Arbo plan van aanpak (model) [naam groep] InhoudDovnload 11.66 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.66 Kb.
Arbo plan van aanpak (model)

[naam groep]
Inhoud Pagina
1. Inleiding ……
2. Risico’s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ……
3. Begeleiding en toezicht ……
4. Instructie, voorlichting en scholing ……
5. Onderhoud en keuring van gereedschappen ……
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen ……
7. Registratie en analyse ……

Samenstellers
………………………………………..
………………………………………..

Datum: ………………………………
1. Inleiding Arbo plan van aanpak

Aanleiding voor dit plan

 Doel van dit plan

Doel van de werkgroep

 Organisatie

Werkzaamheden2. Risico’s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 De prioritaire risico’s volgens de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie3. Begeleiding en toezicht

 Taakverdeling binnen de groep

 Afspraken met de terreineigenaar en met de provinciale organisatie Landschapsbeheer

 Wie houdt toezicht op de werkzaamheden

 Wat te doen als er wordt afgeweken van de instructies

 Speciale aandacht voor specifieke groepen deelnemers (scholieren, hulpbehoevenden)

 Wie zijn bevoegd om specifieke werkzaamheden uit te voeren

4. Instructie, voorlichting en scholing

 Welke instructies worden wanneer gegeven (aan de hand van de Arbocheckbladen)

 Wie geeft de instructies

 Welke hulpmiddelen worden hierbij gebruikt

 Verwijzing naar werkdagvoorbereidingsformulier (als checklist voor een veilige werkdag)

 Welke (bij)scholing is nodig (voor coördinator en/of deelnemers)

 Extra aandacht voor specifieke activiteiten en/of situaties - volgens de RI&E

 Deelname informatiebijeenkomsten; wie heeft waaraan meegedaan5. Onderhoud en keuring van gereedschappen

 Afspraken met SLG (bij lenen gereedschap)

Bij eigen gereedschap; wie is verantwoordelijk

 Welke werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.t. onderhoud

 Waarop letten bij gebruik (altijd); eventueel gebruik van markering

 Aandacht voor specifieke gereedschappen en hulpmiddelen volgens de RI&E

Keuring van gereedschappen

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 Welke PBM’s voor welke werkzaamheden (evt. verwijzen naar Arbocheckbladen)

 Gebruik van PBM’s bespreken bij instructie vooraf

 Wie is verantwoordelijk voor aanschaf / lenen

Periodieke vervanging

7. Registratie en analyse

 Doel; leren van ervaringen; aantoonbaar maken van Arbozorg

 Waar melden van (bijna)ongevallen; Arbeidsinspectie; provinciale organisatie Landschapsbeheer

Wie doet wat; wie is verantwoordelijk
Datum ingang afspraken ………………………….
Datum evaluatie ………………………….

pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina