Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina16/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29
11 III guld IJ kromstert.

Item soe blijft der stat X gulden XII kromstert


Somma XXXIX gulden XXVI mew III gr.

Item noch geboert van Arnt van der Meer I gulden II mew

Item noch geboert enen vercofft XXIII mud kalc, elc mud ad J kromstert valet XV gulden IX kromstert

Item geboert van Steven Scoemeker van poertscap II gulden

Item van coman Jan Brant geboert XXV gulden

Item van den set gelt totter oierclocken XX gulden

Somma LXIII gulden II kromstert.
Fol. 160 v

Dit is van vechtlicken saken

In den yrsten Coman Jan Brant II dousent steens

Item Jan die Kael I “

Item Arnt die Ruter I “

Item Heynkeman II “

Item Deric Scoll II “

Item Jan van Loon I “

Item Heyn Beck I “

Item Jn die Snijer I “

Item Lijsbet Cropels II “

Item Hermans dochteren op ten Ham II dochteren, elc ad I dusent steens valet II dusent steens

Item Jan die Joede II “

Item Aelbert Jan Bormans knaep I “

Somma XXII gulden
Dit syn die gene, die in Hollant gevaren sijn op ten Toll in onsen jair

Item Jan Bonckelweerd IIII gulden

Item Jan Jan Heyne soen I gulden XI kromstert

Somma V gulden XJ kromstert


Fol. 161 r

Dit is die steen in onse jair gebacken

Item in desen jair gebacken IIII oven steens, elc oven steens haldende LXM (60.000) steens valet CC M ende XL M (240.000) steens, elc M. steens ad I gulden IIIJ kromstert valet CCC Arnh. Gulden.

Item van den selven steen buten vercofft den kerckmeisteren van Nysterrayde VIII M steens, elc M ad I gulden III qrtier valet XIIII gulden. Soe over der stat daair aff IIII gulden.

Iten Jan van den Hoghevelde V M steens, elc ad I gulden III qrtier valet VIII guld III qrtier. Soe over der stat IIJ gulden.

Item gegeven Frederic van elken M steens te formen XXVII mew en dair is bynnen bedingher van elken oven steens, een M om niet te formen, soe beloept die somme die Frederic dair aff hefft van den voirs. Steen te formen C XLII gulden XIII mew.

Item verdinghet an Ansem Coeberch den yrsten oven XXXIIII guld.

Item VIII qrt wyns, elc qrt ad VJ mew, valet XLIIII mew.

Item den anderen oven verdinget an Rut Bayen XXXIIII guld en dair aff te lycoep gegolden XVIII mew.

Item den dorden oven Arnt die Haen XXXIIII gulden

Item den vierden oven Arnt Perssoen XXXIX gulden

Item van elken oven gegeven Frederic J mauder mautz, elc mauder ad LVI mew, valet II gulden XXI mew.

Somma CC LXXXVII gulden V mew, dat dese voirs. Steen heft gecost te formen.

Aldus bliven wij borghmeisteren voirscr. der stat sculdich van den voirs. Steen XIX gulden XVII mew III gr.
Aldus is die steen bewesen.
Fol. 161 v.

Somma sommarum van den opboren loept te samen VI C ene XL (640) gulden.


Fol. 162 r.

Uytgeven der Borghmeisteren voirscr. vn desen jair, den gulden gerekend ad XLVJ mew ende die mew ad IIII lichte groet.


Item in den yrsten betaelt an Jan Holl ende an Jan Abesoen, Borghmeisteren in hoere tijt C ende III gulden XXVIII mew I gr. ad XLV mew elke gulden.

Item betaelt Heynken van Oss, dt men hem jairlixs gilt uyter Brugpoirte VIIJ vlems gulden valet V gulden XIIJ kromstert.Item den Capittel van den Grave IIJ lib auds geltz ende heer Deric van der Voert van syn altaer X sc. Auds geltz valet te samen II gulden XXXIII mew III gr.

Item gegeven Jan Kerper van enen wech, dt men hem jairlixs gilt X vaet rogge, dat mauder ad LXVJ mew valet I gulden XXXVIJ mew.Item gegeven den heer voir sinen ban wijn XL lib. Payment valet XIII gulden IX mew.

Item gegeven Ghysbert die Wrede, dat men hem tot sinen live gilt jairlixs C lib. pay(ment) valet XXXII gulden XLIIIJ mew.

Item gegeven Teuken Boghemeker, dt men hem geloefft heft van der stat wegen van enen getall pilen te maken X gulden XV Gelre mew voir elken gulden valet VI gulden XXVII mew.

Item gegeven Baldewyn Vaexs van i mauder geersten, dat men hem jairlixs gilt XIII kromstert

Item Gijsbert den Poerter II lib. paym. Valet XXX mew.

Item Deric die Poerter I lib pay(ment) valet XV mew

Item den Coster I lib payment valet XV mew

Item op Paesschen gegeven den scoutet Borghmeisteren, scepenen ende den clerck, elc I paer hanzen ende III qrten wyns, elc pair hanzen ad V mew ende elc qrt. Wyns ad V mew. Item den bade I pair hanzen en II qrten wyns ende de weker I qrt wyns valet te samen VI gulden XXII mew.

Item den gelixs gegeven die hanzen op Kyrmisse, elc pair ad V mew valet I gulden XIIIIJ mew.

Item den wijn op Kyrmisse gegeven, is gerekend elc qrt ad VJ mew valet V gulden XXXI mew.

Somma C LXXXI gulden XXIII mew III gr.
Fol. 162 v.

Item Gerit Stevens soen mit sinen knaep getymmert an der ouer werck enden an der Hage huys dair aff betaelt X gulden XJ kromstert.

Item noch Gerit an den Torne XIIIIJ dach, elc dach ad V kromstert, valet V gulden IIJ kromstert.

Item van sinen getouwe totter clocken gebesinghet betaelt I gulden

Item Jan Tymmerman getymmert an ie Brugge ende an dat Hage huys enden an dat ouerwerck an der torne gerekend niz (?) hem ende betaelt XIIII gulden.

Item Reynken Sloetmeker van enen slot an dat raethuys ende van enen knuysten an der middelsscher bruggen III kromstert.

Item op dat raethuys, doe men dat kynt kyrsten deden, doe gewaeckt ende verteert XVII mew.

Item te Poelmans op die selve tyt V qrten wyns, elc qrt ad VJ mew valet XXVIIJ mew.

Item te Jan Beckers VI qrten wyns des anderen nachtz daerna, elc qrt ad V mew, valet XXX mew.

Item van Jan Roeff gecofft XXVI stucken hoult an der Hage huys gebesinget te samen VII gulden VI kromstert.

Item van Arnt Knapesoen enden Jan Maessoen van van alrehande ludich hoult mz hem beyde gerekend ende betaelt XXVII gulden III kromstert en van den selven hoult gebesinget op ten torne an den vuerwerck ende an der brugge in der Hamporten ende an den Hage huys Jan den Tycheloven.

Item an der selver Haghe huys, Rut Bayen aff gecofft IIIIJ C enden XIII latten, elc C ad I phs scilt valet VI gulden VI kromstert I oirt.

Item van bantgeerde ende tenen X kromstert.

Item van den voirs. Hoult en latten te vuren an den steen oven XIII kromstert.

Somma LXXVJ gulden II gr.
Fol. 163 r.

Item an dat voirs. Hage huys gedeckt, elc vymme ad VJ kromstert valet XI gulden VIII kromstert I oirt.

Item van den selve scoeve te vuren an dat Hage huys uter stat te samen X kromstert

Item gerekent metz Heyn Seens van all yserwerck, soe an dat ouerwerck ende clockhuze ende soe an der bruggen ende an dat Hage huys ende an den put enden twee emeren te bynden dair aff gegeven XVI gulden XVIIJ mew.

Item Teuken van Gael van II M latnagels I gulden XXXIIIIJ mew.

Item Jan van den Hout die Smyt om leynagel gegeven XII kromstert.

Item Jan van den Hout ende Herman Beynom gewracht soe an den steenoven ende an die Bruggepoirte te breken XV dagen te samen elc dach ad V kromstert V gulden V kromstert.

Item die operknechten dair aff gegeven IJ gulden

Item Arnt Tripmeker geopert an den torne, gegeven V kromstert.

Item Gerit Cauen ad an dat compas gearbeit IIIJ dach elc dach adJ gulden, valet I gulden XJ kromstert

Item Claes die Maelre dair aff gegeven van den voirs. Compass te samen IIII gulden.

Item den tynneghieter gegeven van den knoep op dat clockhuys IJ gulden.

Item van den selven knoep te malen ende te vergulden IJ gulden

Item van den J taefel loetz gegeven Arnt Conen mitter vrachten IIIJ gulden.

Item van den leyen op te torne an dat clockhuze ende weder gestopt an den torne, daer af berekent I gulden I oirt.

Item op ten selven torne ende clockhuze gedeckt VI dagen, elc dage ad V kromstert valet II gulden II kromstert.

Item van enen knaep geopert, gegeven te samen VIII kromstert.

Somma LIIII gulden XJ kromstert.


Fol. 163 v.

Item gegeven meister Baldewyn van Bommel van den ouerwerck, dat verduickt was by Jan Holl ende Jan Abesoen ….. XL cronen, elc croen ad XXIIIIJ kromstert valet LXX gulden.

Item dair na gegeven voir sinen kost by rade der scepenen ende des raeds VII gulden.

Item om die ouerclock gegeven ende kercmeisteren Gaert te Vechell betaelt CXXVIII gulden

Item den knapen gescenckt in den huze I gulden

Item noch gegeven tot enen goetz pennic a aude braspennic

Item gegeven de ketelbuter van der clocken te halen J gulden

Item gegeven Scuyllen van keyen XIIII gulden ende voir den assys X mewen

Item te lijcoep gegolden dair aff VI qrten wyns, elc qrt ad V mew valet XXX mew en dair had die stat V tonnen keyen voir.

Item gecofft tegen Leonart vanEsden LV mud kalx, elc mud ad VIIJ kromstert valet XXIX gulden VII kromstert.

Item van den voirscr. kalc op te dragen ende te beslaen van elc mud I kromstert valet XIII gulden XIII kromstert

Item van den voirs. Kalc op ten Blijenberch gevuert XXVI mudde.

Item den Rentmeister geleent VI muddItem gegeven Knypken, doe hy dat gelt bracht te Vechell van den clocken te betalen van den belof van den gelde IIII kromstert.

Item CX karre santz totten voirscr. kalc III gulden XIII kromstert.

Somma CCLVIII gulden VIII kromstert I oirt.
Fol. 164 r.

Item doe die Raet onset was doe betaelt in Deric Bayen huys XIIII qrten wijns, elc qrt ad IJ kromstert valet IJ gulden.Item gescenckt den rayde van Den Bossche by rade der scepenen ende des rayds XII kromstert.

Item noch om vijsche gegeven ter selver tijt IIII kromstert

Item noch te Jan Monnix XXVIII twy (?) valet XXIJ kromstert

Item gescenckt den amtman XXVIII qrten wijns, alc ad V mew valet III guden IIIJ mew.

Item om vyssche gegeven IIII kromstert

Item om bier ende broede ende anderen onraden gegeven IX kromstert

Item den Bade van Antwerpen gegeven te II malen I gulden

Item gegeven Bruysten te Gennep geseyndt II kromstert

Item Jan Koxken te Nijmmegen geseyndt II kromstert

Item Knypken teGennep geseyndt II kromstert

Item Jan Abesoen tot Arnhem gereden I gulden J kromstert

Item die selve mit enen perden II dage elc dach ad IIIJ kromstert valet VII kromstertItem Knypken tot Erkelens geseyndt en te Vechell oec geweest IJ gulden

Item Jan van Tuyll ende Arnt de Haen an tolhuys (=Lobith?) gereden I dach uyt geweest XXVIII vlems

Item noch die selve II perden te huren J guldenItem Claes Roeloffs soen Arnt Peterssoen ende Baldewyn Vaexs ten Bossche gereden ende II dach uytgeweest ende doe verteert te samen I gulden IX kromstert.

Item die selve van hoir perden huren IJ gulden.Item Jan van Tuyll ende Arnt Peterssoen ende Baldewyn Vaexs te Ravesteijn gereden ende verteert J gulden.

Item van den peert huren XI kromstertItem Baken ende Arnt de Haen gereden t Arnhem II gulden.

Item van en perden te hurden ende III dage uyt geweest IJ gulden.Item Zeeb te Gennep ende te Cleve geseyndt IIII kromstert

Somma XXI gulden XIII kromstert III oirt kromstert.


Fol. 164 v.

Item God(ert) Aben ten Bossche gereden ende III nacht uyt geweest voir teringhe ende peert huren te samen XII kromstert.

Item Jan van Tuyll Claes Roeloffs soen ende Baken Vaexs an Tollhuys gereden doe verteert II gulden I kromstert.

Item peert huren betaelt IJ gulden

Item an den steen oven gescenckt V kromstert

Item gegeven meister Gerit den Steenmetselair I gulden J kromstert

Item noch die selve gegeven III maeltiden III kromstert

Item Gaert Segers soen van keyen te vuren X kromstert II gulItem Baken ende Arnt Peterssoen an Tolhuijs gereden ende V dagh uytgeweest, verteert IIJ gulden.

Item van den peert huren elc dagh IIIJ kromstert valet IIJ gulden.

Item van II voeder torffs op die poert betaelt XIII kromstert

Item van den torfft op te dragen J kormstertItem onsen genedigh heer gescenckt doe onss jouffrouwe geboren wairt LVI qrten wijns, elc ad IJ kromstert valet VI gulden.

Item gegeven tot Badeb Broet, doe onse genedige jouffr. Geboren was II gulden I kromstert

Item Goessen van der Hage gevuert C en CIII karren santz op ten dijck, elc kar ad I oirt van I kromstert valet I gulden XIII kromstert.

Item van den staken te richten den selven gegeven IIII kromstert I mew

Item Ansem Coeberch gevuert CXXVI karre santz, elc kar ad I oirt valet II gulden IIIJ kromstert.

Item Herman Peperkoeck VI C karre santz ende XIIII karren santz, elc kar ad I oirt facit X gulden XIIIJ kromstert.

Item Geerlic gevuert XCIIII karren soe sant an den straten te vermaken, soe eerdt uyter den bruggen, soe an keyen van den haven op ten Blijenberch ende soe an groeijs voir die poirten gevuert, elc karr ad I mew valet te samen II gulden III mew

Item Zeelken van den Broeck gearbeit al om an der stat werck, soe an dijcken, ende an twynen ende an ander alrehande werck XXXVI dagen, elc dagh ad II kromstert valet te samen V gulden II kromstert.

Somma XLIII gulden VI kromstert.


Nieuwe fiche 217/6 (vervolg Ao 1433)
Fol. 165 r

Item Heyn van Kuyck gearbeit an der stat, soe an tunen enden an der slusen, soe an anderen werck van der stat wegen XXX dach, elc ad II kromstert valet IIII gulden III kromstert

Item Willem van Gaell an den selven werck van der stat wegen XIII dagen, alc ad II kromstert valet I gulden XII kromstert.

Item gecofft tegen Deric die Decker ende sinen soen een hoult ende dair plancken aff gesaget ende an den brugge gebesinghet ende mit snijen te gadert I gulden XIII kromstert.Item die selve gedeckt an dat Haghe huys Deric ende syn soen elc VI dagh alc ad IIII kromstert valet III gulden VI kromstert.

Item Claes van Wamel dair an gevuepert VI dagen, elc dach ad VIII mew valet I gulden IIIJ mew.Item gegeven van de twijn rijsen te vuren an den dijck ende an die sluse VI kromstert.

Item gegeven Herman Scrinemeker om veerlinge gebesinghet an dat ouerwerck VI kromstertItem van olij van oliven gegeven Jan Heynensoen I kromstert

Item betaelt Herman die Moller van II holteren an dat ouerwerck I gulden XII kromstert.

Item Gayken Segerssoen XLV karre eerden gevuert uyter bruggen, elc kar ad I oirt van enen kromstert valet XI kromstert I oirt

Item Willem Beckeman ten Bossche gesandt ende was III dage uyt ende wachten na der antwoirden, hem gegeven XII kromstert.

Item die selve te Cleve geseyndt gegeven IIII kromstert

Item die selve noch te Cleve ende te Haeps II kromstert

Item Baken Vaexs te Gennep gereden enen dach uytgeweest doe verteert II komstert

Item van den peert huren IIIJ kromstert

Item den en ouerwerck gebesinckt VI boerden gecofft tegen Deric Taelhoult, elc ad IIII kromstert valet XXIIII kromstert.

Item noch an dat vuerwerck IIJ C voet solre plancken, elc C ad IJ gulden valet III gulden XJ kromstert.

Item nach an den clockhuys IJ voet leydaeck, dat C ad XVI kromstert valet XXIIII kromstert.

Item noch Jan van Echt gegeven om plancken VI kromstert.

Somma XXV gulden V kromstert.
Fol. 165 v

Item te Jan Poelmans gehaelt XCVI lib. kerssen.Item VII lib kersen doe men onsen genedige jouffrouw kyrsten deden op ten raethuze, elc lib. ad I krmstert valet VII gulden V kromstert

Item noch enen balc an den vuerwerck XII kromstert.

Item van V tonnen kalen betaelt I gulden

Item van den kalen op te dragen I kromstert

Item van den staken te setten in die spuell XVI kromstert

Item an die vuerpannen IIII holteren betaelt VIII kromster

Item doe men die steen verdincden te backem XI qrten wyns, elc ad VJ mew ende I mew daertoe verteert I gulden XVI mew.

Item noch Willem Beckeman Ten Bossche gesendt IIII kromstert

Item doe die van Velp op ten ham dijckten hem gescenck an bier, broet ende kees X kromstert

Item om II plancken an der kysten ander brugge van der Hampoirten betaelt VI kromstert

Item noch van dijcke planck op ter brugge V kromstert

Item betaelt ende verteert ende doe verdinghet an Frederic dat hij backen sall op ten selven coep als hy gebakken heft I gulden

Item Deric Taelhoult gevuert LXIIII karren santz op ten dijck buten der brug porte, elc karre ad I oirt van enen kromstert valet XVI kromstert

Item die selve in die stat gevuert IIII karre santz ende III karren keyen, elc kar ad I oirt van enen kromstert I kromstert III oirt kromstert.

Item voir die Brugpoirte 1 karre santz, 1 karre keyen voir die apteken, 1 karre santz, 1 karre keyene voir Herman Spronxs, III karre santz, II karre keynen voir die Veerpoirt, II karre santz, II karre kalx noch voir die Veerpoirt J M steens gevuert, valent te samen IIII kromstert III oirt.

Item noch die selve gevuert LXXIIII karre eerden op ten dijck voir Bertoult hoff. Item noch, die selve gevuert, XLVI karren eerde op ten dijck voir die hammeij, elc kar ad I oirt kromstert valet te samen II gulden II kromstert.

Item doe men verdyncden die vuerclock te stellen an Heyn Campstcerper doe verteert J gulden

Item doe men dat kalc opdroech Leonart der stat gegeven I cuyp kalc ende dair voir weder gescenckt J gulden.

Somma XIX gulden XII kromstert.
Fol. 166 r

Item Deric Wantems getymmert an der brugge ende an hoult te beslaen totten Hage huze XXI daghe, elc dach ad X mew valet II gulden XXVIII mew.

Item den selve gegeven van eenre plancken voir neven Smollers X mew

Item noch die selve van II plancken op die sluijse XII mew.

Item Jacob Kievoet ende Beckeman gedijckt, elc I dach XIII mew.Item Arnt die Haen ende Baken Vaexs gereden, doe men die vuerclock cofft doe van pert huren gegeven J gulden.

Item Jn van Aken doe men die clock haelden I dach pert hure IIJ kromstert

Item Jan van Tuyll ende Arnt Peterssoen gereden an Toll huys [Lobith?] ende doe verteert ende mitten peerdt hure te smen II gulden XIIII mew.

Item Jan van Tuijll ende Arnt die Haen an Toll huys gereden I dach uyt geweest, elc mitz enen perden, huer gegeven J gulden.Item noch Jan Van Tuijll mitten Rentmeister gereden te Wachtendonck II dagh uyt geweest en verteert te samen mitten pert huren X kromsterten.

Item noch Jan van Tuyll te Ravesteyn gereden, i dach huer IIIJ kromstert

Item Baken Vaexs gereden te Brakel ende tot Oeffel om .. scoeff, enen dach mit enen perd IIIJ kromstert.

Item doe verteert ende te lijcoep gegolden VIII kromstert

Item noch Deric Wantems gegeven om II plancken totter rennen voir syn doer X kromstert

Item den Scoutet gegeven voir sinen tabbairt IIII gulden

Item den clerc gegeven voir sinen tabbairt III gulden

Item den Bade gegeven voir sinen tabbairt III gulden

Item om ent ende pappier in onsen jair I gulden

Item mitten clerc verteert, doe men die rekeningh maeckten II gulden

Item van den gereempt in Claesken Wijel doe setten, dair aff te samen gegeven II gulden

Item den selve luyde dair voir horen cost I gulden I kromstert

Item Jan Mont gestopt die gateren op ter straeten al om dair over onledich geweest XII dagh, elc dagh ad IIII kromstert valet III gulden VI kromstert.

Item Deynken ende Jan Mont gestopt op ten muren tussen der Veerpoirten ende der Vispoirten tsamen II dagen valet VIII kromstert.

Somma XXIX gulden IJ kromstert.


Fol. 166 v.

Item van den hoult, dat die stat hadden liggen buten der Brugpoirt, dat doen vueren op die kerchoff ende totter oerwerck gegeven X kromstert.

Item twee reysen geweest mit Jan Monnic om mit hem eens te werden van synre eerden, dat men niet gedoen en konden te samen verteert XVIII qrten wijns, elc qrt ad VJ mew valet II gulden Iij kromstert.

Item gescenckt Rutger myns heren bade van Cleve by den meesten deel van den raedt XII qrt wyns, elc qrt ad VJ mew valet I gulden XXJ mew.

Item myns heren pijperen gescenckt I ny scilt valet I gulden VJ kromstert.

Item soe hadden wy aff geleent den kerckmeisteren VII cronen, die wy voir gerekend hebben voir XXIIIIJ kromstert ende hebben op elken moeten leggen J kromstert … valet IIIJ kromstert

Item gescenckt Balden den meister van den oerwerck III reysen syn gelach tot elker reyse II kromstert valet VI kromstert.

Item verteert mitten gewapenden luyden doe men onser vrouwen beelt droech doe betaelt XL qrt Hambergs biers, elc qrt ad J kromstert valet I gulden VI kromstert.

Item gescenckt den alden scutten, doe sij scoeten III gulden.

Item dair na der blauwer scuijt, doe sij scoeten II gulden.

Somma XII gulden XIJ kromstert

Somma sommarum van den Uytgeven loept te samen VII C XXIII gulden XIII kromstert
Aldus blyft men onss Borghmeisteren voirscr. sculdich LXXXIII gulden XIII kromstert.
Fol. 167 r. + 167 v: blanco
Fol. 168 r. Anno XXXIIII (1434)

Jan die Haze )

Jan die Groete ) burgermeisteren
Ic solde wassen ende beginnen

Want wassen alsoe zuet alst minnen

Soe wairt wonder dat wair ergent een broeck

Sie en wair witter dan een houcsdoeck


Fol. 168 v: blanco
Fol. 169 r.

Opboren Jans Hazen ende Jan den Groet, borghmeisteren in der tijt, begynnende in den jair van XXXIIII (1434) op ten Jairsdach enden uytgaenden op ten selven dach in den jair van XXXV (1435), dat lib(er) gerekent ad VIIJ Gelrese meuwen, datz XV lichten meuwen voir elk lib. ende die Gelressche meuwe ad II gr. ende geboirt voir elken Gelre meuwen VIII lichte groet.


In den yrsten cb allen assizen, die Baldewyn Vaexs ende Deric Taelhout in horen jair verpacht hadden als van enen verdel jairs.

Item den broeden assiz II lb. X s

Item den wijn assiz. sullen wij hier na bewisen

Item den Coren assiz. VII lb XV s.

Item den Bier assiz. LXXVI lb V s.

Item den verwer assiz. XI lb X s.

Item den wever assiz. XX lb

Item den Cremer assiz. XIIII lb X s.

Item den holten assiz. IIII lb X s.

Item den scomeker assiz. III lb

Item den vijsscher assiz. VIII lb V s

Item den vleyshouwer assiz. IIII lb X s.

Item die waghe VII lb XV s.

Item den steen pacht III lb X s

Item kessen ende linen laken ass. II lb X s

Item den fermenteut assiz. IIII lb X s

Item den gewant snyer assiz. V s.
Somma C LXXI lb V s.
Fol. 169 v.

Dit syn die hoechsellen van allen assizen.

Item den Broede assiz, heft VI h(oechsel), elc ad XII s, soe blyft der stat II lib VIII s.

Item die hoechzellen van den wyn assiz sullen wij hier na bewisen

Item den Caren (=koren) assiz, heft XII h, elc ad XXX s., soe blyft der stat XII lb

Item den Bier assiz heft XXV h, elc ad III lb. Soe blyft der stat L lb.

Item den verwer assy(sen), heft IIII h, elc ad XXX s, soe blijft der stat IIII lb.

Item den wever assiz, heft X hoechzel. elc ad III lb, soe blyft der stat XX lb

Item den cremer ass, XV h, elc ad XXX s, soe blyft der stat XV lb

Item den houlteren assiz. heft III h, elc ad IX s, soe blyft der stat XVIII lb

Item den scoemeker assiz, heft IIII h, elc ad IX s, soe blyft der stat I lb. IIII s.

Item den vysscher assiz. Heft IX h, elc ad XVIII s, soe blyft der stat V lb VIII s.

Item den vleischouwer ass. Heft IX h, elc ad XII s., soe blyft III lb XII s.

Item die wage heft X h., elc ad XXX s, soe blyft der stat X lb

Item die steen pacht heft VI h, elc ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII st.

Item keesen ende linen laken heft VIII h., elc ad XII s, soe blyft der stat III lb IIII s.

Item den fermeteut ass. Heft IX h, elc ad XII s., soe blyft der stat III lb XII s.

Summa C XXXIII lib XIIII s.


Fol. 170 r.

Dit syn die assizen van den helen jair verpacht in onsen tijden.


Item den broeden ass. is slach d’ aff X lb

Item den wijn assize sullen wy hier na bewisen

Item den Caren assis is die slach XXXV lb

Item den Bier assiz is die slach CCC LXXXXV lb

Item den verwer assis is die slach LI lb

Item den wever ass. is die slach XC lb

Item den Cremer ass. is die slach LV lb

Item den holten assize is die slach XXXI lb

Item den schoemeker assis. is die slach XVIII lb

Item den visscher assize, is die slach XXXV lb

Item den vleischouwer assis. is die slach XV lb

Item den wage assis. is die slach XXXVI lb.

Item den steen pacht ass. Is de slach XXII lib

Item den kesen ende lynenlaken is die slach XV lb

Item den fermenteut is die slach XX lb

Item den gewant snyer assis niet.


Summa VIII C XVIII lib
Fol. 170 v.

Item op Paesschen ende op sunte Merten uter Wijt geboert te samen.

Item Jan Roeff dat Lysbet Werners placht te wesen VIII hout XXVIII s.

Item die selve dat Geenken Goessen plach te wesen XIIII s.

Item Jan Bonnefaes VIII hout XXVIII s.

Item Engel van Boegen enden Jan Maess(oe)n XIIII hout XLII s.

Item Jouffr. Heylwich Siegers IIII hout XIIII s.

Item Jan Stout VIII hout XXVIII s.

Item Jan van Wijchen IIII hout XIIII s.

Item dat Jan Monnic ende Henrich Witrock plach te wesen IIII hout XIIII s.

Item Wouter Berntzoen IIII hout XIIII s.

Item die selve VIII hout XXVIII s.

Item Deric Godden VIII hout XXVIII s.

Item die selve IIII h XXII s.

Item Jacob van Aken VIII hout XXVIII s.

Item Bartoult die Jeger VIII hout XXVIII s.

Item Jan die Kael IIII hout XIIII s.

Item noch Jan van Wychen IIII hout XIIII s.

Item Henric Dopper IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kievoet IIII hout XIIII s.

Item Demont Konen IIII hout XIIII s.

Item Deric Godden IIII hout XIIII s.

Item noch Jan van Wychen VIIII hout XXVIII s.

Item Claes Roeloffs VIII hout XXVIII s.

Item Jan die Haeze XII hout XLII s.

Item Jan die Kael IIII hout nu Coman Jan XIIII s

Item Henric Dopper IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kievoet IIII hout XIIII s.

Item Lysken DeenkensVIII hout XXVIII s.

Item Jacob Kievoet VIII hout XXVIII s.

Item Bartoult die Haen ende Uwen van den Velde VIII hout XXVIII s.

Item Jan Monic Henric Witrock VIII hout XXVIII s.

Item Henric Witrock IIII hout XIIII s.

Item die selve IIII hout XIIII s.

Item Willem vanStramprade VIII hout XXVIII s.

Item die Vijsscher nu Demoet Conen IIII hout XIIII s.

Item Jan Monic wilneer Henric Witrock IIII hout XIIII s.

Somma XXXVII lib II s.


Fol. 171 r.

Item op Paesschen ende op Sunte Mertens geboert XVIII beckeren van elken VI gr valet te samen VII lib IIII mew.

Item van VIII Vleisbancken, elc ad XII gr. valet VI lib VIII s.

Item op Paesschen geboert van Jan Bormans hoff tussen der Hampoirten I lib. XIIII s.

Item van enen hoff Arnt Hack in der stove XVIII s IIII d.

Item van enen huys buten der Brugpoirte nu Jan Roeff I blauwe gulden valet III lib II s.

Item die selve uter den huze II cappuijn siairs.

Item van den boghe bi den gast huys V vlems valet I lib.

Item Deric van der Veen van enen boge XIX s.

Item van den gastmeister van enen boge X s.

Item van Bertoult Siegers torne V s.

Item van den hoff an den torne II s.

Somma XXI lib VI s IIII d.

Restat hic XVI s.


Fol. 171 v.

Item op Sunte Merten geboert van Willem Snavels huze buten der Hampoirte IIII lib V s.

Item van den Scoenmeker spoel buter Brugpoirte II lib.

Item van Heyn Ansems raemstat I lib.

Item van Henric van Hatert III s audz gelts valet VIII s.

Item van Lysbet van Loenen an der Brugpoirte I lib.

Item van der auder tijchel rijen I lib XII s.

Item van Jan Quaypape van enen hoff was Jan Ketelbuters X s.

Item van Gerit Guelen buten der Hampoirt II s.

Item van den torne affter Wantems II s IIII d.

Item van Jacob Kievoet van der Groenre Steegen II lib.

Item van Peter van Wijchem van enen kamp bi St. Joirs berge X s.

Item van Melis Jutten soens hoff nu Scakairt III s.

Item van den straetken neven Wantems huys I gr. vlems valet I s IIII d.

Item van den genen die in gehuerden huzen sitten IIII lib.

Item van der Hampoirten I lib.

Somma XVIII lib XIII s VIII d.

Somma sommarum van den ponden loept te samen XII C lib I s valet in Arnh. Gulden CCC LXXXI gulden en XIIIJ kromstert en IIJ gr.


Fol. 172 r.

Dit syn die gene die poerter wouden syn in onsen jair.

Jan die Engelsman.

Kyrsten van der Steylen die volre

Deic Leuwe die sceerre

Jan die Vijsscher HenricsoenVan elken geboirt II Reynald gulden, elc ad XIX kromstert valet IX goudgulden IIIJ kromstert.

Somma p. se IX gulden IIIJ kromstert.


Item van den wyn assis als van den veerdel jairs dat ons Baken Vaexs ende Deric Taelhoult lieten dair die slach aff was LXII voeder wyns, soe loept dat veerdel jairs dair aff XVJ voeder, elc voeder ad XXXVI kromstert enden III oirt kromstert, somma XXXIX gulden IIII kromstert I ortken kromstert elc gulen gerekent ad XIIIIJ kromstert.
Item den slach van den wyn ass van den helen jair LXIIII voeder wyns elc voeder adXXXVIIJ kromstert valet te samen C LXVI gulden ende I oirtken kromstert gelic voirscr. is die gulden.
Item die selve wijn assis had IIII hoechzellen, elc h. ad XXXVIIJ kromstert, soe blijf der stat VI gulden XIII kromstert.
Somma van den wyns assis loept te samen CC en XI gulden X kromstert en I oirtken kromstert.
Fol. 172 v.

Item geboert van Henric Brieff van der Stat camp XV enckel guld.

Item geboirt van V ramen van elken raeme IIIJ Vlems guld valet te samen XV gulden X kromstert

Item die VIII ramen op ten walle syn verpacht XII jair lanc mit voirwairden dat si die ramen selven tymeren sullen ende in gereeck halden ende teynden den XII jairen in gereeck weder der stat op leveren ende den yrsten dach is nu Sunte Peter ad Cathedram in den jair van XXXV (1435)


Item die yrste raem van der poerten heeft Roloff Keysers voir II guld.

Item die ander raem heft Gerit Guelesoen voir IJ guld

Item die dorde raem heft Gerit Dopper voir II guld I oirt

Item die vierde raem hefft Gaert Everitz voir IIII guld

Item die vyfte raem hefft Jacob Loykens voir II guld

Item die seeste raem heft Deric van Mouwic voir IJ guld

Item die sevende raem heft Deric van der Voirtt IJ guld

Item die achte raem heft Heynken Suerhout voir II guld

Ende elken guld te betalen mit XIIII vlems voir den gulden

Somma I Arnh. Guld XIII gu; I kromstert III oirt kromstert.


Item noch geboert van Arnt van der Meer van den toerne I gulden blauwe.
Dit syn die geen die op ter ons Toll gevaren syn:

Item Bermer (?) Gaerts VII kromstert

Item Jan van Haeps VII kromstert

Item Jan Tonneman VII kromstert

Item Herman van Lent IIII gulden

Item Werner Dopper II gulden

Item Gerit Gelijs XX kromstert

Somma IX gulden XIJ kromstert

Somma te samen LIIII gulden VIII kromstert III ort kromstert.
Fol. 173 r.

Dit is van vechtelicken saken:

In den yrsten Jan van Triest II dus(ent) steens

Item Deric Naperinck I “

Item Slithouwer soen I “

Item Arnt die volre van Kalker I “

Item Reynken die Veer I “

Item Jan Borman II “

Item Teuken van Gael II “

Item Willem Berbier die alde I “

Item Jonge Quaypape I “

Item Wouter Mangelairt I “

Item Wouter die Decker I “

Item Willem Kracht voir sinen neve II “

Item Arnt van den Cluten I “

Item Ot van Meerten II “

Item Willem van der Voirt II “

Item Peter Hanen II “

Item Jan Monnick II “

Item Peter Sceers Knap I “

Item Jn Berbier I “

Item Willem van Herwen I “

Item Jan Ekers I “

Somma XXIX dusent steens elc dusent ad XX kromstert valet I Arnh. Gulden XXXIX gulden.


(Doorgehaald):

Item noch van vechtlicken saken in restant. Item Buysken Borghen Jan vanHout I dusent steen

Item die Joncheer van Groesbeeck voir syn knecht II dusent steen.
(Open staat nog wel):

Item Jans knechten van Arendael (hr. van Well), Gerit van den Groende ender Geerit Heerdinck op hoir geloeff restant II dusent steens.


Fol. 173 v

Dit is die steen in onsen jair gebacken:

Item in desen jair gebacken VI oven steens; den yrsten oven hefft LXJ M, den anderen LXIII M, den derden LXIII M, den vierden LXIIJ M, den vijften LXIII M, den sesten LXIII M. Somma CCC M LXXV M steens, elc dusent ad XX kromstert valet I Arnh. Guld V C ende IIII guld IIIIJ kromstert.

Item gegeven Frederic van elken dusent steens te formen XXVII mew valet CC XIIII gulden XIIJ kromstert.

Item die selve steen heft gecost te berren (branden) in den yrsten verdynckt an Coenken die Scomeker III oven steens, elken oven ad XXXIII gulden.

Item den vierden oven costen an Arnt Mont XXXVII gulden

Item den vyften oven an Jan Abesoen XXXVIII gulden

Item den sesten oven Bay Ghijsselen XXXV gulden

Somma dat die steen te berren cost CC IX gulden
Aldus bliven wij Borghmeisteren der stat sculdich LXXXI gulden IIIIJ kromstert.
Fol. 174 r.

Item noch geboert der scuttinge in der stat totter torne C LXXXIIII scilde en IX kromstert ad XX kromstert, elc sc maken in Arnh. Gulden CC XLVIII gulden I kromstert.


Item noch geboert van den pottenair XXIIII karren pot eerde, elc kar ad VJ g valet XXXIII mew.

Item noch geboert van Goessen van der Hegge VI vaet roggen XIII kromstert I oirt kromstert.

Somma te samen CC XLIX gulden enden IX kromstert IIIJ oirt kromstert.
Somma sommarum van den Opboren loepen te samen M ende XXVII gulden VII kromstert ende I groet
Item van den gebreck van II blauwe guede Arnt van der Meer ende Jan Roeff, dat dair te luttel geboert was II kromstert.

Item van myn Joncheer van Groesbeeck II dusent steens valet XXXIX kromstert.

Item van Jan van Hout van Buyskens wegen XX kromstert.

Somma IIII gulden IIIJ kromstert.
Fol. 175 r

Uytgeven den Borghmeisteren voirgen. van desen selven jair, den gulden gerekent ad XIIIIJ kromstert en die meuwe ad IIII licht g.


Item in den yrsten doe wy Borghmeisteren worden op ten Raethuys II qrten malins. Item noch I qrt malins, doe men miz Jan Monic dedynche valet XII kromstert.

Item noch tot Jutt Anssems XIX qrten wijns, doe wy Borghmeisteren worden elc ad VJ ( mew/vlems ?)

Item noch doe men des gasthuys rekeninge besach, doe verteert VI qrten op Raethuys, elc qrt ad VJ vlems, te samen II gulden XIIIJ kromstert ende I oirt

Item van henric Brieffs landt dair aff te lijcop gegolden XI qrten, elc ad VJ vlems valet XVIII kromstert III ort.

Item noch henric Brieff betaelt III qrt wijn, doe men heir dat landt liet seyen van den pach V kromstert I g.

Item tegen bade de Leuwe 1 hoult gecofft tot brugplancken voir III gulde I oirt guld.

Item van den selven hoult gevuert III voder hoult VIII kromstert I oirt

Item dat selve hoult hefft gecost te snyen II gulden J kromstert.

Item Zeelken ende Jan Claess(oe)n ende Art Tripmeker, doe men dat hoult haelden te samen IIII kromstert.

Item Arnt Tripmeker IIII dage die staken te setten an der Mase, elc dach II kromstert valet VIII kromstert.

Item Zeelken IIII dage, die staken te setten in der Spuelen, elc dach ad II kromstert valet VIII kromstert

Item Jan Claessn onder selven werck III dagh VI kromstert.

Item Gaetken van Lent I dach II kromstert

Item Zeelken I dach buten der Brugpoirten te vegen II kromstert.

Item Jan Claes soen I dach an der selven werck II kromstert

Item Zeelken getuynt op ter haven XI dage elc ad II kr. Valet XXII kromstert

Item Arnt Tripmeker IX dagh an den selven tuyn XVIII kr.

Somma sommarum XVI gulden III kr. I oirtken I gr.


Fol. 175 v.

Item noch Art Tripmeker getuynt J dach J kromstert

Item die selve enen dach die keyen op te werpen op den Blyenberch II kromstert.

Item doe men dat harnas setten, doe verteert soe op dat raethuys enden in den wyn huys VIII qrten wyns, elc ad VJ mew valet XIIIJ kromstert.

Item gegeven Jan Monnic ende Arnt die Ruyter op hoir lant VIII guldenItem den auden scutten gescenckt doe si scoeten III gulden

Item der blauwen scuyt gescenckt doe si scoten II gulden

Item Rut die wautvoirster gegeven van dorne an Gijsbertz torne ende vrachten VIJ kromstertItem te Tongelair hoult gehalt III voren ende gebesinghet in der Spuelen ende anders wair, elc voir ad IIII kromstert valet XII kromstert.

Item doe men hier stack (toernooi hield?) ende die verken van den mijst te keren I kromstert.Item Reynken die sloetmeker van II slotelen van den kysten in der kameren IJ kromstert.

Item ons genedige vrouwe van Gelre gescenckt tot met bayen XIIII gul IIII kromstert I oirtken

Item tot Tielken Raeymekers gelt plancken totter bruggen IIIJ kromstert.

Item tot Bartoult gehailt duygen totter bruggen IJ kromstert

Item tot Deric Wantems I C enen voet plancken om den torne op ten bogen geleet ende tot un (?) bigen, elc voet ad II gr. ende IIII latten op ten bogen voir I kromstert valet te samen XVII kromstert I oirt.

Item Lueffken gegeven van eenre lynde die hem gebroeken wairt IIII kromstert.

Item gegeven Jan van Triest van water te putten by ten torne V kromstert.

Somma XXXII gulden J kromstert.
Fol. 176 r.

Item op Paesschen gegeven den Scoutet, Borgermeisteren, den Scepenen ende den Clerck, elc een pair hanzen ende IIII qrten wyns, elc pair hanzen, ad V mew ende elc qrt wyns ad VJ mew.

Item den bade 1 pair hanzen ende II qrten wyns.

Item den weker 1 qrt wyns valet te samen VI gulden XI kromstert

Item des gelixs van den hanzen gegeven op Kyrsmisse te samen XIX kromstert.

Item den wyn gerekent op Kersmisse, elc qrt ad VII mew, valet VII gulden.Item betaelt Heynken van Oss dat men hem jairlixs gilt voir die Brugpoirten VIIJ vlems valet VI gulden XI kromstert.

Item den Capittel van de Grave IIJ lb auds gelts ende heer Deric van der Voirt van syn aultair X s valet III gulden IJ kromstert.

Item gegeven Jan Kerper voir X vaeten roggen, sjars, elc mauder ad LVIII mew valet XXII kromstert I oirt kromstert.Item gegeven den heer voir sinen ban wijn XL lib payment valet XII gulden XI kromstert.

Item gegeven Gijsbert die Wrede, dat men hem jairlixs gilt C lib payment valet XXXI gulden XII kromstert.

Item gegeven Baldewyn Vaexs voir 1 mauder geersten, dat men hem jairlixs gilt XIIIJ kromster.

Item gegeven van de Hampoirten den poirter II lib ) te samen

Item Deric die poirter in die Brugpoirte 1 lb ) XIX kromstert

Item den Coster 1 lib )

Somma LXXIII gulden II kromstert I oirt kromster.
Fol. 176 v.

Item gecoft tegen Roeloff Mulrepass IIIIJ vym enden XVI scoeff, alc vym ad V kromstert valet te samen XXIII kromstert.Item van Jacob van Heeselair op Scayck VI vymmen scoeff, elc ad VJ kromstert, valet XXXIII kromstert.

Item van Jan van Haren IIIIJ vym scoeff, elc ad VJ kromstert valet XXIIII kromstert III oirtItem noch van Erboult Janss van Mill IIIJ vym scoeff, elc ad V kromstert I oirt valet XVIII kromstert IJ oirtken.

Item Jan van der Steegen i vym scoeff VI kromstert

Item om VI strekeler gegeven III kromstert

Item om een voer ryss, die haven gevuert 1 kromstertItem Jan van der Stegen gedeckt an dat Tychelhuys ende dat Hage huys VIII dagh, elc dach ad IIII kromstert valet XXXII kromstert.

Item Deric Gaert Segers(soen) geupert an den selven huys, VIII dagh, elc ad IIJ kromstert valet XX kromstert.

Item an den selven werck om bantgeerden ende teen VIII kromstert.

Item Beckeman ten Bossche gesendt om geley te halen ende lach dair enen dach om syn antwoordt VI kromstert.

Item Jan Knyp geseyndt tot Gelre om meister Gerit om den torne VII kromstert.

Item die selve noch geseyndt tot meister Gerit gegeven VII kromstert.

Item den bade van Antwoirpen tot II reyse gegeven I gulden

Item betaelt voir meister Gerit voir synen kost, doe hi hier quam de torne te besyen VII kromstert

Item doe den torne verdynckt wairt ter godspennic J kromstert.

Item tot Jan Ansems om 1 qrt meeds te lijcop I kromstert.

Somma XIIII gulden IX kromstert J oirtken kromstert.


Fol. 177 r.

Item Geerlic gevuert LXIX M steens van elken dusent gegeven I oirt gulden enden III verdel steens valet te samen XVII gulden IIII kromstert.

Item die selve gevuert CC XXIX karren sands, elc kar ad I mew valet IIII gulden XIIJ kromstert

Item die selve gevuert op ten Blijenberch om beslagens kalc LXXIII karren, elc ad I mew ) valet te samen

Item die selve gevuert C LVIII karren kalx op ten Blijenberch, elc ad 1 mew ) VIII gulden I

Item die selve gevuert LXVI karren santz in der stat enden in den torne ende mede te straten ) oirtken krom-

Elc karre ad I mew ) stert

Item noch Geerlic gevuert XIIII karren Slijchs, elc kar ad I oirt kromstert valet IIIJ kromstert.

Item Goert op ten Dijck IIIJ M steens gevuert, elc M ad I oirt gulden valet XIIJ kromstert.

Item die selve C karren kalx ende XXX, elc karre ad I mew valet III gulden V kromstert III oirt.

Item die selve XXIX karre sands, elc kar ad I mew.

Item Henric Brieffs gevuert IX M steens gegeven II gulden IIIJ kromstert.

Item Jan Tynnegieter C LIX karren santz, el kar ad I mew valet III gulden V kromstert III oirtken.

Item Heynken Gobbels II M steens elc M ad V kromstert valet X l kromstert.

Item Arnt Conen XXIIJ M steens elc M ad V kromstert valet VII gulden XI kromstert.

Item Frederic gevuert XLVJ M, elc M ad i oirt gulden valet XI gulden IJ kromstert.

Item God Pappairt XLVIII karren kalx ende sant, elc kar ad 1 mew valet I gulden I oirtken kromstert

Somma LXI gulden ende Ii kromstert.


Fol. 177 v.

Item Geurt Segers soen gevuert II M steens VII kromstert I ort

Item die selve gevuert XXXIIII karren slijchtz uyter bruggen, elc kar ad III gr. valet VIII kromstert

Item Jan Roeff IIIJ M steens gevuert, elc dusent ad IIII kromstert valet XIIII kromstert.

Item Willem Jans Hzen soen gevuert LXXJ M ende III C steens, elc M ad I oirt valet )XVIII gulden XIII

Item die selve noch V M steens ad I ort ) kromstert III oirtken.

Item noch die selve gevuert XCVI karren santz, elc kar ad I mew ) valet

Item noch die selve LXXV karren kalx op ten Blijenberch gevuert, elc kar ad te samen

I mew ) VI gulden X kromstert

Item noch LXXXVII karren kalx ad I mew ) J oirt

Item noch LVI karren eerden en santz in den torne ende in de straete, elc

Ad I mew )

Item XIIII karren slijchs van den straeten, elc karre ad een oirt kromstert ) IIIJ kromstertItem Jan die haze ende Jacob Spaenre twee nachten uyt geweest te Nymmegen om

des Kraengeltz wille, doe verteert I gulden XIII kromstert.

Item Heyn Campsceper van der vuerclocken te stellen van den hele jair VIII gulden

Item gegeven Peter van Gelre van der selve clocken VII kromstert I oirtken

Item gerekent mit Heyn Seens van alre hande yseren werck betaelt XII gulden V kromstert.

Somma XLIX gulden IX kromstert IJ oirt kromstert

Rest den borgh I gulden.


Fol. 178 r.

Item doe men ons genedig Joncheer keersten doen solden ende men die stallingen ordenneeren solde, doe verteert mitten scoutet ende metten clerck VI qrt wijns, elc qrt ad VII mew valet XIII kromstert

Item op die selve tijt op Raethuys enden op ten poerten gescenckt den wekeren LXXXJ kan(nen) biers, elc ad I mew valet XXV kromstert.Item op die selve tijt tot Leonairt van Esden ende te Jans Groete gehaelt VIII tonnen kalen, elc tonne kalen ad III kromster mit dregen soe uyter sceep ende van den sulre in den raethuze valet XXIIII kromstert.

Item mit Heynen den Raymeker gerekent soe van plancken an der kijsten ende totter bruggen ende van eenre kyste, dair die vetert (?) doir geet ende van dachhuren te samen VI gulden VIII kromstert III oirtken.

Item tot Rutgher van Dornen gehaelt bier, dat die grever droncken XIII kromstert I oirtken kromstert

Item tot Jans van Aken van Kalc cupen X kromstert.

Item die selve van enen haexssteen II kromstert

Item te Coenraet Anssems van II groeten cupen VIII kromstert.

Item Henric die Cuper III vormen gemaeckt op ten steen oven, elc ad II kromstert valet VI kromstert.

Item noch die selve II emer, elc ad II kromstert valet IIII kromstert

Item van cupen te bijnden ende te verbayennen betaelt VIII kromstert

Item te Jan Maessoen van hoult IIIIJ kromstert.

Item te Arnt Knapesoen van hoult gehaelt tot palen ende tot enen ganck ende totten bruggen te samen V gulden IIJ kromstert.

Item Deric Bayen voir enen put haeck ende een ander hoult te samen IIII kromstert.

Somma XX gulden IIJ kromstert.
Fol. 178 v.

Item tegen Henric Cornelys gecoft C mud kalx voir LIIII gulden

Item van den selven kalc te lijcoep gegolden XI kromstert I oirtken, dair heft die stat voir I mud kalx.

Item doe men dat kalx op dede doen gescenckt III kromstert

Item tot enen gaetzpennic gegeven J kromstert

Item doe men dat kalc op ten Blyenberch vuerden doe die dat op een scupten II kromstert

Item die swyngel te richten, gegeven IJ kromstert

Item dit voirg. Kalx te beslaen van elc mud gegeven I kromstert valet VI gulen XIIII kromstert.

Item doe gescenckt op dat Kalc II kromstert.

Item Jannes Steijlkens gecofft LXXVII mud kalx, dat C voir IIII gulden valet XLI gulden IX kromstert.

Item doe men dat selve kalc op dede doe gescenckt II kromstert

Item doe men dat kalx mat gegeven XII kromstert

Item die selve kalx te beslaen, elc mud I kromstert valet V gulden IIIIJ kromstert.

Item gegeven tot enen goetz pennic J kromstert

Item Jan van den Ham gecofft Lxmud kalx, dat C voir LX gulden valet XXXVI gulden

Item tot enen gaetpennic ende gescenckt IJ kromstert

Item dat selve kalc te maten X kromstert

Item dat selve kalc te beslaen IIII gulden II kromstert

Somma C LI gulden II kromstert I oirtken kromstert.


Fol. 179 r.

Item Heynken Steenmetseler an den steenoven gemetselt IIII dagh, elc dach ad IIIIJ kromstert valet XVIII kromstert.

Item den uper knecht oec IIII dagh, elc ad IIJ kromstert valet X kromstert

Item dair an vermeitz IJ M steens, elc M steens ad XX kromstert valet II gulden ende I ortken kromstertItem Willem Kat steen te Venloe gecofft totten buss gaten metter vrachten te samen III gulden II kromstert.

Item den selven te lijcoep gegolden te Venloe, doe hi die steen coft ende dat kalx IIIIJ kromstert.

Item Jan Borman gegeven van esterix steen an den bussgaten IIII kromstert

Item Henric die Veer gegeven van den Veerpoirten te maken ende die steenmetzeller enen dach geholpen an der selver poirten te samen I gulden.
Item Frederic gescenckt an den steen oven V kromstert.

Item van IIJ C worstenen (?) in die vuerpannen gebeernt IIII gulden.Item van den torne aff te breken dat heft gecoft elc M steens III oirt gulden myn I groetken, dair is komen XXVIII M steens valet XXJ gulden I oirtken kromstert.

Item in dachuren mitten affgebroeken XVIII C steens ende den grauwe steen te samen mit III luden gearbeit, elc IIII dagh, des dagh i oirt gulden valet te samen III gulden.

Somma XXXVI gulden VII kromstert III oirtken kromstert.


Fol. 179 v.

Item om vesten (?) gegeven V kromstert

Item om IIII balevaet (?) Deric de Poerter II kromstert

Item om II boeyen VII kromstert

Item om ny bott te voyeren ende te maken XII kromstert

Item tot Oy Mangelartz de greveren teten (=te eten) gegeven ende tussen maeltijden te drincken te samen X gulden XII kromstert I oirt

Item te Gerit die Kael IX qrten biers elc qrt ad II gr. II kromstert I oirtken

Item noch VI qrten biers valet

Item te Teuken Boghemeker om bier II kromstert.

Item Arnt Tripmeker an den torne gearbeit XXIIJ dach, elc dach ad i oert gulden valet VJ gulden J oirt gulden.

Item noch Jan Claessen ander selver torne VJ gul J oirt

Item Jan Claessn an der torne te vullen ende der stat dijck te maken VII dagh, elc dach ad II kromstert valet XIIII kromstert.

Item Gelden an der selver weerck IIII dagh, elc ad II kromstert, valet VIII kromstert.

Item Heyn Denijs an der selver werck IIIIJ dach, elc ad II kromstert valet IX kromstert.

Item Bruysten van Herwen IIIJ dach, alc dach ad III kromstert valet XJ kromstert.

Somma XXVII gulden, J kromstert, J oirtken kromstert.


Fol. 180 r.

Item Zeelken van Keent J dach gedijck 1 kromstert.

Item die selve enen nacht die vuer pannen gehueet J kromstert

Item Willem Keelken II nacht gewacht die vuer pannen III kromstert

Item Deric Wantems enen dach gearbeit an der bruggen IIII kromstert

Item an den torne verleet in nyen steen II CM ende XXXII M (232.000), elc M ad XX kromstert valet CCC ende XII gulden.

Item die steenmetseler vermetz an den torne, soe nij steen ende audt steen te samen CCM ende LXV M (265.000) steens, van elken dusent gegeven te metssen VI aude braspenninc ende enen oirt van enen auden brasspennic valet te samen C XCIII gulden IIII kromstert IJ oirt kromstert.

Item gegeven meister Gerit te voir lyff VI gulden

Somma CCCCC ende XI gulen ende XIII kromstert ende IIIJ oirt kromstert.
Fol. 180 v.

Item Arnt den Ruyter ende Jan Monnick gegeven op Sunte Peters ad Catedram IIII mauder roggen, elc mauder gerekent ad XIX kromstert valet te samen V gulden IIIJ kromstert.

Item dat die hanzen meer gelden dan V mewen daer toe gegeven III kromstert.

Item van straeten bij den torne een man vijfff dage, elc dach XV mew valet XXIII kromstert I gr.

Item den Uper knecht Iij dach VIIJ kromstert.

Item Jan van den Hoult an der Hampoirten een gaet gebroeken onder de brugge IIIJ kromstert.

Item een steen metsseller gescenckt XII kromstert.

Item Jan Tynneghieter VI lib. gewichtz gemaeckt in der wage VI kromstert

Item om loet gegeven den selven Jan Tynneghieter die haken mede te souderen, soe an den torne ende an die Veerpourt X kromstert.

Item gerekent mit Jan Poelman, als van van frn kerssen gebesinghet in onsen Jair C XXII lb, ellic lib ad IIIJ mew valet te samen IX gulden IIIJ oirt kromstert.

Somma XVIII gulden XII kromstert.
Fol. 181 r.

Item den Scoutet gegeven voir sinen tabbart IIII gulden

Item den Clerc voir synen tabbartt III gulden

Item den Bade voir synen tabbart III gulden

Item om ent ende pappier I gulden

Item metten Clerc verteert, doe men die rekennige screeff, doe verteert, want die wyn duer is ende die clerck wyn dryncken wolde III gulden

Item om Goetz will gegeven, dat men ons bevall van des Raetz wege 1 gulden.

Somma XV gulden.
Item Heyn Seens van III tijchelvormen te bynd, die mit ons niet gerekent en had VIII kromstert.

Item Heyn Campscheper van eenre stoenveren an die vuorclock ende van eenre veren, die clock wijst ende van enen slotel XJ kromstert.

Item noch Zeelken van den Broeck III dagh staken gericht an der Spulen ende an der Masen, elc dach ad II kromstert (valet) VI kromstert

Item II nacht die vuerpannen gehuet, doe men hier stack III kromstert.

Item die wekeren gescenckt in den twee nachten, doe men stack XXVI kannen biers VIII kromstert.

Item om II plancken dair men dat water mede an den ley graeff scutten VIII kromstert.

Somma III gulden.


Fol. 181 v.

Item gegeven X kannen biers, doe ons Goessen van der Hegge VI vaet roggen veste (?) IIJ kromstert.

Item doen men stack de gesworen gescenckt bi den scoute ende borghmeisteren ….. wyn, elc ad VJ mew, valet XIII kromstert.

Somma 1 gulden J kromstert.


Somma sommarum van den uytgeven loept te samen M XXXI gulden VIII kromstert I groet kromstert.
Aldus blyft men ons Borghmeisteren voirscr. sculdich in onss tijt IIII gulden I kromstert.

Item soe hebben wij noch uyt gegeven den heer dat wij te luttel gerekent hadden van synen ban wijn X lib.

Item Ghijsbert die Wreede gegeven XXV lib.

Item Jan Claessoen II dage ongerekent IIII kromstert.

Item Arnt Trijpmaker II dag oec ongerekent IIII kromstert

Somma XI gulden X kromstert


Item noch gegeven Baken (Vaexs) ende Deric Taelh(oult) borghmeisteren in hoere tyt, dat men hem scul(dich) bleeff LXXX Arnh. Gulden
Somma te samen XCI Arnh. Gulden X kromstert
Aldus blyft ons die stat sculdich onss Borghmeisteren voirs. XCI Arnh. Gulden VIIJ kromstert.
Fol. 182 r.

Item die stat hefft den rentmeister aff geleendt XLI mud beslagens kalc, des was hy de stat sculdich VI mud kalx.

Soe blyft die stat hem sculdich XXXV mud beslagens kalx voir syn doer te leveren.

Item soe heft die Rentmeister dair tegen dat Baken ende Deric lieten op ten Blijenberch liggen.

(Onderstaand was doorgehaald):

Item soe blyfft noch die stat sculdich Baken Vaexs ende Deric Taelhoult ende der kerken alsullic gelt als men hem sculdich was, doe si gerekent hadde, dat wy dair mede tymmeren solden ende verboden ons dat wy hem geen gelt geven en solden, sie solden enen taet vynden dair mede se mede betalen solden.
Item soe is die stat Jan Abesoen 1 kar kalx sculdich.
Fol. 182 v. blanco
Fol. 183 r. (dwars beschreven met 4 regels: nog te ontcijferen!)

Heyman ghesanc mit ??????????????


Fol. 183 v. en Fol. 184 r en Fol. 184 v.: blanco
Fol. 185 r.

Anno XXXVI (1436)

Arnt Knapensoens )

Henric Passairt ) burgmeisteren.


(Let wel: verder vervolg van de rekeningvan 1436/1437 staat op fol. 188 r. e.v)
Fol. 186 r.

Anno XXXV (1435)

Jan Holle )

Jan van Cranenvelt ) borghemeisteren.


Opboeren Jan Holle ende Jan van Kranevelt Borghmeisteren in der tijt begynnende in den jair van XXXV op te Jairs dach, uytgaende in den jair van XXXVI, dat pont gerekent ad VIIJ Gelre meuwe, die meuwe gerekent ad X lichte groet.
In den yrsten allen assizen van den helen jair.

Item den broeden assis den slach X lib.

Item den wijn ass. sullen wy hier na bewisen.

Item den Coren ass. den slach d’aff XXVII lib.

Item den Bier ass. den slach CCC LXXXIII lib.

Item den verwer ass. den slach d’aff L lib.

Item den wever ass. den slach d’aff C lib.

Item den Cremer ass. den slach d’aff L lib.

Item den holten ass. den slach d’aff XXIIII lib.

Item den scoemeker ass. den slach d’aff XVI lib.

Item den vijsscher ass. den slach d’aff XXXI lib.

Item den vleyshouwer ass. den sclach d’aff XV lib.

Item die wage ass. den slach d’aff XXXI lib.

Item den steen pacht den slach d’aff XVI lib.

Item kesen ende linen laken ass. den slach d’aff x lib.

Item den fermenteut ass. den slach d’aff XX lib.

Item den gewant ass. den slach d’aff 1 lib.

Somma VII C LXXXIIII lib.


Fol. 186 v.

Dit syn die hoechzellen van allen assisen in den helen jair.

Item den Brode ass. heft XIII hoechzellen, elc ad XII s, soe blyft der stat C lib. IIII s

Item die hoechzellen van den wyn ass. sullen wij hier na bewysen.

Item den Coren ass. heft IX h. elc h. ad XXX s., soe blyft der stat IX lib.

Item Bier ass. heft XLI h, elc h. ad III lb, soe blyft der stat LXXXII lb.

Item den verwer ass. heft VII h., elc h. ad XXX s., soe blijft der stat VII lib.

Item den wever ass. heft VII h, elc h. ad III lib., soe blijft der stat XIIII lib.

Item den cremer ass. heft XVIII h, elc ad XXX s, soe blyft der stat XVIII lib.

Item den holten ass. heft VIII h, elc ad IX s., soe blyft der stat II lib. VIII s.

Item die scoemeker ass. heft VI h., elc h ad IX s, soe blyft der stat 1 lib. XVI s.

Item die vijsscher ass. heft IX h. elc h. ad XVIII s, soe blyft der stat V lib. VIII s.

Item den vleisshouwer heft IIII h, alc ad XVIII s, soe blyft der stat II lib. VIII s.

Item die wage heft IIII, elc h ad XXX s., soe blyft der stat IIII lib.

Item den steen pacht heft VI h., elc h. ad XII s., soe blyft der stat II lib. VIII s.

Item Kesen ende Linenlaken ass., heft XII h., elc h. ad XII s. soe blyft der stat IIII lib. XVI s.

Item den fermenteut ass. heft XII h., elc h. ad XII s., soe blyft der stat IIII lib. XVI s.

Item gewant snyer ass. heft III h., elc h ad XV s., soe blyft der stat XXX s.

Somma C LXV lib. IIII s.
Fol. 187 r

Item op Paesschen ende op sunte Merten geboert uyter Wijt te samen:

Item Jan Roeff, dat Lysbet Werners placht te wesen VIII hont XXVIII s.

Item die selve dat Goenken Goessens plach te wesen IIII hont XIIII s.

Item Jan Bonnefaes VIII hont XXVIII s.

Item Engel vanBoegen ende Jan Maessoen XIIII hont XLII s.

Item Jouffr. Heylwich Siegers IIII hont XIIII s.

Item Jan Stout VIII hont XXVIII s.

Item Jan van Wychen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic, Henric Witrock plach te wesen IIII hont XIIII s.

Item Wouter Berntz soen IIII hont XIIII s.

Item die selve VIII hont XXVIII s.

Item Deric Godden VIII hont XXVIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jans van Aken VIII hont XXVIII s.

Item Bartoult die Jeger VIII hont XXVIII s.

Item Jan die Kael IIII hont XIIII s.

Item Jan van Wychen IIII hont XIIII s.

Item Henric Dopper IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kyevoet IIII hont XIIII s.

Item Demont Konen IIII hont XIIII s.

Item Deric Godden IIII hont XIIII s.

Item noch Jan van Wychen VIII hont XXVIII s.

Item Claes Roeloffs VIII hont XXVIII s.

Item Jan die Haen XII hont XLII s.

Item jan die Kael nu Coman Jan IIII hont XIIII s.

Item Henric Dopper IIII hont XIIII s.

Item Jans Kievoet IIII hont XIIII s.

Item Lijsken Deenkens VIII hont XXVIII s.

Item Jacob Kievoet VIII hont XXVIII s.

Item Bertoult die Haen ende Uwen van den Velde VIII hont XXVIII s.

Item Jan Monnic, Henric Witrock VIII hont XXVIII s.

Item Henric Witrock IIII hont XIIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Willem van Strampraede VIII hont XXVIII s.

Item Demont Koven IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic wilner Henric Witrock IIII hont XIIII s.

Somma XXXVII lib. II s.


Fol. 187 v.

Item op Paesschen ende op sunte Merten geboert van XVIII beckeren, van elken VI gr., valet VIII lib. IIII s.

Item van VIII vleiss bencken, elc ad XII gr., valet VI lib. VIII s.

Item op Paesschen geboert van Jan Bormans hoff I lib. XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item van enen huys buten der Brugpoirte nu Jan Roef I blauwen gulden valet II lib. XIX s.

Item die selve uyter den huze II cappuyn siairs

Item van den boghe bi den gasthuys V vlems gr. valet 1 lib.

Item Deric van der Veen van enen boghe XIX s.

Item van den gastmeister van enen boghe X s.

Item van Bertoult Siegers torne V s.

Item van den hoff an den torne Ii s.

Item Arntz torne van der Meer 1 blauwen gulden valet II lib. XIX s.

Somma XXIIII lib. XVIII s IIII d.


Fol. 188 r.

Opboren Arnt Knapesoens ende Henric Passairt in der tijt Borgmeisteren te Grave begynnende in den jair van XXXVI [1436] op ten Jairsdach, uytgaenden in den jair van XXXVII [1437], dat lib(er / pont) gerekent ad VIIJ Gelressch meuwen ende die meuwe ad XIJ groet ende oeck ad XI gr te halven jair gerekent.


Item in den irsten allen assizen van den heelen jair in onss tijt gerekent ende verpacht:

Item broeden assis den slach dair aff X lib.

Item den wijn ass. sullen wy hier na bewijsen.

Item den Coren ass. den slach d’aff XXXI lib.

Item den Bier ass. den slach CCCCC LXX lib.

Item den verwer ass. den slach d’aff LI lib.

Item den wever ass. den slach d’aff XCI lib.

Item den Cremer ass. den slach d’aff LXII lib.

Item den holten ass. den slach d’aff XXVI lib.

Item den scomeker ass. den slach d’aff XVII lib.

Item den vijsscher ass. den slach d’aff XXXVI lib.

Item den vleyshouwer ass. den sclach d’aff XII lib.

Item die wage ass. den slach der aff XXXVI lib.

Item den steen pacht den slach d’aff XIX lib.

Item kesen ende linen laken ass. den slach d’aff XVIII lib.

Item den fermenteut ass. den slach d’aff XXXIIII lib.

Somma X C XIII lib.
Fol. 188 v.

Dit syn die hoechzellen van allen assisen in den helen jair.

Item den Brode ass. heft XX hoechzellen, elc ad XII s, soe blyft der stat VIII lib.

Item die hoechzellen van den wijn ass. sullen wij hier na bewijsen.

Item den Coren ass. heft IX h. elc h. ad XXX s., soe blyft der stat IX lib.

Item den Bier ass. heft XXXVI h, elc h. ad III lb, soe blyft der stat LXXII lb.

Item den verwer ass. heft III h., elc h. ad XXX s., soe blijft der stat III lib.

Item die wever ass. heft XIII h, elc h. ad III lib., soe blijft der stat XXVI lib.

Item den cremer ass. heft XII h, elc ad XXX s, soe blyft der stat XII lib.

Item den holten ass. heft VI h, elc ad IX s., soe blyft der stat I lb. XVI s.

Item die Scomeker ass. heft VI h., elc h ad IX s, soe blyft der stat 1 lib. XVI s.

Item die Vijsscher ass. heft XII h. elc h. ad XVIII s, soe blyft der stat VII lib. IIII s.

Item die vleyshouwer heft X h, alc ad XVIII s, soe blyft der stat VI lib.

Item die wage ass. heft III, elc h ad XXX s., soe blyft der stat III lib.

Item die steen pacht heft IX h., elc h. ad XII s., soe blyft der stat III lib. XII s.

Item kesen ende linenlaken ass., heft III h., elc h. ad XII s. soe blyft der stat I lib. IIII s.

Item die fermenteut ass. heft III h., elc h. ad XII s., soe blyft der stat I lib. IIII s.

Somma C LV lib. XVI s.


Fol. 189 r.

Opboren Jan Hollen ende Jan Aben soen in der tijt Borgmeisteren te Grave begynnende in den jair XXXVII [1437] op ten jairsdach uytgaende in den jair van XXVIII [1438]. Dat lib(er) gerekent ad VIIJ Gelressch meuwen ende die meuwe ad XII groet.


Item in den irsten allen assizen van den heelen jair in onss tyt gerekent ende verpacht.

Item broede assis, den slach dair aff XXV lib

Item den wijn assiz. sullen wy hier na bewisen.

Item den Coren ass. den slach daer aff LX lb

Item den bier ass. den slach daer aff CCCCC XV lb

Item den verwer ass. den slach daer aff LVI lib

Item den wever ass. den slach daer aff C lib

Item den Cremer ass. den slach daer aff XLV lib.

Item den holten ass. den slach daer aff XXXI lib

Item den slach scoemeker ass. en slach daer aff XXIII lib

Item den vijsscher ass. den slach daer aff XXXVII lib.

Item den vleisshouwer ass. die slach daer aff XVIII lib

Item die wagen ass. den slach daer aff XXV lib

Item die steen pacht den slach daer aff XXXV lib

Item den kesen ende linen laken ass. den slach daer aff IX lib

Item den fermenteut ass. den slach daer aff L lb


Summa XC XXIX lib
Fol. 189 v

Dit sijn die hoechzellen van allen assizen in den helen jair.


Item den Brode assi heft XXX hoechzellen, elc h. ad XII s, soe blijft der stat XII lib

Item den hoechzellen van den wyn assiz sullen wij hier na bewysen.

Item den Coren ass. heft IX h, elc ad XXX s., soe blyft der stat IX lib

Item den Bier ass hefft XXVI h, elc ad III lb., soe blyft der stat LII lib.

Item die verwer assy(sen) hefft VI h. elc ad XXX s, soe blyft der stat VI lb.

Item die wever ass. hefft IX h. elc ad III lb, soe blyft der stat XVIII lb

Item die cremer ass. hefft IX h, elc ad XXX s, soe blijfft der stat IX lb

Item den holten ass. hefft III h, elc ad IX s, soe blyft der stat XVIII s.

Item die scoemeker ass hefft IIII h, elc ad IX s, soe blyft der stat I lib IIII s.

Item die vijsscher ass hoeft VII h, elc h. ad XVIII s, soe blijft der stat IIII lib IIII s.

Item die vleyshouwer ass heft III h, elc h. ad XVIII s., soe blyft I lib XVI s.

Item die wagen ass hefft XII h., elc h. ad XXX s, soe blyft der stat XII lib

Item die steenpacht hefft III h, elc ad XII s., soe blyft der stat I lib IIII st.

Item keesen ende linen laken ass hefft III h., elc h. ad XII s, soe blyft der stat I lib IIII s.

Item die fermeteut ass heeft VI h, elc h. ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII s.

Somma C XXX lib XVIII s.


Fol. 190 r.

Item Heyn van de Laer IX dage geoepert1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina