Arbo plan van aanpak (model) [naam van de groep] InhoudDovnload 12.56 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte12.56 Kb.

Arbo plan van aanpak (model)
[naam van de groep]


Inhoud Pagina
1. Inleiding ……
2. Risico’s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ……
3. Samenstelling van de vrijwilligersgroep en taakverdeling ……
4. Veilig uitvoeren van de werkzaamheden; instructie, voorlichting en scholing ……
5. Gereedschappengebruik, onderhoud en keuring ……
6. Terreinomstandigheden ……
7. Registratie en analyse ……

Samenstellers
………………………………………
………………………………………

Datum: ………………………………
1. Inleiding Arbo-plan van aanpak

Aanleiding voor dit plan

 Doel van dit plan

 Organisatievorm van de vrijwilligersgroep (al dan niet onafhankelijk van terreineigenaar) en doel van de groep

 Werkzaamheden die worden verricht en frequentie van werken

2. Risico’s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 De prioritaire risico’s volgens de uitgevoerde risico-inventarisatie en –evaluatie (zie RI&E 2014 van LNH. Plaats het ingevulde schema eventueel hier in het Plan van Aanpak)3. Samenstelling van de vrijwilligersgroep en taakverdeling

 Taakverdeling binnen de groep

 Afspraken met de terreineigenaar en met de ondersteunende instanties (o.a. Landschap Noord-Holland)

 Afspraken met eventuele zorginstellingen van wie cliënten meewerken.

 Wie houdt toezicht op de werkzaamheden?

 Wat te doen als er wordt afgeweken van de instructies?

 Aandacht voor specifieke groepen deelnemers (scholieren, hulpbehoevenden, 65+ers )

 Wie zijn bevoegd om specifieke werkzaamheden uit te voeren?4. Veilig uitvoeren van de werkzaamheden, instructie, voorlichting en scholing

 Welke instructies worden wanneer gegeven (aan de hand van de Arbocheckbladen)?

 Wie geeft de instructies?

 Welke hulpmiddelen worden hierbij gebruikt (bv checklist of werkvoorbereidingsformulier speciale dagen)?

 Welke (bij)scholing is nodig (voor coördinator en/of deelnemers)?

 Extra aandacht voor specifieke activiteiten en/of situaties /weersomstandigheden- volgens de RI&E

 Deelname informatiebijeenkomsten; wie heeft waaraan meegedaan

5.Gereedschappengebruik, onderhoud en keuring

 Afspraken met Landschap Noord-Holland (bij lenen gereedschap)

 Bij eigen of geleend gereedschap; wie is verantwoordelijk voor aanvraag, onderhoud.

 Welke werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.t. onderhoud?

 Waarop letten bij gebruik (altijd); eventueel gebruik van markering

 Aandacht voor specifieke gereedschappen en gebruikte beschermingsmiddelen volgens de RI&E

 Keuring en periodieke vervanging van gereedschappen

6. Terreinomstandigheden

 Bereikbaarheid terrein voor o.a. hulpdiensten

 Specifieke terreinomstandigheden die risico’s herbergen (bijv. alleen bereikbaar per boot, slappe bodem, ver afgelegen, onoverzichtelijk, pal langs een weg), aanwezige beesten en beestjes (teken, wespen, grazers), planten die brandblaren veroorzaken.

7. Registratie en analyse

Leren van ervaringen; hoe worden deze op schrift gezet; aantoonbaar maken van Arbozorg

 Waar melden van (bijna)ongevallen; Inspectie SZW en Landschap Noord-Holland?

 Wie doet wat; wie is verantwoordelijk?Datum ingang afspraken ………………………….
Datum evaluatie ………………………….

pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina