Atoommodel van Rutherford Kern bevat de protonen en neutronenDovnload 16.67 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte16.67 Kb.
Atoommodel van Rutherford

Kern bevat de protonen en neutronen

In wolk eromheen bevinden zich de elektronen
Isotopen zijn atomen met gelijk aantal protonen maar met een verschillend aantal neutronen
Massa atoom Binas tabel 99

Massa specifiek isotoop Binas tabel 25

Massa molecuul massa van de atomen bij elkaar opgeteld

Bv H2O massa is 2x de massa van H + 1 x de massa van O = 2 . 1,008 + 16,00 = 18,02 u


Atoom


Atoomnummer = aantal protonen = aantal elektronen (atoom is neutraal)

Massagetal = protonen + neutronen (dus neutronen = massagetal  atoomnummer)
Periodiek systeem


Binnen een groep gelijke eigenschappen

Groep 1 alkalimetalen

Groep 2 aardalkalimetalen

Groep 17 halogenen

Groep 18 edelgassen
Voor bepalen groep en periode van atomen zie tabel 99

Voor atomen met een hoger atoomnummer dan gegeven in tabel 99 tel je gewoon door in de tabel. Na groep 18 begin je in de volgende periode (8e)
Stoffen indelen


Metalen geleiden stroom in vaste en gesmolten toestand

Moleculaire stoffen geleiden nooit stroom

Zouten geleiden alleen stroom in gesmolten toestand
Kristalrooster is een regelmatige rangschikking van ionen, atomen of moleculen in een vaste stof

Schema soorten kristalroosters

Soort rooster

Soort stof

Soort binding

Atoomsoorten in stof

Vaste stof opgebouwd uit :

voorbeelden

metaalrooster

Metaal of legering

metaalbinding

Alleen metalen

atomen

Na, Cu

brons


ionrooster

zout

ionbinding

Combinatie van metalen en niet metalen

Positieve en negatieve ionen

NaCl, KI

molecuulrooster

Moleculaire stof

In het molecuul

atoombinding

Tussen moleculen

vd Waals binding of

H bruggen


Alleen niet metalen

moleculen

I2, H­2O

C6H12O6
Sterkte van bindingen

Zwakste binding is vd Waalsbinding

Daarna H-brug
metaalbinding en ionbinding en atoombinding zijn sterke bindingen

(deze hoef je onderling niet te vergelijken)


Moleculaire stoffen

Naamgeving moleculaire stoffen met voorvoegsel voor atoom (mono, di, tri enz)


Covalentie van de verschillende niet metalen (aantal bindingen in moleculen)

Groep 17 + H covalentie 1

Groep 16 covalentie 2

Groep 15 covalentie 3

Groep 14 covalentie 4
vd Waals binding is afhankelijk van massa hoe groter de massa hoe sterker de vd Waalsbinding
Hoe sterker de binding tussen de moleculen hoe hoger het kookpunt
Moleculen die een OH binding of een NH binding hebben kunnen H-bruggen vormen

H-bruggen zijn bindingen tussen moleculen


Een H brug gaat van een H (die verbonden is met een O of een H) naar een O of een N atoom van een ander molecuul

Zouten


Ion is een deeltje met een lading

Lading noteren we rechtsboven achter het symbool van atoom bv Ca2+, F


Aantal protonen ion = atoomnummer

Positief Aantal elektronen = atoomnummer  lading (elektronen < protonen)

Negatief Aantal elektronen = atoomnummer + lading (elektronen > protonen)
Metalen Groep 1 lading 1+

Groep 2 lading 2+

Groep 13 lading 3+
Niet metalen Groep 15 lading 3

Groep 16 lading 2Groep 17 lading 1
Rest opzoeken in tabel 40 A laatste kolom staat de lading

MetalenMengsel van metalen noem je een legering of een alliageDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina