Argumentatie missie (zoals ook opgenomen in subsidieaanvraag)Dovnload 7.47 Kb.
Datum16.10.2016
Grootte7.47 Kb.

16 oktober 2016

Argumentatie missie (zoals ook opgenomen in subsidieaanvraag):

Voor de tenuitvoerlegging van onze belangrijkste doelstelling, nl. het oprichten van een Interinstitutioneel Comité voor Toerisme (IIC) achten wij het noodzakelijk in maart een missie uit te voeren. Deze zal erop gericht zijn de stedelijke ambtenaar voor toerisme daadwerkelijk bij te staan in het vormen van zulk comité en de eerste trajectbegeleiding te doen. Er vindt een overdracht van kennis plaats inzake toerisme (+ cultuur en monumentenbeleid). Tijdens de voorbije vormingsstage te Mechelen, hebben de Vlaamse en Boliviaanse ambtenaren samen een voorlopig programma opgesteld. Gezien het vertrouwen van de privé-sector in de openbare sector vrij klein is, is het noodzakelijk dat de Boliviaanse ambtenaren niet alleen staan, maar dat de Vlaamse ambtenaren die hier veel meer ervaring mee hebben, duidelijk overbrengen hoe deze overlegstructuur in België werkt. Wat dus zal besproken worden tijdens gezamenlijke vergadermomenten (studiedagen) : • voorstelling van dit ganse project aan ALLE betrokken actoren toerisme, cultuur en monumentenbeleid (Ilse Renard & Ana María de Serrano).

 • Voorstelling van de situatie in België ( Georges Charlier) & vergelijking met Bolivië (Mevr Acosta op basis van vormingsstage Mechelen)

 • Concrete planning voor de oprichting van dit IIC : vaste vergadermomenten afspreken waarop iedere actor aanwezig dient te zijn (indien de coördinator verhinderd is, dient er een afgevaardigde aanwezig te zijn). Een verslag van deze vergadering dient aan alle betrokken actoren bezorgd te worden, evenals aan de coördinator te Mechelen. Taakbeschrijving van elke actor definiëren en ervoor zorgen dat er altijd informatief materiaal aanwezig is op de diensten voor toerisme.

 • Concrete uitwerking van elke projectfase : Hoe begin je aan een communicatieplan ? Hoe maak je arrangementen ? Wie dient info te geven m.b.t. website ? Ontbreken er elementen in dit dossier of zijn er andere al gerealiseerd ?

 • financiële mogelijkheden , bereidheid tot engagement privésector worden onderzocht 

 • Met elk van de sectoren (actoren gegroepeerd per sector) ) worden aparte vergadermomenten / workshops voorzien (cf vormingsstage Boliviaanse ambtenaren te Mechelen) om te kunnen ingaan op de specifieke vragen/problemen.

 • ter plaatse gaan de Vlaamse ambtenaren + experte na of alle informatie die ze kregen, klopt en controleren of er al delen gerealiseerd zijn (bvb door samenwerking met Zwitserse coöperatie) , onderzoeken de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de miscro-clusters « historische kern » en « textielroute »

 • Het is echt niet mogelijk dit aan de Boliviaanse ambtenaar over te laten of dit van op afstand te realiseren. Tijdens haar verblijf in Mechelen heeft Mevr Acosta weliswaar zeer veel informatie opgedaan – vooral wat haar eigen specifiek takenpakket betreft- en nadien dient ze deze vergaarde kennis wel door te geven aan de betrokken partners als voorbereiding op de technische missie , maar zelf kan ze onmogelijk de ganse oprichting sturen. Er zullen teveel vragen rijzen, waarop de ambtenaar bij gebrek aan ervaring geen antwoord kan geven, dus is het van het grootste belang voor de verdere samenwerking tussen privésector en openbare sector dat wij hen dat vertrouwen kunnen schenken, omdat die samenwerking in Mechelen wel degelijk lukt.

  Deelnemers :

 • Mevr Renard : bereidde in overleg met Dhr Charlier dit ganse dossier voor, vertaalt naar het Spaans.

 • Dhr Charlier : de begeleiding van stafmedewerker toerisme is absoluut vereist voor het ingaan op de vragen vanuit de sector toerisme.

Mevr de Serrano is als externe experte noodzakelijk omdat zij zeer veel contacten in de culturele & toeristische sector heeft en als buitenstaander objectiever kan oordelen wie bij de samenwerking betrokken moet worden. Zij is zeer efficiënt in het voorbereiden van vergaderingen. Daar waar de Boliviaanse ambtenaren er niet altijd in slagen alle actoren rond de tafel te krijgen op de gevraagde momenten , lukt het haar wel. Bovendien kent zij de gevoeligheden van zowel Belgische als Boliviaanse kant, wat haar een onmisbare schakel maakt.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina