Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina5/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
1   2   3   4   5   6

De Koran over Luchtdruk

Allah zegt: Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op. (6:125)

Uit dit vers kan worden geconcludeerd dat hoe meer men opstijgt in de atmosfeer, hoe moeilijker het wordt om te ademen. Dit komt door een verlaging van druk en zuurstofgehalte. Deze kwestie kan niet worden bewezen door iedereen, tenzij er een persoon hoog in de lucht stijgt! Dit feit was pas ontdekt nadat de mens hoogte kon bereiken en leerde vliegen.

Astronauten dragen een speciaal beschermende uitrusting om hen in staat te stellen te ademen op grote hoogten.

Wanneer een persoon opstijgt in de lucht, hoger dan acht kilometer boven zeeniveau, zal hij / zij te maken hebben met ademhalingsproblemen als gevolg van het gebrek aan zuurstof en een lage luchtdruk. Een voorkomend probleem is hypoxie: een lage hoeveelheid zuurstof die de lichaamsweefsels bereikt. Een ander probleem dat men tegen kan komen is dysbarisme: een complex van symptomen als gevolg van blootstelling aan te lage of snel veranderende luchtdruk20. Deze twee problemen vormen een belemmering voor een normale lichaamsfunctie; dus de ademhalingsmoeilijkheden op grote hoogte kunnen eenvoudig worden uitgelegd als stappen die het lichaam neemt om zichzelf te beschermen.

De Koran over de duisternis en hogere niveaus van de Ruimte

Allah zegt: En indien Wij een deur van de hemel voor hen zouden openen waar zij door zouden klimmen.(15:14)

Deze gelijkenis is geweldig, het presenteert een universeel feit dat de mens voorheen onwetend was en dit pas ontdekt heeft tijdens het tijdperk van ruimteverkenning in de jaren zestig. Het hele universum is gehuld in duisternis. Licht dat zichtbaar is op aarde, wordt waargenomen op een afstand van tweehonderd kilometer, hoger dan dat schijnt de zon een blauwe schijf te zijn.

Duisternis zal worden gezien in elke richting, vanwege de zeldzaamheid van het water, damp en stofdeeltjes. Ver verwijderd is Allah Die ons over deze realiteit informeerde van elke onvolmaaktheid.Dit is een foto van de zon tijdens een zonsverduistering, waaruit blijkt dat het universum is gehuld in duisternis.Dit figuur illustreert de geringe dikte van de dag laag tegenover de zon met een dikte van twee honderd kilometer. De rest van de aarde wordt waargenomen in totale duisternis.De Koran over het Atoom

Allah zegt: In welke toestand gij u bevindt, of gij de Koran voordraagt, of iets anders doet; Wij zijn uw getuigen, terwijl gij u er in verdiept. Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen. En er is niets dat kleiner of groter is, of het staat in het duidelijke Boek vermeld. (10:61)

In dit prachtige vers verduidelijkt Allah dat er niets in dit universum verborgen is voor Hem, hoe klein het ook mag zijn. Men geloofde dat het atoom de kleinste eenheid in het universum was. Nadat het werd gesplitst in kleinere entiteiten, werd ontdekt dat het positieve elektrische eigenschappen had, zoals protonen en negatieve elektrische eigenschappen zoals elektronen.

In 1939 splitsten de Duitse geleerden Hahn en Strassmann aan de Universiteit van Berlijn een uranium atoom. Met verder onderzoek kunnen nog kleineren deeltjes worden ontdekt.

Moderne wetenschappen hebben een hoog niveau van technische ontwikkeling en wetenschappelijke vooruitgang bereikt op diverse terreinen van het leven. De toekomst bezit nog steeds verdere ontwikkeling. Dit proces zal doorgaan tot de Dag der Vergelding. De gezamenlijke inspanningen van de gehele mensheid op gebieden van kennis zullen nooit de kennis van Allah en bekwaamheid meten of zelfs in de buurt komen ervan.

Allah zegt: En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: "De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven. (17:85)

De kennis van Allah en zijn capaciteiten zijn grenzeloos en niet te evenaren. Allah geeft in dit koranvers een eenvoudige verklaring voor ons zodat onze geest in staat zal zijn het grote verschil tussen zijn kennis en die van ons te herkennen en te absorberen. Glorie zij Allah.

De Koran over menselijke embryonale fasen

Allah (swt) zegt betreffende de fasen die de foetus doorloopt: “Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.” (23:12-14)Het begin van de menselijke ontwikkeling.

De fasen die een mens passeert zijn:


  • Uittreksel van Klei: Adam, de vader van de mensheid, is ontstaan ​​uit klei. Dit vers is het niet eens met de evolutietheorie die de wetenschap weerlegt. Dit geeft aan dat de mens een apart schepsel is. De mensheid is niet geëvolueerd van andere soorten.

  • Gemengde sperma: In deze fase vermengt de mannelijke- en vrouwelijke afscheiding in de baarmoeder, waardoor de eicel wordt bevrucht of juist sterft met de wil van Allah. Als het eitje wordt bevrucht zullen de eerste fasen van de schepping beginnen.

Allah zegt: Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen. (76:2)

Een schematische weergave van de bevruchting, de optocht van gebeurtenissen begint wanneer het sperma in contact komt met de secundaire eicel plasmamembraan en eindigend met de vermenging van moederlijke en vaderlijke chromosomen in de metafase van de eerste mitotische deling van de zygote. Een secundaire eicel omgeven door verscheidene zaadcellen, waarvan twee de corona doordringen. (Genomen uit dr. Keith Moore, The developing human, pg. 34 - 7e editie)

Als het sperma de eicel niet bevrucht, zal het worden verstoten van de baarmoeder. Maar als het de eicel wel bevrucht, ontstaat er een zygote die zich zal vastklampen aan de zijkant van de baarmoeder in de vorm van een blastula. Als Allah het wil, klampt het zich vast aan de baarmoeder en zal daarna overgaan naar het ’alaqah stadium’ (een bloedzuiger vorm).

Allah zegt: O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. (22:5)

  • Bloedstolsel / Vastklampende ding: Het wordt zodanig beschreven, omdat het zich vastklampt aan de baarmoeder op een wijze dat vergelijkbaar is met een bloedzuiger die zich voedt met het bloed van andere wezens.

Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen). B. Een tekening die de overeenkomsten illustreert tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in de 'alaqah' fase. (Genomen uit Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 - 7e editie)Schema van het oorspronkelijke cardiovasculair systeem in een embryo van ongeveer 21 dagen, gezien vanaf de linkerzijde. Let op de voorbijgaande fase van gepaarde symmetrische schepen. (Keith Moore). Elk hartbuis blijft dorsaal in een dorsale aorta die caudaal passeert. Het uiterlijk van het embryo en zijn vliezen lijken op die van een bloedstolsel door de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed in het embryo.Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram zien we de ophanging van een embryo tijdens de 'alaqah' stadium in de baarmoeder van de moeder.  • Gekauwde substantie: Het wordt zodanig beschreven, omdat het embryo op een gekauwde substantie lijkt.

Vergroting van een 4 1/2 week oude (menselijk) embryo. Werkelijk 4.5 mm (Keith Moore).Het embryo in dit stadium lijkt op een gekauwde substantie, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken op tandafdrukken in een gekauwde stof.

Figuur: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde gom en een werkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een ongeletterde man dergelijke expliciete informatie over de embryo kan geven? Het is inderdaad een openbaring van God!


  • Vorming van botten.

  • Afdekking van de beenderen met vlees.

  • Ontwikkeling van het embryo in een andere vorm, waarin dosering van het lichaam plaatsvindt en het leven wordt ingeblazen.

Het menselijke embryo doorloopt een aantal stadia binnen drie duisternissen.

Allah zegt: Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten; en Hij zond voor u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is Allah uw Heer, van Hem is het koninkrijk. Er is geen God naast Hem. Waardoor wordt gij dan afgeleid? (39:6)

Dit vers stelt dat het embryo is bedekt in drie bekledingen, genoemd als "duisternissen" in dit vers. Water, lucht, licht en warmte kan deze bekledingen niet doordringen, noch kan zij worden gezien met het blote oog.

Dr Maurice Bucaille 21 zei:

'Moderne vertolkers van de Koran zien in dit vers de drie anatomische lagen die het kind beschermen tijdens de zwangerschapsperiode: de buikwand, de baarmoeder zelf en de omgeving van de foetus (placenta, embryonale membranen, vruchtwater). '22

Tekening van een sagittale doorsnede van een bevruchte baarmoeder bij 4 weken die de relatie van de vliezen en embryo laat zien.

Het embryo wordt ook bewaard op een veilige plaats. Allah zegt: Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem. Die Wij op een veilige plaats bewaarden.Voor een bepaalde tijd? Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen! (77:20-23)

Dr. Gary Miller: 23 'Een journalist vroeg Professor Keith Moore: 24 " Denkt u niet dat de Arabieren over deze dingen hebben geweten: de beschrijving van het embryo, zijn uiterlijk, hoe deze verandert en groeit? Misschien waren ze niet wetenschappers, maar hebben ze nog wat ruwe ontledingen op opengesneden personen uitgevoerd om deze te onderzoeken. "

De professor wees hem er onmiddellijk op dat hij [dat wil zeggen, de verslaggever] een zeer belangrijk punt had gemist. Alle dia's van het embryo die waren aangetoond en geprojecteerd in de film, waren foto's genomen door een microscoop. Hij zei: "Het maakt niet uit of iemand had geprobeerd om embryologie veertien eeuwen geleden te ontdekken, ze konden het niet hebben gezien! "

" Alle beschrijvingen in de Koran die over de verschijning van het embryo gaan, beschrijven het wanneer het nog te klein is om te zien met het blote oog. Er is behoefte aan een microscoop om het te kunnen zien. Aangezien een dergelijk apparaat ongeveer iets meer dan tweehonderd jaar later bestond, plaagde dr. Moore, iemand misschien veertien eeuwen geleden stiekem een microscoop had ontwikkeld en dit onderzocht zonder overal fouten te maken. Dan heeft hij dit op de een of andere manier Mohammed geleerd en hem overtuigt om deze informatie in zijn boek te zetten. Daarna vernietigde hij zijn apparatuur en hield het voor altijd geheim. Denkt u dat? Dat zou u niet moeten denken tenzij u een bewijs hebt, want het is zo'n belachelijke theorie. "

Toen hij werd gevraagd: "Hoe kunt u deze informatie in de Koran uitleggen? "

Dr. Moore's antwoord was: "Het kan alleen door God zijn onthuld!"

Dr. Gerald C. Goeringer.25 zei: "In de meeste (zo niet alle) gevallen dateren deze beschrijvingen vele eeuwen de opname van de verschillende stadia van menselijke embryonale en foetale ontwikkeling die nu zijn opgenomen in de traditionele wetenschappelijke literatuur. "

Wat er in de Koran over de oceanen wordt genoemd

De Koran over de scheiding tussen zeeën

Allah zegt: En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst. (25:53)

Het feit dat het water van de oceanen niet met elkaar mengt is pas recent ontdekt door oceanografen. Dit komt door de fysieke kracht genaamd "oppervlaktespanning" 26 die ervoor zorgt dat het water van aangrenzende zeeën niet mengen. Het wordt veroorzaakt door het verschil in dichtheid van het water. Oppervlaktespanning voorkomt dat deze vermenging plaatsvindt, alsof een er een dunne wand daartussen bevindt. Het water van de Amazonerivier stroomt in de Atlantische Oceaan en toch behoudt het zijn eigenschappen, ook al stroomt deze 200 meter in de oceaan.

Er zijn drie belangrijke zoutgehalte regelingen wat betreft waterwegen: gelaagd, deels gemengd en volledig gemengd.De Koran over duisternis in de zeeën en de interne golven

Allah zegt: Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf waarboven wolken zijn: duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien; en hij, wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (24-40)Dit diagram toont de diepte die licht zal doordringen in helder oceaanwater. Omdat rood licht sterk wordt geabsorbeerd, heeft het de laagste indringdiepte en blauw licht de hoogste indringdiepte. (Applied Optics, Vol. 20 (177) Smith, R.C. en K.S. Baker. 1981) Zie ook de officiële NASA-website.

Het is algemeen bekend en wetenschappelijk bevestigd dat in extreme diepten van oceanen er geen licht is, maar enkel duisternis. De reden hiervoor is dat zonnestralen deze niet kunnen bereiken, want oceanen variëren van een paar honderd meter diep tot wel 11.034 meter diep! De duisternis in diepe zeeën en oceanen ligt rond een diepte van 200 meter en lager. Rond deze diepte is bijna geen licht. Onder een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht. De meeste zonnestralen worden geabsorbeerd door het water op 100 meter diepte. Dit gedeelte van de zee staat bekend als het lichtgevende gedeelte. Daarna zijn 1% van de zonnestralen zichtbaar op 150 meter, en 0,01% van de stralen op 200 meter.

De ozonlaag in de atmosfeer weerspiegelt de meeste ultraviolette stralen, terwijl de wolken 30% weerspiegelen en 19% van deze stralen absorberen. Slechts 51% van deze stralen bereiken de zee. 3 Tot 30% van het zonlicht wordt gereflecteerde op het zeeoppervlak. Bijna alle zeven kleuren van het lichtspectrum worden achter elkaar geabsorbeerd in de eerste 200 meter behalve het blauwe licht. 27De Koran over interne golven

Wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat er inwendige golven zijn die "voorkomen op dichtheidsraakvlakken tussen lagen met verschillende dichtheden" 28. De interne golven bedekken de diepe wateren van zeeën en oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheid hebben dan de wateren boven hen. Interne golven handelen als oppervlakte golven. Ze kunnen ook breken net als oppervlakte golven. Ze zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar ze kunnen worden gedetecteerd door het bestuderen van temperatuur of veranderingen van het zoutgehalte op een bepaalde plaats.Interne golven en schalen van de oceaan mengen. (Oceanography, Chris Garrett, Bezoek ook: http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6931/full/422477a.htmlInterne golven op het grensvlak tussen twee lagen water van verschillende dichtheden. Een daarvan heeft een hogere dichtheid (de onderste), de andere een lagere dichtheid (de bovenste). (Oceanography, bruto, p. 204)

In de Middellandse Zee bijvoorbeeld, is het water zout, warm en heeft het een lagere dichtheid ten opzichte van het water uit de Atlantische Oceaan. Wanneer Middellandse zeewater in aanmerking komt met de Atlantische Oceaan (over de Gibraltar drempel), beweegt het enkele honderden kilometers in de Atlantische Oceaan op een diepte van ongeveer 1000 meter met een eigen temperatuur (warm), zoutoplossing en minder dichte kenmerken. Het Middellandse zeewater stabiliseert op deze diepte, al zijn er grote golven, sterke stromingen en getijden. Ze mengen of overschrijden deze barrière niet.

De grote watermassa's in de diepe oceaan onderscheiden zich door hun temperatuur en zoutgehalte. Deze eigenschappen bepalen de relatieve dichtheden, die op hun beurt diepe thermohaliene circulatie van de oceanen drijven. NADW = Noord-Atlantisch Diep Water. AABW = Antarctische Bodem Water.

Deze informatie hebben wij pas in onze tijd verschaft met behulp van geavanceerde technologie en beschikbare apparatuur om dit te observeren. De Profeet woonde in een woestijnklimaat ver van de zee en reisde niet over alle oceanen. Het feit dat de Koran zulke gedetailleerde informatie geeft hierover is een stevig bewijs voor de juistheid van de Koran.

De Koran over de vorming van wolken en regen

Allah zegt: En Hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt; totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven, daarna zenden Wij er water uit neder, dan brengen Wij alle soorten vruchten voort; zo wekken Wij de doden op, opdat gij er lering uit moogt trekken. (7:57)

Allah zegt: En Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dan te drinken en gij zijt niet degenen die het vergaart. (15:22)

De moderne wetenschap heeft de wetenschappelijke punten die in dit vers van de Koran vermeld worden, duidelijk bevestigd. De wind voert waterdeeltjes die rijk zijn aan zout tot in de atmosfeer. Deze deeltjes, genaamd ‘aerosolen’, fungeren als waterkuilen en vormen wolkdruppels door het verzamelen rond de waterdamp zelf.Een afbeelding van de atmosfeer inclusief wolken en wind.

Wolken worden gevormd uit waterdamp die condenseert rondom zoutkristallen of stofdeeltjes in de lucht. Omdat de druppels in deze wolken erg klein zijn, (met een diameter tussen 0,01 en 0,02 mm), zweven de wolken in de lucht en verspreiden ze over de hemel 29. De hemel is dus bedekt met wolken. Water- en stofdeeltjes die zoutkristallen omringen, verdikken en vormen regendruppels. Deze druppels worden zwaarder dan de lucht, verlaten de wolken en beginnen op de grond te vallen als regen.

Allah zegt: Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolken als) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg. (24:43)Een cumulonimbuswolk. Deze foto is genomen door een NASA-satelliet. Het is alsof een onzichtbare hand de cumuluswolken naar de plaats van convergentie indrukken.

Regenwolken ontstaan ​​en worden gevormd volgens bepaalde systemen en stadia. De vormingsstadia van de cumulonimbus (een soort regenwolk) zijn:

(A) 1e fase (b) 2e fase (c) 3e fase

· 1e fase: Wolken worden meegevoerd, dat wil zeggen, ze worden samen aangedreven door de wind.

· 2e fase: De kleine wolken (cumuluswolken), aangedreven door de wind, worden samen te gevoegd en vormen een grotere wolk.

· 3e fase: Wanneer de kleine wolken samen worden gevoegd, wordt de opwaartse stroming binnen de grotere wolk verhoogd. De opwaartse stroming in het centrum van de wolk is sterker dan die in de buurt van de randen. Deze opwaartse stroming veroorzaakt dat de wolk verticaal groeit, zo wordt de wolk omhoog gestapeld. Deze verticale groei zorgt ervoor dat de wolk zich bevindt in koelere regio's van de atmosfeer, waar waterdruppels en hagel worden zich vormen en groeien. Wanneer deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor de opwaartse stroming om hen te steunen, beginnen za als regen of hagel te vallen.

Een wolk raakt geëlektrificeerd als er hagel valt via een gebied in de wolk dat uit super-gekoelde druppels en ijskristallen bestaat. Als vloeibare druppels botsen met een hagelsteen, bevriezen ze bij contact en laten latente warmte los. Dit houdt het oppervlak van de hagelsteen warmer dan de omringende ijskristallen.Model voor vertakte verlichting. (a) De negatieve lading, geconcentreerd onderaan de wolk, is groot genoeg om de luchtweerstand te overwinnen en ontwikkelt een "leader" wijzend naar de grond. (b) Een opwaartse stroom van positieve ladingen vanuit de grond, concentreert verhoogde punten. (c) De neerwaartse stroming van negatieve ladingen ontmoet de opwaartse stroom van positieve ladingen en er ontstaat een sterke elektrische stroom, bekend als 'teruggaande slag', die ​​de positieve ladingen in de wolk draagt.

Wanneer hagelsteen in contact komt met een ijskristal, treedt een belangrijk fenomeen op: elektronen stromen van het koudere object naar het warmere object. Daarmee raakt de hagelsteen negatief geladen. Hetzelfde effect treedt op wanneer erg koude druppeltjes in contact komen met een hagelsteen en kleine splinters positief geladen ijs afbreken. Deze lichtere positief geladen deeltjes stijgen dan naar het bovenste deel van de wolk.

De hagel valt naar de bodem van de wolk, waardoor het onderste deel van de wolk negatief wordt geladen. Deze negatieve ladingen worden dan ontladen in de vorm van bliksem. We concluderen hieruit dat hagel de belangrijkste factor in het produceren van bliksem is. 30

Allah zegt: En de donder verkondigt Zijn glorie met de lof die Hem toekomt, en de engelen doen het uit ontzag voor Hem en Hij zendt de bliksem en treft er mede, wie Hij wil; nog steeds redetwisten zij over Allah. Terwijl Hij streng is in het straffen. (13:13)1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina