Athene, Akropolis en AkropolismuseumDovnload 21.24 Kb.
Datum17.04.2018
Grootte21.24 Kb.
Athene, Akropolis en Akropolismuseum
De stad wordt omgeven door drie bergen die meer dan 1000 m hoog zijn: de Parnes, de Pendeli en de Hymettos. De Acropolis zelf is ongeveer 80 m hoog, maar hij beheerst het gehele stadsbeeld. Tegenover de Acropolis ligt de Lyka­bettos, die 227 m hoog is. Athene is pas in 1835, na Nauplion, hoofdstad van Griekenland geworden en het centrum vormt een driehoek, die de drie grote pleinen met elkaar verbindt: Omoniaplein (hier wat oppassen voor criminaliteit) -Syntagmaplein (met Parlementsgebouw, wachters met witte plooirokken, nationale tuin, postkantoor, Ermou(winkel)straat) - Monastirakiplein (met gezellige vlooienmarkt en daarachter de volkswijk Plaka aan de voet van Acropolis, met Griekse en Romeinse Agora en straatjes met leuke winkeltjes en straatnamen die nog doen denken aan de oude ambachten van weleer, die nog steeds worden uitgeoefend, zoals bijv. straat Ifestou = van de smid)

Mythe:


 • Poseidon en Athene streden op de Acropolis over de macht van de stad. Poseidon beloofde de inwoners veroveringen op zee; hij stak zijn drietand in de aarde en voilà, hij schonk de bewoners een bron. De bron stond voor water maar water betekende ook zee met zeeslgan, oorlog. Athene, echter, beloofde hen welvaart en vrede en schonk de bewoners een olijfboom. Hiertoe plantte ze haar zwaard op de plek van het Eréchtion in de grond en er groeide een olijfboom uit = symbool van de vrede. De Grieken van de stad waren het oorlog voeren moe en wilden rust en vrede. Daarom kozen ze Athene als hun godin en beschermvrouwe. De lijfboom bracht voedsel, olijven, en spijsolie. Zo werd de stad naar de godin genoemd.

 • Volgens een andere mythe maakte Theseus, zoon van koning Aigeus, Athene tot hoofdstad van een gebied wat nu Attica is. Net als Herakles voert hij ook allerlei heldendaden uit, die zich hier op Attica afspelen.


Geschiedenis:

 • De glorietijd van Athene in de Oudheid speelt zich af in de .5e eeuw v.Chr. Om precies te zijn vanaf de Slag bij Salamis (479 v.Chr.) tot aan de eerste Peloponnesische Oorlog (431-421). Die periode heet ook wel "het tijdperk van Perikles", dé grote staatsman die Athene opnieuw opbouwde nadat het door de Perzen verwoest was. Hij deed dit met behulp van de beeldhouwer Phydias. Alle mooie monumenten op de Acropolis stammen uit deze tijd. Tijdens die oorlog brak de pest uit waarbij een derde deel van de bevolking van Athene omkwam, inclusief Perikles.

 • Tijdens de periode van Romeinse overheersing kreeg Athene vele mooie bouwwerken geschonken. Een echte "phil-helleen" was de Romeinse keizer Hadrianus, van wie we de Boog van Hadrianus zullen zien tijdens de stadsrondrit.

 • Na de opkomst van het Christendom spreken we van het Byzantijnse Rijk. Constantijn de Grote verlegde de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk naar Constantinopel (330). Athene bleef een belangrijk cultureel centrum tot de 6e eeuw toen het onderwijs in klassieke filosofie werd verboden ten gunst van de christelijke theologie. Talloze Byzantijnse Kerkejes en kloosters getuigen van deze periode

 • Van 1200-1450 werd Athene bezet door o.a. de Kruisvaarders en de Venetianen.

 • Vanaf 1456 kwam Athene onder Ottomaans bewind. Zo'n 400 jaar zou Athene Ottomaans blijven. De Akropolis werd de zetel van de Ottomaanse gouverneur, het Parthenon werd een moskeeen het Erechtheion werd gebruikt als harem. De Turkse macht werd kort onderbroken in 1687 toen een Venetiaanse generaal 2 maanden lang de Akropolis belegerde. Tijdens deze campagne werd het Parthenon opgeblazen toen Venetiaanse artillerie het kruitpoeder raakte wat in het Parthenon lag opgeslagen.

 • Op 25 maart 1821 (Annunciatie) kwamen de Grieken in opstand tegen de Ottomanen: begin Onafhankelijkheidsoorlog. Het duurde nog tot 1834 totdat de laatse Ottomaan uit Athene verdreven was. Koning Otto verplaatst zijn hof van Nafplio naar Athene. Otto bracht een aantal Beierse architecten mee om Athene te voorzien van statige neo-klassieke gebouwen, o. a. zijn paleis (nu parlement), de bibliotheek, de kunstacademie en de universiteit. Tijdens de stadsrondrit zullen we erlangs rijden.

 • Als gevolg van de "Grote Catastrophe" en de bevolkingsuitwisseling verdubbelde in 1923 de bevolking van de stad.

 • Tijdens W.O.II stierven er meer mensen de hongerdood dan door vijandig vuur. De burgeroorlog die volgde, tussen de monarchisten en communisten, liet de stad en het land in een economische en politieke chaos. Op zoek naar een veiligere en voorspoedigere toekomst verlieten bijna een miljoen mensen het land in een exodus naar de nieuwe wereld, Canada, USA en Australië.

 • Vandaag de dag is Athene een moderne miljoenenstad (bijna 5 miljoen). Veel van de groei stamt uit de laatste 50 jaar. En nog steeds dijt de stad uit. De Olympische Spelen hebben voor een prima openbaar vervoersysteem gezorgd. Toch is de stad één verkeersinfarct. Maar als er gestaakt of gedemonstreerd wordt, en dat is vaak, wordt het centrum verboden gebied voor auto's en is de voetganger de koning te rijk.

 • De stad beperkt zich voor de toerist tot de driehoek Omonia - Syntagma - Monastiraki met de volksbuurt Plaka aan de voet van de Acropolis.Acropolis:

ácro = uiterste rand, hoogste gedeelte, polis = stad. Citadel. De heuvel waarop de hoge stad is gebouwd: 150 meter boven zeespiegel (ca. 100 m. boven de stad). Het plateau bovenop is ca. 270 m. bij 156 m., ca. 4 ha. Er zijn veel meer Acropolissen in Griekenland, maar deze is de bekendste. • Op de Acropolis zijn resten van bouwwerken gevonden vanaf 2000 v chr (Mykeense periode). O.a. tempels, gewijd aan de godin Athene. De belangrijkste tempels dateren uit de 5e eeuw v. Chr. In 480 v. Chr. werd de stad ingenomen door de Perzen. Alles op de Acropolis werd door hen in puin geslagen. In de Slag bij Salamis uit datzelfde jaar werden de Perzen zwaar de pan ingehakt. Door deze overwinning kregen de Atheners een groot gevoel van zelfvertrouwen. Het ambitieus programma van staatsman Perikles om de Acropolis weer op te bouwen is hier uiting van. Onder hem kwamen de belangrijkste gebouwen op de Acropolis tot stand. In 1466 maakten de Turken er een moskee van. In 1667 ontplofte een vuurpijl in de door de Turken bezette Acropolis en stond de boel in brand. In 1833 werden de Turken verslagen en ontruimden de Atheners de Acropolis van alles wat niet uit de eeuw van Perikles dateerde. Er staat dus nu alleen het klassieke geraamte.

Parthenon,

 • Dorische Tempel uit de vijfde eeuw voor Chr, gewijd aan de godin Athena Parthenon, de beschermvrouwe van de stad. Afgezien van deze godsdienstige functie symboliseert het Parthenon ook de macht van Athene, politieke functie.

 • Gebouwd door architect Iktinos tijdens de regering van staatsman Pericles

 • Beeldhouwwerk (pedimenten, friezen en metopen) van beeldhouwer Phydias.

 • Het merendeel van deze beelden staat echter niet hier maar in Engeland, in het Brits Museum te Londen. Lord Elgin, een 19e eeuwse Britse archeoloog die op de Acropolis archeologisch onderzoek deed, maakte een deal met de Turkse overheersers: hij nam ze mee naar Engeland. Sindsdien staan de beelden bekend als de "Elgin Marbles". Griekenland wil ze graag terug, maar ondanks de inspanningen van o.a. Melina Mercouri is dat nog niet gelukt (men hoopt op prins Charles bij zijn troonsbestijging).

 • De tempel is 70 meter lang, 30 meter breed (stylobaat 70 x 30 m). De tempel heeft 8 bij 17 zuilen van 10,5 meter hoog (zgn. Klassieke Dorische tempel: 2x8 zuilen+1). De zuilen bolden iets naar buiten vanwege het harmonische effect.

 • In de tempel stond een prachtig beeld van de godin Athena. Het beeld was van hout, bedekt met goud en ivoor (chryselefantine) en woog 1100 kg. De Byzantijnen verhuisde het beeld naar Constantinopel alwaar het in 1203 werd vernietigd tijdens de Belegering van de stad door de Kruisvaarders (Latijnse bezetting)

 • De tempel heeft aardbevingen, bezettingen, en brand doorstaan.Tijdens de Kruistochten werd het Parthenon gebruikt als christelijke kerk. Tijdens de bezetting door de Turken werd het Parthenon gebruikt als moskee en kreeg het een minaret.

 • In 1687, het Parthenon deed toen dienst als opslagplaats voor kruit, blies een explosie het hele bouwwerk op.

 • Toen de Turken werden verslagen in 1833 hebben de Grieken alles van de Acropolis verwijderd wat niet uit de eeuw van Perikles dateerde.

 • Koning Otto van Beieren heeft er nog aan gedacht hier zijn koninklijk paleis te vestigen. Tegenstanders hebben dit gelukkig kunnen voorkomen.

 • Het Parthenon staat in de stijgers. Delen worden delen weer opnieuw opgebouwd volgens de Anastylosis-methode. Hij is alleen van buiten te bezichtingen.Propyleeën:

 • toegangspoort, met flinke hoge treden, tot de Acropolis

 • gebouwd door architect Mnesikles

 • bestaat uit een centraal deel en twee asymmetrische vleugels

 • de “Heilige Weg”liep hier onderdoor vanaf beneden de Dypilonpoort (stadspoort) via de Agora naar het Parthenon

Rechts:

Tempel van Athene Nike.

 • Volgens de mythe wierp de oude koning Aigeus zich hier van de rotsen in de overtuiging dat zijn zoon Theseus dood was toen hij diens schip met zwarte i.p.v. witte zeilen getooid zag bij terugkomst uit Kreta na de dood van de Minotaur

 • Kleine ca. 8x5,5 m, ionische tempel,

 • Onder koning Otto door Beierse archeologen gereconstrueerd

 • Recent steen voor steen afgebroken om te worden gerestaureerd. Moest klaar zijn voor 2004.

Links:

Mnimío Agrípa:

 • Een voetstuk van grijze Hymettos marmer waarop de quadriga van Agrippa (Augustus’ schoonzoon) stond.

 • Vanaf het terras aan de noord- (= stads-) zijde van de mnimío Agripa een mooi uitzicht over de 3 heuvels aan de westkant: Philopappos, de Pnyx en de Areopagus.

Eréchtio,

 • tempel die gebouwd is over bestaande heiligdommen heen, zoals de Archaische schrijnen van Athene en Poseidon en van Eréchtios en Kekrops (koningen van Athene).

 • Kariathidenhal, waarvan het dak wordt gesteund door 6 maagden. Een maagd is als Elgin marble in Londen verzeild geraakt. De overigen staan in het museum om ze te beschermen tegen de vervuiling. Ter plekke staan kopieën. De dames hebben een kalme en nobele uitdrukking op hun gezicht. In hun geplooide kleren herkennen we de cannelures uit de zuilen die ze vervangen. Kariathiden waren dames uit Kariés (dorp bij Sparta). Zij waren beroemd vanwege hun schoonheid en stonden model voor deze beelden.


Nieuwe Acropolis Museum
In 1865 werd naast het Parthenon op de Acropolis het Acropolis Museum gebouwd, dat echter al snel niet groot genoeg bleek, voor alle ontdekkingen van vondsten die in de jaren daarna tijdens opgravingswerkzaamheden op de Acropolis werden gedaan. Er volgden verbouwingen en uitbreidingen van het museum, maar het museum bleef te klein, vooral door het in de jaren 80 toenemende aantal bezoekers. De museumstukken kwamen in alle drukte niet meer tot hun recht. In 1989 maakte Melina Mercouri, als minister van cultuur, zich sterk voor het terughalen van de gestolen marmerstukken (door lord Elgin) van het Parthenon, die nog steeds in het British Museum staan. Zij hoopte het marmer terug te kunnen krijgen en daarom was er het plan meteen een nieuw en groter museum te bouwen. Engeland werkte niet mee, maar uiteindelijk besloot men toch het museum alvast te bouwen. De bouwplek echter, bleek later bij het bouw rijp maken resten van een oude wijk (daterend vanaf de Archaïsche periode tot aan de vroeg-christelijke tijd) te bevatten. Daarop ontstond het plan, deze opgraving in het nieuwe museum zelf te verwerken. Dit is gerealiseerd, door deels de vloer waarover men loopt, uit glasplaten te maken, zodat je als bezoeker onder je in de diepte, door het glas heen, delen van de opgraving kunt zien. Ook in het museumgebouw, dat in 2007 af kwam, is veel glas verwerkt, zodat vanuit de Parthenon zaal, met zijn beeldgroepen (deels kopie) van het dak van de tempel door grote ramen een prachtig uitzicht is op de Acropolis zelf. De oppervlakte van de expositieruimte in het museum is maar liefst tien keer groter dan dat van zijn voorganger. Alle stukken zijn heel ruimtelijk opgesteld in de verschillende zalen (zaal van objecten gevonden aan de flanken van de Acropolis, archaïsche periode, parthenon zaal, voorwerpen van prophyleeën, Nike tempel en Erechteion, voorwerpen van 5-de eeuw BC tot 5-de eeuw AD.) Het overbrengen van alle kunstvoorwerpen, vooral de grote beelden, vanaf de Acropolis naar het nieuwe museum toe was een grote klus, die veel tijd in beslag nam, evenals het maken van de juiste opstelling in het museum zelf. In 2009 opende het Acropolis museum eindelijk officieel haar deuren. Toegangsprijs 5 euro (3 euro voor 65+) Voorgaande jaren moesten mensen via internet entreebewijzen reserveren,omdat er zoveel belangstelling was. Individueel bezoek was vorig jaar geen probleem, zonder reservering. De hoofdingang bevindt zich aan de Dionysiou Areopagitou 15. (dichtbij is het metrostation Acropoli, lijn 2, Agios Antonios-Agios Dimitrios) De website vermeldt dat er voor groepen een speciale ingang is, aan de Mitseon straat, waarbij er in de Hatzichristou straat een stopplaats is voor de bus. In het museum wordt je tas door een X-ray scan gehaald en rugzakken en dergelijke dienen gebracht te worden naar de foyer. De site vermeldt ook dat er geen foto’s gemaakt mogen worden. (Vorig jaar mocht dat wel, alleen natuurlijk niet flitsen)

In okt. 2008 kon een kleine tentoonstelling bezocht worden met Griekse kunstvoorwerpen, die verkregen zijn middels illegale opgravingen en die daarna hun weg vonden naar allerlei musea en privé-collecties buiten Griekenland. Vele van deze kunstvoorwerpen zijn uiteindelijk teruggeschonken aan Griekenland en waren nu te zien op deze tentoonstelling. In heb ik deze voorwerpen helaas niet meer terug gezien. En het marmer dat door Lord Elgin gestolen is, bevindt zich nog steeds in het British Museum.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina