B-besluitenlijst dagelijks bestuur stadsdeel amsterdam-noord d. D. 5 november 2007Dovnload 42.28 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte42.28 Kb.

B-BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 5 november 2007
Onderwerp

Besluiten
Herhaald verzoek bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek externe inhuur

Portefeuille: Bestuurszaken


Nr. 79-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

De inhoud van de brief inzake beantwoording

herhaald verzoek bestuurlijke reactie

onderzoeksrapportage externe inhuur, kenmerk

196/1, vast te stellen.Beslissing op bezwaar, afwijzing herzieningsverzoek, mw. Koek-Gartsen

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 106-B


Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007

I. Het bezwaarschrift van mr. G.H. Schoorl namens mw. G. Koek-Gartsen ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit waarbij het verzoek om een besluit van 15 januari 1997 te herzien, is afgewezen

II. Het bestreden besluit te handhaven;

III. De beslissing op bezwaar met kenmerk Z07-00604/JBZ-17 vast te stellen.

Beslissing op bezwaar, last onder dwangsom, dhr. Schilling

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 105-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

I. Het bezwaarschrift van mr. M. Frantzen namens dhr. H. Schilling ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd tot het verwijderen van een woonschip en bebouwing;

II. Het bestreden besluit te handhaven met dien verstande dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 september 2008;

III. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;

IV. De beslissing op bezwaar met kenmerk 300258 vast te stellen.Oprichten van een appartementencomplex op Zuideinde 268. Verzoek om vrijstelling van een bestemmingsplan

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 113-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

De inhoud van de brief aan de heer Buwalda, met kenmerk 42/284184 SDN 2007/153, waarin de door hem verzochte vrijstelling van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een appartementencomplex op het perceel Zuideinde 268 wordt geweigerd, vast te stellen.

Intrekken van de ligplaatsvergunning van de heer Verhallen Woonboot "Luctor et Emergo" gelegen t.o.v. de Schellingwouderdijk 331

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening


Nr. 104-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

De brief aan de heer Verhallen, met kenmerk 44/268036/222, waarin de op 5 december 2006 aan hem verleende ligplaatsvergunning voor de woonboot "Luctor et Emergo" gelegen aan de Schellingouwderdijk wordt ingetrokken, vast te stellen.

Bouwvergunning Schaafstraat 24

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening


Nr. 100-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

Onder gelijktijdige intrekking van besluit d.d. 28 februari 2007 (verzonden op 1 maart 2007), een reguliere bouwvergunning te verlenen tot het geheel oprichten van twee bedrijfsverzamelgebouwen ten behoeve van lichte industriefunctie (opslag van goederen), aan de Schaafstraat 24.

Dwangbevel ter invordering verbeurde dwangsommen

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 136-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 29-10-2007

Aan de heer R.A.P.L. Verhallen het dwangbevel uit te vaardigen ter invorderen van de verbeurde dwangsommen in verband met het niet voldoen aan de opgelegde last dat het woonschip uit het stadsdeel moest worden verwijderd.

Kapvergunning Overslaghof tegenover 199-219

Portefeuille: Openbare Ruimte

Nr. 132-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 31-10-2007

Een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 1 plataan, stam 47 cm, hoogte 12 meter, staande tegenover perceel Overslaghof 199-219.

Kapvergunning Monnikendammerweg 21

Portefeuille: Openbare Ruimte

Nr. 129-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 31-10-2007

Een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 1 berk, stam 37 cm, 10 meter, staande in de tuin van perceel Monnikendammerweg 21.

Kapvergunning ’t Nopeind 13

Portefeuille: Openbare Ruimte

Nr. 128-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 31-10-2007

Een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 1 kastanje, stam 72 cm, hoogte 13 meter, staande bij perceel ’t Nopeind 13.

MANDAAT

Beslissing op bezwaar, GPK, dhr. Abahlal

Portefeuille: Verkeer en Vervoer

Nr. 122-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 31-10-2007

I. Het bezwaarschrift van dhr. M. Abahlal ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit waarbij de aanvraag voor een gehandicapten-parkeerkaart bestuurder is afgewezen;

II. Het bestreden besluit te handhaven;

III. De beslissing op bezwaar met kenmerk 279949 vast te stellen.

Duurzame koeling Papaverweg 33

Portefeuille: Openbare Ruimte

Nr. 75-B


Het Dagelijks Bestuur besluit: 30-10-2007

Voteren van een krediet voor een duurzame koeling voor de Papaverweg, voor een bedrag van

€ 130.000, uit de post kapitaallasten.Verlenen vrijstelling van het bestemmingsplan met Art 17 WRO Verlenen bouwvergunning voor uitbreiding tijdelijk schoolgebouw aan de Strekkerweg 29

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 144-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007

I. Vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Partiële herziening van het Noordelijk Gedeelte van het Algemeen Uitbreidingsplan (Plan in hoofdzaak voor Amsterdam-Noord voor het gebied ten westen van het Zijkanaal I)" op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

II. Bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van het tijdelijke schoolgebouw aan de Strekkerweg 29 met 4 lokalen, waarbij de instandhoudinstermijn eindigt op 1 augustus 2011.Bouwaanvraag voor het plaatsen van een antennemast tbv mobiele telefonie op het Sportpark Tuindorp-Oostzaan aan het Perenpad

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 147-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007

Vrijstelling van het bestemmingsplan en een lichte bouwvergunning te verlenen voor het geheel plaatsen van een mast ten behoeve van mobiele telefonie op het adres Perenpad, nabij nr. 3, op het Sportpark Tuindorp-Oostzaan.

Oprichten tijdelijk gebouw voor Heldringschool, Klimopweg 150

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 146-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007

De procedure op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op te starten teneinde vrijstelling van het bestemmingsplan te kunnen verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de tijdelijke huisvesting ten behoeve van de Heldringschool, Klimopweg 150.

Starten vrijstellingsprocedure Artikel 19 lid 3 WRO voor het oprichten van kippen-rennen naast Zunderdorpergouw 18

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 139-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007

De procedure op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op te starten, teneinde vrijstelling van het bestemmingsplan te kunnen verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van kippenrennen aan de veldschuur naast Zunderdorpergouw 18.

Ligplaatsvergunning tevens ontheffing Pannenkoekenboot

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening

Nr. 140-B

Het Dagelijks Bestuur besluit: 05-11-2007Gevolg te geven aan de gevraagde ligplaatsvergunning tevens ontheffing voor de Pannenkoekenboot aan de ms Van Riemsdijkweg met het kenmerk 44/282569/458.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina