Arbh : Règlement d'ordre intérieur : Titre III kbhb : Huishoudelijk Reglement : Titel IIIDovnload 284.2 Kb.
Pagina10/11
Datum20.08.2016
Grootte284.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Antihistaminique: Xyzall ou Zyrtec ou Cetirizine


 • Nécessaire pour nettoyer les traces de sang éventuelles sur le terrain • TITEL III - SPORTIEF REGLEMENT VELDHOCKEY
  HOOFDSTUK 1 - KAMPIOENSCHAPPEN VELDHOCKEY

  Artikel 1 - Organisatie van de wedstrijden

  Artikel 2 - Formaat der kampioenschappen

  Artikel 2 - Beheer der wedstrijden

  HOOFDSTUK III - BEKERS

  Artikel 4 - Algemene Organisatie

  Artikel 5 - Mechanisme - Beker

  HOOFDSTUK IV - RANGSCHIKKING, TITELS, STIJGEN EN DALEN

  Artikel 6 - Rangschikkingen

  Artikel 7 - Testwedstrijd - Eindronde

  Artikel 8 - Kosten

  Artikel 9 - Kampioenstitel en Europese Bekers

  Artikel 10 - Promotie en Degradatie

  Artikel 11 - Gestaakte of uitgestelde wedstrijden


  HOOFDSTUK IV - KWALIFICATIES

  Artikel 11 - Algemene Bepalingen voor de Competities Senioren

  Artikel 12 - Spelerswissel

  Artikel 14 - Jonge Veteranen/Veteranen / Ladies

  Artikel 15 - Bijzondere bepalingen voor Jeugd
  HOOFDSTUK V - COMPETITIES - ALGEMENE REGELS

  Artikel 16 - Velden - Doelen - Uitrustingen

  Artikel 17 - Toegang tot het veld

  Artikel 18 - Groene Kaart

  Artikel 19 - Vroegtijdig uitlopen op een strafcorner (PC) + stick boven schouderhoogte

  Artikel 20 - Duur van de wedstrijden

  Artikel 21 - Terreinafgevaardigde

  Artikel 22 - Wedstrijdblad

  Artikel 23 - Aanvoerder

  Artikel 24 - Uitrusting en kleuren van de kledij van de ploegen

  Artikel 25 - Afgelasting van een wedstrijd

  Artikel 26 - Shoot-outs

  Artikel 27 - Ballen

  Artikel 28 - EHBO-kist  Titel III - Sportief Reglement Veldhockey

  HOOFDSTUK I - KAMPIOENSCHAPPEN VELDHOCKEY


  Artikel 1 – Algemene Regels

  De algemene regels aangaande de nationale competities zijn opgenomen onder Hoofdstuk II - Sectie 1 van "Titel II - Administratief Reglement" van het huishoudelijk reglement van de KBHB. In geval van tegenstrijdigheden hebben de voorschriften van het administratief reglement voorrang op deze van dit sportief reglement veldhockey.  Artikel 2 – Formaat der nationale kampioenschappen

  2.1 Senioren Dames en Heren

  Het kampioenschap wordt gespeeld in heen- en terug wedstrijden, gevolgd door een "play-off" competitie voor de titel, en door testwedstrijden voor promotie en degradatie zoals omschreven in artikel 10 hieronder.

  Het kampioenschap Reserve Ereafdeling wordt in twee fases gespeeld, de tweede fase wordt enerzijds tussen de eerste 6 en anderzijds tussen de laatste 6 gespeeld.

  Een kampioenschap Reserve Afdeling II, voor de clubs van Nationale Afdeling II en III, waarvan de inschrijving niet verplicht is, wordt ook georganiseerd


  2.2 Jeugd (Junioren, Scholieren en Kadetten)

  Het kampioenschap speelt zich af in 2 fasen:

  De eerste fase bedraagt alléén heenwedstrijden (11 wedstrijden in iedere afdeling). Na deze eerste fase worden de ploegen onderverdeeld in 3 poules van 6 ploegen als volgt:


  • poule 1A omvat de zes eerst geklasseerde van afdeling 1 die voor de titel spelen zoals omschreven in artikel 8 hieronder.

  • poule 1B omvat de 7de, 10de en 11de geklasseerde van afdeling 1, alsook de 2de, 3de en 6de geklasseerde van afdeling 2 die spelen voor het behoud of promotie in afdeling 1.

  • poule 1C omvat de 8ste, 9de en 12de geklasseerde van afdeling 1, alsook de 1ste, 4de en 5de geklasseerde van afdeling 2 die spelen voor het behoud of promotie in afdeling 1.

  • poule 2B omvat de 8ste, 9de en 12de geklasseerde van afdeling 2, alsook 3 ploegen uit de LFH of de VHL die spelen voor het behoud of promotie in afdeling 2.

  • poule 2C omvat de 8ste, 9de en 12de geklasseerde van afdeling 2, alsook 3 ploegen uit de LFH of de VHL die spelen voor het behoud of promotie in afdeling 2.

  De ploegen uit de LFH of de VHL worden aangeduid volgens de competitiereglementen eigen aan iedere Liga, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL. Een loting tussen de eerst geklasseerde, dan tussen de tweede geklasseerde en eindelijk tussen de derde geklasseerde van iedere Liga zal vastleggen welke van deze ploegen in poule 2B en welke in poule 2C zullen ingedeeld worden.

  De tweede fase wordt gespeeld in heen- en terug wedstrijden, gevolgd door een "play-off" competitie zoals omschreven in artikel 9 hieronder.
  Artikel 3 – Beheer der wedstrijden
  3.1 Kalender
  De voorlaatste en de laatste speeldag van de Nationale Kampioenschappen gaan pas door als de ploegen die nog in strijd zijn om de Titel, Promotie of Degradatie, hetzelfde aantal wedstrijden hebben gespeeld. Dit geldt ook, wanneer het Kampioenschap in achtereenvolgende Ronden wordt gespeeld, bij elke Ronde voor de ploegen die nog in competitie zijn voor een kwalificatie voor een volgende Ronde.

  Klachten of protesten, ingediend voor de op twee na laatste speeldag of vroeger, worden niet in aanmerking genomen voor de voorgaande alinea.

  Is een veld onbespeelbaar, dan kan de Raad van Bestuur de betrokken Club verplichten om de wedstrijden die er hadden of zouden moeten doorgaan, op het veld van de tegenstander of op een aangeduid veld te spelen.

  De wedstrijden moeten gespeeld worden op de vastgelegde dagen en uren. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik in de Kalender die wijzigingen aanbrengen die zij nodig acht voor het goede verloop van de Kampioenschappen. Dit dient aan de betrokken Clubs te worden gemeld uiterlijk vijf (5) dagen vóór de betreffende speeldag.


  3.2 Datumwijziging en Uurwijziging

  De Clubs die een datumwijziging of uurwijziging in de programmering aangebracht willen zien moeten eerst per mail het akkoord van de tegenstander krijgen en vervolgens om de goedkeuring van de KBHB te verkrijgen de wijziging voorleggen aan de Algemeen Secretaris die zijn antwoord zal geven binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van het verzoek. Vervolgens zullen zij (indien nodig) het Scheidsrechterscomité minstens zeven (7) dagen vóór de nieuwe datum van de wedstrijd op de hoogte brengen.


  De nieuwe datum moet vroeger vallen dan de oorspronkelijke, behoudens buitengewone door de Raad van Bestuur te beoordelen omstandigheden.

  Deze aanvragen tot wijziging worden per mail naar de Secretaris van de tegenstrever gestuurd. Zonder antwoord binnen de twee (2) werkdagen, zal een laatste herinnering naar deze Secretaris en de Voorzitter van zijn Club worden gestuurd. Zonder antwoord in de volgende twee (2) werkdagen, wordt de wijziging als aanvaard beschouwd.  3.3 Gedeeltelijke afgelasting
  Wanneer een ploeg in een Nationale Afdeling een wedstrijd achterstand telt tengevolge van een gedeeltelijke afgelasting, is zij verplicht die wedstrijd te spelen uiterlijk de 15e dag die volgt op de oorspronkelijk geprogrammeerde speeldag. Ingeval van afgelasting tijdens de voorlaatste en de laatste speeldag wordt die termijn teruggebracht tot vier (4) dagen.

  HOOFDSTUK II - BEKERS
  Artikel 4 - Algemene organisatie

  De KBHB organiseert competities waarin om « de Beker van België » wordt gestreden, voor Senioren, Junioren, Scholieren en Kadetten zowel voor mannelijke als vrouwelijke categorieën.

  Iedere club die aangesloten is bij de LFH of de VHL heeft het recht om maximum een ploeg in te schrijven in elke categorie.


  Artikel 5 – Mechanisme - Beker

  Behoudens andersluidende bepalingen worden de Bekertornooien gespeeld d.m.v. rechtstreekse uitschakeling.


  De Bekers van België Heren en Dames, worden betwist volgens de «handicap»-formule, rekening houdend met één doelpunt per Afdeling verschil met een maximum van twee.

  Bij gelijke stand wordt een competitie shoot-outs georganiseerd (zie Artikel 25).

  Een in het openbaar gehouden loting zal de wedstrijden bepalen die dan worden gespeeld op het veld van de eerste van beide tegenstanders aangeduid door de loting.

  HOOFDSTUK III – RANGSCHIKKINGEN, TITELS, STIJGEN EN DALEN

  Artikel 6 - Rangschikkingen

  Behoudens andersluidend bepaald vóór het begin van de competitie ontmoet elke ploeg alle andere ploegen van zijn Afdeling of reeks in een heen- en een terugwedstrijd.

  De volgende punten worden toegekend na elke wedstrijd:


  De ploegen worden gerangschikt op basis van het aantal punten dat zij elk in de loop van de competitie hebben behaald.

  Bij gelijke stand na afloop van de competitie worden de ploegen in volgorde gerangschikt volgens:


  • het aantal overwinningen;

  • het verschil tussen de doelpunten « vóór » en de doelpunten « tegen », een positief doelpunten saldo is altijd hoger dan een negatief doelpuntensaldo ;

  • het aantal doelpunten « vóór »;

  • de uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en) in de loop van de competitie.

  Blijft hier nog een gelijke stand, dan worden de ploegen definitief gerangschikt door loting.

  Voor de ploegen die in aanmerking komen voor promotie, voor degradatie of een kwalificatie voor een volgende Ronde wordt het lot vervangen door een Testwedstrijd (indien twee (2) betrokken ploegen), of door een Eindronde (indien meer dan twee (2) betrokken ploegen).

  Artikel 7 - Testwedstrijd - Eindronde

  7.1 Testwedstrijden
  Een testwedstrijd wordt betwist op een door de KBHB aangeduid kunstgrasveld.

  Bij gelijke stand na afloop van die wedstrijd worden twee verlengingen van 7,5 minuten betwist.

  Gedurende deze zal de eerste ploeg die een doelpunt maakt tot winnaar worden uitgeroepen.

  Indien er geen enkel doelpunt wordt gemaakt in deze twee perioden van 7,5 minuten zal een shoot-out competitie de winner bepalen. (cf. Artikel 26 hieronder).


  7.2 Testwedstrijden met heen- en terugwedstrijd
  De heenwedstrijd wordt gespeeld op het veld van één der betrokken clubs, en de terugwedstrijd op het veld van de andere

  Bij gelijke stand van overwinningen en doelverschil na afloop van de reglementaire tijd van de tweede wedstrijd worden twee verlengingen van 7,5 minuten betwist.

  Gedurende deze zal de eerste ploeg die een doelpunt maakt tot winnaar worden uitgeroepen.

  Indien er geen enkel doelpunt wordt gemaakt in deze twee perioden van 7,5 minuten zal een shoot-out competitie de winner bepalen. (cf. Artikel 26 hieronder).


  7.3 Eindronde

  In een Eindronde ontmoet elke ploeg alle andere ploegen in « heenwedstrijden » op een veld aangeduid door de KBHB.

  In geval van een Eindronde met drie ploegen wordt de eerste wedstrijd bij loting bepaald. De verliezer van deze wedstrijd speelt zijn tweede wedstrijd tegen de ploeg die nog niet heeft gespeeld. In geval van gelijkspel van de eerste wedstrijd wordt de tweede wedstrijd bij loting bepaald.

  De toekenning van de punten en het klassement van de na afloop van de competitie gelijk staande ploegen gebeurt zoals aangegeven in Artikel 6 hierboven.

  Bij volledig gelijke stand volgens de criteria van artikel 6 hierboven tussen 2 ploegen in strijd voor degradatie of voor promotie, zal een shoot-out competitie beslissen tussen deze beide ploegen.

  Indien een ploeg forfait geeft of krijgt voor een wedstrijd van een Eindronde, leidt dit tot een forfait voor alle wedstrijden van die ploeg in de Eindronde. Indien twee ploegen van eenzelfde Club eenzelfde eindronde betwisten zullen zij automatisch tegen elkaar dienen te spelen tijdens de eerste wedstrijd.  Artikel 8 - Kosten

  Zoals voor het Kampioenschap, worden de Bekerwedstrijden, de Testwedstrijden en de Eindronde door de KBHB zonder eigen kosten geprogrammeerd. De Clubs moeten hun veld kosteloos ter beschikking stellen voor de programmeringen van de KBHB.  Artikel 9 - Kampioenstitel en Europese Bekers

  De Titel van Kampioen van België (Heren en Dames) wordt toegekend aan de Winnaar van de Play-Off competitie, na afloop van het Kampioenschap.

  De Titel van Kampioen van België Junioren, Scholieren en Kadetten wordt toegekend aan de Winnaar van een Play-Off, gespeeld na afloop van het Kampioenschap Junioren 1, Scholieren 1 en Kadetten 1, voor Meisjes en Jongens.

  De modaliteiten van de Play-Offs worden door de Raad van Bestuur beslist en gepubliceerd in het Bonsblad, ten laatste op 30 september van het lopende seizoen.


  Een Titel van Winnaar wordt toegekend aan de ploeg, die in elke andere Afdeling als eerste geklasseerd is behalve andersluidende modaliteiten voorzien in dit Reglement.
  Zowel voor de EHL als voor de Europabeker is de winnaar van de Play-Offs bij de Heren en bij de Dames gekwalificeerd in eerste rang. De tweede ploeg gekwalificeerd is de ploeg die eerste staat op het einde van het reguliere kampioenschap in lijn. Indien dit dezelfde ploegen zijn, wordt als tweede gekwalificeerd de verliezer van de Play-Off finale en dit zowel bij de Heren als bij de Dames.

  De eventuele derde gekwalificeerde ploeg zal de verliezende finalist van de P-O zijn, en als hij al gekwalificeerd is, zal er een (of meerdere) wedstrijd(en) tussen de verliezers van de halve-finale P-O georganiseerd worden volgens modaliteiten beslist door de Raad van Bestuur.
  Artikel 10 Promotie en degradatie

  10.1 Algemene regel

  Het mechanisme voor promotie en degradatie is van toepassing voor alle competities gespeeld in de vorm van een Kampioenschap, behoudens andersluidende modaliteiten vóór het begin van de competitie vastgelegd door de Raad van Bestuur.
  10.2 Nationale Afdelingen Heren en Dames
  10.2.1 Tussen Eredivisie en Afdeling I

  De laatste twee uit Eredivisie degraderen naar Afdeling I. Ze worden vervangen door de eerste 2 uit Afdeling I. De 9de en 10de uit Eredivisie spelen een testwedstrijd met de 3de en 4de uit Afdeling I, in heen- en terugwedstrijden tussen telkens de 9de uit Eredivisie en de 4de uit Afdeling I en de 10de uit Eredivisie en de 3de uit Afdeling 1. De heenwedstrijd wordt telkens gespeeld in de Club uit Afdeling I, de terugwedstrijd in de Club uit Eredivisie.  10.2.2 Tussen Afdeling I en Afdeling II

  De laatste twee uit Afdeling I degraderen naar Afdeling II. Ze worden vervangen door de eerste uit beide Afdelingen II.

  De 9de en 10de uit Afdeling I spelen een testwedstrijd met de 2de uit beide Afdelingen II in heen- en terugwedstrijden. Een loting zal deze testwedstrijden bepalen, elk tussen een Club uit Afdeling I en één uit Afdeling II. De heenwedstrijd wordt telkens gespeeld in de Club uit Afdeling II, de terugwedstrijd in de Club uit Afdeling I.
  10.2.3 Tussen Afdeling II en Regionale afdeling

  De laatste twee uit elke Afdeling II degraderen naar de regionale afdeling van de Liga, LFH of VHL, waaraan de betrokken club aangesloten is. Ze worden vervangen door twee ploegen uit de LFH en 2 ploegen uit de VHL die aangeduid worden volgens de competitiereglementen eigen aan iedere Liga, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL.  De 9de en 10de uit elke Afdeling II spelen een testwedstrijd in heen- en terugwedstrijden met twee ploegen uit de LFH en 2 ploegen uit de VHL die aangeduid worden volgens de competitiereglementen eigen aan iedere Liga, rekening houdend met de eventuele beperkingen voorgeschreven in het convenant afgesloten tussen KBHB, LFH en VHL.

  Een loting zal deze testwedstrijden bepalen, elk tussen een Club uit Afdeling II en een club uit de regionale competities. De heenwedstrijd wordt telkens gespeeld in de Club uit de regionale competitie, de terugwedstrijd in de Club uit Afdeling II.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
  stuur bericht

      Hoofdpagina