Applicatieontwikkelaar, niveau 4 Overzicht activiteiten / mogelijke werkzaamhedenDovnload 104.42 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte104.42 Kb.Applicatieontwikkelaar, niveau 4

Overzicht activiteiten / mogelijke werkzaamhedenBeroepsbeschrijving Applicatieontwikkelaar

De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen en realiseren van (delen van) software en/of ICT-producten voor de kantoor- en industriële automatisering. Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur, netwerkprogrammatuur, webbased applicaties, games en interactieve informatiedragers zoals dvd’s en websites met bijvoorbeeld juridische teksten, cursusmateriaal en televisiebeelden. Ook is de ontwikkelaar betrokken bij de implementatie van een applicatie en voert hij onderhoudsactiviteiten uit t.b.v. bestaande applicaties.

De applicatieontwikkelaar werkt in de sector ICT bij grote en kleine bedrijven die besturingssoftware, toepassingssoftware, entertainmentsoftware en/of IT-mediaproducten ontwikkelen. De applicatieontwikkelaar inventariseert (onderdelen van) de informatiebehoefte en wensen van klanten en ontwerpt een passende applicatie. Hij maakt een plan van aanpak en richt in overleg met zijn leidinggevende de ontwikkelomgeving in. Hij brengt in kaart welke gegevens in de gegevensverzameling/database moeten komen en gaat na hoe deze aangeleverd en gebruikt zullen worden.
Verder stelt hij de structuur en specificaties voor een eenvoudige gegevensverzameling/database vast en bekijkt wat er nodig is aan software, modules en uitbreidingen. De applicatieontwikkelaar realiseert (onderdelen van) de applicatie en/of voegt met collega’s onderdelen van (bestaande) applicaties samen. Hij documenteert, test en verbetert de gerealiseerde applicaties en interfaces. Hij schrijft een implementatieplan en voert acceptatietests uit. Hij legt alles vast, overlegt en zorgt voor het beheer en onderhoud. Hij werkt vaak projectmatig en daarom is een goede planning van het werk en samenwerking met collega’s van groot belang. De applicatieontwikkelaar moet ook goed zelfstandig kunnen werken.

Overzicht activiteiten / mogelijke werkzaamhedenApplicatieontwikkelaar niveau 4


1

Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

 
 

Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast

 

 

 

 

Inventariseren van de informatiebehoefte o.a. het voeren van gesprekken met betrokkenen

 

 

 

 

Analyseren van de informatiebehoefte

 

 

 

 

Vaststellen van de informatiebehoefte

 

 

 

 

In kaart brengen van de (on)mogelijkheden binnen de organisatie in relatie tot de

 

 

 

 

vastgestelde informatiebehoefte

 

 

 

 

Overleggen met en rapporteren aan de opdrachtgever over de uit te voeren en

 

 

 

 

uitgevoerde werkzaamheden

 

 

 

Maakt een plan van aanpak

 

 

 

 

Opstellen van een plan van aanpak

 

 

 

 

Opstellen van een specifieke planning en een specifiek kostenoverzicht

 

 

 

 

Bespreken van het plan van aanpak met de opdrachtgever/leidinggevende

 

 

 

 

Waar nodig aanpassen van het ontwerp en/of de planning

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden

 

 

 

Realiseert een testomgeving

 

 

 

 

Realiseren van een testomgeving op basis van functioneel en technisch ontwerp

 

 

 

 

Uitvoeren van tests en bewaken van de voortgang van de testfase

 

 

 

 

Uitvoeren eventuele aanpassingen

 
 

 

Rapporteren en documenteren

 

 

 

Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp of Game Design Document

 

 

 

 

Maken van een functioneel ontwerp van de applicatie, passend bij de doelgroep

 

 

 

 

Bepalen uit te voeren conversies

 

 

 

 

Afstemmen van de vormgeving en/of inpassing in technische infrastructuur met het projectteam

 

 

 

 

Overleggen met het projectteam/de opdrachtgever

 

 

 

 

Waar nodig aanpassen van het ontwerp en/of de planning

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden

 

 

 

Maakt een technisch ontwerp

 

 

 

 

Vertalen van functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp

 

 

 

 

Overleggen met het projectteam over de creatieve en technische oplossingen voor

 

 

 

 

technische realisatie

 

 

 

 

Technische haalbaarheid in kaart brengen

 

 

 

 

Technisch ontwerp bespreken met betrokken disciplines en opdrachtgever

 

 

 

 

Zo nodig aanpassen ontwerp n.a.v. besprekingen

 

 

 

Richt de ontwikkelomgeving in

 

 

 

 

In overleg met leidinggevende/projectleider inrichten van ontwikkelomgeving

 

 

 

 

conform de eisen van het (technisch) ontwerp

 

 

 

 

Installeren en configureren van software

 

 

 

 

Koppelen van apparatuur

 

 

 

 

Onderhouden van hard- en software

 

 

 

 

Signaleren en oplossen van problemen

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden2

Realiseren van de applicatie, (cross)media-uiting of game

 

 

 

Legt een gegevensverzameling aan

 

 

 

 

In kaart brengen van de gegevens die in de gegevensverzameling/database moeten komen

 

 

 

 

Vaststellen hoe gegevens aangeleverd (kunnen) worden

 

 

 

 

Bepalen hoe gegevens gebruikt moeten gaan worden

 

 

 

 

Vaststellen van de structuur en specificaties voor de eenvoudige gegevensverzameling/database

 

 

 

 

A.d.h.v. de structuur en specificaties bepalen van benodigde middelen en aanpassingen

 

 

 

 

Opstellen van een voorstel aan de leidinggevende voor aanschaf software/modules/uitbreidingen

 

 

 

 

Na goedkeuring uitvoeren voorstel

 

 

 

 

Testen van de gegevensverzameling/database

 

 

 

 

In overleg met leidinggevende aanpassen van de gegevensverzameling/database

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen

 

 

 

Realiseert een applicatie

 

 

 

 

Analyseren van het functioneel- en technisch ontwerp en/of het plan van aanpak

 

 

 

 

Het zich eigen maken van de aangewezen programmeertaal en -methodieken (indien nodig)

 

 

 

 

Inventariseren van mogelijk te hanteren interfaces

 

 

 

 

Realiseren van (onderdelen van) een applicatie volgens opdracht

 

 

 

 

Realiseren van ergonomisch verantwoorde interfaces op basis van een bestaand ontwerp

 

 

 

 

Bespreken van tussentijdse resultaten met de opdrachtgever en/of leidinggevende

 

 

 

 

Indien nodig aanpassingen doorvoeren of doen van verbetervoorstellen

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen

 

 

 

Test het ontwikkelde product

 

 

 

 

Testen van de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicaties en/of interfaces

 

 

 

 

Begeleiden van de integrale systeemtest

 

 

 

 

Zo nodig uitvoeren van aanpassingen aan de gerealiseerde applicaties en/of interfaces

 

 

 

 

Zo nodig doen van verbetervoorstellen ter optimalisering van de gerealiseerde

 

 

 

 

applicaties en/of interfaces

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen
3

Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting

 

 

 

Maakt of levert een bijdrage aan het implementatieplan

 

 

 

 

Inventariseren van de consequenties van de implementatie van een applicatie binnen de organisatie.

 

 

 

 

Bespreken/presenteren van de inventarisatie met/aan betrokkenen.

 

 

 

 

Opstellen van een implementatieplan, waarin zowel de technische als organisatorische

 

 

 

 

implementatie beschreven wordt.

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen

 

 

 

Stelt een acceptatietest op en voert deze uit

 

 

 

 

Opstellen van een testplan voor een acceptatietest en dit afstemmen met de betrokken disciplines.

 

 

 

 

Bieden van ondersteuning bij de uitvoering van de acceptatietest.

 

 

 

 

Uitvoeren (samen met het projectteam) van de acceptatietest.

 

 

 

 

Verzamelen van alle informatie die voortkomt uit de acceptatietest.

 

 

 

 

Adviseren van de gebruiker over het gebruik van de applicatie.

 

 

 

 

Uitleggen aan de gebruiker hoe de applicatie werkt.

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen. 

 

 

Implementeert een applicatie of (cross)media-uiting en/of systeem

 

 

 

 

Implementeren van een applicatie volgens het implementatieplan

 

 

 

 

Uitvoeren van de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden

 

 

 

 

Testen van de werking van de applicatie in het informatiesysteem

 

 

 

 

Rapporteren, informeren en documenteren

 

 

 

Evalueert een implementatie

 

 

 

 

Interpreteren van de resultaten van de implementatie.

 

 

 

 

Interpreteren van de resultaten van de acceptatietest.

 

 

 

 

Bespreken van de bevindingen met leidinggevende/projectteam.

 

 

 

 

Evalueren van het gehele implementatietraject met alle betrokken partijen.

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen
4

Onderhouden en beheren van de applicatie, (cross)media-uiting of game

 

 

 

Onderhoudt applicaties of (cross)media-uiting

 

 

 

 

Inrichten van onderhoud- en beheerprocedures.

 

 

 

 

Beheren en onderhouden van applicaties.

 

 

 

 

Registreren van incidenten en wensen.

 

 

 

 

Interpreteren van incidenten en wensen.

 

 

 

 

Oplossen van incidenten.

 

 

 

 

Oplossingen en adviezen aandragen.

 

 

 

 

Aanpassingen verrichten.

 

 

 

 

Werking testen van applicaties.

 

 

 

 

Documenteren, registreren en rapporteren van alle werkzaamheden en wijzigingen

 

 

 

Beheert de content

 

 

 

 

Specificaties bepalen waaraan gegevens moeten voldoen.

 

 

 

 

Beoordelen van gegevens op technische vereisten.

 

 

 

 

Digitaliseren van gegevens.

 

 

 

 

Bewerken, beheren en archiveren van gegevens.

 

 

 

 

Opstellen van regels en procedures.

 

 

 

 

Gegevens aanleveren.

 

 

 

 

Verlenen van rechten aan gebruikers(groepen).

 

 

 

Documenteert en archiveert gegevens

 

 

 

 

Documenteren van (gegevens m.b.t.) applicaties.

 

 

 

 

Archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties.

 

 

 

 

Opstellen van regels en procedures voor het archiverenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina