Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina5/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Dit syn die hoechsel van alle assisen


Item den broet ass(isen) XVIII h(oechsel), allic h. Xii s, soe blyft der stat VII lb IIII s

Item den wyn ass. VI h, ellic H 1 kroen die kr ad LXVI mewen, soe blyft der stadt IIII kronen facit XXI lb XIII s.

Item den karen ass, XI h, ellic ad XXX s., soe blift der stat XI lb

Item den bier ass., XII h ellic ad III lb, soe blift der stat XXIIII lb

Item den verwen assy(sen) XV h, ellic ad XXX s, soe blift der stat XV lb.

Item den wever ass, IIII h. ellic ad III lb, soe blift der stat VIII lb

Item den kremer ass., XVIII h, ellic ad XXX s, soe blift der stat XVIII lb

Item den houten ass., VIII h, ellic ad IX s, soe blift der stat II lb II s.

Item den schoemaker ass. VII h, ellic ad IX s, soe blift der stat II lb II s.

Item den visscher ass. XII h, ellic ad XVIII s, soe blift der stat VII lb IIII s.

Item den vleischouwer ass. VII h, ellic ad XII s., soe blift II lb XVI s.

Item die waghe VI h., ellic ad XXX s, soe blift der stat VI lb

Item den steenpacht IX h, ellic ad XII s., soe blift der stat III lb XII st.

Item den kese ende lynenlaken ass. VI h., ellic ad XII s., soe blift der stat II lb VIII s.

Item den gewantsnyder ass. niet gehoecht.

Item den fermetoyt VI h, ellic ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII s.

Summa C XXXIII lb IX s.
Fol. 40 r.

Dit syn die ass(isen) van IX maenden.

Item den Broet assize, daer die slach aff was X lb, soe blift der stat VII lb X s.

Item den wijn assize, daer die slach af was LXX voeder, ellic voeder ad 1 kroen ende die kroen ad LXVIII lichte leen, soe maken die negen maent LIII kroen facit CC XC lb XXV s.

Item den karen assize daer die slach aff was L lb, soe maken IX maent XXXVII lb X s

Item den bier ass. daer die slach aff was CCC LX lb, so maken IX maent CC LXX lb.

Item den verwer assize daer die slach aff was XL lb, soe maken IX maent XXX lb

Item den wever ass. daer de slach aff was C XVI lb, soe maken IX maent LXXXVII lb

Item den Kremer assize daer die slach af was XXXV lb, soe maken IX maent XXVI lb XV s.

Item den hout assize daer die slach aff was IX lb, soe maken die IX maent VI lb XV s

Item den scoenmaker assize, daer die slach af was XVI lb, soe maken IX maent XII lb

Item den visscher assize, daer die slach aff was XXXII lb, soe maken IX maent XXIIII lb

Item den vleyshouwer assize, daer die slach aff was XXIX lb, soe maken IX maent XXI lb XV s.

Item den wagen assize, daer die slach aff was LVII lb, soe maken IX maent XLII lb XV s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XXXIIII lb, soe maken IX maent XXV lb X s

Item den kesen ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XXV lb, soe maken IX maent X Item den Broeden assize, daer die slach aff was VIII lb, soe maken IX maent VI lb

Item den wijn assize, daer die slach af was C XV voeder, soe maken IX maend LXXXVI voeder ende I quartier ende elc voeder ad O kr en de kr ad LXVI lichte mewen, facit IIII C LXVII lb I s. VI d

Item den coeren assize daer die slach aff was L lb, soe maken IX maent XXXVII lb X s

Item den vremden beeren assize daer die slach aff was C LXX lb, soe maken IX maent CXXVII lb X s.

Item den bier assize daer die slach aff was C lb, soe maken IX maent LXXV lb

Item den verwer assize daer die slach aff was LXX lb, soe maken IX maent LII lb X s

Item den wever assize daer de slach aff was C XL lb, soe maken IX maent C V lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XXXV lb, soe maken IX maent XXVI lb V s.

Item den holten assize daer die slach aff was X lb, soe maken die IX maent VII lb X s

Item den schoenmaker assize, daer die slach af was XVI lb, soe maken IX maent XIi lb

Item den vysscher assize, daer die slach aff was XX lb, soe maken IX maent XV lb

Item den vleyssheuwer assize, daer die slach aff was XVII lb, soe maken IX maent XII lb X s.

Item den waegen assize, daer die slach aff was LVII lb, soe maken IX maent XLII lb XV s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XXVI lb, soe maken IX maent XXVII lb

Item den kesen ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XIIII lb, soe maken IX maent X lb X s

Item den gewantsnyder assize, daer die slach aff was II lb, soe maken IX maent I lb. X s.

Item den fermentoyt assize, daer die slach af was, XXV lb, soe maken IX maent XVIII lb XV s


Summa IX C XXI lb. V s.
Fol. 40 v.

Item geboert op Paesschen uyter Wyth XVIII lb

Item geboert van XVIII beckeren van elke III gr facit III lb XII s.

Item geboert op Pinxteren van Luytgarden hoff, was buyten die Hamport I lb XIIII s.

Item van IX vleischbencken ellic VI gr facit III lb XII s.

Item geboert van der Hamporten I lb

Item van enen hoff, is Jan Monycks buten der Hamporten XVIII s IIII d.

Item uyter den huse buten der Brugporten 1 blawen gulden ad XXXV mewen facit II lb XVII s VIII d.

Item geburt van den mesmaker van den huysken op ten Blyenberch IIJ Arnh. gulden facit X lb XV s.

Item van enen verkenschot onder die Brugpoert X s.

Item Baide die Cuyper van enen bage an dat gasthuys V Vlemsche facit XVII s. VI d.

Item Heyn Zeeus van enen boge V Vlemsch facit XVII s VII d.

Summa XLIIII lb XIIII s.
Fol. 41 r.

Item geboert op sunte Merten uyter Wijt XVIII lb

Item geburt van XVIII beckeren van elken III gr facit III lb XII s.

Item van IX vleischbencken ellic VI gr facit III lb XII s.

Item van Hadewich Boekers huys buten der Hamporte IIII lb

Item van enen Schoerken aldaer V s

Item van den torn buten der Hamporten, daer Jan van den Birken synen toerff in legz.

Item van den Schoemaker spuele buten der Brugporten II lb

Item van Heyn Assems raemstat was after der mueren 1 lb

Item van de Stat torn after Arnts van de Meer enen Wilhelmus gulden ad XXXV mewen facit II lb XVII s VIII d..

Item van Ermbouts torn III s. auds facit VIII s.

Item Lysbet van Luenen van hoeren huse an der Brugporten I lb

Item van der auder tichelrijen I lb XII s.

Item Jan Roeff van enen hoff was Jongen Ketelbueter X s.

Item van Gerit Guelen hoff was II s.

Item Gerit Talhout van den Gruenre Steghe by Bonefays X s.

Item Bay Heymans soen van enen camp by Sunte Joest berg X s.

Item van enen hoff buten die Hamport was Melis Jutten soens III s.

Item die gastmeister van enen bogen onder der Mueren X s.

Summa XLI lb XIIII s

(daar onder staan circa tien namen in ‘klad’, die hier niet opgenomen zijn, mede i.v.m. de geheel andere schrijfstijl)
Fol. 41 v1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina