Antwoorden oefentoets massamedia (vwo/havo)Dovnload 19.41 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte19.41 Kb.
ANTWOORDEN OEFENTOETS MASSAMEDIA (VWO/HAVO)
1. a. waar

b. niet waar

c. niet waar

d. niet waar

e. waar

f. niet waarg. niet waar
h. niet waar

i. waar


j. niet waar

2. a. Commerciële bedrijven die verlies lijden (dus ook kranten) zullen eerst bezuinigen op vaste lasten (en ‘overhead’-kosten). Fuserende bedrijven kunnen op deze kosten makkelijker bezuinigen omdat zij nog maar één bedrijfsgebouw nodig hebben en maar één redactie, minder journalisten en minder computers en andere hardware.

Door verlaging van deze kosten hopen zij weer uit de ‘rode cijfers’ te komen en een doorstart te maken.
b. De landelijke krant AD heeft de concurrentiestrijd met de Telegraaf verloren. Door een fusie met kranten uit de regio’s Den Haag, Rotterdam en Utrecht hoopt het AD lezers uit de Randstad aan te spreken. De doelgroep is dus geconcentreerd in de Randstad, is vooral geïnteresseerd in regionaal nieuws (en geen internationaal nieuws), politiek conservatief en vanaf middelbare leeftijd.
c. PCM is de PersCombinatie Meulenhof die als krantenuitgeverij ook het AD in zijn stal heeft. Eigenaar van PCM is de Belgische Persgroep. Wegener is een Nederlandse krantenuitgeverij van regionale kranten.

3. a. Fragment I is NRC, fragment II is Telegraaf en fragment III is de Volkskrant (Trouw is ook goed).

b. NRC omdat de tekst politiek neutraal is geschreven met een internationale kijk (b.v. Schröder, Internationale Rode kruis) en de afkorting WHO als bekend veronderstelt. (ook woordkeuze en zinsformulering past bij hoger opgeleiden).
c. Telegraaf omdat het fragment kort is, redelijk eenvoudig en populistisch is geformuleerd (“massaal in actie”, “gul”, “watersnoodramp) en gericht is op Nederland i.p.v. de getroffenen in het rampgebied.
d. De Volkskrant omdat het voldoet aan de eisen van een kaderkrant en ook nog sociaal van toon is: zie laatste regel. De Volkskrant en de Trouw hebben solidariteit en naastenliefde hoog in het vaandel staan.

4. a + b


I. Frankfurter Allgemeine  Duitsland
II. Die Welt  Duitsland
III. Bild Zeitung  Duitsland: populaire krant
IV. The Sun  Groot-Brittannië; populaire krant
V. The Guardian  Groot-Brittannië
VI. The Washington Post  VS
c. Tabloid is een massakrant / populaire krant (oorspronkelijk te zien aan A3-formaat)
en broadsheet is een kaderkrant / kwaliteitskrant (groot formaat)

5. Betoog over afschaffen of behouden van publieke omroepen.


- Argumenten vóór afschaffing:
1. Het budget voor publieke omroepen bestaat uit belastinggeld. Dit geld kan beter naar andere beleidsterreinen gaan.
2. Het programma-aanbod is meer van hetzelfde en politiek links-georiënteerd; zonde van het geld.
3. De kijkcijfers van de publieke omroepen zijn laag; niemand kijkt dus waarom zouden we gemeenschapsgeld daaraan uitgeven ?
- Argumenten voor behoud:
1. Burgers worden cultureel en anderszins ‘bijgeschoold’ via culturele en educatieve televisieprogramma’s.
2. Kwaliteitsprogramma’s zouden anders niet vertoond worden vanwege het winstdoel (hoge kijkcijfers  meer reclame-inkomsten  meer winst)
3. Het tegengaan van de Amerikanisering; meer programma’s uit NL of andere EU-lidstaten.

6. a.
I. is het nieuwsfeit actueel ?


II. is er sprake van een bekend of belangrijk persoon ?
III. is interessant beeldmateriaal voorhanden ?
IV. is het nieuwsfeit uitzonderlijk ?
V. zijn de gevolgen ingrijpend ?
VI. is het interessant voor de doelgroep ?
VII. voegt het iets toe aan het totaalbeeld ?
VIII. heeft het nieuwsfeit geografisch / cultureel dichtbij plaatsgevonden ?

b + c. Het artikel stond op de voorpagina dus heeft het een hoge nieuwswaarde. D.w.z. dat veel selectiecriteria van toepassing zijn, namelijk:


I. ‘gisteren’
II. Jozias van Aartsen, Geert Wilders en Gerrit Zalm
IV. het gebeurt niet vaak dat een landelijke politieke partij een nieuwe leider krijgt.
V. het ging slechts met de VVD; een nieuw gezicht kan stemmen opleveren
VI. Volkskrant-lezers zijn geïnteresseerd in politiek, ook het wel en wee van de VVD
VIII. In Den Haag

7. a. Kranten verkopen slecht omdat: 1. mensen het nieuws en achtergronden ook op televisie en internet kunnen bekijken (en daar is het ook nog up-to-date), en 2. mensen kunnen kiezen voor gratis kranten zoals De pers, Spits en Metro, en 3. steeds minder mensen lezen (ontlezing); krant lezen ter ontspanning of als (vast) tijdverdrijf van de dag (’s ochtends vroeg bij de koffie of ’s avonds) is er niet meer bij.


b. In redactiestatuten is de gescheiden verantwoordelijkheid van directie (eigenaar) en redactie geregeld. De redactie bewaakt de identiteit van de krant terwijl de directie zorgt voor gezonde financiën en bedrijfsvoering. Zou dit niet het geval zijn, dan kon de directie besluiten om de inhoud van de krant aan te passen aan de wensen van het grote publiek (showbizz, human interest, zware criminaliteit, koningshuis).
c. Geen inhoudelijke veranderingen dus maar bijvoorbeeld van broadsheet naar A3-formaat of krant-op-zondag of verkoop van merchandise.

8. a. Themakeuze = internationale politiek, Engelse termen worden niet vertaald (bekend verondersteld), lange zinnen.


b. Hij is een onderzoeksjournalist omdat hij “onthult” d.w.z. na lang onderzoek kan hij geheimen boven tafel krijgen.

9. a. Vakbladen zijn tijdschriften voor een bepaalde beroepsgroep met beroepsrelevante informatie (producten, seminars, publicaties, achtergrondinfo) en ‘special interest’-bladen zijn ‘hobby’-tijdschriften die sterk variëren (Huis&Tuin t/m Voetbal International)


b. Omroepgidsen, opiniebladen, roddelbladen, familiebladen, jeugdbladen, mannen- en vrouwentijdschriften.
c. Opinieblad omdat de onderwerpen serieus zijn (wetenschap, politiek, cultuur) met een ‘lichte’ ondertoon (strip en kerstmaaltijden).

10. Een kwaliteitskrant omdat de thema’s betrekking hebben op vooral politiek en economie; de koppen zijn lang.


11. a. Verzuiling in de periode 1919 tot ongeveer midden jaren 60.


b. Socialistische, algemeen-liberale, protestant-christelijke en katholieke zuil.
c. VARA en Vrije Volk (soc), AVRO en Telgraaf (alg-lib), NRCV / VPRO en Trouw (prot-chr) en KRO en Volkskrant.

12. a. Duaal omroepstelsel


b. Nee, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk
c. Vier criteria voor publieke omroepen:
I. betalende leden (minimaal 50.000/150.000/300.000)
II. eigen doelgroep of identiteit
III. geen winstoogmerk
IV. voledige programmering
d. Publieke omroepen en publieke zenders zijn verschillend; bij de commerciëlen vallen omroepen en zenders samen. Reclame is in reclameblokken voor en na de programma’s bij publieke omroepen; bij commerciële omroepen worden de programma’s meerdere malen onderbroken voor reclame.

13.a. I. Telegraaf is een massakrant dus veel showbizz


II Trouw is een christelijke krant en legt de nadruk op religie
III AD / Utrechts Nieuwsblad als regionaal dagblad besteedt veel aandacht aan dit lokale onderwerp
IV NRC Handelsblad legt nadruk op internationale politiek en economie
V Dagblad van het Noorden richt zich op thema’s die specifiek voor de noordelijke provincies interessant zijn.
VI Volkskrant omdat het een sociaaldemocratische krant is dus graag positief schrijft over PvdA.

14. a. Telegraaf (sound-bite als kop)


b. bijvoorbeeld de Volkskrant (lange kop)
c. Het perspectief zal anders zijn; bij de Telegraaf aandacht voor het drama en het menselijk leed terwijl de VK vooral uitweidt over de oorzaak van het ongeluk (gemeentebestuur verantwoordelijk of lokale bouwer ?). De Telegraaf zal minder achtergronden vermelden, minder diep ingaan op het ongeluk.
De woordkeuze, de toon en de zinsformulering zullen ook verschillen.

15. a niet waar

b. waar

c. niet waard. waar

e. waar


f. waar

g. niet waar

h. niet waar

i. niet waar

j. niet waar

16. Vier kenmerken van massamedia:


I. boodschap is bedoeld voor groot en anoniem publiek

II. boodschap is openbaar en voor iedereen in principe toegankelijk

III de relatie tussen z en o is onpersoonlijk
IV de o kan niet direct reageren (geen directe feedback)

Internet is een massamedium maar onderscheidt zich van de traditionele massamedia door een hoge mate van interactiviteit. Kenmerk IV is dus achterhaald. De andere 3 kenmerken zijn ook van toepassing.

Vanwege de interactiviteit van internet en de afwijkende manier van informatieopslag en -verwerking (met bits en bytes) spreken we liever van internet als nieuw massamedium.

17. a. Lezers realiseren zich heel goed dat kranten commerciële ondernemingen zijn, gericht op winst maken. De verleiding is groot om het grote publiek naar de mond ‘te schrijven’, m.a.w. alles spannender, mooier voorstellen dan de werkelijkheid feitelijk is. Objectiviteit is dus niet het hoofddoel van de kranten, aldus de indruk van veel krantenlezers over (een aantal) kranten.


b. Let op: vraagstelling is fout ! Er zijn 4 journalistieke normen geformuleerd teneinde een zo groot mogelijke objectiviteit –door professionele journalisten- te benaderen. Te weten:
I. meningen en feiten strikt scheiden (meningen dus presenteren als meningen en niet als feiten),
II. zo veel mogelijk bronnen gebruiken en die ook vermelden (want één bron is geen bron !),
III. principe van hoor en wederhoor toepassen ( want aan elk verhaal zit een tweede kant), en
IV. elke professionele journalist moet verstand van zaken hebben (en schoenmaker blijf bij je leest).

18. a. Kidsweek


b. vrolijke toon, eenvoudig taalgebruik en de focus op ‘zoenen’.

19. a. Senioren prefereren de Trouw boven de andere landelijke dagbladen (toen AD ook nog landelijk was).


b. Een tweetal algemene conclusies zijn mogelijk:

I. Dat de jongeren (15-24 jaar) weinig kranten lezen want bij elke krant vormen zij amper 20 % van het totale lezerspubliek.


II. Dat de middencategorie 35-49 jarigen bij alle kranten de grootste groep lezers levert (m.u.v. Trouw)

c. Indicatoren (en variabelen) voor een lezersprofiel van een krant, naast ‘leeftijd’:


I. opleiding (alleen lagere school, vmbo, havo/vwo, mbo, hbo/wo)
II. politieke voorkeur (CDA, VVD, PvdA, etc.)
III. beroep (werkeloos, student, uitvoerend, leidinggevend, zelfstandig z.p.)
IV. gelovig (niet, katholiek, protestant, moslim, humanist, overig)
V. woonplaats (in Randstad, grote gemeente elders, plattelandsdorp, gemeente kleiner dan 20.000 inwoners etc.)

d. De fusiekrant is niet succesvol bij de oude abonnees (van Utrechts Nieuwsblad, Haagse Courant en Rotterdams Dagblad) omdat ze te weinig eigen regionaal nieuws krijgen. De aandacht voor de 3 Randstad-regio’s is te versnipperd. De oude abonnees van het AD zijn teleurgesteld omdat er te weinig landelijk/internationaal nieuws wordt aangeboden.

20. a. De Telegraaf heeft feitelijk 2 verschillende (elkaar niet overlappende) doelgroepen, te weten de lager opgeleiden met een uitvoerende baan én de hoog opgeleiden met een baan op minimaal kaderniveau (of zelfstandig) met een conservatieve politieke kijk op de wereld. Zo spreid je je risico !
b. NRC Handelsblad is een avondkrant en NRC.next een ochtendkrant (?) en NRC Handelsblad is gericht op de leeftijdscategorie vanaf ongeveer 40 jaar terwijl NRC.next zich vooral richt op scholieren en studenten (circa 18-30 jaar).
Het formaat is ook verschillend: NRC.next is op tabloid-formaat en NRC Handelsblad is een ouderwetse broadsheet !
c. Tabloid = A3-formaat
d. Krantenwebsites zijn meer up-to-date dan papieren kranten, webabonnementen zijn iets goedkoper dan papieren krantenabonnementen, krantenwebsites bieden nog meer ‘content’ (= inhoud en diepgang) vanwege de mogelijkheid van links naar andere websites.

21. a. Gazeta Wyborcza is een Poolse kwaliteitskrant.


b. Deze krant is progressief omdat:

I. “populisten en hun bondgenoten .. van het politieke toneel zou zien verdwijnen”


II. kritiek tegen zittende Poolse regering die duidelijk rechts is gezien de coalitiepartijen.
III. maatschappelijke betrokkenheid van de redactie

c. In een dictatuur –van welke politieke kleur dan ook- kan geen persvrijheid en vrijheid van meningsuiting bestaan want dat zou het regime ondermijnen. Indoctrinatie, manipulatie en censuur zijn juist aan de orde van de dag.De staatstelevisie, de staatsradio en het staatspersbureau bepalen welk nieuws de burgers krijgen te horen, lezen en zien. Denk hierbij aan Noord-Korea, Cuba en –actueel- Iran !
d. Politieke functies:
I. onderzoeksfunctie  reportage over seksueel misbruik van vice-premier
II. commentaarfunctie  onbeschoftheid en demagogie “de pas afsnijden”
III. controlefunctie  bestrijden van corruptie in Poolse politiek

IV. spreekbuisfunctie  van de politieke oppositie in PolenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina