Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina1/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Streekarchief Land van Cuijk in Grave

Archief Gemeente Grave

Inv. Nr. 217 (9 fiches)

Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449 ***
Concept-transcriptie door: Rien van den Brand,

Aubadestr. 6

5802 EX Venray
Gestart 27 juni 2001om 08.30u en

Beëindigd op 2 oktober 2001 om 23.03u
*** Noot: Anno 1439 ontbreekt geheel, en deels Anno 1435, 1436, 1437, 1438 en 1440.
* Inv. Nr. 218 = Band II (1450-1481, ontbrekend geheel anno 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1480, 1482, 1483 en 1484.

* Inv. Nr. 219 = Band III (1485-1500)


=========================================================

Film 217/1 (fiche 1 e.v.)


Fol.1 titel blad onleesbaar
Fol.2 r. (Anno 1421/1422)

Opboeren Henric Rutgers ende Jan Knapen soens Burgermeisteren te Grave begonnende op ten jaers dach in den Jaere XIIII C ende XXI (1421) ende uytgaende op ten Jaersdach van IIII M ende XXII, dat lb gerekent ad VIII mew ende die mew ad IIII gr.


Item geboert op Petri ad Cathedram van der Stat lant gelegen after Velpe van Jan den Lewen ende Gadert van den Ham XVII hollensche gulden, elken guld ad XLIII mewen vz (facit) XXVII (?) lb XV (?) …
Item geboert van allen assizen, die Jan Monick ende Willem Dopper in hoeren jaer verpacht hadden van III mewen

Item van den broede assize II lb o ..

Item van den wyne assi(ze) XVIII voer en 1 vendel dat voeder ad XLV mewen facit C IX lb V ..

Item van den coren assize VIIJ lb. V so

Item van vremden byer XXXVIII lb

Item den bier assize XXV lb

Item van den varwen assize xv lb

Item den weveren assize XXXVIII lb

Item den cremer assize XV lb

Item den holt assize VI lb

Item den scoynmeker assize V lb

Item der vysscher assize IX lb

Item der vleisheuw assize IIII lb

Item die wage assize XVI lb

Item die steyn pacht assize VII lb

Item den keesen ende lynelaken assize IIII lb

Item die gewantsnyder assize V lb

Item den fermentout assize VII lb V so


Fol.2 v

Dit syn die hoechselen van allen assizen


Item den broedt assiz III h(oogen) ad XII so, soe blyft der stat 1 lb IIII so.

Item den wyn assize VI h ad 1 voeder, soe blyft der stat …XIIII lb

Item den coren ass. VI h aen XXX so, soe blyft der stat VI lb

Item den vremden biere assize also XL h ad J lb, soe blyft der stat XXVI lb VIII so IIII d.

Item den byeren ass. VI h. ad III lb, soe blyft der stat VII lb

Item den verweren ass. XL h. ad XXX so, soe blyft der stat XL lb

Item den wevers assize III h. ad III lb, soe blyft der stat VI lb

Item den cremer assize III h. ad …. So, soe blyft der stat III lb

Item den holten assize VI h. ad IX st (?), soe blyft der stat 1 lb XVI so

Item den scoenmeker assize VI h ad IX so, soe blyft der stat XVIII so

Item den vysscher assize VI h ad XVI so, soe blyft der stat III lb IIII so

Item den vleisheuwer assize VI h. ad XII so, soe blyft der stat II lb VIII so

Item den wagen assize IX h. ad XXX so, soe blyft der stat IX lb

Item den steyn pacht assizen VI h adXII so, soe blyft der stat II lb VIII so

Item den keesen en lynenlaken assizen III h. ad VII so, soe blyft der stat 1 lb IIII so

Item den gewantsnyder met ……. (niet ingevuld)

Item den fermentout assizen VI h. ad XII so, soe blyft der stat II lb VIII so.
Fol.3 r.

Dit syn die assizen van IX maende die wy verpacht hebn

Item van den broet assize, daer die slach aff was x lb, soe make IX maende VIIJ lb

Item den wyn assize, daer die slach ff was LXV voeder, soe maken IX maenden XLVIII voeder en II veirdel, dat voeder ad XLV mewen facit II C XCII lb X so

Item den Coren ass(ize) daer die slach af was LX lb, soe maken IX maneden XLV lb

Item den vremden byeren ass. daer die slach af was C lb en LX, soe maken IX maende C lb ende XX

Item den byeren ass. daer die slach af was C lb en XXVII soe maken IX maenden XCIX lb.

Item den varweren ass. daer die slach af was LXX lb, soe maken IX maenden LII lb X so.

Item den weveren ass. Daer die slach af was CL lb, soe make IX maent C XIII lb. en X so

Item den cremer ass. daer die slach af was LXIII lb maken IX maent XLVIII lb.

Item den houten ass., daer die slach af was XVI lb maken IX maent XII lb

Item den scoenmekeren ass. daer die slach af was XXIII lb maken IX maent XVII lb V so

Item den vysscheren ass. daer die slach aff was XXVII lb maken IX maent XX so

Item den vleysheuwer assize, daer die slach af was XX lb maken IX maent XV lb

Item den waegen ass. daer die slach af was LX lb maken IX maent XLV lb

Item den steyn pacht ass. daer die slach af was XXXI lb maken IX maent XXIII lb V so.

Item den kesen en lynenlaken ass. daer die slach af was XXIII lb maken IX maent XVII lb V so

Item den gewantsnyder assize met ……….. (niet ingevuld)

Item den fermentout ass. daer die slach af was XXVII lb maken IX maent XX lb V so

Fol.3 v.

Item geboert op Paeschen uter Wydt XVIII lb

Item geboert van XXI beckeren van elken III gr. facit IIII lb IIII so

Item op Pinxsten van Luytgarden hoff I lb XIIII so

Item van X vleischbencken van elker VI .. facit IIII lb

Item van der Hamporten 1 lb

Item van Jan Monicks hoff buyten der Hamport XVIII so IIII d.

Item Meirlar uter Wijers huys was 1 Wilhelmus guld ad XXXIIII mewen facit IIII lb facit VIII so

Item van III ramen van elker III Vlemsche guld ad XXVIII mew facit XLIIII lb

Item noch van II ramen van elken IIII Vlemsch gul ad XXVIII mew facit XXIX lb VI so VIII d.

Item van den huysken op ten Blyenberg VI lb

Item van den stoecken (stoetken?) onder die Brugport: Niet

Item den Gasthuys meister van eynen boegen tusschen der Brugporten ende der watermoelen

Item Bade die Cuper oer aldaer van eynen boge V Vlemss facit 1 lb X so

Item Heyn Zewes oer aldaer van eenen boge V vlemsch facit 1 lb X so
Summa C XVII lb III so VIII d
Fol.4 r.

Item op Martyni geboert van der Wydt XVIII lb

Item van X vleyschbencken van elken VI gr. facit IIII lb

Item van X beckeren van elken III gr facit II lb

Item van Boekers huys buten der Hamport IIII lb

Item van synen stoecken V so

Item van Jans Torn van den Birken 1 lb

Item van der scoenmeker Spuele buten der Brugport II lb

Item van Rolof van Yperen: niet

Item van Heyn Ansems raemstat 1 lb

Item Arnt van der Mere van der Stat Torn 1 Wilhelmus gul ad XXXIIII mew facit IIII lb X so VIII den

Item van Ermboyts Torn III so V facit XIII so VI d.

Item van Rolofs Verwers kijnder 1 lb

Item van der auder tichelryen XXXII so

Item Jan van Escharen van den have, die des jongen ketelboeters was X so

Item van Gerit Guedelen hoff II so

Item Watem den Rademeker van den Torn II so IIII d.

Item Gerit Baden soen van der groenre stegen by Jan Deenkens X so

Item Bade die Becker Hermans soen van synen Camp gelegen by des Gasthuys Camp buten der Hamport

Item Herman die Gasthuys meister van den sulre op dat Raethuys II Arnh(em)s gulden facit XII lb.

Item Jan van Druynen van de Torn by Luytgarden hoff X so

Item Ywaen van den Velde van der Brugporten 1 Arn(hem)se gul ad XLV mewen facit VI lb

Item Melys Jutken soen van synen hof buten der Hamport III so

Item geboert van den genen die in gehuyrden huysen sicten van hoeren parctijns XXX vlemss ad IX gr facit IX lb

Summa LXIX lb VIII so VI d.
Fol.4 v.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina