Archief clik 2006 Nummer 1- januari 2006Dovnload 0.51 Mb.
Pagina1/9
Datum24.07.2016
Grootte0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ARCHIEF CLIK 2006

Nummer 1- januari 2006
1-Beste wensen voor 2006

2-VVSG-Trefdag op 16 februari 2006: kom verse ideeën  vissen

3- Eerste reacties op voorstel tot nieuw decreet voor lokaal sportbeleid

4-Wijzigingen van decreet lokaal cultuurbeleid en decreet lokaal jeugdbeleid goedgekeurd

5-Minister Anciaux geeft startsein voor evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid

6-Ook inhoudelijke wijziging decreet lokaal jeugdbeleid- VVSG-Commissie op 9 februari

7-Vlaamse regering betaalt leenvergoeding

8-Vlaamse regering keurt tweede Vlaamse Jeugdbeleidsplan goed

9-Gebruik het gebruikersonderzoek voor een optimaal lokaal bibliotheekbeleid

10-Minister Bourgeois geeft 2,6 mio euro subsidie aan 25 toeristisch-recreatieve projecten

11-Nieuwe portaalsite voor het erfgoed: www.erfgoedsite.be

12-Dag van de cultuureducatie, Antwerpen- 24 januari

13-Ontmoetingsdag voor leesgroepen, Antwerpen- 9 februari 2006

14-Studiedag Erfgoed en publiekswerking, Leuven – 16 maart

15-Indientermijnen projecten cultureel erfgoed uiterlijk 1 maart 2006

16-Indientermijnen subsidies Jeugdcultuur

17-Van Horen Zeggen. Mondelinge geschiedenis in de praktijk: Nieuwe publicatie en dvd
EXTRA Clik - Trefdag 2006

Seminaries en Debatten

Werkbezoeken

Parnters
Nummer 2- februari 2006

1-Wet ter bescherming van vrijwilligersstatuut uitgesteld

2-Bibliotheekcatalogus VLACC terug op gang getrokken

3-Overlegplatform Sport voor Allen adviseert  voorstellen voor 'decreet Lokaal Sportbeleid'

4-Nieuw modelattest Fiscale Aftrek ‘Kinderopvang’

5-Wijziging decreet Lokaal Jeugdbeleid (1)Omzendbrief

6-Wijziging decreet Lokaal Jeugdbeleid (2) Inhoudelijke wijziging

7-Speelstraten in uw gemeente?

8-Ondersteuning bij bouw en renovatie van duurzame jeugdlokalen

9-Studiedag Interculturalisering, Van woord naar praktijk, Gent - 20 februari  2006 

10-Studiedag: 'Wij maken werk van de (vrijwilligers)wet !', Antwerpen - 9 maart  2006 

11-Studiedag: ‘Werken met maatschappelijke kwetsbare jeugd’, Antwerpen - 21 april 2006

12-Studiedag ‘Het gemeentedecreet ontleed voor cultuur, jeugd en sport’, Aalst- 1 juni 2006

13-Oproep: Vlaamse Monumentenprijs 2006

14-Oproep voorbeelden van erfgoed en ruimtelijke ordening

15-Oproep indiening voorstellen Europees Jeugdprogramma

16-Nieuwe FOV-website

17-‘Over (cultuur)participatie’, een nieuwe publicatie van Kunst en Democratie
Nummer 3- maart 2006

1-Trefdag een groot feest: wat vond u ervan?

2-Deadline fiscale attesten voor jeugd- en sportactiviteiten verlengd (1)

3-Fiscale attesten voor jeugd(werk)activiteiten (2)

4-Fiscale attesten voor sport en ‘andere’ activiteiten (3)

5-Nieuw subsidiereglement voor participatie-, experimentele en bijzondere projecten

6-Billijke Vergoeding: beheersvennootschap Uradex verliest vergunning voor inning en betaling

7-Nieuwe geïndexeerde tarieven voor forfaitaire kostenvergoeding van vrijwilligers

8-'Interculturaliseren': een werkwoord in cultuur-, jeugd- en sportbeleid

9-Eerste toeristisch strategisch actieplan voor Vlaamse kunststeden in de maak

10-’Het (Sport)Beleid beweegt!’, ISB-Congres, Leuven, 15-16 maart 2006

11-Studiedag Erfgoed en publiekswerking, Leuven – 16 maart

12-‘Waar haal jij de mosterd?’ V.V.J. - Vormingsdriedaagse, Oostmalle, 22- 24 maart 2006

13-Oproep ‘Proeftuinen Brede School’

14-OCMW’s als spelers in het lokaal cultuurbeleid

15-Het lokale jeugd(werk)beleid in woord en beeld. Vijfde editie van het Cijferboek
Nummer 4- april 2006

1-Omzendbrief over de administratieve vereenvoudiging lokale cultuurbeleidsplanning

2-Nieuw decreet voor lokaal sportbeleid begint aan de eindsprint
3-Overlegplatform Sport voor Allen rondt voorbereiding Actieplan af.

4-Ook dit jaar weer mogelijkheden voor sociale, sportieve en culturele participatie

5-De VVSG waakt over de uitvoering van de nieuwe wet voor vrijwilligers
6-Mensen met laag inkomen kunnen er ook in 2006 voordelig tussenuit

7-Diversiteit (1) ANTENA: meer culturen in besturen

8-Diversiteit (2) ‘Allemaal anders, allemaal gelijk’

9-Diversiteit (3) Studiedag ‘Het belang van allochtoon jeugdwerk’, Leuven- 20 april 2006

10-Diversiteit (4)’Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!’

11-Diversiteit (5) ‘Spot on’: een festival voor diversiteit door het jeugdhuis

12-Studiedag Veilig Fuiven, Leuven, zaterdag 22 april

13-Forum, Remedies tegen gewenning en voor democratie, Vlaams parlement 12 mei

14-Studiedag, Het gemeentedecreet ontleed, Cultuurcentrum Aalst, 1 juni
15-Europese vorming ‘ontwikkeling van jeugdparticipatie’, Straatsburg -15 tot 24 juni

16-Publicatie ‘Erfgoed publiek - Publiek erfgoed’

17-Brochure: ‘Kinderparticipatie aan lokale mobiliteitsprojecten. (Hoe) kan dat?’

18-Brochure ‘Kindvriendelijke publieke ruimte’

19-De Week van de Smaak van 16 tot 25 november 2006
Nummer 5- mei 2006

1-Studiedag 'Het gemeentedecreet ontleed voor Cultuur, jeugd en sport, Aalst -1 juni
2-Voorontwerp decreet lokaal en regionaal sportbeleid geeft gemeenten nieuwe kansen

3-Uitvoeringsbesluiten decreet lokaal jeugdwerkbeleid bijna klaar

4-Onduidelijkheid over uitvoering wijziging decreet lokaal cultuurbeleid

5-Brief en brochure over fiscale aftrek jeugdactiviteiten

6-Kindercharter 2006: Kinderen tellen ook mee

7-Vlaams onderzoeksrapport over verzekeringen en vrijwilligerswerk beschikbaar

8-Opmaak koninklijke besluiten vrijwilligerswet blijkt moeilijke klus

9-Sabam vereenvoudigt tarieven voor festivals en concerten

10-GOED OM WETEN (nieuwe rubriek!)

11-AGENDA (nieuwe rubriek!)
Nummer 6- juni 2006

1-Kamer van Volksvertegenwoordigers wijzigt vrijwilligerswet

2-De belangrijkste wijzigingen van de vrijwilligerswet op een rij

3-Decreet lokaal en regionaal sportbeleid in laatste rechte lijn

4-Wijziging decreet lokaal cultuurbeleid wordt duidelijk

5-Programmadecreet wijzigt en herbestemt het bibliotheekbudget

6-De VVSG wenst evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid voor nieuwe legislatuur

7-Inhoudelijke wijziging decreet lokaal jeugdbeleid voor najaar 2006

8-GOED OM WETEN

9-AGENDA
Nummers 7& 8- zomer 2006

1-Aanpassing uitvoeringsbesluiten decreet gemeentelijk jeugdwerkbeleid goedgekeurd

2-Evaluatie decreet Cultuur op gang getrokken

3-Vlaamse regering belooft veel geld voor lokale sportinfrastructuur 

4-Handboek ‘Weet ik veel! Kinder- en jongerenparticipatie’

5-Studiedag ‘Weet ik veel! Kinder- en jongerenparticipatie’, 28 september - Gent

6-Aanpassing uitvoeringsbesluit decreet lokaal cultuurbeleid klaar voor goedkeuring

7-Officieuze tekst gecoördineerde vrijwilligerswet beschikbaar

8-Koninklijk Besluit klaar voor uitkering sport- en cultuurcheques

9-Enquête kinder- en jongerenparticipatie.

10-GOED OM WETEN

11-AGENDA
Nummer 9- september 2006

1-Vlaamse regering keurt ontwerp van decreet voor lokaal sportbeleid goed

2-Grondige wijziging decreet lokaal cultuurbeleid afgeblazen

3-Verantwoordingsnota Jeugdbeleidsplan 2005 indienen vóór 1 oktober

4-Tweede wijziging decreet lokaal jeugdwerkbeleid principieel goedgekeurd

5-Eindelijk omzendbrief fiscale aftrek kinderopvang

6-Wijziging Vrijwilligerswet gepubliceerd in Staatsblad

7-Vlaamse subsidies voor toeristische projecten

8-Minister verhoogt structurele subsidies voor muziek in kunstendecreet

9-GOED OM WETEN

10-AGENDA
Nummer 10- oktober 2006

1-Vlaams sportinfrastructuurfonds zet 225 miljoen euro in

2-Tweede wijziging van het decreet lokaal jeugdwerkbeleid definitief goedgekeurd
3-Inforonde Jeugdbeleidsplan 2008-2010

4-Uitvoeringsbesluit lokaal cultuurbeleid goedgekeurd door Vlaamse regering

5-Succesvolle studiedag ‘Weet ik veel!’ over kinder- en jongerenparticipatie in Gent

6-GOED OM WETEN

7-AGENDA
Nummer 11- november 2006

1-Beleidsbrieven 2007 in Vlaams parlement

2-Lokaal cultuurbeleid: actieplan wel maken, niet indienen
3-VVSG gehoord over decreet lokaal jeugdbeleid door Commissie Cultuur

4-Jeugdwerk mag verkopen zonder papierwinkel

5-Tot 1 december: inschrijven voor begeleidingstraject sportbeleidsplanning
6-Aanpassing legionellabesluit geagendeerd

7-GOED OM WETEN

8-AGENDA

Nummer 12- december 2006

1-Vlaamse regering keurt sportdecreet goed

2-ISB-begeleidingstraject voor lokaal sportbeleid krijgt vorm
3-Minister Anciaux maakt intenties publiek over participatiedecreet

4-Vlaams Parlement keurt wijziging decreet lokaal Jeugdbeleid goed

5-Hulp en inspiratie bij opmaak van lokaal jeugdbeleidsplan

6-Steunpunt Jeugd zorgt vanaf 2007 voor de ondersteuning van lokale jeugdraden

7-Legionellabesluit versoepeld

8-Raden van bestuur autonome gemeentebedrijven te vernieuwen na installatie gemeenteraad

9-Ontwerp wettelijke voorwaarden voor collectieve verzekeringen en verzekering vrijwilligers klaar

10-GOED OM WETEN

11-AGENDA

VVSG-Clik Cultuur & Vrije Tijd

Maandelijkse E-zine – Nummer 1- januari 2006


1-Beste wensen voor 2006

2-VVSG-Trefdag op 16 februari 2006: kom verse ideeën  vissen

3- Eerste reacties op voorstel tot nieuw decreet voor lokaal sportbeleid

4-Wijzigingen van decreet lokaal cultuurbeleid en decreet lokaal jeugdbeleid goedgekeurd

5-Minister Anciaux geeft startsein voor evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid

6-Ook inhoudelijke wijziging decreet lokaal jeugdbeleid- VVSG-Commissie op 9 februari

7-Vlaamse regering betaalt leenvergoeding

8-Vlaamse regering keurt tweede Vlaamse Jeugdbeleidsplan goed

9-Gebruik het gebruikersonderzoek voor een optimaal lokaal bibliotheekbeleid

10-Minister Bourgeois geeft 2,6 mio euro subsidie aan 25 toeristisch-recreatieve projecten

11-Nieuwe portaalsite voor het erfgoed: www.erfgoedsite.be

12-Dag van de cultuureducatie, Antwerpen- 24 januari

13-Ontmoetingsdag voor leesgroepen, Antwerpen- 9 februari 2006

14-Studiedag Erfgoed en publiekswerking, Leuven – 16 maart

15-Indientermijnen projecten cultureel erfgoed uiterlijk 1 maart 2006

16-Indientermijnen subsidies Jeugdcultuur

17-Van Horen Zeggen. Mondelinge geschiedenis in de praktijk: Nieuwe publicatie en dvd

1-Beste wensen voor 2006

2-VVSG-Trefdag op 16 februari 2006: kom verse ideeën  vissen

De VVSG-trefdag is het tweejaarlijkse rendez-vous van de lokale besturen: een dag om bij elkaar te komen, van gedachten te wisselen, te congresseren, informatie te vergaren over wat er op de markt van de lokale besturen te vinden is, contacten te leggen, in een ontspannen sfeer stil te staan bij wat voorbij is en vooruit te blikken. De Trefdag biedt een mix van uiteenlopende programma's aan. Trefdag 2006 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de volgende beleidsperiode. De VVSG verwacht 4.000 deelnemers. Thema's die aan bod komen zijn onder meer vergrijzing en het ouderenbeleid, duurzaam en betaalbaar wonen, diversiteitsbeleid, actieve burgerbetrokkenheid, veilige en leefbare gemeente, nieuwe jobs voor lokale noden, sterke besturen. Er vinden meer dan 70 workshops plaats in de vorm van debatten, lezingen, seminaries, werkbezoeken. Tientallen ministers, burgemeesters, OCMW-voorzitters komen als spreker aan bod. Ook presenteert de Trefdag dertig 'nieuwe praktijken', goede voorbeelden die de lokale besturen de voorbije jaren ontwikkelden. Trefdag is een initiatief van de VVSG in samenwerking met organisaties van lokale ambtenaren. Meer info en inschrijving: www.vvsg.be. Vraag een programmabrochure aan bij mailto:lindsy.schollaert@vvsg.be of  mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.be
3- Eerste reacties op voorstel tot nieuw decreet voor lokaal sportbeleid

Er was veel sportief volk op de hoorzittingen waar minster Anciaux en zijn kabinet de krachtlijnen voorstelden voor het nieuwe decreet half december. Ter plaatse kwamen spontaan al wat vragen los, maar de meeste vragen en opmerkingen van gemeenten lopen achteraf binnen bij het kabinet en de VVSG. De minister nodigde de sector ook expliciet uit om te reageren. Dat kan tot half januari 2006.

De eerste reacties zijn wat dubbel. Bij de schepenen horen we vooral de tevredenheid over de nieuwe openheid waarmee het voorstel het lokale sportbeleid benadert. Iedereen verwelkomt de aanzienlijke budgetverhoging voor het decreet maar schepenen en sportfunctionarissen stellen wel de verhouding van de subsidiepercentages in vraag. De VVSG vangt af en toe echter ook minder enthousiaste reacties op over het -volgens sommigen- naïeve geloof in de werkzaamheid van sportclubs en sportraden op de werkvloer van het lokale sportbeleid, maar ook over het zwakke aanbod voor kleine gemeenten zonder sportdienst. Omdat het belangrijk is de reacties van het werkveld zo goed mogelijk in te schatten roept de VVSG de gemeenten op gebruik te maken van de geboden inspraak en ook ons een kopie van uw bekommernissen te bezorgen. De toelichting over het voorstel van decreet vindt u op www.vlaanderen.be/sport, daar kan u via een formulier ook uw reacties kwijt, voor de kopie aan de VVSG: mailto:hilde.plas@vvsg.be
4-Wijzigingen van decreet lokaal cultuurbeleid en decreet lokaal jeugdbeleid goedgekeurd

Op de laatste plenaire zitting van het Vlaamse parlement op 22 december keurden de parlementsleden unaniem de twee voorstellen van wijziging van de decreten op het lokaal cultuur- en jeugdbeleid goed.

Uitgangspunt van beide voorstellen is de vermindering van werk en papier voor de lokale actoren en verenigingen, voor de ambtenaren en voor de schepencolleges.

Voor het decreet op het lokaal jeugdbeleid betekent de wijziging dat de jaarplannen en werkingsverslagen worden vervangen door één nota per jaar die de geoormerkte subsidies moet verantwoorden. Deze verantwoordingsnota moet niet (maar mag wel) op de gemeenteraad worden besproken.

Voor het lokaal cultuurbeleid houdt de wijziging ook de afschaffing van het jaarlijks actieplan in. Vlaams parlementslid Bart Caron verduidelijkte dit tijdens zijn toelichting van het decreet in het parlement. In de memorie van toelichting staat immers nog verkeerd vermeld dat een actieplan moet worden opgemaakt. VVSG had de makers van dit decreet op deze onduidelijke passage gewezen.

Caron wees er in zijn toelichting nogmaals op dat de vernieuwing van het geïntegreerd cultuurbeleidsplan inhoudt dat één plan de algemene doelstellingen inzake cultuurbeleid voor alle instellingen omvat. Voor specifieke voorzieningen zoals cultuurcentra en bibliotheken kunnen er specifieke delen toegevoegd worden die op de algemene doelstellingen geënt zijn. Minister Anciaux is nu aan zet om deze decreten in concrete uitvoeringsbesluiten te gieten. mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be


5-Minister Anciaux geeft startsein voor evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid

Minister Anciaux houdt zich aan de afspraak om het decreet op het lokaal cultuurbeleid nog in 2006 te evalueren zodat de resultaten daarvan gebruikt kunnen worden in de beleidsvoorbereiding van de nieuwe gemeentelijke legislatuur die start in 2007. Tijdens zijn openingstoespraak op de studiedag over het bibliotheekgebruik (20 december ll.) zette de minister die afspraak terug op de publieke agenda. Hij kondigde er aan dat het Vlaamse bibliotheekbeleid en de recente beslissing om de Vlaamse centrale catalogus te herleiden tot een Vlaams achtergrondbestand, naast andere hoofdstukken en accenten, uitdrukkelijk deel uitmaken van die evaluatie. De minister zal zelf een voorzet geven voor de evaluatie.

De VVSG wil actief meewerken aan de evaluatie van het decreet en zal zich daarbij laten leiden door eerder ingenomen standpunten zoals het VVSG-memorandum en de directe consultatie van haar leden.

mailto:hilde.plas@vvsg.be
6-Ook inhoudelijke wijziging decreet lokaal jeugdbeleid- VVSG-Commissie op 9 februari

Het decreet op het lokaal jeugdbeleid zal in 2006 ook enkele inhoudelijke wijzigingen ondergaan. Minister Anciaux kondigde deze wijzigingen al aan in zijn beleidsbrief 2006. Deze wijzigingen zullen beperkt blijven tot een clustering van de inhoudelijke hoofdstukken en tot het bepalen van nieuwe beleidsprioriteiten. De wijzigingen zullen in januari met de reflectiegroep lokaal jeugdbeleid worden besproken.

VVSG legt deze wijzigingen ter bespreking voor aan haar VVSG-Commissie Jeugd op donderdag 9 februari (17u tot 19 u). Schepenen voor jeugd en jeugdambtenaren zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Meer info: mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be
7-Vlaamse regering betaalt leenvergoeding

Op de studiedag over het bibliotheekgebruik (20 december ll.) maakte minister Anciaux bekend dat de Vlaamse regering de uitkering van het leenrecht, de zgn. leenvergoeding, voor haar rekening neemt. Daarmee is een jaarlijks bedrag gemoeid van zo’n 1,1 mio euro. De VVSG drong in de zomer 2005 bij de minister al aan op een Vlaamse regeling voor deze Europese verplichting federaal vertaald in een koninklijk besluit van 7 april 2005 (BS 13.04.05).

De VVSG is dan ook tevreden met deze centrale regeling die de bibliotheken ontslaat van een individuele betaling en de daarbij horende administratieve belasting. Ook de dreiging dat deze betaling met terugwerkende kracht vanaf 2004 zou geïnd worden is van de baan.

De inning en de verdeling van het geld is toegewezen aan Reprobel, de vennootschap die ook de kopierechten voor Belgische auteurs en uitgevers int en verdeelt. mailto:hilde.plas@vvsg.be


8-Vlaamse regering keurt tweede Vlaamse Jeugdbeleidsplan goed

Op 16 december keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister voor Jeugd Bert Anciaux het tweede Vlaamse Jeugdbeleidsplan goed. Dit jeugdbeleidsplan vormt de basis voor een samenhangend jeugdbeleid van de Vlaamse overheid. Gesteund op een duidelijke visie op de jeugd en het jeugdbeleid formuleert het plan doelstellingen en concrete acties voor kinderen en jongeren, dit voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het plan besteedt hierbij bijzondere aandacht aan participatie, diversiteit en jeugdwerkbeleid.

Het Vlaams jeugdbeleidsplan is opgebouwd rond een aantal prioriteiten. Participatie en diversiteit lopen er als een rode draad doorheen. Via 'beleidsrotondes' worden de ontmoetingen tussen jeugdbeleid en andere beleidsdomeinen vorm gegeven. Goed georganiseerde beleidskruispunten (een vlotte, open samenwerking tussen ministers, departementen, sectoren) zijn noodzakelijk om deze vorm van jeugdbeleid effectief te voeren. Het kabinet van de minister coördineerde dit tweede Vlaamse jeugdwerkbeleidsplan. Zowat alle actoren uit het jeugdwerk, uit de kinderrechtenwereld en uit het brede jeugdbeleid werden hierbij uitvoerig en continu betrokken. Op basis van een duidelijke visie op de relatie tussen overheid en jeugd, worden heel wat concrete doelstellingen en acties voor kinderen en jongeren beschreven. Meer info: www.jeugdbeleid.be
9-Gebruik het gebruikersonderzoek voor een optimaal lokaal bibliotheekbeleid

Het eindrapport ‘Ontleend en ontleed’ over het bibliotheekgebruik in Vlaanderen kan dankzij de massale en nauwgezette medewerking van 164 openbare lokale bibliotheken in Vlaanderen een toonaangevend beleidsinstrument worden. Vierenveertig bibliotheken opteerden voor een uitgebreid onderzoek en 121 kozen voor een basisonderzoek. Nu komt het er op aan de onderzoeksresultaten te gebruiken om de publieksontsluiting van de bibliotheek als meest democratische culturele voorziening te verbeteren. Want verdieping en verbreding, vooral voor laaggeschoolden, is nodig ook al is de openbare bibliotheek de uitschieter inzake culturele participatie. Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) besteedde veel aandacht aan de ontsluiting van het onderzoek om de gemeenten een werkzaam instrument aan te reiken dat in het proces van beleidsvoorbereiding zijn dienst moet kunnen bewijzen. Daarom werden er ook clusters samengesteld van gemeenten met vergelijkbare context die interessant vergelijkingsmateriaal bieden voor benchmarking. Voor alle info over het gebruikersonderzoek, surfto: www.vcob.be, mailto: bart.vercruyssen@vcob.be


10-Minister Bourgeois geeft 2,6 mio euro subsidie aan 25 toeristisch-recreatieve projecten

Eind december wees Minister Bourgeois 2,6 mio euro subsidie toe aan 25 toeristisch-recreatieve projecten van uiteenlopende aard. Toerisme Vlaanderen beheert en verdeelt deze subsidie op grond van het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004. De lokale of provinciale projecten zijn gespreid over geheel Vlaanderen. De top vijf van best gesubsidieerde projecten illustreert dat de subsidies dienen om kwaliteitsvolle lokale en provinciale toeristische initiatieven te stimuleren. In Antwerpen is het erfgoedcentrum Midzeelhoeve in Sint-Katelijne-Waver uitverkoren. In Limburg valt het Football Experience Centre van KRC-Genk in de hoofdprijzen. In Oost-Vlaanderen krijgt het Provinciaal domein De Gavers het grootste lot. In West-Vlaanderen is dat voor de Muziektuin in Dranouter. Toerisme Vlaams-Brabant sluit de rij met een subsidie voor het wandelgebied Noord-Dijleland. De betoelaagde projecten worden telkens voor 60% van de totaalkost gesubsidieerd. Alle gemeenten en steden kunnen een aanvraag indienen, alsook vzw's met toeristisch-recreatieve doelstellingen. Voor de projectoproep 2006 zond Toerisme Vlaanderen alle gemeenten een informatiebrochure. Nieuwe aanvragen moeten aangetekend ingediend worden voor 1 maart 2006. Voor meer richtlijnen en info: mailto: TRP@toerismevlaanderen.be.


11-Nieuwe portaalsite voor het erfgoed: www.erfgoedsite.be

Op 16 december ll. ging een gloednieuwe portaalsite met een duidelijk overzicht van het volledige erfgoedlandschap in Vlaanderen online. U vindt er informatie over verschillende soorten erfgoed (voorwerpen, verhalen, gebouwen,…) én over tal van instanties en organisaties die zich voor het erfgoed inzetten. De Erfgoedsite overkoepelt het hele erfgoeddomein en zoomt bovendien in op de mensen die zich inzetten voor het cultureel erfgoed: beheerders en bewaarders, vrijwilligers, onderzoekers,… Via de zoekfunctie liggen de contactgegevens van tal van erfgoedorganisaties (zoals musea, archiefinstellingen, erfgoedverenigingen,…) binnen handbereik. Interessante websites worden gesignaleerd en nieuwe ontwikkelingen in de kijker gezet. De portaalsite biedt daarnaast rechtstreeks toegang tot beeld- en verhalenbanken en andere digitale collecties. Meer info: www.erfgoedsite.be


12-Dag van de cultuureducatie, Antwerpen- 24 januari

Op 24 januari 2006 vindt de eerste Dag van de Cultuureducatie plaats in Antwerpen, in en rond het Zuiderpershuis, het MuHKA, MuHKA Media en het fotografiemuseum. De Dag van de Cultuureducatie is een initiatief van CANON Cultuurcel en Cultuurnetwerk Nederland in samenwerking met de deelnemende cultuurhuizen en partnerorganisaties.

De eerste Vlaamse Dag van de Cultuureducatie zoekt antwoorden op vele andere vragen rond onderwijs & cultuur voor het secundair onderwijs. Wie is aan zet als het op cultuureducatie in het secundair onderwijs aankomt? Wie neemt de verantwoordelijkheid en het initiatief? De school en het team? Culturele instellingen? Bij vele instellingen is educatie de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van de werking. Maar hoe pak je een samenwerking aan? En wat kun je leren van de ervaringen die andere instellingen of scholen hebben opgedaan? Is er een cultuurgangmaker op school? En wat is zijn rol? Of werk je dagelijks aan cultuur in de klas?

U kunt u verwachten aan een groot aantal informatieve presentaties, workshops en discussiesessies. Aan inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen, maar deels ook uit Nederland. Leerkrachten, directies en pedagogisch begeleiders secundair onderwijs en al wie in zijn educatieve werking jongeren (+12) hoog in het vaandel draagt, is welkom op deze gratis studiedag. Meer informatie en inschrijving: www.canoncultuurcel.be; mailto:deanne.durant@ond.vlaanderen.be


13-Ontmoetingsdag voor leesgroepen, Antwerpen- 9 februari 2006

Hoe gaat het eraan toe in andere leesgroepen? Welke boeken werden bijzonder gesmaakt door andere leesgroepen? Waar moet je aan denken als je wil starten met een leesgroep? Hoe zorg je voor goede begeleiding? Op deze en vele andere vragen over leesgroepen krijgen je een antwoord op de Ontmoetingsdag Leesgroepen georganiseerd door het VCOB. Deze ontmoetingsdag vindt plaats op 9 februari in bibliotheek Permeke in Antwerpen. Meer info: http://www.vcob.be/portal/page?_pageid=353,2450282&_dad=portal&_schema=PORTAL


14-Studiedag Erfgoed en publiekswerking, Leuven – 16 maart

Op donderdag 16 maart vindt opnieuw een studiedag lokaal erfgoedbeleid plaatst. Deze studiedag – de derde op rij – focust op de omgang met het cultureel erfgoed in functie van de publieksontsluiting. Naast de inhoudelijke visie van een aantal specialisten wil deze studiedag ook een staalkaart zijn van inspirerende praktijkvoorbeelden. Elk van hen gaat op een eigen manier om met cultureel erfgoed. Allen vertrekken ze vanuit de overtuiging dat de vertaling van cultureel erfgoed naar een breed publiek een essentieel element is in een zinvolle erfgoedwerking.

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (de afdeling Beeldende Kunst en Musea en de afdeling Monumenten en Landschappen), Culturele Biografie Vlaanderen, Cultuur Lokaal, VCOB, VCV, VCM en VVSG.

De studiedag vindt plaats in het provinciehuis in Leuven, de deelnameprijs bedraagt 35 euro. De folder met meer informatie vindt u eerstdaags op onze website. mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be


15-Indientermijnen projecten cultureel erfgoed uiterlijk 1 maart 2006

Voor ontwikkelingsgerichte projecten en cultuurhistorische tentoonstellingen die aanvangen in de tweede jaarhelft van 2006 worden de aanvraagdossiers voor een projectsubsidie uiterlijk op 1 maart 2006 bij de administratie verwacht.

Voor projecten die aanvangen in de eerste jaarhelft van 2007 worden de aanvraagdossiers voor een projectsubsidie uiterlijk op 15 november 2006 bij de administratie verwacht. Meer info over criteria en vormvereisten: http://www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed/
16-Indientermijnen subsidies Jeugdcultuur

Artistieke projecten voor en door jongeren: uiterlijk 31 maart

Deze subsidies worden toegekend aan individuele jongeren die een artistiek project of product realiseren en verenigingen die een artistiek product of artistiek project voor en door jongeren realiseren. Een artistiek project is een activiteit of geheel van activiteiten binnen een artistieke discipline of een combinatie van disciplines, al dan niet resulterend in een artistiek product. Info, formulieren en regelgevingArtistieke expressie door de jeugd, of de ontsluiting van het erfgoed tbv de jeugd:vóór 31 maart

Voor subsidies van vzw’s “die de bevordering van de artistieke expressie door de jeugd, of de ontsluiting van het roerend of onroerend erfgoed ten behoeve van de jeugd tot doel hebben” moeten de dossiers vóór 31 maart (van het jaar dat voorafgaat aan de subsidieperiode) binnen zijn. De vzw’s kunnen worden gesubsidieerd voor een periode van drie jaar, op basis van een beleidsnota voor drie jaar. Info, formulieren en regelgeving
17-Van Horen Zeggen. Mondelinge geschiedenis in de praktijk: Nieuwe publicatie en dvd

Wat is mondelinge geschiedenis? Hoe begin ik aan een project mondelinge geschiedenis? Hoe interview ik een getuige en hoe ontsluit ik mijn interviews? Het zijn vragen die kunnen opduiken als je van plan bent een project mondelinge geschiedenis op te starten. Om hierop een antwoord te kunnen geven, sloegen de Universiteit Gent en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) de handen in elkaar. Ze ontwikkelden met steun van de Vlaamse Overheid een praktisch instrument. Aan de hand van een film wordt een project mondelinge geschiedenis over de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria van het begin tot het einde gevolgd. Als kijker kan je alle stappen mee volgen die ondernomen worden om tot een kwaliteitsvol project te komen. Je kan de dvd-box bestellen tegen € 10,00 (excl. verzendingskosten) via secretariaat@vcv.be of op het nummer 02 243 17 30.

Redactie:

Hilde Plas en Sabine Van Cauwenberge


Werkten mee aan dit nummer:

Maxim Lenssens


___________________________________

  
 

Kom verse ideeën vissen op Trefdag         16 februari 2006, ICC Gent  
 
Nog enkele weken en dan vindt de Trefdag plaats. Hoog tijd dus om uw  programma samen te stellen en in te schrijven.  Samen met u en uw bestuur wordt de Trefdag hét hoogfeest van het lokale bestuur. De VVSG verwacht u samen met de andere 4000 deelnemers.

 

Stel uw programma samen

 

Schrijf nu in  

 

 

  

 

 


Geachte Clik-abonnees,

Voor de meesten van jullie zal de VVSG-Trefdag geen onbekend initiatief zijn. 
Binnenkort vindt opnieuw dit grote evenement plaats. Wij willen u de deelname van harte aanbevelen. Er zijn heel wat programmaonderdelen die u zeker zullen boeien. 
Hieronder onze selectie voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport, Erfgoed en Toerisme.

SEMINARIES en DEBATTEN :

nr. 15: Lokaal diversiteitsbeleid: levert het wat op? (debat) 


Man of vrouw, arm of rijk, jong of oud, hetero of homo, gehandicapt, allochtoon. Diversiteit is in onze samenleving steeds zichtbaarder aanwezig. Groepen en individuen met verschillende levensstijlen wensen ook hun (verschillende) verwachtingen ingevuld te zien door gemeente of OCMW. Moet een lokaal bestuur hier rekening mee houden? Zo ja, hoe ver moet een lokaal bestuur daarin gaan? Hoe bepaalt een lokaal bestuur rond welke vorm van diversiteit er specifieke initiatieven genomen worden? En kan een lokaal bestuur hoe dan ook wegen op de beleving van diversiteit in de gemeente? Heeft het zin om te investeren in diversiteitsbewust beleid? En waar gaat het concreet om? De éne vorm van diversiteit is immers de andere niet. Werken rond etnisch-culturele diversiteit ligt vaak moeilijk in de markt.
Wanneer: 13.15 – 14.15 uur
Voor wie: mandatarissen en leidinggevende ambtenaren van gemeenten, OCMW’s en politiezones, medewerkers integratiediensten
Sprekers: Jan Cremers, burgemeester Maaseik,
Selahattin Koçak, schepen Beringen en diversiteitsconsulent ABVV
Michel Debruyne, ACW studiedienst
Moderator: Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker vreemdelingenbeleid

  
nr 16: Insluiten, niet uitsluiten  (seminarie) 

Lokale besturen maken werk van een sterk vrijetijdsbeleid,

zowel op het vlak van cultuur, jeugd als sport.

Participatie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de

diversiteit in onze samenleving. Maatwerk is een noodzaak

want iedereen is een unieke combinatie van verschillende

facetten: jong, oud, allochtoon, gehandicapt,

rijk, arm, vrouw, man, kortgeschoold of hoogopgeleid.

Dit betekent echter niet dat het beleid alleen maar op

doelgroepen toegespitst moet worden. De jongste

jaren ontwikkelden zich interessante buurt- en wijkinitiatieven

die complexloos omgaan met de aanwezige

diversiteit. Deze inspirerende voorbeelden zijn

kleinschalig en vertrekken niet vanuit de ‘grote

verhalen’ maar vanuit een scherpe analyse van de

lokale context.Wanneer: 12 -13 uur

Voor wie: schepenen en medewerkers cultuur, jeugd of sport

Sprekers: Lieve Eyskens, coördinator Cultureel

Ontmoetingscentrum Sint-Andries Antwerpen

Erwin Huyghe, diensthoofd Stedelijk Jeugdcentrum Ronse

Erick Poppe, sportfunctionaris Evergem

Guy Redig, kabinet Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport

en Brussel.

Moderator: Krist Biebauw, stafmedewerker Cultuur Lokaal

nr 17: Personeelsbeleid: diversiteit werkt (seminarie)


Elk personeelslid heeft eigen talenten, wensen en behoeften. De kunst van het lokaal bestuur als werkgever is om deze diversiteit aan talenten ten volle te benutten. Dit gaat echter niet vanzelf. Een goed diversiteitsbeleid moet zich tot alle personeelsleden richten, en tegelijk ook aandacht en ruimte bieden voor meer doelgroepgerichte acties. Ten slotte is de actieve betrokkenheid van het personeel essentieel. Centraal in dit seminarie: hoe ga je om met diversiteit in je personeelsbeleid? Voert het bestuur een diversiteitsbeleid? Vanuit welke invalshoek? Welke moeilijkheden ervaart het bestuur hierbij?
Wanneer: 9.30 – 10.30 uur
Voor wie: leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en mandatarissen van gemeenten, OCMW's en politiezones
Sprekers:
Gwen Merckx, commissaris lokale politie Mechelen
Giel Vranken, OCMW-secretaris Maasmechelen
Mieck Vos, adjunct-secretaris Kortrijk
Moderator: Pol Despeghel, VVSG-sectorconsulent

nr 18: Aansturen van een diversiteitbeleid (seminarie) 


Hoe kan een lokaal bestuur een samenhangend beleid voeren en daarbij toch ten volle rekening houden met de lokale diversiteit? Wordt ‘diversiteit’ een nieuwe beleidsector, of zoekt een lokaal bestuur naar een creatieve inbedding in haar bestuurlijke organisatie? Drie instrumenten worden gewikt en gewogen. De invoering van een diversiteitsparagraaf helpt de Lommelse gemeentediensten hun beleidsvoorbereiding te toetsen op hun effect op de diverse bevolkingsgroepen. Het stimuleert een 'diversiteitsreflex' van het personeel en het overleg tussen diensten. Een horizontale planning, doorheen de verschillende beleidsthema’s, garandeert in Gent de aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en zorgt tegelijkertijd voor een goed stedelijk overzicht. Het integratiebeleid in Ronse werkt mee aan een diversiteitbeleid vanuit, en niet naast de verschillende diensten. Het slaat bruggen tussen bevolkingsgroepen en thema’s.
Wanneer: 15.45 – 16.45 uur
Voor wie: leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en mandatarissen van gemeenten en OCMW's
Sprekers:
Sarah Kaya, diversiteitconsulent Lommel
Krist Poffyn, stafmedewerker Planning Integratiedienst Gent
Luc Balcaen, integratieambtenaar Ronse
Moderator: Dirk Beersmans, VVSG-projectmedewerker minderheden en diversiteitsbeleid 

nr 2 :  Jeugdhuis of rusthuis? (debat)


Van alle kiezers is 28 procent ouder dan 60 jaar. Logisch dat ook lokale mandatarissen veel belang hechten aan een lokaal ouderenbeleid. Maar is dat echt nodig? Op federaal niveau zet de regering alles op alles om de betaalbaarheid van de pensioenen en de (ouderen)zorg te garanderen. Voor de Vlaamse overheid is de kost van de zorgverzekering een heikel aandachtspunt. Hoe belangrijk is de vergrijzing voor de lokale sector? Moeten lokale besturen meer investeren in zorgvoorzieningen voor senioren? Kan u het zich permitteren om niet  prioritair te investeren in huisvesting voor senioren? En wat doet u voor jonge gezinnen? Hebben juist zij niet recht op meer lokale middelen? En de jeugd? Voorstanders van een sterk lokaal seniorenbeleid nemen het woord maar ook beleidsmakers die pleiten voor andere generaties.
Wanneer: 9.30 - 10.30 uur
Voor wie: mandatarissen en medewerkers jeugd- en ouderenbeleid van gemeenten en OCMW’s
Sprekers:
Mie Moerenhout, directeur Vlaams Ouderen Overlegkomitee, Vlaamse Ouderenraad
Bart Bronders, schepen Oostende
Guy Redig, kabinet Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel.
Koen Loete, schepen Eeklo
Moderator: Ann Lobijn, VVSG-stafmedewerker kinderopvang

nr 39: Stadslucht maakt vrij  (seminarie)


Sas van Rouveroij, eerste schepen van Gent pleit voor 
een new deal voor de steden. Hij breekt onder meer een lans voor institutionele en fiscale hervormingen, en wil het stedenbeleid scherper op de politieke agenda plaatsen. Steden vormen vandaag de motor van maatschappelijke, culturele en economische vernieuwing. Overal in de westerse wereld herleeft de stad. Wil Vlaanderen de boot niet missen, dan zal het stedelijker moet leren denken en leven.Met een commentaar van de burgemeester van Antwerpen en Brugge.
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: mandatarissen, leidinggevende ambtenaren en medewerkers van steden en gemeenten
Spreker: Sas van Rouveroij, eerste schepen Gent en VVSG-voorzitter van de raad van bestuur Patrick Janssens, burgemeester Antwerpen
Patrick Moenaert, burgemeester Brugge
Moderator: Guy Tegenbos, journalist De Standaaard

nr10: Leefbare buurt, veilige buurt (seminarie)


Buurtgericht werken vormt een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid. In dit seminarie kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de veiligheid en de leefbaarheid van de buurt. We horen het verhaal van Kortrijk waar beleidsmakers expliciet kiezen voor een gebiedsgerichte werking. De stad reorganiseert haar diensten zodat deze op buurtniveau kunnen opereren, waarbij ze uitdrukkelijk de kaart trekt van het overleg- en samenwerkingsmodel. Een wetenschapper wijst op de invloed van ruimtelijke planning op de buurtveiligheid. Bij het inplanten van nieuwe voorzieningen of bij veranderingen aan de bestaande infrastructuur kan een lokaal bestuur hier rekening mee houden. Tenslotte toont de praktijk aan dat de beleving van de buurtbewoners bij dit alles centraal moet staan.
Wanneer: 14.30 – 15.30 uur
Voor wie: burgemeesters, schepenen, raadsleden, korpschefs, medewerkers van gemeenten, OCMW’s en politiezones, buurtwerkers
Sprekers: Frans Destoop, schepen stadsplanning en
-ontwikkeling Kortrijk
Evert Lagrou, hoogleraar emeritus stedenbouw Sint-Lukas Hogeschool en voorzitter Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening Grimbergen en Vilvoorde
Simon Ashworth,  Coördinator Wijkgerichte Werking Hasselt
Moderator: Stefan Meijlaers, VVSG-stafmedewerker 

nr 23: Voorbeeldig bouwen en verantwoord bouwheerschap  (seminarie)


Lokale overheden dragen ook een verantwoordelijkheid als bouwheer. Toch schuiven weinig besturen architectuur als (cultuur)beleidsthema naar voren. Via concrete vragen wil dit seminarie een aanzet tot debat geven. Moeten gemeenten en OCMW’s een voorbeeldfunctie opnemen op het vlak van innovatief bouwen? Kan een kwalitatief overheidsgebouw een hele buurt doen heropleven en andere bouwheren stimuleren om eveneens te investeren in betekenisvolle architectuur? Hoe krijgen lokale overheden greep op de architectuur in hun gemeente? Hoe kunnen ze op een zinvolle manier actief zijn in een context waarbij de markt, de vastgoedsector en projectontwikkelaars in grote mate de strategieën en randvoorwaarden bepalen? En welke rol kunnen gemeenten spelen in het goed informeren en stimuleren van de burger die wil bouwen?
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: mandatarissen en medewerkers ruimtelijke ordening, wonen en sociale huisvesting van gemeente en OCMW
Sprekers:
Marcel Smets, Vlaams Bouwmeester
Stefaan De Clerck, burgemeester Kortrijk
Dirk De Clerck, OCMW secretaris Sint-Niklaas
Moderator: Kristiaan Borret, ir. architect en stedenbouwkundige Technum en UGent

nr 28: Lokale vrijwilligers staan niet meer in de kou (seminarie)


Lokale besturen doen vaak een beroep op vrijwilligers, zoals in de ouderensector, op het sportterrein of bij de brandweer. De jongste jaren nam de administratieve rompslomp steeds toe waardoor het engagement van de vrijwilligers onder druk kwam te staan. Recent is de rechtspositie van de vrijwilligers wettelijk geregeld. Eigenaardig genoeg vallen grote groepen vrijwilligers (bijvoorbeeld de brandweer) buiten het toepassingsgebied van de wet. Niettemin blijven gemeenten en OCMW’s vrijwilligers inzetten omdat een professionalisering onbetaalbaar is en ze het sociale engagement niet willen verloren laten gaan. Besturen zoeken naar instrumenten om de inzet van al deze mensen te waarden. De VVSG voerde een klein onderzoek naar het waarderingsbeleid van vrijwilligers en licht de resultaten toe. De praktijk laat zien of de creatie van een afzonderlijk statuut het vrijwillig engagement al dan niet stimuleert.
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: schepenen personeelsbeleid, personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden van gemeenten en OCMW's, burgemeesters, OCMW-voorzitters, raadsleden
Sprekers:
Greet Van Gool, volksvertegenwoordiger
Frank Daese, sportfunctionaris Knokke-Heist
Ann Lobijn, VVSG-stafmedewerker
Moderator: Björn Cools, VVSG-stafmedewerker 

nr 33: Laat burgers zelf bepalen wat ze willen in hun buurt (debat)


Politici moeten dringend stoppen met te denken in plaats van de burger. Hun inspraakinitiatieven zijn namelijk doorspekt met de logica van het gemeentehuis en onvoldoende afgestemd op de leefwereld van de burger. Hoog tijd dat beleidsmakers en diegene die het beleid uitvoeren hen écht serieus nemen. Want besturen moet hun regisseursrol durven loslaten en buurten vertrouwen schenken. Dat is kort en krachtig de stelling die opgang maakt in de wetenschappelijke wereld, het middenveld, de sector samenlevingsopbouw en bij burgerbewegingen.
Ondenkbaar en niet realistisch of juist heel verfrissend en dynamiserend? Hoe ver moet en kan het bestuur hier in gaan? En hoe ver durft ze gaan?
Wanneer: 14.30 – 15.30 uur
Voor wie: mandatarissen, leidinggevenden en communicatieambtenaren van gemeenten en OCMW’s
Ann Demeulemeester, algemeen secretaris ACW
Danny Claeys, burgemeester Nazareth
Ben Verdick, communicatie- en inspraakambtenaar Turnhout
Moderator: Mark Suykens, VVSG-directeur

nr 38: Het Vlaamse plattelandsbeleid: een nieuw verhaal (interview)


De beleidsbrief van minister-president Yves Leterme maakt ruimte voor een doorgedreven plattelandsbeleid. Het Vlaamse plattegrond onderging de jongste decennia immers ingrijpende veranderingen zowel in de landbouw, de andere economische activiteiten als op het terrein van recreatie en verblijfstoerisme. Het plattelandsbeleid wenst te investeren in het platteland als woon- en leefruimte, als werkruimte en als collectieve ruimte (zoals natuur, recreatie). Het interbestuurlijk overleg plattelandsbeleid (tussen de Vlaamse regering, provincies en gemeenten) ziet de minister-president  als een hefboom voor een sterker platteland.
Wanneer: 9.30 – 10.30 uur
Voor wie: mandatarissen, leidinggevenden en medewerkers van plattelandsgemeenten
Spreker: Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

nr 39: Stadslucht maakt vrij (seminarie)


Sas van Rouveroij, eerste schepen van Gent pleit voor een new deal voor de steden. Hij breekt onder meer een lans voor institutionele en fiscale hervormingen, en wil het stedenbeleid scherper op de politieke agenda plaatsen. Steden vormen vandaag de motor van maatschappelijke, culturele en economische vernieuwing. Overal in de westerse wereld herleeft de stad. Wil Vlaanderen de boot niet missen, dan zal het stedelijker moet leren denken en leven.
Met een commentaar van de burgemeester van Antwerpen en Brugge.
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: mandatarissen, leidinggevende ambtenaren en medewerkers van steden en gemeenten
Spreker:
Sas van Rouveroij, eerste schepen Gent en VVSG-voorzittervan de raad van bestuur
Patrick Janssens, burgemeester Antwerpen
Patrick Moenaert, burgemeester Brugge
Moderator: Guy Tegenbos, journalist De Standaaard 

nr 41: Managementteams in ontwikkeling (seminarie)


Dit seminarie belicht de ontwikkeling en de werking van managementteams in lokale besturen. De jongste jaren zien we een duidelijke toename van de interne professionalisering van het management en de efficiëntie van de werkorganisatie. Gestimuleerd door het gemeentedecreet pakken vele besturen de nieuwe ontwikkelingen op een systematische manier aan. Ze trachten hun interne organisatie hierop af te stemmen. De seminarie belicht uiteenlopende vragen: wat is de kernopdracht en werking van het managementteam? Welke visies over management leven er? Wat met leidinggeven zoals resultaatgericht werken, het stimuleren van verantwoordelijkheid, het ondersteunen en begeleiden? En hoe moet het met interne en externe communicatie? Hoe verloopt de relatie met de politiek?
Wanneer: 14.30 – 15.30 uur
Voor wie: secretarissen, ontvangers, diensthoofden uit gemeenten en OCMW’s,korpschefs
Sprekers:
Daniël Verbeken, ontvanger Gent
Dirk De Clerck, secretaris OCMW Sint-Niklaas
Franky Mervielde, korpschef politiezone Maldegem
Moderator: Theo Wijnen, VVSG-coördinator team consulting en ontwikkeling

nr 46: Planlast of planlust? (debat) 

Planning is een uitstekend hulpinstrument voor goed

besturen, zoveel is duidelijk. Anderzijds bezwijken lokale

besturen onder teveel plannen, verplichte plantermijnen

en planprocedures. De Vlaamse regering neemt

dit probleem ernstig. Zij wil werk maken van planlastvermindering.

Maar hoe kan ze dit doen zonder de subsidiëring

die met dergelijke planning samengaat in

gevaar te brengen? Wat vragen de lokale besturen?

Leeft er voldoende vertrouwen om de lokale besturen

zelf de keuze te laten voor de opmaak van een sectoraal

plan, een clusterplan of enkel een algemeen

beleidsplan? En hoe kan de Vlaamse overheid plan- en

subsidieprocedures vastleggen die het het lokale maatwerk

respecteren?Wanneer: 10.45 – 11.45 uur

Voor wie: mandatarissen, secretarissen en leidinggevenden

van gemeenten en OCMW’s

Sprekers:

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Bart Caron, Vlaams parlementslid

Jeanine Bellens, schepen sociaal beleid Lokeren

Moderator: Jef Gabriels, burgemeester Genk en VVSG-voorzitter


WERKBEZOEKEN


nr 19: Sociaal-artistieke projecten geven zuurstof  aan diversiteit

We bezoeken ‘De Centrale’, een wereldcultuurhuis dat

werkt als interculturele ontmoetingsplaats, programmator

van multiculturele activiteiten, en cultuurwerkplaats

voor kunstenaars.

De Integratiedienst van de Stad Gent presenteert er

enkele sociaal-artistieke projecten waar het betrekken

van moeilijk bereikbare doelgroepen bij cultuur centraal

staat. Dit zijn zowel eigen stedelijke initiatieven

zoals De Centrale zelf en de buurtbibliotheek in de

wijk Brugse Poort, als private projecten waar de Stad

via samenwerkingsovereenkomsten en financiële

ondersteuning deze doelstelling probeert te realiseren:

‘Victoria Deluxe’ en ‘’Bij de Vieze Gasten’.Wanneer: 14 – 16.30 uur

brochure 36 p-H 06-12-2005 10:32 Pagina 9


nr 30:  Stad & OCMW Gent en Nucleo vzw creëren

werkruimten voor kunstenaars en muzikanten

Om kunstenaars een betaalbaar atelier te geven renoveert

Nucleo samen met het Opleidings- en

TewerkstellingsCentrum (OTC) van OCMW Gent leegstaande

gebouwen van de Leopoldskazerne. Stad Gent

subsidieert en zoekt mee naar gebouwen. Een bezoek

aan de Leopoldskazerne met 12 ateliers en 3 repetitieruimtes

toont u de eerste vruchten van deze kunstige

samenwerking. Nucleo vzw en Opleidings- en

Tewerkstellingsentrum OCMW Gent gidsen de deelnemers.

Wanneer: 10 – 12.30 uur en 14 – 16.30 uur

brochure 36 p-H 06-12-2005 10:32 Pagina 12


nr 13: Heraanleg van buurt- en speelplein doet de

buurt opleven

Het voormalig drugsparkje in de Gentse

Macharriuswijk is nu opnieuw een fijne speel- en ontmoetingsplek

voor buurtbewoners en hun kinderen.

Een duidelijk voorbeeld van hoe een heraanleg de leefbaarheid

vergroot en wat voor moois er bloeit wanneer

verschillende stadsdiensten de handen in elkaar

slaan. Jo Behaeghe, landschapsarchitect van de Gentse

Groendienst vertelt zijn verhaal.

PARTNERS

nr 51: Op naar een brede school (lezing)


Voor minister Frank Vandenbroucke vormen gelijke
onderwijskansen een speerpunt van zijn onderwijsbeleid.
‘Brede scholen’ vormen een manier om alle kinderen
gelijke kansen te geven en hun integrale ontplooiing
te begeleiden. De muren tussen wat er in en buiten
de school gebeurt, worden gesloopt.
Vanuit de beleidsdomeinen onderwijs, sport, cultuur,
jeugd en welzijn wordt dit schooljaar gewerkt aan een
gezamenlijke visie op de ‘brede school’. In september
2006 zal de eerste lichting proeftuinen ‘brede school’
van start gaan. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Een ‘brede school’
bundelt namelijk verschillende gemeentelijke bevoegdheden zoals onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en dienstverlening.
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: schepenen van onderwijs, medewerkers gemeente
& OCMW, directies
Sprekers:
Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs
en Vorming
Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG
Organisatie:OVSG

nr 52: Bouwen aan een brede school (lezing)


Heel wat Vlaamse gemeenten tonen belangstelling
voor het concept ‘brede school’.Vraag blijft hoe men
dat op het vlak van architectuur en infrastructuur kan
ondersteunen en realiseren.
In Groningen heeft men al tien jaar ervaring met
Vensterscholen. Deze scholen nemen naast hun functie
als onderwijsinstelling ook een aantal publieke functies
op zich. Een vensterschool bundelt ten minste één
basisschool en verschillende andere instellingen binnen
één wijk. Partners zijn onder meer peuterspeelzalen,
kinderopvang, sociaal-cultureel werk, bibliotheken, volwasseneneducatie,
sportverenigingen, muziekschool,
maatschappelijke dienstverlening. De Groningse
Vensterscholen zijn vanaf het architecturale plan en de
bouw zo ontworpen dat de hoofddoelstellingen maximale
slaagkansen krijgen. Deze hoofddoelstellingen
zijn betere ontwikkelingskansen voor kinderen en de
maatschappelijke betrokkenheid vergroten.
Wanneer: 14.30 – 15.30 uur
Voor wie: schepenen van onderwijs, gemeentelijke medewerkers
en directies
Sprekers:
Liselot Reversma, projectleider Vensterscholen gemeente
Groningen
Liesbet Peeters, afdelingshoofd koepelwerking OVSG
Organisatie:OVSG

nr 56: Publiek Private Samenwerking: mogelijkheden binnen de lokale sector (seminarie)


De initiatieven inzake publiek-private Samenwerking”
zijn de jongste tijd niet meer uit de media te bannen.
Ook de lokale openbare besturen hebben steeds meer
interesse voor deze techniek. Toch blijven de besturen
dikwijls met vragen zitten. Dit seminarie schetst in
hoofdlijnen de mogelijkheden op dit vlak, vooral toegespitst
naar de lokale sector. De vorodelen en beperkingen
komen aan bod. Als huisbankier van de openbare
besturen, belichten we ook kort de visie van de
financier in dit verhaal enerzijds en de financieringsmogelijkheden
anderzijds.
Wanneer: 12 – 13 uur
Voor wie: mandatarissen en leidinggevenden
Spreker:
Steven Benoit, Hoofd Financieringen & Financial Engineering
Dexia
Organisatie: Dexia

nr 63: Direct Marketing, hét communicatie-instrument voor lokale overheden (seminarie)


Hoe communiceert u regelmatig met uw inwoners?
Hoe trekt u nieuwe mensen aan? Hoe profileert u uw
stad of drop als toeristische trekpleister? Hoe brengt u
de burger op de hoogte van diverse faciliteiten? Hoe
communiceert u rond verkiezingen? Als lokale overheid
zijn dit vragen die u vast bezighouden. U hebt dan
ook specifieke behoeften op het vlak van informatie en
communicatie. Immers, als eerste lokaal contactpunt
voor de burgers is het van belang dat u dit op een
goede manier aanpakt en dat u op een continue
manier met hen communiceert. Direct Marketing kan
u hierbij heel wat mogelijkheden bieden. De Post wil
van deze sessie dan ook gebruikmaken om u te helpen
een antwoord te vinden op deze vragen.
Wanneer: 10.45 – 11.45 uur
Voor wie: mandatarissen en medewerkers van gemeente,
OCMW, politiezones, communicatiemedewerkers
Spreker: Jan Van Hee, Segment Manager
Organisatie: De Post

Er vinden een 100-tal kleine en grote presentaties plaats over uiteenlopende thema's zoals maatschappelijke veiligheid, wonen,  seniorenbeleid e.a. 

Kijk ook eens bij Nieuwe Praktijken.
Ook daar vindt u inhoud die u zeker zal boeien en nuttig is voor uw werk. 

Wij zullen u graag ontmoeten op Trefdag. 

 

Het team Vrijetijdsbeleid:Hilde Plas: Stafmedewerker cultuur, sport, toerisme  

Sabine Van Cauwenberge: Stafmedewerker Cultuur, Erfgoed en Jeugd 

http://www.vvsg.be/nl/vrijetijd.shtml?

   1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina