Audiovisuele voorzieningen in de Onderwijswerkplaats lesplaats VeghelDovnload 29.02 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte29.02 Kb.


Audiovisuele voorzieningen in de Onderwijswerkplaats
Onderwijswerkplaats lesplaats Veghel:
Bezoekadres: Deken v. Miertstraat 14

5461 JN Veghel

Tel. 0413-314111

08778-76688

mediatheek-eindhoven-pabo@fontys.nl

AUGUSTUS 2001
Audiovisuele voorzieningen in de Onderwijswerkplaats van Pabo Eindhoven, locatie Veghel

In de Onderwijswerkplaats kan gebruik gemaakt worden van een aantal VHS-afkijksets en DVD-spelers.

Voor overname van mini-DV naar mini-DV, VHS of DVD kun je in de audiovisuele regio gebruik maken van diverse dubsets.

Aan de balie worden de volgende AV-middelen maximaal zes dagen uitgeleend: cassetterecorders, soundblasters, digitale camrecorders (mini DV) en digitale fotocamera’s. Reservering is mogelijk.


Door de medewerkers van de Onderwijswerkplaats wordt ondersteuning verleend in het gebruik van de AV-middelen.

In de audiovisuele regio zijn diverse handleidingen aanwezig voor overname.

Storingen aan algemene AV apparatuur, zoals beamers, kunnen bij de balie van de Onderwijswerkplaats worden gemeld. Indien de balie gesloten is, kan de audiovisuele servicedienst worden gebeld, tel.nr. 08778-71355.

Open net registratie:


- Het opnemen van TV programma's. Deze programma's worden opgenomen op S-VHS en vervolgens omgezet naar VHS met een leader voor en na het programma.

- Het kopiëren van videobanden, tevens is het mogelijk om buitenlandse systemen (zoals NTSC) om te zetten naar het Nederlandse videosysteem(PAL) en andersom.

- Het kopiëren van en naar diverse videoformaten zoals: DVD en mini DV
Voor opennetregistratie moet een interne bon worden aangeleverd.

V

ideomontage ruimte op R5


De videomontage ruimte is beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van Fontys hogescholen, uitsluitend voor projecten voor schooldoeleinden.

In deze ruimte kan men op een Avid systeem digitaal video monteren.

Alvorens men zelfstandig gaat monteren zal de student na een korte uitleg eenmalig een tutorial moeten doorlopen om de basishandelingen van dit systeem onder de knie te krijgen. Deze Tutorial zal zo’n 3 tot 4 uur in beslag nemen. Na dit gedaan te hebben wordt het studentnummer in een bestand opgenomen. Op deze wijze wordt bijgehouden welke studenten de tutorial gedaan hebben zodat zij een volgende keer meteen zelfstandig aan de slag kunnen.

Er kan ruw videomateriaal op VHS, S-VHS MiniDV en DVD aangeleverd worden, het eindproduct kan worden weggeschreven naar o.a. VHS, SVHS, MiniDV, DVD, Mpeg, AVI, Quicktime etc.

Wat betreft geluid is er de mogelijkheid om geluidsbestanden op CD, MD en cassette aan te leveren tevens heeft men de mogelijkheid om zelf teksten in te spreken.

De ruimte is te reserveren in blokken van 4 lesuren.

Telefoonnummer voor reservering: 08778-71355.
Reserveer minimaal 1 week van tevoren.augustus 2005


Leenreglement Audiovisuele Materialen,

Fontys Hogescholen, Onderwijswerkplaats Veghel


 1. ALGEMEEN


Binnen ons onderwijs wordt veelvuldig gebruik gemaakt van audio- visuele middelen. De vraag naar deze middelen overtreft veelal het aanbod. Binnen onze hogeschool streven we naar een eerlijke verdeling van de beschikbare Av-middelen.

Dat maakt enige regelgeving in het gebruik onvermijdelijk. Daarnaast is het voor onze klanten van belang te weten welke regels en voorwaarden aan het gebruik van Av-materiaal verbonden zijn.


De openingstijden van de Onderwijswerkplaats zijn tijdens lesweken:

Maandag t/m woensdag 09.00 uur – 16.30 uur

Donderdag en vrijdag 09.00 uur – 12.00 uur

Voor de openingstijden tijdens stageweken zie onze website www.fontys.nl/mediatheek.

OPMERKINGEN


 • Buiten de openingstijden van de Onderwijswerkplaats wordt geen AV-materiaal uitgeleend.

 • Alleen tijdens de openingstijden van de Onderwijswerkplaats wordt ondersteuning verleend in het gebruik van AV-middelen door de medewerkers van de Onderwijswerkplaats.

De gebruiker wordt geacht de leenregels na te leven en verantwoord met de AV-middelen om te gaan. Bij wijzigingen in de reservering, klachten of defecten is het belangrijk om daarvan direct melding te maken bij de Onderwijswerkplaats. In onderling overleg zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

 1. BEGRIPSBEPALING
 • lener-gebruiker

Alle medewerkers en studenten die verbonden zijn aan de Fontys Hogescholen, en als zodanig gerechtigd zijn gebruik te maken van de AV-middelen in de Onderwijswerkplaats (zie ook Artikel 1. Mediatheekreglement).
 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN3.1 Aansprakelijkheid

De lener gaat een leenovereenkomst aan waarbij deze zorg draagt voor het in goede staat retourneren van het geleende materiaal. De AV-middelen mogen uitsluitend voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Uitlenen aan derden is niet toegestaan. Voor alle aangebrachte ernstige beschadigingen en/of defecten of diefstal wordt de lener aansprakelijk gesteld. Indien nodig zullen reparatiekosten bij de betreffende lener in rekening worden gebracht. Tevens kan bij het niet nakomen van het reglement de lener de leenfaciliteiten voor onbepaalde tijd worden ontzegd. Bij het niet tijdig retourneren van AV-middelen wordt € 5 boete per dag gerekend.

3.2 Lenen en reserveren in de Onderwijswerkplaats

Om een reservering te maken of apparatuur te lenen dient de lener te beschikken over de volgende gegevens: • Persoonsgegevens:

Student: naam/studentnummer en telefoonnummer.

Medewerker: PCN nummer/ legitimatiebewijs, instituut. • Datum en tijdstip waarop de apparatuur wordt gebruikt.3.3 Afhalen


 • Av-middelen kunnen worden afgehaald aan de mediatheekbalie. (legitimatie verplicht)

 • Voor alle apparatuur wordt een uitleenbon ingevuld.

 • De apparatuur wordt maximaal zes dagen uitgeleend.3.4 Retourneren


 • Av-middelen dienen binnen de afgesproken tijd te worden geretourneerd aan de balie waar ze zijn geleend.

 • Materiaal dient in goede staat te worden geretourneerd.3.5 Verlengen


av-materiaal worden verlengd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina