Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina1/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6De sleutel tot het begrijpen van de Islam

المفتاح لفهم الإسلام باللغة الهولنديةAuteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحةVertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& Tasnim Hasb & Rofaida HasbDe sleutel tot het begrijpen van de Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Tasnim Hasb

& Rofaida Hasb

Ed. Yusuf Celik

Algemene Redacteurs:

 • Professor Kamal Hassan Ali ( Directeur Wereld Taal Multiculturele en genderstudies)

 • Dr. Ahmad Turkistani ( Hoogleraar aan de Imam Universiteit)

 • Dr. Khider Alshibani (vastestoffysica)

 • Dr. Ibrahim bin Sa'ad Abu Nayyan

 • Dr. Om Hssan AL Shreef (Literatuur)

 • Dauwd Abu Sulaiman Mavins

 • Khalid Walter Denston

 • Abdulsalaam Abdullateef Al-Britani

 • Abdussalam Schalabi

 • Annie Torres

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.http://www.thekeytoIslam.com

Inhoud

 1. Inleiding

 2. Aan de lezer

 3. Wat is Islam?

 1. Wat is Islam?

 2. Wat zeggen ze over de Islam?

 3. De zuilen van de Islam

 4. Boodschapper van de Islam

 5. Wat zeggen ze over Mohammad (vzmh)

 6. Fundamenten van het geloof

 7. Wat is Koran?

 8. Wat zeggen ze over de Koran?

 1. Fundamentele doelstellingen

 2. Etiquette & Moraal

 3. Rechten in de Islam

 4. Wat weet u over..?

 1. De Ka'ba

 2. De zwarte steen

 3. Abrahams heiligdom

 4. Bron van Zamzam

 5. As-Safa & Al-Marwa

 6. Jamarat

 7. Islamitische feestdagen

 8. De Moskee van de Profeet

 9. De grot Hira

 10. De Rotskoepel

 11. Al-Aqsa Moskee

 1. Islam en…

 1. Islam en rijkdom

 2. Islam en vrouwen

 3. Islam en niet-moslims

 4. Islam en andere godsdiensten

 5. Islam en oorlog

 6. Islam is het geloof van de vrede

 7. Islam en de maatschappij

 8. Islam en reinheid

 9. Islam en kennis

 1. Perspectief op seksualiteit

 2. Moslims houden van Jezus

 3. Islamitische beschaving

 4. Wetenschappelijke verklaringen in de Koran

 1. Enkele Koranverzen

 2. De Koran en het begin van de wereld

 3. De Koran over de expansie van het universum

 4. De Koran over hemellichamen

 5. De Koran over luchtdruk

 6. De Koran over duisternis en bovenste lagen van de Ruimte

 7. De Koran over atomen

 8. De Koran over de menselijke embryonale fasen

 9. De Koran over oceanen

 10. De Koran over de vorming van wolken en regen

 11. De Koran over dieren

 12. De Koran over bergen

 13. De Koran over water en leven

 1. Vijandigheid jegens de Islam

 2. Waarom een moslim worden?

 3. Hoe kan iemand moslim worden?

 4. Conclusie

 5. Referenties

 6. Favoriete links

Inleiding

Ik begin met de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allah, de Heer1 der werelden, en moge Hij Zijn profeet prijzen, en hem en zijn gezin bescherming verlenen tegen al het kwaad.

Dit boek is een beknopte uitleg over de laatste Goddelijke religie2, dat alle andere voorgaande religies heeft geabrogeerd. Volgens de meest recente onderzoeken, is de Islam de religie van meer dan een miljard volgelingen wereldwijd. Mensen accepteren de Islam in grote aantallen, ondanks het feit dat de uitnodigers tot de Islam onvoldoende financiële en morele steun ontvangen. Desondanks hoort men zelden van een Moslim die afvallig werd na het accepteren van de Islam!

Vóór het lezen van dit boek, moet u weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is. In de Islam zijn kennis en geleerden hoog aangeschreven en hebben een prestige in de Islamitische samenleving. De Koran is de fundamentele wet die een overzicht geeft van de details binnen het leven van een moslim. Daarin vinden we vermeldingen van politieke, sociale, economische, morele en andere aspecten.

Mijn doel in dit boek is niet om alle moderne wetenschappelijke doorbraken die de mens heeft ontdekt te binden met een vers uit de Koran.

Ik heb enkele wetenschappelijke feiten in dit boek genoemd, alleen om te verduidelijken dat er verzen in de Koran zijn die nauwkeurige wetenschappelijke informatie bevatten, die slechts zeer recent ontdekt zijn door de moderne wetenschap.

Ik nodig iedereen uit om dit boek te lezen en de tekenen van God te aanschouwen en ernaar te streven om de ware religie van God te leren.In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Aan de lezer

Alle Lof zij aan Allah en moge de vrede en zegeningen zijn met Zijn Profeet Mohammed (vzmh), zijn metgezellen en volgelingen tot de Dag der Opstanding.

Ik ben blij dit nieuwe boek te introduceren voor alle lezers geschreven door Sheikh en onderzoeker Abdurrahman Al Sheha. Dit is een boek dat anders van aard is dan alle andere. Het boek gaat over de Islam, maar het neemt u tegelijkertijd mee naar een verscheidenheid van onderwerpen en problemen. U hoeft niet alles te lezen. Maar u mag genieten van de feiten, cijfers en ideeën van een of meer van de onderwerpen, die goed geformuleerd zijn in dit boek wat meer op een tijdschrift lijkt.

Ik was er niet zeker van hoe de heer Al Sheha wilde dat zijn lezers dit boek zouden zien. Toch was hij er zo van overtuigd dat de mensen aangetrokken zullen worden tot deze nieuwe stijl in boeken, voorzien van veel afbeeldingen en illustraties omwille van de vele prangende vragen die mensen aan hun hoofd hebben over de Islam en de Islamitische zaken, en nog steeds niet de tijd hebben om uitgebreid over deze onderwerpen te lezen.

De natuurlijke religie van de Almachtige God is zo duidelijk in haar middelen (dat wil zeggen de Koran en de overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)). Toch hebben veel mensen de Islam niet met een open geest en hart gelezen. Er zijn talloze valse beschuldigingen over de Islam. Sommigen denken dat het de Islam moet zijn die hem gevraagd heeft om dit te doen wanneer een moslim iets verkeerds doet. Verkeerd! God roept mensen niet op het kwade te verrichten, wanorde te scheppen of verkeerde handelingen te plegen.

We moeten de Islam ontdekken in zijn zuiverheid, compleetheid en van de authentieke bronnen.

Ik roep iedere lezer op om rond te lopen in de tuinen van dit boek en ik hoop dat zij zullen rusten onder een boom of hun dorst zullen lessen uit een van zijn waterbronnen.

Op naar wat ik als spannend, bevredigend en een soepele tocht heb gevonden door de tuin van de Islam, dat voor ons gezet is door een toegewijde onderzoeker in de Islamitische studies.Wat is Islam?

De Islam is overgave aan Allah in Zijn Eenheid (Monotheïsme), om onderdanig aan Hem te zijn door gehoorzaamheid, en te vermijden Hem te associëren met enige partners, rivalen en bemiddelaars. Het is een religie van tolerantie en gemak. Allah (swt3 )zegt:(Allah wenst gemak voor u en geen ongemak) (2:185)

De Islam is een religie waardoor men geestelijk tevreden zal zijn en vrede van het hart zal vinden.

Allah (swt) zegt: “Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden” (13:28)

De Islam is een religie van barmhartigheid en mededogen. De Boodschapper van Allah (saw4 ) zei: "De Barmhartige toont genade aan degenen die genade tonen. Toon genade aan degenen op aarde, en u zal barmhartigheid getoond worden door de Degene boven de hemelen." (Tirmidhi)5

De Islam is een religie van liefde en het willen van het goede voor anderen. De Boodschapper van Allah zei: "De meest geliefde mensen bij Allah zijn degenen die het meest gunstig zijn voor anderen." (Tabarani)

De Islam is een godsdienst waar geen verwarringen of onduidelijkheden aan zijn gekoppeld

Allah (swt) zegt: “En Wij zonden vòòr u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften. “ (16:43)

De Islam is een religie voor iedereen, want het is een oproep gericht tot de mensheid in het algemeen, niet tot een specifieke ras of volk.

Allah (swt) zegt: “En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.“ (34:28)

De Islam is een religie die alle voorgaande zonden uitwist.

De profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

De Islam is een complete en perfecte religie die alle voorgaande openbaringen geabrogeerd heeft. Het is de laatste religie.

Allah (Verheven en Gezegend is Hij) zegt: “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (5:3)

De deur van de 'Ka'bah'. Het is gemaakt van puur goud in eerbied van de Ka'bah. Het wordt alleen een keer per jaar geopend, wanneer de Ka'bah gewassen wordt voor de Hadj en bedekt wordt met een nieuwe 'Kiswah' (bedekking).

De Islam bestaat uit een aantal daden van aanbidding, waaronder verbale en fysieke daden en daden met betrekking tot het geloofsbelijdenis.

Deze daden van aanbidding spelen een belangrijke rol in het verfijnen van iemands manieren, het zuiveren van zijn ziel, de hervorming van een individu en het behoud van de integriteit en eenheid van de Islamitische gemeenschap.Wat zeggen ze over de Islam?

W. Montgomery Watt1 zegt in zijn boek 'Wat is Islam?':

Vooroordelen zijn slechts een van de problemen die de Europese of Amerikaanse student van de Islam tegenkomt. Zodra hij begint aan het omschrijven van de Islam als 'de religie van de Koran', of 'de religie van de vierhonderd miljoen moslims van vandaag', introduceert hij een categorie die niet past, de categorie van de 'religie'.Want wat betekent 'religie' nu voor een westerse? In het beste geval betekent dit voor de gewone man, een manier om een ​​uur of iets dergelijks op zondagen door te brengen in praktijken die hem enige steun en kracht geven in het omgaan met de problemen van het dagelijks leven, en dat moedigt hem aan om vriendelijk te zijn ten opzichte van andere personen en het handhaven van de normen van seksuele fatsoen. Het heeft weinig of niets te maken met commercie, economie, de politiek of industriële relaties. In het ergste geval bevordert het een houding van zelfgenoegzaamheid in de meer welvarende individuen en wekt het zelfvoldaanheid. Een Europeaan kan zelfs kijken naar religie als een opiaat ontwikkeld door uitbuiters om het gewone volk in onderworpenheid te houden. Integendeel tot de connotaties van de moslim in het vers (3:19): 'de ware religie van God is de Islam!' Het woord vertaald als 'religie' is Deen, die, in het Arabisch, vaak verwijst naar een complete levenswijze. Het is geen privéaangelegenheid voor individuen, die slechts de periferie van hun leven raakt, maar iets dat zowel private als publieke is, iets wat het hele weefsel van de samenleving doordringt op een manier waarvan mensen zich bewust zijn. Het is allemaal in een theologische dogma: vormen van aanbidding, politieke theorie, en een gedetailleerde gedragscode, waaronder zelfs kwesties die een Europeaan zou kenmerken als hygiëne of etiquette”6

De zuilen van de Islam

Fysieke en verbale handelingen van aanbidding worden de zuilen van de Islam genoemd. Deze zijn als volgt:1. Geloofsbelijdenis (Shahaada)

Dit is het getuigen dat "niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is". Deze getuigenis is de sleutel waarmee men een moslim wordt. De betekenis van het eerste deel van de getuigenis, "niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah", is:

1. Allah is de Schepper van alles wat bestaat.

2. Allah is de Eigenaar van alles wat bestaat en de Beschikker over alle zaken.

3. Allah is de Enige Die het verdient om aanbeden te worden

Er is geen andere God waardig aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is Zijn boodschapper.

De betekenis van het tweede deel van de getuigenis, 'Mohammed is Zijn dienaar en boodschapper' bevat de volgende betekenis:

1. De Boodschapper - vrede zij met hem - gehoorzamen in wat hij beveelt.  

2. Geloven in alles wat hij zei.

3. Zich onthouden van wat hij verboden heeft en waartegen hij waarschuwde.

4. Allah alleen aanbidden aan de hand van wat de Boodschapper - vrede zij met hem - aan wetgeving heeft vastgesteld

Wie is de boodschapper van de Islam?

Hij is Abul-Qasim, Mohammed, de zoon van Abdullah, zoon van Abdoel-Moettalib, zoon van Hashim. Hij behoorde tot de Arabische stam van Quraish, waarvan voorouders afstammen van 'Adnaan, een van de kinderen van Ismaël, de profeet van Allah. Ismaël was de zoon van Abraham, de boodschapper van Allah, moge Allah hem prijzen

Hij werd geboren in het jaar 571 CE in de heilige stad Mekka. Mekka was het religieuze centrum van het Arabische Schiereiland, omdat de heilige Ka’ba die was gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël daar was gevestigd.

Nog voordat hij de openbaring ontving, stond hij bekend onder zijn mensen als 'De Betrouwbare', en hun bezittingen werden aan hem toevertrouwd wanneer ze van plan waren op reis te gaan. Hij stond ook bekend als ‘De Oprechte’ als gevolg van wat zij van zijn eerlijkheid kenden. Hij heeft nooit gelogen of verraderlijk gehandeld. Hij wenste altijd het goede voor anderen.Mohammed (vrede zij met hem)

Hij ontving de eerste openbaring op zijn veertigste en bracht zijn vrouw, Khadeejah moge Allah tevreden met haar zijn, angstig op de hoogte:

"Voorzeker, ik vrees voor mezelf." Khadeejah antwoordde: "Nee, bij Allah! Allah zal je nooit vernederen. Voorwaar je behoudt de banden van verwantschap, je draagt de problemen van anderen, je geeft je vermogen uit aan degenen die geen vermogen hebben, je eert en voedt jouw gasten, en je geeft ondersteuning in tijden van ware onheil. " (Bukhari)

Hierna bleef hij dertien jaar lang in Makkah, waarbij hij de mensen riep om in de eenheid van Allah te geloven. Daarna emigreerde hij naar de stad Madina en riep haar inwoners op tot de Islam, die zij accepteerden. Daar openbaarde Allah tot hem de rest van de wetgeving.

Hij keerde acht jaar na zijn emigratie weer terug naar Makkah en veroverde de stad. Hij overleed toen hij 63 was, nadat Allah de gehele Koran aan hem had geopenbaard. Alle wetgevingen van de religie werden geperfectioneerd en voltooid, en de meerderheid van de Arabische natie accepteerden de Islam.

Wat zeggen ze over Mohammad (saw)?

George Bernard Shaw in De Authentieke Islam:"Ik heb altijd de religie van Mohammed hoog gewaardeerd vanwege zijn prachtige vitaliteit. Het is de enige religie die geschikt lijkt te zijn om te assimileren met de veranderende fases van het bestaan, ​​waardoor het een beroep doet op elke leeftijd. Ik heb voorspeld dat het geloof van Mohammed in de toekomst aanvaardbaar zal zijn zoals het nu in het Europa van vandaag aanvaardbaar begint te worden. Middeleeuwse geestelijken, hetzij door onwetendheid of onverdraagzaamheid, schilderden het Mohammedanisme in de donkerste kleuren. Ze waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten. Voor hen was Mohammed een antichrist. Ik heb hem bestudeerd, de geweldige man, en naar mijn mening is hij verre van een antichrist Hij zou genoemd moeten worden als de Verlosser van de Mensheid." 2

Annie Besant 3 in Het Leven en De Leringen van Mohammad:"Het is onmogelijk voor iedereen die het leven en karakter van de grote profeet van Arabië bestudeert en die weet hoe hij leerde en leefde, om iets anders dan eerbied te voelen voor de machtige profeet, een van de grote boodschappers van de Verhevene. Hoewel er vele dingen in wat ik u zal ik zeggen bekend zullen zijn bij velen, voel ik zelf toch wanneer ik ze herlees, een nieuwe manier van bewondering en een nieuw gevoel van eerbied voor die machtige Arabische meester."

2. Het gebed (salah)

Een grote samenkomst van gelovigen die knielen aan God, de Verhevene, in een unieke reeks, wat duidelijk wijst op hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem.

Het gebed is een middel waarmee een dienaar de relatie tussen hem en zijn Heer in stand houdt. Tijdens het gebed, converseert hij privé met zijn Heer, waarbij hij zoekt naar Zijn vergeving en Hem vraagt om hulp en begeleiding.

Er zijn vijf gebeden die dagelijks moeten worden uitgevoerd. Mannen moeten dit in de Masjid (moskee) in een congregatie doen, behalve diegenen die een geldig excuus hebben. Op deze manier kunnen de moslims elkaar leren kennen en worden de banden van liefde en eenheid die hen bij elkaar houden gebouwd, onderhoudt en versterkt. Zo kunnen ze weten wat de dagelijkse toestand van hun medemoslims is.

Als iemand niet aanwezig is en vermoedelijk ziek is, dan bezoeken zij hem, en als blijkt dat hij tekort doet aan een aantal van zijn verplichtingen, adviseren zij hem. Alle sociale verschillen, zoals klasse, ras en afkomst, worden buiten beschouwing gelaten. Alle moslims stellen zich naast elkaar op in rechte rijen, ze nemen allemaal op hetzelfde moment dezelfde richting aan (Makkah).

Allen worden als gelijken beschouwt, met betrekking tot hun onderwerping aan Allah3. De verplichte liefdadigheid (Zakaah):

Taalkundig betekent Zakaah 'een toename'. Het verhoogt iemands rijkdom en waarborgt diegene uit tegenslagen. Liefadigheid wordt gracieus beloond door God.

Deze gift, d.w.z de Zakaah, is een klein percentage van het vermogen van een welvarende moslim, die hij geeft aan zijn arme en behoeftige broeders. Er zijn echter, bepaalde omstandigheden onder welke deze moet worden gegeven. Een moslim geeft deze graag als vervulling van het bevel van Allah.

Het doel achter de verplichting hiervan is, om de wederzijdse en sociale steun onder moslims te doen herleven, maar ook om de armoede uit te roeien en een einde te maken aan de gevaren die hiervan het gevolg zijn. Hierdoor worden de harten van de rijken gereinigd van hebzucht en worden de harten van de armen gereinigd van haat en jaloezie die zij kunnen voelen ten opzichte van de rijken. Zij zien de rijken uitgeven wat Allah verplicht heeft van hun rijkdom, waardoor ze continu geld krijgen en de zorg voor hun behoeften dragen.4. Het vasten van de maand Ramadan (siyaam)

Moslims gebruiken de maankalender om het begin en einde van elke maand te bepalen. Het wordt ook gebruikt om het begin van religieuze seizoenen (zoals vasten en Hajj) te bepalen.

Het is verplicht voor elke moslim om een keer per jaar te vasten. Dit staat ook wel bekend als de maand Ramadan. Vanaf het aanbreken van de dageraad tot de zonondergang moeten moslims zich onthouden van alles wat het vasten verbreekt, of het nu eten, drinken of geslachtsgemeenschap is.

Vasten is een daad van aanbidding in de Islam, dat evenals een verplichting was in de wetgevingen van de voorgaande religies.

Allah (swt ) zegt:

O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vòòr u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (2:183)

5. De Bedevaart (Hadj)

Hadj is de bedevaart die men maakt naar het Heilige Huis van Allah (de Ka'bah) om bepaalde rituelen uit te voeren op specifieke plaatsen en tijden. Deze zuil van de Islam is verplicht voor iedere moslim, man of vrouw, die gezond is en de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, en moet door hen tenminste een keer in het leven worden uitgevoerd, als ze de fysieke en financiële middelen hiervoor hebben.Pelgrims gaan in cirkels om de Ka'ba tijdens de Hadj seizoen. Deze moskee biedt plaats voor meer dan twee miljoen mensen bij elkaar.

Allah (swt) zegt:

Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat, is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden. (3:97)

De Hadj is de grootste Islamitische bijeenkomst. Moslims van over de hele wereld komen samen op een plaats, op dezelfde tijd. Zij roepen allemaal tot dezelfde Heer, dragen dezelfde kleren en voeren dezelfde rituelen uit.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk en arm, edel en onedel, wit en zwart, Arabisch en niet-Arabisch, allen zijn gelijk voor Allah. Er is geen verschil tussen hen, behalve in vroomheid (taqwa). De Hadj is een gebeurtenis die de broederschap van alle moslims benadrukt samen met de eenheid van hun hoop en gevoelens.

Fundamenten van het geloof

Daden van aanbidding met betrekking tot de geloofsbelijdenis worden de Fundamenten van het Geloof (imaan) genoemd, en zijn als volgt:1. Geloven in Allah

Geloof in Allah houdt in: het geloof in Zijn bestaan​​, dat Hij de Enige is die aanbeden dient te worden, dat Hij geen deelgenoten, gelijken of rivalen heeft in Zijn Heerschappij (Ruboobiyah) 4, (Uloohiyah) 5, en het geloven in Zijn schone namen en attributen 6. Hij is de Schepper van dit bestaan​​, de Eigenaar en de Ene Die beschikt over alle zaken. Alleen dat wat Hij wil, komt te geschieden, en Hij is de Enige die het verdient om aanbeden te worden.Dit is de 112e hoofdstuk in de Koran. Het werd geopenbaard toen de polytheïsten de Profeet Mohammed - vrede zij met hem - vroegen om de Heer van de werelden te beschrijven

Allah (swt) zegt:

(Zeg: "Allah is de Enige.* Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. * Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. * En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.) (112:1-4)  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina