Archief heemkringDovnload 31.37 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte31.37 Kb.

ARCHIEF HEEMKRING

Volgnr Omschrijving auteur


1 Prov Antw .kanton Herentals Meubilair Belgisch Bedehuisjes dr Jaak Janssen

2 Herenthoutse oudstrijders 1914-1918 .Hulde Album 1. Een stad en een geslacht Edingen en Arenberg 1607-1635

 2. Watermolens van de provincie Antwerpen

 3. Op stap langs Heerlijkheden dr H.Hezemans

 4. Rotselaar en bad Gandersheim Beatrijsgezelmschap

 5. Geschiedenis van de arbeid en texwerkstelling te Rotselaar dr Gaby Van de Cauter

 6. De Wingevallei , toeristisch streek monografie dr Beatrijsgezelschap

 7. Nostaligie naar Rotselaar “

 8. De evolutie van Rotselaar dr Gaby Van de Cauter

 9. Hoofdlijnen der econmische en sociale geschiedenis dr DC Van Peel

 10. Heemkundige kring Joris Matheussen deel 1 : jaarg.1-5

 11. “ “ “ deel 2 : jaarg. 6-10

 12. “ “ “ deel 3 : jaarg.11-15

15

16

1718

19


  1. Zoek het eens op deel 3-4-7-9-10-11-12-14-15-16

  1. Parochieblad 1948-1953/19564-1959/1960-1964/1965-1969/1970-1974/1975-1980/1981-1987

 1. Parochieblad Vorselaar dr Daniel Claes

  1. Jaarboek Norbert de Vrijter dr HK Lille

 1. Deurne en Borgerhout dr J.Laenen

56 Het algemeen rijksarchief dr M Van Hagedoorn

57 Vermakelijkheden van Brabant

58 Onderzoek naar de sagenmotieven i/h van de Antw.kempen deel&

59 “ “ “


60 Van den hoogwaardigen H.Sacramenten inder heggen dr W.Van den Branden

 1. C.O.V.-kring Herentals 100 jaar

62 Heemkunde in Vlaanderen dr Jozef Wijns

63 Handleiding vr geneologisch onderzoek in Vlaanderen dr Jan Van den Bossche

64 Wustwezel ten tijde va de Heer Van der Ryt dr Johan Cuyvers

65 De kerk van Wiekevorst

66 Scherpenheuvel dr A Roni

67 In den zoete inval dr Jan Van den Bossche

68 Herentals dr Bert Vleugels


 1. Gedenkenboek van de tweede Wereldoorlog

 2. Van Industrie tot erfgoed

 3. Voor outer en heerd 1798 - Den Boere,krijg in de Antwerpse Kempen

 4. Een andere kijk op Kapellen . De Culturele kring dr Hoghrscote

 5. Zwijnaarde eertijds en nu deel 2

 6. Het gebeurde in Brasschaat dr Frans Bellens

  1. Gouden boek van de wereld deel 2-3-4-5-6-7-8

 1. Onderzoek naar de Sagenmotieven in het land van Herentals

 2. Een stad en een geslacht : Leuven en Croy

 3. Ee, stad en een geslacht : Leuven en Croy

 4. De gemeenten en anekdoten en instellingen

 5. De gemeenten en anekdoten en instellingen

 6. De Sonnewijser :jaarboek

 7. Leerboek der sociologie dr Kan J.D.J.Aangenent

397 – Tijdschrift : Gemeente Krediet van Belgie jaargang 1986 tot 2001

398 – Haachts Oudheid en Geschiedkundig Tijdschrift 1993- 2001

399 – Provinciale Commissie vr Geschiedenis en Volkskunde 1991 – 2002

400 – Algemeen Rijksarchef en archief van de provincie dr A Bousse

401 – De Molenaars Lambrechts dr Hug Lambrechts-Augustijns

402 – Corbeels & C° Twee eeuwen grafische industrie in Turnhout dr Brepols

403 – Video : Open MONUMENTENDAG 1996

404 – Video : Open Monumentendag : 1997Gebedenboeken en breviers

405 – Handboek dr Mariacongregatie voor jonge dochters

406 “ “ “ “

407 – Gebedenboek

408 – Handboekje voor de leden van de H.Familie

409 – Herdelijke brief van het Belgisch Episcopaat Kerstmis 1936

410 – Algemene onderwijzingen met vragen en antwoorden . Tweede deel –

Hoe men op aerde moet leven , enz 1. - Sermons du Père Cheminais

 2. – Officium Hebdomadae Sanctae

 3. De Christen onderwezen of de Mechelse catechismus tweed uitgave dr C.Peeters Kannunik

 4. - “ “ “ “ “

 5. - “ “ “ “ “

 6. - Brviarum Romanum

 7. - Le missionnaire de L’oratoire & Sermons pour les Advents

 8. - Le bon Jardinaire : Almanach pour l’année 1840

 9. - L’ame pénitente ou le nouveau pensez-y Bien ( 1905)


Zangboeken

 1. – De Weergalm : 25 liederen voor Vlaamse jongens : VVKS

 2. - Laat ons vrolijk wezen

 3. - Muziekboekje

 4. - Liederen in 1935 dr Belgische Boerenbnd

 5. - Driestemmige Liedren voor de schooljeugd dr Frans Willems

 6. - Commune Santorum – Kyriale(1908)

 7. - Vlaamse liederen

435 – Het Boek voor Allen : de Mechelse Catechismus tweede uitgave dr J.B. Van hemel 1857

436 – De Vervlaamsing dr Gentsche Hoogeschool 15/10/1916 dr Prof Mgr L.Dorfel

437 – Ons verweer- zinde een verdediging van het Katholieke

Vlaamse Nationalisme dr het bestur dr Katholieke Vlaamse Volkspartij arr. Turnhout

438 – Lijkrede van de ongelukkige slachtoffers der verschrikkelijke ontploffing te Antwerpen

op vrijdag 6 september 1889

439 – Kindervorming dr J.Matte Belg Boerenbond

440 – Nationaal Bestuursblad van het Alg Christ.Werkersverbond Maandschrift juli/aug 1939

441 “ “ “ “ november 1939

442 - “ “ “ “ december 1939

443 – Nationaa Bestuursblad van het Alg Christen Werkgeversverbond maandblad ja,nuari/februari 1940

444 - “ “ “ “ maart 1940

445 - “ “ “ “ april 1940

446 - Monogrammes . 2ntwerpen 1957 dr Jean Van Eyck

447 – Portefeuille d’un conteur chrétien

448 – Oude kaart van Saventhem

449 – Oude kaart van Eeckeren

450 – Oude kaart van Sempts

451 – Het accord V.N.V.-Rex 14/10/1936

452 – Brief van Mgr M.H.Rutten over den Vlaamse strijd + Openbrief aan Mgr Rutten door

Mr. Dr franx Cauwelaert.

453 – Schrift van Pastoor de Schutter : 10 april 1924 eerste jaar Wijsbegeerte.

454 – Schrift van pastoor de Schutter

455 – 100 recepten evenwichtig en niet duur door de vereniging voor kankerbestrijding

456 – Geef het hart een kans dr Elisabeth Gilzean

457 – En toen kwam het licht . Toneelspel in 4 bedrijven dr M.Andre Degraeve

458 – De Sombere Molen , toneelspel in 4 bedrijven dr Frans Direickx

459 – Baas Bert en St. Antonius, geertig spel in een proloog en 5 tafarelen

1° opvoering 27/1/1929 dr Emiel Barbaix,Maurits Natte

460 – Kempisch Museum : Geschiedenis en oudheden uitgever Joseph Splichal Turnhout

461 – Aan de gemeentebesturen van het Vlaamsche land

462 – Yumuli de la Campine Anversoise dr Louis Stoobant

463 – Découverte d’une villa romaine à Merxplas( Anvcers) dr Louis Stoobant

464 – Bulletin de la Commission Royale d’Histoire

465 – Négfociants et Industriels Anversoises ou siecle Dernier dr Le hournal “ LaPresse”

466 – Castelré dr E.Adriaensen

467 – Retie op het kerkelijk fondatiegebied

468 – De Vrijmarkt te Hoogstraten

469 – Landbouwontginning in sz Kempen dr PH Van Elst

470 – Prijsuitdeling 1927 Aartsbisschoppelijk Seminarie te hoogstraten 20.7.1927

671 – Prijsuitreiking Hoogstraten 1.8.1919

672 - “ “ 30.7.1920

673 - “ “ 1.8.1921

674 - “ “ 31.7.1923

675 - “ “ 1.8.1922

476 - “ “ 19.7.1930

477 – Palmares gepatroneerd college Gheel scholjaar 1931-1932

478 – Vrienden van St Dimphna en Gasthuismuzeumte Gheel 1998

479 – Plechtige prijsuitdeling den 18.7.1930Schooljaar 1929-1930. Gepatroneerd College te gheel

480 - Onze Diamntnijverheid april 1940

481 – Zonnebladen

482 – Geschift van Jef geenen+ oude liederen

483 – Stamboom Jef Claes dr HK Joris Matheussen

484 – Achtiendaagse veldtocht deel 1 dr Erf en heem 1940-1990

485 - “ “ deel 2 dr “ “

486 – Monumentengids dr erfgoed Vlaanderen

487 – Het tijdschrift van het gemeentekrediet ( glazen kast onderaan)

488 – Hoe schrijf ik mijn dialect ( Brabants )

489 – Om en rronde de kruisbooggilden ( juwelen en wapens )

490 – Monumenten en tijd open monumentendag Vlaanderen 10/9/2000

491 – De Europese monumentendagen 24/4/1999

492 – Vakgroepgeschiedenis dr Ufsia

493 – Land in zicht

494 – Uit de spraakleer van het Nederlandsch 1919

495 – Gemeentelijk informatieblad ( in glazenkast onderaan )

496 – Inventaris bisdom Mechelen in 1908.

Materiaal boven in het Lokaal

Fruitpers 1

Kruk 1 geschonken door de Cnodder Gustaaf

Diaantsnijkop 3

Diamantsnijstok 3

Snijhamer 2

Snijtangn

Sodourdoppen

Soldourtafel 1

Slijpdoppen

Slijpschijf 3

Slijptangen 14

Lodenschijven 10

Licht vr slijpersmolen 1

Loupen vr diamant 2
Zaaimachiene 1

Korensijder 1

Korenpik 2

Houtenschop 1

Koenrijd 1

Zijs 1


Bloemschop 1

Wafelijzer met ring 2

Kolenbus 1

Zijshaarder 1

Stijkijzer geut 8

Gewichten 0,5- 1,0- 1,0 –5,0 kg

Weegschaal 1

Houter koffer kloonmakers allaam 1

Tapkraan biervat 1

Platen speler 1In de Werkhal van de gemeente


Afroomer 1

Houten boterstans 1

Oude Bascule 1 geschonken door Broer en zus, Alfons en Marie Mertens

Wafelijzer voor galetten met ring 1 ( van den Boer Vispluk )

Maaimachine voor paard 1

Een wel in hout 1

Melkkitten en melkfilter+ zeef

Stick ( steekschop ) oud 1

Rijf ( strooiselrijf à oud 1

Petattenstoemper 1

Petatten of beet aanaarder 1

Hakmachiene 1

Zaaimachine 1

Slijpsteen oud 1

Pinmolen ( dorsmachine) 1

Allerlei
Leeskaarten lagere school geschonken door Chris Huysmans

Houten puzzels in 1965 , verspreid over 8 landen geschonken door Chris Huysmans

Knikkers geschonken door Chris Huysmans

Houtspannerds (sert joint ) sergeant geschonken door broeder Janssens

Handgemaakte spookschaaf;om gebogen hout te schaven . ( kan om en bij de 100 jaar zijn)

Geschonken door broeder Janssen

Oude lamp

Garen op ster en rolletje geschonken door Chris HuysmansOude Lampenhager
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina