Auteur: Marcel VervoortDovnload 34.18 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte34.18 Kb.

Beleid gebruik gassen Nikhef

Auteur: Marcel Vervoort

Datum: 04-01-2013Beleid gebruik van gassen en gasflessen NIKHEF

Inleiding


Het gebruik van gassen brengt risico’s met zich mee zoals verstikking, ontploffing en verbranding (in het geval van brandbare gassen). De doelstellingen van deze procedure zijn:

 1. Regels t.a.v. het gebruik van gassen te beschrijven;

 2. Betrokken verantwoordelijke benoemen.

Begrippen:


Gasflessen: houder van gecomprimeerde gassen of tot vloeistof

gecomprimeerde gassen. Het betreft dus n ook wetenschappelijk opstelling die zijn voorzien van een houder met daarin gassen of tot vloeistof gecomprimeerde gassen.

Werkzaamheden:
Het beleid aangaande gasflessen binnen Nikhef is erop gericht dat 1) op een veilige wijze wordt gewerkt met gassen en gasflessen (zowel het in voorraad nemen als het aan- en afkoppelen van gassen en gasflessen) en 2) het beperkne van de voorraad.
De volgende veiligheidsmaatregelen zijn altijd van kracht binnen Nikhef:
Opslag van gasflessen:


 1. Gasflessen worden opgeslagen in de gasflessenhokken (H0102B, C en D)

 2. De volgende scheiding is aangebracht (zie bijlage 1):

 • Hok 1 (H0102D): Niet brandbare gassen en zuurstof (of gasmengsels verrijkt met zuurstof)

 • Hok 2 (H0102C): Lege gasflessen of flessen die afgevoerd moeten worden

 • Hok 3 (H0102B): Brandbare gassen 1. Zowel gasflessen in voorraad als gasflessen in gebruik bij Nikhef (ongeacht de plaats) moeten op een deugdelijke manier beveiligd zijn tegen omvallen

 2. Afsluiter van een niet aangesloten fles moet door een kap tegen beschadiging zijn beschermt. Voorts dienen deze gasflessen te worden opgeslagen in een gaskast of in een van de gasflessenhokken.

 3. Gasflessen waarvan de keuringstermijn (staat gekerfd op de fles of aangegeven met een sticker) is verstreken mogen niet worden opgeslagen en mogen niet gebruikt worden. Indien beschadigingen of een verlopen keuringsdatum geconstateerd wordt moet dit gemeld worden aan de afdeling AMS. Deze zorgt voor verdere afhandeling.

Vervoer van gasflessen:
 1. vervoer alleen met een beschermkap

 2. vervoer alleen met een daartoe geschikt vervoermiddel.

Gebruik van gasflessen:
 1. gasflessen dienen op een deugdelijke manier te zijn vastgezet

 2. Aansluiten van gasflessen:

 • gasflessen mogen alleen met een passend reduceerventiel(en) met een onbeschadigde afdichtingring aangesloten worden

 • LET OP: voor het aansluiten van zuurstof of acetyleen gasflessen gelden speciale regels

 1. Voorzichtig openen en sluiten van de fles en aansluitingen controleren op lekkage.

 2. Bij gebruik moet een afsluitsleutel OP DE AFSLUITER aanwezig zijn om tijdens een noodsituatie de gastoevoer snel te kunnen stoppen.

 3. Bij het niet in gebruik zijn van gasflessen, deze afsluiten en de slangen legen.

 4. Batterijen van gascilinders worden niet op arbeidsplaatsen opgesteld maar mogen alleen buiten het gebouw worden opgesteld. De ruimten waarin batterijen staan zijn alleen van buitenaf toegankelijk en deze ruimten moeten zijn voorzien van veiligheidssignalering. Definitie batterij: opstelling waarbij minstens 4 flessen door een hoge drukleiding aan elkaar gekoppeld zijn.

 5. Gasflessen mogen niet opgesteld zijn nabij een warmtebron

 6. Gasflessen moeten tijdens een brand eenvoudig en snel te verwijderen zijn

 7. Na gebruik moeten gasflessen zo snel mogelijk opgeborgen worden in een van de gasflessenhokken. Opslag van gasflessen op de arbeidsplaats is alleen toegestaan in een geventileerde gaskast.

De volgende regels zijn van toepassing bij het gebruik van gasflessen:
 1. De ruimte moet gelegen zijn op de gebane grond.

 2. Ruimte dient voldoende geventileerd te worden (minimaal 4X per uur) of gasflessen zijn opgesteld in een geventileerde gaskast.

 3. Voor brandbare gassen en andere gevaarlijke gassen moet er een doeltreffend gasalarm aanwezig zijn.

 4. Bij het gebruik van zuurstofverdringende gassen wordt zuurstof. monitoring als detectiemiddel toegepast..

 5. Aan de buitenkant van de ruimte moet kenbaar zijn welke gassen en hoeveel cilinders er in de ruimte aanwezig zijn. Standaard formulier is aanwezig bij AMS.

Organisatie:
 1. De beheerder van de ruimte (ruimtebeheerder) is verantwoordelijke voor de veiligheid in de ruimte. De ruimtebeheerder is bekend bij de bewaking en kan geraadpleegd worden

 2. Er is een vervanger van de beheerder

 3. Bij nieuwe experimenten vindt altijd overleg plaats met de afdeling AMS. Essentiële punten zijn:

- ventilatie

- gasdetectie

- gaskasten

- risico inventarisatie

- eventueel vastleggen van procedures (b.v. bijvullen van cryogene gassen)


 1. Aan de buitenkant van de ruimte moet kenbaar zijn welke gassen en hoeveel cilinders er in de ruimte aanwezig zijn.

 2. De beheerder draagt er zorg voor dat niet gebruikte gasflessen direct worden opgeslagen in de daartoe aangewezen gashokken.

Regels t.a.v. bestellen en voorraad:

 1. De maximale voorraad aan gasflessen is weergeven in bijlage 3.

 2. Bestellingen lopen via de FA.

 3. FA is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gasvoorraad en de administratie van binnengekomen en afgevoerde gasflessen

 4. Indien gasflessen in gebruik worden genomen of geplaatst worden in een van de gashokken moet dit gemeld worden bij de FA.

Bijlage 1:


Gasflessen voorraad hok:


Nummer

Soort gas

Signalering buitenkant

1 (H0102D)

Niet-brandbaar gassen en zuurstof2 (H0102C)

Lege flessen
3 (H0102B)

Brandbare gassenBijlage 1:


Betrokken afdelingen, personen en functies:


Afdeling

Naam

Functie

telefoonnummer

AMD

M. Vervoort

N. Rem


Veiligheidskundige

Medewerker AMS2289

5189


THD

A. Witlox

Hoofd-THD

5047

FA

M. Pancar

FA-medewerker

5119

FA

F. Bulten

Hoofd-FA

5020

Algemeen

Ruimteberheerders

Bijlage 3: maximale voorraad
Soort Gas

Volume/fles (l)

aantal

Stikstof (tech)

50

2

Argon

50

7

Helium

50

2

Helium

10

2

Koolzuur (CO2)

50

3

Stikstof 5.0

50

2

Zuurstof

10

2

Acetyleen

10

2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina