Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 232.76 Kb.
Pagina3/3
Datum20.08.2016
Grootte232.76 Kb.
1   2   3

Q

Een persoon in het ziekenhuis is niet bij machte om water voor wudu’ te gebruiken, dus verricht hij tayammum door zijn handen over het tapijt te strijken. Is zijn gebed geldig?


AEen patïent moet wudu’ verrichten voor de gebeden als hij daartoe in staat is; maar in het geval hij er niet toe in staat is, dan zou hij stoffige aarde moeten gebruiken voor tayammum als dat er is; anders, kan hij het bed gebruiken, de vloer of iets anders waar wat stof op ligt. De Qur’an zegt: Dus hou je aan je verplichting van Allah en vrees Hem zoveel als je kunt.” “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/197)

QEen persoon wiens hand gewond is en die geen water bij de wond mag laten komen, verricht tayammum vanwege zijn wond. Op een keer vergat hij het en verrichte het gebed zonder tayammum. Gedurende zijn gebed, dacht hij er aan en dus verichtte hij tayammum zonder zijn gebed te interrumperen. Wat is de status van zijn gebed, is het geldig of niet?

AAls een deel van de wudu’ delen gewond is, en de wond kan niet gewassen of geveegd worden (want water maakt de wond slechter of vertraagt de genezing), dan is tayammum vereist. Als hij wudu’ zonder het wassen van de gewonde plek verricht, in plaats daarvan, en zich dan herinnert gedurende het gebed dat hij geen tayammum heeft gedaan, dan is hij verplicht om tayammum te verrichten en het gebed te herhalen, omdat het gedeelte dat hij verrichtte voordat hij tayammum deed, niet geldig was. Het rein zijn is een noodzakelijke voorwaarde bij het gebed en het uitsluiten van een of meerdere delen die gewassen moeten worden tijdens de wudu’ maakt de hele wudu’ ongeldig. “Het bewijs hiervan is de instructie die de Profeet van Allah r gaf aan de man die zijn wudu gedaan had en een plek onaangeraakt door het water liet ter grootte van een “dirham”, de opdracht om zijn wudu te herhalen.”

Omdat het onmogelijk is gebleken om die plek met water te wassen of te vegen, is het verplicht om tayammum te doen. De Qur’an zegt: En als jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie terugkomt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)

Ibn Abbas verhaalde dat: De Profeet r zei over de man wiens hoofd zwaar gewond was: hij had zijn lichaam kunnen wassen behalve zijn hoofd dat gewond was. In de versie van Abu Daud, die hij overleverde aan Jaber, dat de Profeet van Allah r zei: het zou genoeg voor hem zijn geweest om tayammum te verrichten. Dus, moet hij het opnieuw doen.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/197)

Vegen over spalken en verbanden

Spalken, verbanden en dergelijke, daar moet over geveegd worden met water. Jabir said: We gingen op reis. Een van ons was geraakt met een steen die zijn hoofd verwond had en toen had hij een natte droom. Hij vroeg zijn metgezellen of het hem toegestaan zou zijn om Tayammum te verrichten. Zij zeiden: We denken niet dat het toegestaan is dat je aarde kunt gebruiken als er water voorhanden is, dus nam hij een bad en stierf. Toen we terug kwamen bij de Boodschapper van Allah r, werd hem het verhaal verteld . Hij zei: ‘Ze hebben hem gedood, moge Allah hen doden! Waarom vroegen ze het niet als ze het niet wisten? Informeren ergens naar is de genezing voor onwetendheid. Het was genoeg geweest voor hem om Tayammum te verrichten, of zijn wond te verbinden en over het verband te vegen en de rest van zijn lichaam te baden.” (Abu Daud Ibn Majah en Darqutni)

Vegen over spalken en verbanden is verplicht bij het verrichten van wudu’ of ghusl in plaats van het wassen of vegen over de geïnfecteerde plek. Als iemand een breuk heeft en wudu’ wil verrichten of ghusl, dan moet hij alle wudu’ delen, of het lichaam, wassen. Als hij schade vreest als hij de beschadigde plek wast, zoals een verergering van de ziekte of pijn of het vertragen van de genezing, dan zal hij over moeten gaan tot het vegen van de plek met water. Als ook het vegen met water erover schadelijk kan zijn, dan gaat hij naar de volgende fase en verbindt de beschadigde plek en veegt dan over het verband. Het is niet vereist om wudu’of ghusl te doen voordat de spalk of verbanden worden aangebracht. Hij blijft doorgaan met erover te vegen zolang de plek beschadigd is. Als de wond echter geneest, dan moet die plek weer gewassen worden met water.

Sommige oordelen m.b.t. vegen over spalken

QZijn er voorwaarden bij het vegen over spalken, Bijv. in het geval van extra vereisten ?

AHet vegen over spalken moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten daarvoor. De plek van wudu of pijn is niet de enige plek die met spalk of verbanden moet worden behandeld maar ook het omliggende gebeid, benodigd voor het vastzetten van de spalk, tape etc. (Fatawa over vegen over Khuffain, p. 26)

QZijn deze spalken en verbanden inclusief, gaas en ander verbind materiaal, etc?

AJa, en sowieso is het vegen over spalken niet gelijk aan het vegen over schoenen, dus er zit geen tijdslimiet aan vast en het kan uitgevoerd worden zolang als nodig is. Spalken zijn anders dan schoenen en er kan zowel tijdens wudu’ als ghusl over gewreven worden (Fatawa over het vegen over Khuffain, p26)

QHoe worden de spalken gewreven? Zouden ze volledig gewreven moeten worden of slechts een deel ervan?

AJa ze zouden bedekt moeten worden, omdat de vervanging dezelfde status heeft als het origineel. Dat houdt in dat zoals het hele deel zou moeten worden gewassen, zover moet de spalk ook worden gewreven. Waar het het wrijven over schoenen betreft, dit is slechts een concessie, en de Sunnah heeft beschreven dat het voldoende is om over een deel van de schoenen te wrijven. (Fatawa over vegen over Khuffain, p27)

Hoe een zieke man te reinigen

(Gebaseerd op islamitische oordelen van een groep geleerden)

Een patiënt dient water te gebruiken voor het reinigen (zowel wudu’ als ghusl).

 in het geval een zieke geen water kan gebruiken vanwege zijn gebrek of angst voor verergering van de ziekte of pijn, zou hij tayammum als vervanging moeten doen.

 Als hij zich zelf niet kan schoonmaken, kan een andere persoon hem helpen door de wudu’ delen te wassen of zijn gezicht en handen voor hem te vegen in het geval van tayammum.

 Als een van de wudu of ghusl delen gewond is, dan zou hij deze moeten wassen met water. Als water schade veroorzaakt aan de wond, dan zou hij erover moeten vegen. Als vegen de wond beschadigt, dan kan hij tayammum doen voor de gewonde plek.

 Als hij een gebroken been of ander lichaamsdeel in gips, spalk of verband heeft, kan hij erover vegen met water. Het vegen vervangt het wassen.

 Bij tayammum, hij kan over een schone muur of ander stoffig object strijken met zijn hand. Als de muur bedekt is met materiaal anders dan van de grond afkomstig, zoals verf, dan zou hij deze niet moeten gebruiken voor tayammum behalve als het stoffig is.

 Als Tayammum niet uitgevoerd kan worden door op de grond, muur of ander stoffig object te strijken, dan kan er aarde worden gedaan in een bak of zakdoek en gebruikt worden voor tayammum.

 Als hij tayammum verricht voor een bepaald gebed (Salat) en zijn tayammum houdt (niets doet dat het ongeldig maakt) tot de tijd van het volgende gebed, dan kan hij het met dezelfde tayammum doen, omdat hij dan nog steeds ritueel rein is.

 Een zieke moet vuil en onreinheden van zijn lichaam verwijderen. Als hij dat niet kan, dan verricht hij het gebed in de staat waarin hij zich bevindt, zijn gebed is geldig en hij hoeft het later niet over te doen.

 Een zieke moet schone kleren aan doen voor het gebed. Als zijn kleren vies worden, moet hij ze schoonmaken, lukt dat niet dan moet hij het gebed verrichten in dezelfde kleren en hoeft hij het gebed niet te herhalen.

 Een ziek moet het gebed verrichten op een schone plaats. Als de plaats vies wordt, dan moet hij het schoonmaken, of hij kan er iets schoons over heen leggen. Lukt dat niet, dan kan hij daar bidden, zijn gebed is geldig en hij hoeft het niet over te doen.

 Het is niet toegestaan voor een zieke om het gebed later te doen dan de daarvoor bestemde tijd, vanwege het zich niet kunnen reinigen. Hij moet zichzelf reinigen zo goed en kwaad als hij kan en dan zijn gebed op tijd verrichten zelfs als zijn lichaam, kleren of bidplaats vuil is, omdat hij niet bij machte is het schoon te maken. Iemand die lijdt aan incontinentie van urine (enuresis) en niet genezen kan worden moet voorafgaand aan elk gebed wudu’ verrichten. Hij zou de viezigheid van zijn lichaam moeten verwijderen en een schoon kledingstuk aan moeten doen als dit niet te moeilijk is, anders wordt hij daarvan ontheven. Hij zou er ook voor moeten waken dat de urine zich verspreidt over zijn kleren, lichaam of bidplaats. (Islamitisch oordeel van een groep geleerden, p. 1/1173 - Shaikh ibn Baz)

1 Heden ten dage is toiletpapier een normale vervanging voor de stenen.

2 Een gewichtsmaat gelijk aan ongeveer 2.5 liter water.


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina