Ausstellung Hovawart Clubmatch met/avec/mit cacDovnload 62.38 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte62.38 Kb.


Hovawart-Tentoonstelling
Exposition Hovawart

Ausstellung Hovawart

Clubmatch

met/avec/mit CAC
Maandag 16 mei 2016 / Lundi 16 mai 2016 / Montag 16 Mai 2016

keurmeester / juge / Richter : Stefan Damer (D)
Unieke hoofdprijs voor BIS en BOS/ special price for BIS and BOS/ Spezialpreis für BIS und BOS
Ontvangst / acceuil / Empfangst : 9.15 – 9.45 h Aanvang / début / Anfang : 10.00 h

Ras /Race/ Rasse : Hovawart

 


Reu/ Mâle/ Rüde 


Kleur / Couleur / Farbe :

Teef/ Femelle/ Hündin 


Naam van de hond:

Nom du chien :

Name des Hundes:


LOSH (Be)

ALSH (Be)

RISH (Be)

Buitenlands Stamboek

Livre Origine étranger

Ausl. Stammbuch


Geb.datum/Date de nais./Wurfdatum :


Fokker/ Producteur/Züchter:

Vader / Père / Vater :


Moeder / Mère / Mutter :

 


Eigenaar / Propriétaire / Eigentümer


Naam/Nom/Name

Voornaam/Prénom/Vorname

ADRES(SE) :
Email : Tel. :
Leden

Membres
Niet-leden

Non-membresDe prijzen zijn onveranderd/ prix pas augmentés!!!

Leuk presentje voor iedere ingeschreven hondBabyklas / Cl. Baby

25 €

30 €


Puppyklas / Cl. Chiot

25 €

30 €Koppel met – Couple avec – Paar mit :

Jeugdklas / Cl. Jeune

35/30* €

45 €


Tussenklas /Cl. Intermédiaire.

35/30* €

45 €


Open klas / Cl. Ouverte

35/30* €

45 €Naam Groep – Nom du groupe – Names d. Gruppe:

Gebruikshondenklas

Cl. Travail35/30* €

45 €


Kampioensklas

Cl. Champion35/30* €

45 €Datum & handtekening / Date & signature / Datum & Unterschrift

Veteranenklas

CL. vétérans25 €

30 €


Koppel / Couple

GRATIS / GRATUITGroep / Groupe

GRATIS / GRATUIT* 2de hond/2ème chien/2er Hund
BELANGRIJK !!! 3 inschrijvingsperioden !!! : de vermelde prijzen gelden bij inschrijving en betaling voor 11.04.2016. Bij inschrijving en betaling tussen 11.04.2016 en 18.04.2016 wordt er 10 euro extra aangerekend, tussen 18.04.2016 en 25.04.2016 wordt er 20 euro extra aangerekend. Alle betalingen moeten uiterlijk op 25.04.2016 in ons bezit zijn; inschrijvingen zijn niet geldig zonder betaling.
IMPORTANT !!! Prix indiqués : pour les inscriptions et paiements qui nous arrivent avant le 11.04.2016. Après cette date les inscriptions seront chargés de 10 euros de supplément jusqu’au 18.04.2016 et 20 euros jusqu’au 25.04.2016 !!! Tous les paiements doivent être effectués avant le 25.04.2016; les inscriptions ne sont pas valables sans paiement.

WIGTIG !!!! Die Preise sind für Anmeldung und Bezahlung vorher den 11.04.2016. Für die Anmeldungen und Zahlung nach diesem Datum berechnen wir 10 Euro extra bis zum 18.04.2016 und 20 Euro extra bis zum 25.04.2016!!! Alle Zahlungen müssen am 25.04.2016 in unserem Besitz sein, Anmeldungen sind nicht gültig ohne Bezahlung.


Klas / Classe / Klasse
Babykl. / Cl. Baby / Baby Kl.

van 3 tot 6 maanden oud / agé de 3 à 6 mois / ab 3 bis 6 Monate

Puppykl. / Cl. chiots / Jungsten Kl.

van 6 tot 9 maanden oud / agé de 6 à 9 mois / ab 6 bis 9 Monate

Jeugdklas / Cl. jeunes / Jugendkl.

van 9 tot 18 maanden / agé de 9 à 18 mois / ab9 bis 18 Monate

Intermediaire klas / Cl. Intermédiaire / Zwischenklasse (*)

van 15 tot 24 maanden / agé de 15 à 24 mois / ab 15 bis 24 Monate

Open klas / Cl. ouverte/ Offene kl. (*)

vanaf 15 maanden / agé min. 15 mois / ab 15 Monate

Gebruikshondenklas

Classe travail

Gebrauchshundeklasse (*)

min. 15 Maanden / mois / Monate

attest conform FCI model toevoegen / joindre une attestation selon modèle FCI / Nur mit Bescheinigung nach FCI ModelKampioensklas

Classe Champions

Championklasse (*)

min. 15 Maanden / mois / Monate

attest conform FCI model toevoegen / joindre une attestation selon modèle FCI / Nur mit Bescheinigung nach FCI ModelVeteranenklas / Cl. des vétérans

Veteranenklasse

voor honden ouder dan 8 jaar / agés min. 8 ans / min. 8 Jahre

Koppel met

Couple avec

Paar mit

voor twee honden van hetzelfde ras maar van verschillend geslacht welke bona fide eigendom zijn van de exposant / 2 chiens d’une même varieté de sexe différent, appartenant bona fide au même propriétaire / 2 Hunde derselben Rasse (Rüde und Hundin) und demselben Bestitzer Behörend

Fokkersgroep

Groupe élevage

Zuchtgruppe

voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht welke door éénzelfde fokker zijn gefokt / min. 3 chiens d’une même varieté, du même élevage / min. 3 Hunden derselben Rasse, von demselben Züchter gezüchtet

(*) Komen in aanmerking voor het CAC / entre en ligne de compte pour le CAC / Kommen in Betracht für CAC


Betalingen

Paiement

Zahlung

BNPparibasfortis Vermeld bij de storting de namen van de ingeschreven honden a.u.b.

Rek.nr./N°/Konto : 230-0428513-84 Indiquer le nom des chiens s.v.p.

Code IBAN : BE03230042851384 Bitte auf der Postüberweisung den oder die Namen der Hunde

Code SWIFT – BIC : GEBABEBB
Inschrijvingen

Inscriptions

Meldungen

Inschrijvingen uitsluitend zenden naar

Carry Van Avermaet

carryvanavermaet@yahoo.com

Envoyez ce bulletin seulement à
Meldeschein nur einsenden an

Vogelkerslaan 24, Essen 2910-B

Tel. : 00 32 (0) 36634420

Mobile 00 32 (0) 476 61 27 66

Info:Carry V Avermaet of/ou/oder

Leen Swolfs: hovawarts@ymail.com

Tel: 0032(0)15220456/(0)498483649

Sluiting der inschrijvingen / Clôture des inscriptions / Meldeschluss :

25 april / avril /April 2016


Ondergetekende verklaart:

 1. dat hij/zij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden;

 2. dat hij/zij de sportieve uitspraken van de KKUSH St.-Hubertus zal aanvaarden;

 3. dat zijn/haar honden vrij zijn van ziekten;

 4. dat hij/zij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de KKUSH St.-Hubertus of bij een organisme dat niet erkend is door de FCI.

Door het inzenden van dit formulier verplicht hij/zij zich tot het betalen van het inschrijvingsgeld, zelfs indien hij/zij op de tentoonstelling afwezig blijft.

Hij/zij verplicht zich ertoe zijn hond niet voor 17 uur terug te nemen.


Le soussigné déclare:

 1. avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements de l’exposition et s’engage à s’y confirmer;

 2. accepter la juridiction sportive de l’ URCSH ;

 3. qu’à sa connaissance il n’existe pas de maladie infectieuse ou contagieuse dans son élevage;

 4. ne faire partie d’aucun club ou société non affilié à l’UCRSH, ni d’un organisme non reconnu par la FCI ;

Le versement du droit d’inscription devient exigible par le seul fait du renvoi du présent formulaire, indépendamment de la présence effective lors de l’exposition.

Je m’engage à ne pas retirer mon chien de l’exposition avant 17 heures.


Ich Unterzeichneter erkläre

 1. das ich die Zuchtschauordnung voll und ganz erkanne;

 2. das ich die sportliche Entschiedung des URSCH anerkanne;

 3. das mein Hund völlig gesund ist,

 4. das ich kein Mitgied bin einer Verein der von der FCI nicht anerkannt ist.

Nicht erscheinen entbindet mich keinen Falls von der Zahlung der Meldegebühren.

Ich verplichte mich die Zuchtschau nicht vor 17 Uhr zu verlassen.


Datum/Date/datum: Handtekening/Signature/Unterschrift:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina