Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina6/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Dit syn die gene, die poerter worden syn in onsen jaer


Item Goert van den Wolfsberge II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Ysbout Claes soen II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Claes Wynrus son II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Herman Jans soen II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Henric die Sterre II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Jan Pierot Jans son II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Roeloff van der Steylen II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Bernt Jans Horters soen II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Leonart Rutkens son II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Heyn die Kremer van Assel II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Item Henric Scryver II Arnh. gul facit VII lb VIII s.

Willem Barmer (?) is porter worden in Hinias (?) tyden en is niet gerek(ent ?).

Summa LXXXI lb VIII s.
Fol. 42 r.

Dit is dat gelt, dat van den toll van Hollant comen is.


Item Deric Stull XXXIIJ licht mewen facit II lb XIIII s.

Item Jacob Spaen XXXIII licht mwen facit II lb XV s.

Item Rutger Tailout XXXIIII mewen myn I gr. facit II lb XVI s.

Item Jan die Groet XXXIIII mewen myn 1 gr. facit II lb XVI s.

Item Wouter Jans soen XLIIIJ mewen facit III lb XI s.

Item Rutger Aelberts soen XXXIIII mewen myn I gr. facit II lb XVI s.

Item Deric Knapen soen die Jonge LIIII mewen facit IIII lb VIII s.

Summa XXI lb XVI s.


Fol. 42 v.

Item van den genen die in gehuyrde huysen sytten, geburt XXXVIII Vlemsch facit VI lb XII s VI d.

Item Jan Hol der stat geloent XXII Arnh. gul facit LXXXI lb V s.

Item Jan die Hase der stat gelent VI Arnh. gul XV mewen facit XXIII lb VIII s.

Item Jan van Aken gelent V Arnh. gul facit XVIII lb IX s.

Item die kerckmeisteren der stat gelent XXXIIII Arnh. gulden V mewen facit XXV lb XIX s.

Item Heyn Jans soen geleent VI M steens, ellic M L mewen facit XXIIII lb XII s VI d.

Summa CC LXXX lb VI s.


Summa summarum van den opboeren XXII C XCVII lb VII s VI d maken VI C XXII Arnh. gulden XXIIII mewen II gr.
Fol. 43 r tot en met Fol. 44 v
Fol. 45 r

Uytgeven der Burgermeisteren voirgen. van desen jaer, den Arnh. gul gerekent ad XLV licht mewen ende die licht mew ad IIII gr.

Item doe die aude Burgermeisteren rekenden, doe vertert IIII Arnh. guld.

Item soe bleeff men den auden burghermeisteren sculdich in hoer lester rekenyngen V Arnh. gul XXII m II gr.

Item soe hebben die aude burgermeisteren vergeten te rekenen XXV lb kersen (kaarsen!), ellic lb 1 tuyn facit I Arnh. gul XVII m(ewen) II gr.

Item gegeven Heynken van Oss van der Brugporten VIII Arnh. guld XIII Vlems voir den guld, den vlemsch ad IX gr. facit IIII Arnh. gulden XXVII m(ewen) I gr.

Item gegeven den Custer van der uyrclocken te stellen II Arnh. guld in II gr.

Item gegeven Heyn Zeeus (Zeens?) knaep van den selven clocken te maken XXX mewen.

Item betaelt Jacob van Diegden, dat men hoem jaerlix gylt VI malder rogge ellic ad LIII mewe facit VII Arnh. gul

Item betaelt Gysen den Legen IX malder rogge, dat men hem gylt, ellic ad LII mewe facit X Arnh. gul XVIII mewen.

Item gegeven Lommen van Elten van der erde, daer die steen aff gemact is V gul XIII Vlems voir den gul facit III Arnh. guld III mewen.

Item betaelt den Capittel uyter Raethuys IIJ lb Vlems XV Vlems voir ellic lb facit I Arn. guld XXXIIII m(ew) III gr.

Item gecoft tegen Bertout den Haen II malder mauts, dat men den steenbeckeren sculdich was, nu te geven voir II Arnh. gul VI mewen.

Item gegeven van den wouthout van Moudic hier te voeren, gesedt an dat bolwerc I Arnh. gul XV mewen.

Item van der stat lant affter Velp, als van tynse V Vlems facit XI mewen I gr.

Summa XLIIII Arnh. gul XXVII mewen IIIJ gr.


Fol. 45 v.

Item gegeven Wauter den Raymaker voir plancken verbesingt op ter bruggen an den porten III Arnh. gulden XVI mewen.

Item gecoft tegen Peter van der Meer vier doerspel gelegert an den opganck an die Vischport voir XVI mewen.

Item noch tegen den selven plancken totten bruggen om XVI mewen.

Item Jan van Bruggen gedient der stat an den bruggen te tymmeren vierdenhalven dach, ellic ad XII mewen, facit XLII mewen.

Item gecoft noch tegen den selven Jan plancken om XI mewen.

Item Peter Bloemen van lappen an der bruggen ende plancken tsamen XII mewen.

Item Arnt Lamerts soen der stat gedient, twe dage, soe an den bruggen ende soe an den gengen, daer die bot oenen gedragen syn, ellic dach XII mewen facit XXIIII mewen.

Item Teilken Raymaker der stat gedient an der bruggen V mewen.

Item gecoft tegen Maes den Raymaker plancken, daer die genge aff gematt worden van den botten voir XXXII mewen.

Item gecoft tegen Jan den Wrijter van II berren XV mewen.

Item gegeven Jan Bonefaes van XVI batten I Arnh. gul III mewen

Item noch gegeven voir IX bot XXX mewen II gr.

Item voir XVII ellen lynenlakens, daer die botte mede gevoedert syn, ellic I kromst(ert) I Arnh. gul. VI mewen.

Item gegeven van der stat wekers horn te maken X mewen.

Item gegeven Deric Lemkens soen van der stat weteringe te vervegen after Velp I Arnh. gul VII mewen.

Item gegeven voir kalckupen I Arnh. guld.

Item gegeven Jan Naeprint van X M alden steens te vegen I Arnh. gul V m II gr.

Summa XIII Arnh. gul XXIIII mewen IIIJ gr.
Fol. 46 r.

Item gecoft VI scepel, daer men dat koren mede meten sall voir II Arnh. guld

Item gegeven van den selven scepelen te bynden en den ycken ende die aude scepel ende vaeten te gelyken tsamen VI Arnh. guk.

Item gegeven Heyn Zeens van II steenformen te bynden XI mewen I gr.

Item gegeven Ceelken den Sloetmaker van sloten en sloetel totter stat behoeff I Arnh. guld.

Item gegeven Deric den Smyt van yseren werck voer van ringen in de mueren ende van anderen nagelen tsamen IIII Arnh. gulden XIIII mewen.

Item gegeven meister Claes van den wynpelen te maelen, daer men mede gevaren was te Bomel op te clagen I Arnh. guld.

Item gegeven voir II ellen lakens, daer die Wympelen af gemact worden XII mewen.

Item gegeven Jan Gysen van eenre burden rys gebesingt an der waeckhuysen I mew II gr.

Item noch tegen Deric Goedden deckteen om 1 mew II gr.

Item gegeven voir II vymmen schove gebesingt op te tichelrij, ellic vymme XV mew II gr. facit I Arnh. gu; 1 mew.

Item noch voir II vymmen schove verdect opt Raethuys XXXII mewen

Item noch voir III vierdel schove op ten Waechuysen XII mewen

Item Geenken van Elten gedect op te tichelrij ende gedect soe opt Raethuys III daige, ellic dach X mewen facit XXX mewen.

Item Claes van Wamel geoepert III daige tsamen XVIII mewen.

Item gegeven Vrederic den Steenbecker van enen wege daer men die tichel erde oever haelden XV mewen.

Item gegeven Jan den Karsp (?) X vat roggen van den wegen neven synen erve t malder ad LIIII meen facit I Arnh. gul XXII mewen II gr.

Summa XVIII Arnh. gul XXXV mewen III gr.


Fol. 46 v.

Item geschenct den Bade vanCleve die brieve bracht dat wij an anderen heren gelevert solden werden XXXIIII mewen II gr.

Item geschenct den scepenen van Nijmegen II qrten wyns, VI mewen III gr.

Item der stat bade van Nijmgen die brieve bracht dat myns heren gnaden van Gelre viant weren worden Jans van der Leck zel(iger?) VI mew III gr.

Item doe men onse vrouwe droech geschenct den gewapenden IIII qrt wyns ende VIII qrt. Hamborchs tsamen XXV mewen II gr.

Item den schutten aude ende nye tsamen IIII Arnh. gulden.

Item geschenct den here van Buyren en de burgermeisteren van Bueren, doe onse poerten tot uytert beset weren, een gelaech van XXIIII qrt wyns, ellic ad XIIII gr. facit I arnh. gul XXXVI mewen.

Item geschenct Peter Lauwart een gelach vanXVII qrt wyns, die qrt ad XIIII gr. facit I Arnh. guld XII mewen II gr.

Item geschenct den Joncker van Bathenborch IIII qrt wyns, ellic qrt XIII gr. facit XIII mewen.

Item geschenct der stat bade van Antwerpen tot tween tyden tsamen XXXV mewen

Item geschenct den bade van Moers van den Stiertpoel XII mewen.

Item gegeven Meister Claes den Barbier voir syne wake I Arnh. gulden XI mewen.

Item gegeven enen bade die enen brieff droech tot Bathenborch van den toll III mewen

Item gegeven Goebelkem Monts, dat hij te Cleve reyt stat wegen I Arnh. gul.

Item gegeven Jans bade van de Dussen VI mewen Ii gr.

Item gegeven Knijpken, dat hij twe reysen gegaen was tot Mer (Boxmeer) tsamen XVIII mew.

Item noch den selve dat hy tot Arnhem gegaen was tot onse here van Gelre van de stat wege XXII mew II gr.

Item noch den selven gegeven tot Bueren ende t Arnhem XXVII mewe II gr.

Iten noch mijns here bade van Bueren van bade loen VI mew III gr.

Summa XIIII Arnh. guld VII mewen J gr.


Fol. 47 r.

Item Barthout die Burgermeister ende Arnt die Haen te Nijmegen gereden van der stat wege ende uyt geweest twe nacht vertert II Arnh.gulden XXXIIIIJ mew.

Item Bertout ende Arnt die Haen gereden tot Nymegen van der stat wegen ende twe nacht uyt op sunte Peter vertert II Arnh. gul XXXVIII mewe.

Item in den Meye Bertout Arnt die Haen Gyse die Lege ende Henric Priem te Nymegen gereden van der stat wege tot myns heren gnaden vertert III Arnh. gul XXXIIII mewen

Item Bertout ende Baeken Vaechts uyt gereden tot Arnhem van der stat wege, des anderen daigs nae onss Vrouwendach vertert: I Arnh. gul XXII mewen.

Item Bertour ende Jacob van Holte te Tiel gereden van der stat wege vier dagen uyt vertert IIII Arnh. guld

Item Herman Roelofs ende Baeken Vaechts te Nymgen gereden vertert XXXVI mewen.

Item Arnt Peters son tot Venlo gewandelt te voet ende IIII dach uyt geweest IIII dach vertert XL mewen.

Item noch die selve te Venlo gereden om kalc ende IIII dach uyt gewest, vertert I Arnh. gul XXIII mew

Item Jacob van den Hout ende Arnt Peters son te Nymegen gewandelt mit brieven qwemen van den hertogen van Cleve, vertert XXIIII mewen.

Item geschenct den Steenbeckeren op dat muerwerck XII mewen.

Item den Steenmetseleren geschenct I lb facit XII mewen I gr.

Item den Custers I lb facit XII mewen I gr.

Item Coen den Poerter I lb facit XII mewen I gr.

Item Gijben die die Hamport hoedt II lb facit XXIIII mewen II gr.

Item doe men dat staecket richten by mijns heren torn, vertert XVI qrt. biers facit VIII mewen.

Summa XX Arnh. gul XVI mewen I gr.
Fol. 47 v.

Item Heyn Gene soen XVIII daige getuynt, ellic dach VI mewen mact tsamen II Arnh. gul XVIII mewen

Item Heyn van der Toven getuynt XVII daige, ellic dach VI mewen facit II Arnh. gul XII mewen

Item Bertout die Haen XV daige geknoet ende getuynt sdaigs VI mewen facit II Arnh. gul

Item Bruysten van Erwen van den stacket helpen te richten X mewen.

Item Jan van den Toven III daige geholpen an dat stacket te richten, ellic dach VI mewen fcit XVIII mewen

Item Jan van Loen III daige geholpen daer toe facit XVIII mewen.

Item Deric Marsman geg(ra)ven XII daige an den nyen werck an der haven, sdaigs VI mewen facit I Arnh. gul XXVII mewen.

Item Kylsdonc gegeven LX daige. Ellic VI mewen facit VIII Arnh. guld

Item Heyn Genen soen LXXIX daige gegeven ende gearbeit ellic dach VI mewen facit X Arnh. gul XXIIII mewen.

Item Heyn van den Toven II dage gearbeit an den staket van den bolwerck facit XII mewen.

Item Heyn van den Toilen noch enen dach gedijct mit synre karren, daer voer hoem gegeven XII mewen.

Item meyster Willem die Mesmaker geg(ra)ven an den nyen werke XVIII dage facit II Arnh. gul XVIII mewen.

Item Deric Schuerman aldaer geg(ra)ven XXIII dach facit III Arnh. gul.

Item Hyn Genen soen die bruggen geveget I dach VI mewen.

Iten Heyn Genen soen die waeckhuyse gereert daer oenen onledich geweest IIII daige sdaigz VI mewen facit XXIIII mewen.

Item Kylsdonc an der waechusen III daege facit XVIII mewen.

Item Bertout die Haen geg(ra)ven ende gedyct XIII dage I Arnh. gul XXXIII m.

Item Jan die Haen die beckeren enen dach gedyct VI mewen.

Item goeit Derics son van Erp enen halven dach gebolwerct III mewen

Summa XXXVI gul arnh. XXXIIII mewen.
Fol. 48 r.

Item, dit is van den steen, den die stat heeft verdingt to backen, van elken M XXII mewen ende II mal(der) malts in den hoep meer ende die stat sal hoem bynnen bernen III M steens ende die Steenbeckeren sullen bynnen weerken V M steens.

Item soe hebn dese voirgen. beckeren gebacken V oeven steens.

Item van den iersten oeven LX M steens, daer hebn sy af behalden hoer drie dusent, soe blyft der stat LVII M.

Item noch van anderen oven LXII M

Item den doerden oven LXJ M

Item den veirde oven LXI M

Item den vyften oven LXI M ende IIII C

Summa CCC M I M tseens ende IIII C ende die V M afgeslagen facit in gelde C XLI Arnh. gul XXVII mewen II gr.
Item verdingt an Arnt den Hanen II oven steens te bornen, van ellec oven XXII Arnh. guld facit XLIIII Arnh. gul

Item noch verdingt te bornen enen oven steens an Rutken van der Voert voir XXI Arnh. gulden.

Iten noch een oven steens verdingt an Boey Alberts son te boernen voir XX Arnh. guld

Item noch an Arnt den Hanen verdingt te boernen den leste oven steens voir XX Arnh. gulden.


Summa C V Arnh. gulden.
Fol. 48 v

Iten verdingt an Heyn Everts ende an Jan van den Hout den steen te leggen mitten dusent van elken dusent hem gegeven XVII mewen.

Item alsoe hebn sy verlacht an der nyer mueren op ter haven CCM XLVII M en IIII C des is X M alde steen ende van elken dusent XVII mewen facit XCIII Arnh. gul XIX mewen 1 gr.

Item soe heeft die selve Heyn Everts gewracht in dachuren soe anden steenoven ende soe gelapt an den mueren tsamen IX daige ellic dach XII mewen facit II Arnh. gulden XVIII mewen.

Item Jan van den Hout oick IX daige in dachuren sdaigs XII mewen facit II Arnh. gulden XVIII mewen.

Item Coepken Uwens geoepert IX dge allic dach VII mewe facit I Arnh. gulden XV mewen II gr.

Item gecoft tegen den steenbeckeren ongebackenen steen georbert totten oven daer voir hem gegeven II Arnh. gul.

Item gegeven Jan den Weert dat hi dat kalc kerfden, dat wy ontfangen hebn al dit jaer tsamen XII mewen.

Summa C I Arnh. gul XXXVII mewen III gr.
Fol. 49 r.

Item gecoft tegen Loefken LXXI mud kalx voir XXXII Arn. gul XXII mewen.

Item gecoft tegen Jannes Wynter LV mud kalx voir XXIIII Arnh. gl XXXIIII mewen.

Item Arnt Petersson gecoft tegen Hecks San te Kuyc LXV mud kalx geloopen XXXIII Arnh. gul en XXXIX mewen.

Item noch gecoft tegen Loefkens Neve LXXXIIII mud kalx geloopen XLII Arnh. gul XXIII mewen.

Summa CC LXXV mud kalx maken C XXXIII Arnh. guld XXVII mewen II gr.


Item gegeven gelden ende Claes van Meirlar desen CC en LXXV mud kalx te beslaen ende op te dragen van elken mud XI gr. facit XVI Arnh. gulden XXXVI mewen I gr.

Item Geerlich gevuert ses hondert kerren sands ende X ellic ker IIJ gr. facit VIII Arnh. gul XV mewen.

Item Ceelken gevuert XXV kerren sands facit XV mewen III gr.

Item Ceelken oic enen dach an dat bolwerc gearbeit VI mewen.

Item Heyn Moessen ende Jan Saren een hoerstken uyt gedragen in der grafften, hem gegeven V mewen.

Item Heynken Goebels son gevuert XII voeder rys, wordende vertuynt, ellic voeder I braspenning facit I Arnh. gulden.

Item gegeven den schoutz van XVIII holten worden gesedt by myns heren torn, dat stuc VI mewen facit II Arnh. guld XVIII mewen.

Item gegeven voir III tonnen houtkalen XIX mewen Ii gr.

Item verboernt int dit jaer LXXXVII lb kerssen (kaarsen), der was XVI lb III mewen ende XXXVI lb van XIII gr. en XXXV lb van IIIJ mewen facit tsamen VI Arnh. gulden XVII mewen II gr.

Summa XXXV Arnh. gulden XLII mewen IIIJ gr.


Fol. 49 v.

Dit syn die gene, die den steen gevuert hebn.

Item Ceelken van Assel gevuert XLV M steens, elc dusent ad IIII leuken facit VI Arnh. gulden XXXIII mewen III gr.

Item Heyn van de Toven gevuert LXI M Steens facit IX gulden VI mewen III gr.

Item Denys gevuert VI M facit XL mewen II gr.

Item Geerlich gevuert LIII M ende VI C facit VIII gulden I mew II gr.

Summa XXXV Arnh. gul XXXVII M I gr.
Fol. 50 r.

Item op Paesschen den Schoutz, Burgermeisteren ende den scepenen maken tien tsamen (personen: schout, 2 burgermrs en 7 scepenen – notitie Mihi) ellic IIII qrt wyns, elc qrt ad XIIII gr. facit tsamen III Arnh. gulden.

Item der stat clerk voir syn hoecheyt IIII qrt, die qrt ad XIIII gr facit XIII mewen II gr.

Item der stat bade voir syn hoechtyt II qrt facit VI mewen III gr.

Item der stat weker tot synen hoechtyt III mewen.

Item om XII par hanschen, ellic par XIII gr. facit XXXIX mewen.

Item gegeven den heer van den banwyn XX lb payment facit V Arnh. gul XVIII mewen III gr.

Summa IX Arnh. gulden XXXVI mewen.


Item op Kersmissen den schoutz, Burgermeisteren en scepenen en den clerck maken tsamen XI (man), ellic IIII qrt wijns, die qrt ad III mewen facit II Arn. gulden XLII mewen.

Item am XII par hanschen XXXVI mewen.

Item der stat bade voir syn hoechtyt II qrt VI mewen.

Item der stat weker voir syn hoechtyt III mewen.

Item den heer van den banwyn XX lb facit V gul XVIII mewen III gr.

Item Gysbert die Wrede C lb facit XXVII gul III mew III gr.

Item den schoutz, der stat bade ende der stat clerck, ellic voir hoeren rock II Arnh. gul facit VI Arnh(emse) gulden.

Item soe heeft Steechsken gewonnen straet keyen ende hoem op rekeningen gegeven II Arnh. gulden.

Summa XLIIII Arnh. guld XXV mewen II gr.
Fol. 50 v.

Item, doe wy burgermeisteren onse rekenyncgen macten, vertert mit een ende ander II Arnh. gulden.

Item Inc ende pappijr daer mede in gerekent, dat men in dit ganse jaer in der stat behoeff georbert heeft.

Item Gybken Macheren gegeven voir enen steen, daer men enen yseren rynt in lede V mewen.

Item van dat loet, daer die rynge mede in gelach worden VII mewen.

Item Heyn Everts ende Jan van Hout ende Koepken Uwens gewracht enen halve dach an der put gegeven XV mewen.

Item X vat rogghe Henken Karp gegeven, die te jaer met gegeven en worden, die Lambert van Olmen vergeten had te rekenen, dat malder ad LVI mewen facit I Arnh. gul XXV mewen.

Summa IIII Arn. gul VI mewen II qrt.


Summa summarum van den uytgheven VII C LX Arnh. gul XVI mewen III gr.
Also blyft die stat schult Berthout den Jeger ende Herman Roloffs soen Burgermeistern vurscr. C XXXVIII Arnh. gul XVI M(ew) III gr. myn II lb payment.
((Dan ontbreken kennelijk enkele pagina’s))
Fol. 54 r

Item Willem Joest Item Aelbert Kyvit

Item Jan Olimolen Item Gaerfks van Lent

Item henric die Raet Item Jan die Weert V m I gr.

Item Oomen (?) Gadert ItemDeric Scoerman

Item Willm Molegaets Item Arnt van Lijshoven

Item Beernt die Snijder Item Hermen Nünoy (?)

Item Arnt die Socerro Item Hein van Hees

Item Gadert Seens ItemUwen de Molner

Item Rutger Aelberts Item Bertout die Jeger

Item Hermen Hertsken Item Remken die Schoemeker

Item Jan Ekers Item Aef

Item Arnt die Cripmeker Item Jannis die Steenmetseler

Item Ryc die Ketelbotler Item Claes de Maelre VI m.

Item Jan van Trijest ItemDeric van den Score IIJ Vlaems.

Item Heinken Geerkens

Item Willem van Gael

Item Jan van den Holsbeeck

Item Jan Naeprinc

Item Roelken van den Hout

Item Aelbert die Cripmeker

Item geboert van desen luden II gulden IX m. mijn enen gr.


Fol. 54 v


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina