppingstraten. De modewinkels vind je in de Via Condotti en aan de Piazza di Spagna. Voor antiek en juwelen kan je je hartje ophalen rond

Piazza Navona. Wie naar Rome gaat, mag ook niet vergeten een bezoekje te brengen aan Vaticaanstad. Slechts enkele metaaldetectoren en een omwalling vormen de grens tussen dit kleine landje en Rome. In Vaticaanstad zijn er 4 grote ‘must-sees’; het St.-Pietersplein, de St.-Pietersbasiliek, het Vaticaans museum en de Sixtijnse kapel.


Het Stadio Olimpico is het olympisch stadion van Rome. Het werd gebouwd voor de spelen van ’60 maar de grasmat wordt nog steeds actief bespeeld door voetbalclubs AS Roma en SS Lazio. En voor al wie niet van voetbal houdt, zelfs architecturaal is dit stadion een pareltje en daarom zeker een verplaatsing naar het stadion waard!
(Annelies De Corte)


A
Groenten of fruit,
we geraken er niet uit


Sta er maar eens bij stil, wat is het verschil tussen groenten en fruit. Dit antwoord is de wetenschap ons nog steeds verschuldigd. Het is een onmogelijke vraag, want groente en fruit zijn geen wetenschappelijke begrippen. We hebben andere regeltjes om deze te beschrijven, maar hierop bestaan zoveel variaties. Groenten zijn groen, behalve de tomaat. Fruit is niet groen, behalve de kiwi. Fruit is zoet, behalve de citroen.

ls we er echt willen uitgeraken zullen we het met andere termen moeten beschrijven. Met het begrip “vrucht” bijvoorbeeld. Dat is het onderdeel van de plant dat dient voor de voortplanting. Eigenlijk zijn dit de zaden, maar meestal zit daar nog allerlei weefsel rond, zoals bij een appel of een peer. Helaas zijn niet alle vruchten fruit. We zijn geneigd die woorden door elkaar te gebruiken, maar niet bij de paprika, tomaat en komkommer. Daar zitten ook zaadjes in. Het zijn dus vruchten. En toch zullen de meeste ze groenten noemen.
Wanneer is een vrucht eigenlijk een vrucht. Zelfs daar bestaat discussie over. Neem nu de aardbei, daar zitten wel pitten in, maar dat is geen echte vrucht, want die pitten zitten aan de buitenkant. Biologen noemen de aardbei daar om een schijnvrucht. Of een schijnvrucht nu een groente of een fruit is mag u zelf beslissen.
Misschien zijn er nog definities van groenten en fruit. “Fruit groeit aan bomen of struiken met fruit.” Met deze omschrijving kom je al heel ver, tot je bij de olijf belandt. Kunnen we dit wel als fruit beschouwen? Wel kijk, een vrucht is het in elk geval. Maar dan nog, als je deze regel echt waterdicht wil maken, moet je eerste definiëren wat het verschil is tussen hout en wat niet hout is. En dit is al even moeilijk als zoeken naar het verschil tussen groenten en fruit.

“Fruit kweken duurt jaren, groenten worden binnen het jaar geplant, geoogst en opgegeten.” Dit klopt behalve voor de aardappel. Die is meerjarig. Het lijkt alsof ie in de winter verdwijnt, maar ondergronds overleeft die plant vaak meerdere winters. En dan zwijgen we nog over de banaan en de avocado. Op sommige plaatsen zijn ze groenten, op andere plaatsen dan weer fruit.


Één ding is zeker, groenten en fruit kan je allebei opeten. Groenten eet je als hoofdgerecht, fruit dan weer als dessert. Hoewel, bij wild eet je dan weer veenbessen. Wees niet bedroefd als u er nog niet uit bent, want zelfs hooggeschoolde wetenschappers hebber er nog geen antwoord op gevonden.
Nu we dan toch over zulk interessant onderwerp hebben, kunnen we meteen ook even uitleggen waarom de bananen krom zijn. Kijk, we weten het niet echt, maar de wetenschap heeft toch drie mogelijke oorzaken gevonden. Een eerste oorzaak zou zijn dat ze heliotroop zijn. Ze groeien naar het licht toe. Dus naar de zon. Of groeien ze nu eerder naar de zon toe omdat het licht de groeihormonen aan de “zonkant” van de banaan verschroeit zodat de banaan maar aan een kant groeit en zo zichzelf kromtrekt. Een andere reden is dat de banaan helemaal niet heliotroop is. Hij groeit niet naar het licht toe, maar weg van de aarde. Tegen de zwaartekracht in dus. Al bij al, rechte bananen zouden toch geen zicht zijn, dus waar maken we ons toch zorgen om.

(Yannick De Strycker)I
The Film Fortress:

Je niet-zo-maandelijkse filmnieuws


Wegens een te grote hoeveelheid films en een tekort aan fondsen en tijd, verontschuldigt deze redacteur zich over de ongetwijfeld andere goede films op dit moment op het witte doek, die niet deze rubriek hebben gehaald. Wij willen in geen geval zeggen dat deze andere film niet goed is of niemand aantrok om hem te zien, ze trok gewoon ons (de beide testgroepen en ik) niet aan. Veel pleier met deze besprekingen!
ce age II: The meltdown

(Amerikaanse animatiefilm van Carlos Saldanho met o.a. Ray Romano en John Leguizamo)


Korte Inhoud: In dit vervolg op de legendarische Ice age , komen we opnieuw de drie vrienden Manny de mammoet, Diego de sabeltandtijger en Sid de luiaard. Ze leven betrekkelijk vredig in hun vallei, waar Sid een kinderkamp heeft geopend. Snel ontdekken de vrienden echter dat hun vredige leventje voorbij is. De ijswanden van hun valei zij aan het smelten wat zal resulteren in een tsunami-achtige golf die al het prehistorische leven zou wegvegen. Op aanraden van een nogal zwartgallige gier proberen onze vrienden net als de overige dieren op tijd het andere einde van de vallei te bereiken waar naar verluid een boot op hen wacht. Onderweg komen ze een paar andere dieren tegen waar ze langzaam een soort vriendschap mee ontwikkelen: twee waaghalzerige buidelratbroertjes Crash en Eddie en hun ‘geadopteerde zusje’ Ellie, een mammoet met identiteitsproblemen. Er is geen genie voor nodig om de grappige en ietwat ongemakkelijke romantiek te voorspellen. Tot veel plezier van het publiek kreeg Scrat een grotere rol in Ice Age 2. Hij werd tenslotte puur per toeval de tragische held die de dag redde. De prachtige licht- en kleurschakeringen - via het zogenaamde "radiosity"-systeem (voor de geïnteresseerden volgende week in voltreffer) - maken van "Ice age 2" opnieuw een lust voor het oog.

Conclusie: geweldige film aanraadbaar voor iedereen die dit gevoel voor humor heeft.

Kinderen zullen genieten van de grappige figuurtjes, volwassenen zullen lachen bij de dubbele bodems en de ironische conversaties.

9.5/10


Inside man

(Amerikaanse thriller van Spike Lee met o.a. Denzel Washington, Clive Owen en Jodie Foster)


Korte inhoud: Keith Frazier (Denzel Washington) is een inspecteur van de New Yorkse politie, die ervan droomt om hoofdinspecteur te worden en met het bijbehorende salaris zijn vriendin te vragen met hem te trouwen. Na de verdwijning van ettelijke honderdduizenden dollars in een vorige zaak lijkt dit verder dan ooit. Totdat hij wordt opgeroepen om te gaan onderhandelen met bankovervallers die een dertigtal mensen in gijzeling houden in de Manhattan Trust Bank. Maar naarmate de tijd vordert merkt hij dat Dalton Russel (Clive Owen), de leider van de overvallers, alles tot in de details al heeft uitgewerkt en hem bij elke stap voor blijft. Als dan ook Madeline White (Jodie Foster), een invloedrijke advocate ingehuurd door de bankeigenaar om zijn duistere geheimen te beschermen, zich er ook mee begint te bemoeien, wil Frasier zeker deze zaak uitklaren zonder onschuldige slachtoffers. Maar in een situatie waarin de spelregels voortdurend veranderen en de motieven en loyaliteit van anderen twijfelachtig zijn, kan één verkeerde stap de lont in het kruitvat worden die kan leiden tot de dood van velen.
Conclusie: Een film met geweldige wendingen, goede acteurs en plot die niemand zag aankomen en iedereen overtuigt. 8.5/10
(Tim Devaut)
Matchboks de trilogie

Bij elk nummer van ‘Voltreffer’, hoort natuurlijk een portie cultuur. Deze week krijgt u de recensie te lezen van het Matchboks de trilogie, een toneelstuk van Het Paleis producties. Ooit was het Matchboks project bedoelt als een eenmalige voorstellen. Maar door het enorme succes, werd er ook een tweede, en nu dus een derde deel opgevoerd. Deze drie delen spelen nu samen als ‘Matchboks de trilogie’.


Alles begint met Matchboks te prequel.

Dit verhaal speelt zich af in de nooderkempen in de jaren tachtig. In het jaar dat de VTM ontstond en iedereen die een beetje kon zingen, zanger werd. De prequel situeert zich in een dorp waar niets gebeurt en waar iemand die een wit kostuum daagt, een dorpsgek is.

Lizzy en Poll zijn een doodnormaal koppel. Willy is het kansarme kind dat ze opvangen. Maar als plots de dancing, waar lizzy als danseres werkt, afbrand, is het hek van de dam. Maar al snel komt er een oplossing: de eigenaars van de Dancing gaan samen sterren ontdekken. Willy is de uitverkoren ster, en het enige dat Poll moet doen, is investeren…
Na een korte pauze, gevuld door het eten van boerenbrood en het drinken van tafelbier, begint het tweede deel: Matchboks.

We bevinden ons nu enkele jaren later. Poll heeft zijn naam laten veranderen in Risjaar. Hij leidt hij een zeer louche bedrijfje in animatieacts. Daarvoor heeft hij 2 medewerkers, Swa en Bolero in dienst. Hun taak is het uitvoeren van de animatieacts. Maar dat is nu juist datgene waar ze zich het minst druk in maken. Ze lappen alle afspraken aan hun laars en dromen enkel van de directeursfunctie, als Risjaar ooit op pensioen zal gaan.


Als Rudy, de neef van Risjaar, de directeursfunctie in de schoot krijgt geworpen, dan is er met Swa en Bolero geen huis meer te houden.
H
ierna volgt weer een pauze. Deze keer krijgen de toeschouwers een sneetje frikadellenkoek met krieken en een stukje taart. Daarna kan het derde deel van start t gaan: Matchboks de Sequel.

Zoals in deel twee, volgen we weer Swa en Bolero. Ze zitten weer tot over hun oren in de nesten, deze keer in het buitenland. Ze zijn op zoek naar geld, en proberen vermomd als aboriginals, geld af te troggelen van goedgelovige toeristen. Wanneer dit plan in duigen valt, vragen ze Cassandra om hulp. Zij is een koele zakenvrouw die over lijken gaat. Ze leidt samen met Mistiek, een letterlijk mistiek meisje, een hotel. Alleen gebeuren daar de meerst overwachte en enge dingen…

(Annemie Stevens)
Info: www.hetpaleis.beLezersbrieven

Na ons eerste nummer van ‘Voltreffer’, heeft de redactie veel lezersbrieven ontvangen. Wij willen die u dan ook graag laten lezen zodat u kan uitmaken of u het eens bent of niet met deze reacties. Wij wachten alvast op de volgende lading lezersbrieven voor in het volgend nummer !
Een vijfde minder verkeersdoden in EU dan in 2001’ (Voltreffer n°1; 09/03/2006)

Ik vind het positief dat er minder verkeersdoden zijn in Europa. Maar ik vind het toch straf dat België geen gegevens kan geven over het aantal verkeersdoden op de weg. In de andere Europese landen is dit geen enkel probleem. Het uitvlucht is dat er een politiehervorming was. Ik denk dat het verkeersdodencijfer in België niet verminderd is. In het weekend alleen al zijn er in België vele verkeersslachtoffers.

(Steven Loots )


Zoekertjes’ (Voltreffer n°1; 09/03/2006)
Lieve redactie van ‘Voltreffer’

G
Zk nr licht in de kapel. Tijdens bidden moet ik het stellen met 1 enkele donker peertje. Verlichting graag!raag zou ik via deze weg een zoekertje beantwoorden dat ik op de laatste pagina van jullie tijdschrift vond, terzijde meld ik u graag dat ik deze zoekertjesrubriek hoogst interessant heb bevonden.
Het zoekertje luidde als volgt:
Ik vind het geweldig dat er nog gelovige jongeren bestaan, ook al is geloven in de huidige maatschappij geen evidentie meer. Er borrelde spontaan een warme gloed op vanuit men onderbuik op toen het tot me doordrong dat er in deze tijd van verderf nog een voorbeeldschool, zoals OLVE, bestaat waar religie actief wordt beleden en bovenaan op de agenda staat. Het is prachtig dat de Kerkgemeenschap leden kan blijven putten uit deze hemelse bron vol goede zielen, en zijn fundamenten van de toekomst kan bouwen op deze dynamische school.
Daarom wil ik graag mijn diensten ter uwer beschikking stellen.
Ik ben namelijk freelance gelovige, die het licht tot iedereen wil laten komen. Heeft Hij immers niet gezegd: “Als u anderen licht wilt geven, zult u zelf moeten schijnen.”

Welja dierbare mensen, sinds Hij me heeft geroepen doe ik niets anders dan Zijn woord verkondigen en het licht in ieders hart laten schijnen.


Om mijn levensdoel waar te maken, heb ik een hele workshop opgesteld waarbij ik mezelf en anderen wil laten schijnen. Ik laat de deelnemers schitteren en toon hen het licht dat van Jezus straalt, ik dompel hen onder in de zalige warmte van het geloof.
Geef me de kans om in jullie kapel de passie te laten voelen die Jezus ons schonk, ik laat jullie hart branden, en… Jezus tot jullie komen.
Laat die peertjes maar thuis, God will be the light shining in your hearts.

(Liesbeth Aerts)


Rommelen in het hoofd’ (Voltreffer n°1; 09/03/2006)
In de Voltreffer van vorige maand las ik een artikel over neurologie. Onlangs hebben we het hierover in de lessen godsdienst ook gehad. Zo zagen we dat het niet meer lang zou duren voor we onze hersenen goed genoeg kennen om in te kunnen grijpen in de werking. Net zoals in het artikel ook gezegd werd dat dit binnenkort geen toekomst meer is. Of dit al dan niet een positieve zaak is, is moeilijk te zeggen. Enerzijds wel natuurlijk, als het is om ernstige ziektes te genezen, om mensen te helpen en een beter leven te geven. Maar dan rijst natuurlijk de vraag; “wanneer hebben mensen zo’n ernstige ingreep nodig?”. Het is in elk geval een heel gevoelig onderwerp dat nog lang voor hete discussies zal zorgen.

(Lynn Lemoine)


De wereld volgens Grannelies: Sammeke Gooris’ (Voltreffer n°1; 09/03/2006)
In het artikel over Sam gooris insinueerde u dat Sam Gooris misschien wel eens een rolletje zou spelen. Ik ben daar bijna zeker van. Sam heeft niet zomaar één keer geluk gehad door te breken in de muziek wereld. Maar hij is er in geslaagd vanaf zijn 16e niet meer uit de schijnwerpers te verdwijnen. Zelf het merendeel van de grote artiesten slaagt hier haast niet in. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de artiesten van idool als Peter met de geitensik. Als Sam in de muziek zijn magische krachten even kwijt is, slaagt hij er in met een kleine kunstingreep in een andere factor van de showbis te verschijnen. Zijn huwelijk met de dochter van de grote mr. Pfaffs is hij misschien zelf deels voor zijn carrière aangegaan.

Al bij al wat jullie over hem denken maakt me weinig uit, maar ik ben ervan overtuigt dat achter die dwaze kop ook een zeer wijs leep mannetje zit.

(Joris Robberecht)

 


- -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina