Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina16/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

bezitloosheid - pauperisme

bezitloze   arme, armoedzaaier, have-not, proletariër

bezitloze arbeider – proletariër,

bezitloze klasse - proletariaat

bezitsaanmatiging - usurpatie

bezitster - eigenares

bezitswisseling – annexatie, naasting, verkoop

bezittelijk - possessief

bezittelijk voornaamwoord   haar, hare, hebben, hun, je, jouw, jullie, mijn, ons, onze, possessivum, uw, zijn

bezitten – kennen, possederen

bezittend - inert, inertie

bezittende klasse   adel, rijken, bourgeoisie

bezitter   eigenaar, heer, houder, meester, possessor, propriëtair

bezitter ter bede – precarist

bezitter van aandelen - aandeelhouder

bezitter van een aangrenzend land – reegenoot

bezitter van een waardepapier - aandeelhouder

bezitter van produktiemiddelen - kapitalist

bezitting   boerenplaats, eigendom, goed, have, hoeve, kolonie, landgoed, possessie, propriëteit, rust, spul, staal, werf, zate, zetel

bezitting waarop herendiensten rusten   vroon

bezittingen - activa, goederen, have, spullen

bezit van een boer – akker, land, vee

bezocht – gekweld, beproefd, geteisterd, getroffen

bezoedeld - besmeurd

bezoedelen   besmetten, besmeuren, bevlekken, bevuilen,

bezwadderen, bezwalken, onteren, smeuren, verontreinigen,bezoedeling – bevlekking, blaam, smet

bezoek   aanloop, eters, gasten, instuif, visitatie, visite, volk

bezoek aan een volksvermaak - kermisbezoek

bezoeken – aandoen, aankomen, aanlopen, aanwippen, opwachting, opzoeken, visiteren

bezoeken in het voorbijgaan - aangaan

bezoeker   gast, logé, visite

bezoeker van een badplaats - badgast

bezoeker van een café - stamgast

bezoekers – gasten, kopers, kijkers, loges, publiek, visiteurs, volk

bezoeking   beproeving, ellende, kwelling, ongeluk, onheil, plaag, penitentie, ramp, visitatie

bezoldigd ambt zonder veel werk – sinecure

bezoldigen – appointeren, belonen, jaargeld, loon, salariëren,

salaris, soldij, traktement, wedde,bezoldiging   appointement, beloning, gage, gagement, honorarium, loon, maandgeld, salariëring, salaris, soldij, traktement, verdiensten, wedde, weekloon,

bezoldiging van scheepsvolk, acteurs, zangers – gage

bezoldiging van soldaten – soldij, wedde

bezoldiging van zeelieden – gage

bezoles (barg.) - ziek

bezolletje (barg.) - koopje

bezonken - bedaard, overlegd, rustig, sedimentair, statisch, weloverdacht

bezonken vloeistof afgieten - decanteren, klaren,

bezonnen   bedachtzaam, beraden, ernstig, overwogen, serieus, voorzichtig, welberaden, wijs

bezonnenheid   apprehensie, beraad, beraad, beradenheid, bezinning, bezorgdheid, ernst, kommernis, ongerustheid,

preoccupatie, vrees, wijsheidbezonning - isolatie

bezopen – beschonken, dronken, dwaas, idioot, stomdronkem, tipsy, zat

bezorgd   bang, bedrukt, bezwaard, ongerust

bezorgdheid - (be)kommer(nis), onrust, vrees

bezorgen – aanreiken, afgeven, afgifte, afleveren, beredderen, bestellen, brengen, leveren, procureren, sturen, toevoeren,

veroorzaken, verschaffen, verstrekken, wegbrengenbezorger   besteller, koerier, leverancier, postbode,

bezorging – aanlevering, afgifte, aflevering, bestelling, distributie, leverantie, levering, verschaffing, verstrekking

bezuiden   zuidwaarts

bezuinigen – afslanken, bekrimpen , beperken, beknibbelen,

besnoeien, besparen, miniseren, ombuigen, uitsparenbezuinigend – restringerend, uitsparend

bezuren - boeten, ontgelden, opbreken,

bezwaar   bedenking, beletsel, captie, gravamen, gravamina (Lat

mv), grief, inconvenient, kapsie, kapsones, klaagschrift, klacht, last, maar, moeilijkheid, moeite, nadeel, objectie, oppressie, opwerking , opwerping, protest, reclame, strubbeling, tegen, tegenwerpingbezwaar (Lat)   gravamen

bezwaar indienen   reclameren

bezwaar maken   tegenwerpen

bezwaard   beangstigd, bedrukt, bekommerd, beladen, belast, bezorgd, drukkend, gegriefd

bezwaarlijk – kwalijk, lastig, moeilijk, moeilijk, moeitevol, nauw(elijks), problematisch

bezwaar maken – protesteren, reclameren

bezwaarschrift   adres, beklag, doleantie, klacht, petitie, protest, reclame, reclamatie, tegenbetoog

bezwadderen – belasteren

bezwalker - lasteraar

bezwangerd - doortrokken, overtogen

bezwaren   beladen, belasten, bepakken, onera, onereren

bezwaren indienen - doleren, reclameren

bezwaren met last - beladen

bezwarend   belastend, drukkend, genant, lastig, moeilijk, onereus, ongunstig

bezwarende verklaring - beschuldiging, verdachtmaking

bezwaring - last

bezwaring met een last - belasting, tol

bezweerder – conjurator, (duivel)banner, exorcist, tovenaar

bezweet – domig, klam

bezwendelen - bedriegen

bezweren   aanroepen, afwenden, belezen, beloven, betoveren, exorciseren, incarteren, keren, overreden, verzekeren, voorkomen, wagen

bezweren van boze geesten - exorciseren

bezwering   ban, betovering, eed, gelofte, toverspreuk

bezweringsformule – ban

bezworen verklaring - eed

bezwijken   barsten, afleggen, breken, onderdoen, ondergaan, sterven, succumberen, toegeven, zwichten

bezwijmen - flauwvallen

bezwijming   flauwte, kwalijkheid, onmacht, syncope, toeval

bezworen verklaring   eed

bezijden - langs, naast, nevens, opzij

bezijden de waarheid - gelogen, onjuist, onwaar,

Bhoetan, hoofdstad van - Thimboe

Bhoetan, stad in - Paro

Bhoetan, taal in - Dzongkha, Sarsjapkha

biappen – liften

bias - vertekening, vervorming

bibber – bibberatie, huiver, koorts

bibberaar - triller

bibberachtig - angstig, bevreesd, huiverachtig, huiverend, huiverig, rillerig, vreesachtig

bibberatie - angst, huivering, koorts, rilling, vrees

bibberen   beven, huiveren, sidderen, (t)rillen

biberette - beverbont

biblia - bijbel

bibberig – bevend, beverig, onvast, trillerig, wankel

bibelot   galanterie, snuisterij

bibliofilie - boekenliefhebberij

bibliognosie – boekenkennis

bibliognost - boekenkenner

bibliograaf - boekenbeschrijver

bibliografie - boekbeschrijving

bibliolatrie - bijbelverering

bibljoraft - brievenordener

bibliothecaris in een klooster - librarius

bibliotheek   boekerij, leeszaal, librije

bibliotheek van dagbladen enz. - hemerotheek

bibliotheek van grammofoonplaten - discotheek

bibliotheek van tijdschriften – hemerotheek

biblist – bijbelkenner

biblistiek – bijbelkennis, bijbelkunde

biceps – armspier

biconcaaf - dubbelhol

biconvex – dubbelbol

bid (Lat.) - urgie

bid(t)   (lat.) ora, oremus

bidbank - knielbank

biddeman - bedelaar

bidden – aanroepen, bedelen, danken, nodigen, prijzen, smeken, verzoeken, vragen

bid en werk   ora et labora

biddeman - bedelaar

bidden - smeken, verzoeken

bidden en smeken - soebatten

biddend vragen – smekenbiddende figuur   orans

biddende vrouwenfiguur   orans, orante

bidder   aanspreker, kraai

bidelot - aapje

bidet   zitbad, wasbekken

bidkapel - langgar

bidmachine – gebed(s)molen

bidnis in Moskee – mihrab

bidon - veldfles

bidonville - krottenwijk

bidplaats – bedeplaats, kapel, kerk, moskee, overal, tempel

bidriem - gebedsriem

bidsnoer   paternoster, rosarium, rozenkrans

bidstoel - knielbank

bidstond – bedestond

bidstonden - horea

bidvertrek – oratorium

bidvertrek met altaar - kapel, oratorium

bidwiel - gebedsmolen (joods)

bie - bijdehand, bijzonder

bieboer   bijenboer, iemker, imker

biecht   bekentenis, belijdenis, betekenis, confessie, penitentie

biechtboek - poenitentiaal

biechten   bekennen, belijden

biechteling   biechtkind, boeteling, penitent

biechten – bekennen, belijden

biechtgeld – biechtpenning

biechtgewaad van priester - biechtstool

biechtkamertje - biechtstoel

biechtstoel - confessionale, confessionaris, fluisterhokje

biechtvader – pastoor, priester

biechtzegel   biechtgeheim

bieden – aanbieden, aankomdigen, marchanderen, toekeren, toesteken, wensen, zeggen

bieding   bod

biedt zich aan   b.z.a.

bief – biefstuk

biefsluiter - cachet

biefstuk - steak

biefstuk van de haas – chateaubriand, tournedos

biek - paard, varken

biel – dwarslegger

biema - almemor

bier   aal, ale, blonde, bock bier, donker, ee1, faro, fator, gerstenat, grolsch, jopenbier, lager, lambiek, licht, münchener, pannebier, patersbier, paulaner, peterman, pils, pilsener, porter, seef, seve, stout, vatbier, wort(gehopt)

bier azijn - moutazijn

bierbereiden - brouwen

bierbezinksel - dik, droesem, moer

bierbrouwerij - brasserie

bierdraf   bostel

bierfabriek - brouwerij

bierfles – pul, pijpje

biergist – gijl, malt

bierglas – pint, pul

bierhuis   café, estaminet, herberg, knijp, kroeg, staminé, taveerne

bierkan   botte, pul

biermaat - kapper

biermerk   Amstel, Grolsch, Heineken, Oranjeboom, Z.H.B.,

bierschenken - tappen

bierschuim - kraag

biersoort   aal, ale, donker, faro, lager, lambiek, pils, seef, seve

biertapperij   bierhuis

bierton   biervat, fust,

biervat - rondeel

bies – galon, trens, schelf, scirpus

bieslook – (gras)look

biest – colostrum, zog

biesvaren - isoeter

bies(water) – bloembies, rus, veldbies

biet   beetwortel, boemanknol, kroot, mangelwortel, pee, peen, suikerbiet, wortel

bieteaaltje - draadworm

bietebouw   boeman, bullebak, kinderspook, nachtmerrie

bietenafval – pulp

bietensap - melasse

bietenziekte   hartrot

bietsen   bedelen, jatten, klaplopen, (in)pikken, stelen, vragen

bietser – bedelaar, klaploper, parasiet, profiteur

bietsijsje - grassijsje

biezebras - lisdodde

biezen mand   ben, kalebas, kanaster, korf

bifora - tweelingvenster

big   bagge, biggen, keu, recruut, varken(tje), viggen

bignoniacee - catalpa, prachtrank, trompetbloem

biggekruid – biggekruid, hypochoeris

bignonia – hypochoeris - trompetbloem

biggel   kiezelsteen

biggelen – stromen, vloeien

biggelzand   kiezelzand

bignonia - trompetbloem

bigot   femelachtig, 12kinderachtig, kwezelachtig, sullig

bihemineuze lei - kuckersiet

bij   ad, dar, hommel, honingbij, ieme, imk, imme, wolbij

bij   met, nabij, tijdens

bij afslag verkopen   mijnen

bij afwisseling - beurtelings

bij aldien - indien, ingeval

bijartikel - afvalproduct, bijproduct

bijbal - epididymitis

bijbank - succursaal, succursale

bijbehorend - aanhorig, annex

bijbehorende onderdelen - appendages

bijbehorende zaken - appertinentiën

bijbehorend gebouw - dependance

bijbehorende zaken   accessoires,

bijbel   biblia, H.S., Schrift

bijbelboek  

3 Job,


4 Amos, Ezra, Joel, Jona, Ruth,

5 Ester, Hosea, Jonas, Jozua, Judas, Lucas,

Micha, Nahum, Titus

6 Daniël, Esther, Exodus, Haggai, Jesaja, Marcus,

Numeri, Obadja, Petrus, Samuël

7 Filemon, Galaten, Genesis, Habakuk, Jacobus,

Jeremia, Nehemia, Psalmen, Sefanja,

8 Efeziërs, Ezechiël, Hebreeën, Hooglied,

Johannes, Koningen, Maleachi,

Mattheus, Prediker, Romeinen,

9 Kronieken, Leviticus, Richteren, Timotheus,

Zacharias

10 Korinthiërs, Openbaring,

11 Filippenzen, Handelingen, Kolossenzen,

13 Deuteronomium, Klaagliederen,

16 Thessalonicenzenbijbeldeel   0.T., N.T., Brieven, Evangeliën

bijbel der mohammedanen - koran

bijbelen - kaartspelen

bijbelhandschrift - codex

bijbelkenner   exegeet, schriftgeleerde, biblist

bijbelkennis   biblistiek, bijbelvastheid

bijbelplaats   tekst, vers

bijbelse figuren  

2 Ada, Ai, Ar, Er, No, Og, Ou, So, Ur, Uz

3 Abi, Ada, Age, Asa, Bel, Ben, Bul, Buz, Cos, Dan, Dor, Efa, Ela, Eva, Evi, Gad, Goa, Gob, Gog, Gur, Ham, Hen, Hor, Hur, Ion, Job, Kir, Kis, Koa, Kun, Lea, Lod, Lot, Lud, Luz, Mep, Nijl, Nob, Nod, Nol, Nun, Ono, Puil, Pul, Put, Ram, Rei, Saf, Sem, Sen, Sin, Soa, Suf, Sur, Tob, Toï, Uri, Zif, Zin, Ziv, Ziz, Zuf, Zur

4 Abba, Abel, Abia, Abib, Adam, Adar, Adna, Afek, Afra, Agag, Agur, Ahia, Ahio, Ajja, Akko, Amma, Ammi, Amon, Amos, Amoz, Aner, Anna, Arad, Aram, Arje, Asaf, Aser, Aisa Aven, Avva, Azal, Baäl, Beer, Bela, Beor, Beia, Boaz, Buzi, Cham, Dina, Dodo, Doëg, Duma, Dura, Ebal, Ebed, Eden, Edom, Efaï, Egla, Ehud, Elam, Elia, Elim, Eloï, Elon, Elul, Enak, Enan, Enos, Esau, Esek, Etam, Ezau, Ezer, Ezra, Gaäl, Gadi, Gath, Gaza, Geba, Gera, Gilo, Hefa, Hena, Heth, Hiël, Hira, Hoba, Hosa, Husa, Iddo, Irad, Isaï, Ivva, Izak, Jaär, Jaël, Jafo, Jaïr, Jake, Jedo, Jehu, Jeüs, Joab, Joas, Joël, Jona, Jood, Juda, Juta, Kaïn, Kana, Kore, Laël, Laïs, Levi, Loïs, Maon, Mara, Meni, Mesa, Moab, Moré, Musi, Myra, Nain, Nebo, Obal, Obed, Oded, Ofel, Ofir, Ofra, Ohad ,Omri, Onan, Oreb, Orpa, Peor, Pers, Pura, Rafa, Rafu, Rama, Reba, Rehu, Rome, Ruma, Ruth, Salu, Sara, Saul, Seba, Seïr, Seja, Sene, Seth, Silo, Sion ,Sira, Sobi, Suah, Susa, Tema, Tohu, Ufaz,Ulai, Uria, Uzal, Uzza, Zela, Zera, Zeus, Ziba, Zoan, Zoar, Zora

5 Aäron, Abana, Abdon, Abïam, Abida, Abiël, Abihu, Abner, Abram, Absai, Achab, Achan, Achar, Achaz, Achis, Achor, Achsa, Adaja, Adama, Addan, Addon, Adnah, Aenon, Afiah, Ahava, Ahïam, Ahira, Ahoah, Ajath, Akkad, Amana, Amasa, Ammon, Amnon, Amram, Anaja, Anath, Annas, Araba, Argob, Ariël, Arius, Amon, Aroër, Arpad, Aruma, Arvad, Asaël, Asaja, Asdod, Asera, Asima, Assir, Assur, Assus, Attaï, Aviet, Azeka, Azmon, Azuba, Azzur, Baäla, Baäna, Babel, Baëna, Baësa, Balak, Barak, Basan, Beëri, Behon, Berea, Bered, Besor, Bezek, Bezer, Bikri, Bilha, Birsa, Bozez, Bozra, Bukki, Chlos, Chloö, Creta, Cyrus, Dagon, David, Debir, Dedan, Demas, Derbe, Dibou, Dibri, Dikla, Dimon, Ebzan, Edri, Efron, Eglon, Ekron, Elasa, Elath, Eldad, Eliab, Eliam, Elias, Elihu, Elisa, Elkos, Eloth, Emiet, Endor, Erech, EskoI, Ethan, Farao, Felix, Funon, Gajus, Gareb, Gasmu, Gebal, Gebim, Gedor, Gerar, Gesem, Gesur, Gezer, Glach, Glbea, Glhon, Glmzo, Golan, Gomez, Goaen, Gozan, Griek, Habor, Hadad, Hadar, Hadid, Hagar, Halah, Haman, Hanan, Hanes, Hanna, Hanun, Harad, Haron, Harod, Haruz, Hasra, Hazer, Hazor, Habel, Heber, Heter, Hegai, Helam, Helba, Helek, Helem, Helon, Heman, Hemor, Hiram, Hobab, Hodia, Hodsi, Hofni, Hofra, Hogla, Hoham, Holon, Horam, Horeb, Horma, Hosea, Hulda, Huram, Husai, Lezer, Immer, Indië, Isaäk, Ittai, Jabal, Jabes, Jabez, Jabin, Jabné, Jafia, Jahaz, Jahza, Jakob, Jamin, Jareb, Jason, Javan, Jebus, Jefta, Jeiël, Jered, Jeria, Jesse ,Jesua ,Jetur, Jezer, Jezus, Jimla, Jimna, Jisvi, Jitra, Jobab, Jodin, Joppe, Joram, Joses, Josia, Jotba, Jozef, Jozua ,Jubal, Judas, Judéa, Julia, Jutta, Kades, Kaleb, Kalme, Kalno, Kamon, Kamos, Karmi, Kebar, Kedar, Kedes, Kedma, Kenan, Kenaz, Kewan, Kezia, Kidon, Kison, Kores, Kozbi, Krith, Kusch, Kutha ,Laban, Lasea, Lechi, Lesem, Libna, Libni, Libye, Linus, Lucas, Lyrië, Lydda, Lydia, Machi, Madai, Madon, Magog, Mahli, Malta, Mamre, Maoch, Maria, Massa, Matri, Meara, Medad, Meden, Mebië, Merab, Merom, Meroz, Micha, Milka, Millo, Minni, Mizpa, Modin, Moria, Mozes, Mysië, Naäma, Nabal, Nadab, Nahas, Nahor, Nahum, Naomi, Necho, Neria, Negeb, Niger, Nimsi, Nisan, Noach, Nobah, Nogah, Oboth, Ohola, Orion, Oman, Othni, Palti, Paran, Pekah, Pekod, Peleg, Perez, Perge, Petra, Phebe, Pisga, Pison, Pniël, Pnuël, Rabba, Raema, Rahab, Rebob, Rekem, Rezef, Rezin, Rezon, Rhode, Ribla, Rizpa, Rogel, Ruben, Rufus, Sabta, Safan, Safat, Safir, Salem, Salim, Samir, Samma, Samos, Sarai, Saron, Sceva, Scyth, Sebat, Sebna, Sechu, Seïra, Semer, Senir, Sesai, Sibma, Sidon, Sifra, Sihon, Sihor, Silas, Silla, Simea, Simeï, Simon, Sinaï, Sisak, Sitna, Sobab, Socho, Sodom, Sorek, Suhiet, Sumer, Sunem, Sudan, Syrië, Tabor, Tamar, Tebez, Tekoa, Teman, Terah, Teres, Thola, Tibni, Timna, Timon, Tiras, Tirza, Titus, Tobia, Tofel, Troas, Tubal, Tyrus, Uriël, Uzzia, Zadok, Zenas, Zered, Zibja, Zilla, Zilpa, Zimri, Zofar, Zohar

6 Abarim, Abidan, Abiram, Abisag, Abisaï, Abital, Achaje, Achbor, Achsaf, Achzib, Adalja, Adleël, Adonia, Adoram, Adriël, Aeneas, Afarsa, Agabus, Ahazia, Ahikam, Ahilud, Ahiman, Ahiram, Ahitub, Ajalon, Amalek, Amarja, Amasia, Amazia, Ammiel, Apphia, Aquila, Arabië, Ararat, Arauma, Azetas, Arioch, Arkiet, Ar moab, Armoni, Asjjéra, Asnath, Athene, Atthaï. Avviet, Azalia, Azalja, Azaria, Azarja, Azazel, Azriel, Baälis, Bamoth, Baruch, Belial, Banaja,, Ben-oni, Beroth, Betach, Bethel, Bidkar, Bigtan, Bildad, Bileam, Binnui, Bislam, Bochim, Buziet, Carpus, Cephas, Chesed, Chezib, Chonja, Chuzas, Clauda, Cuidus, Cyprus, Cyrene, Daniël, Daniet, Darius, Dathan, Debora, Delaja, Delila, Dodava, Dorcas, Dothan, Efraïm, Efrath, Eglaïm, Eleale, Elifaz, Elisua, Elizur, Eljada, Elkana, Elymas, Emmaus, Engedi, Epheze, Estaol, Esther, Eunice, Euodia, Festus, Gadiet, Galaat, Gallim, Gallio, Gaziet, Gohazi, Gersom, Gerson, Gibeon, Gideom, Gideon, Gibboa, Gilead, Gilgal, Gudgod, Hadlai, Haëzel, Haggai, Hamath, Hanani, Harhas, Hauran, Havila, Hazaël, Hebron, Heldai, Henoch, Hermas, Hermes, Hermon, Hesbon, Heviet, Hexion, Hezion, Hilkia, Hillel, Hinnom, Hizkia, Horiet, Hosaja, Idumea, Ikabod, Ismaël, Israel, Italië, Iturea, Izebel, Jabbok, Jachin, Jaddua, Jaëzer, Jafeth, Jaairus, Jannes, Janoch, Jarach, Jattir, Jedaja, Jedida, Jehlël, Jehudi, Jenima, Jemuël, Jeruël, Jerusa, Jesaja, Jether, Jethro, Jibhar, Jigeal, Jisbak, Jizhar, Joahaz ,Jojada, Joktan, Joséba, Jotham, Juchal, Judith, Julius, Junias, Justus, Kattor, Kahath, Kanaän, Kareah, Karkor, Karmel, Kedron, Kefira, Kehath, Kehila, Kenath, Keniet, Ketura, Kidron, Kileab, Kilmad, Kimham, Kisleu, Kittim, Klopas, Kohath, Kolaja, Korach, Kusaja, Lachis, Lachmi, Lamech, Lebona, Lemuël, Leviet, Lo ammi, Lucius, Ludiet, Luhith, Lysias, Lydiër, Lystra, Maächa, Machir, Mahath, Halham, Halkia, Mammon, Manaëh, Manoah, Marcus, Maresa, Maroth, Martha, Mattan, Meduba, Melite, Merari, Meriba, Mesach, Mesech, Michal, Midian, Migdol, Mogron, Milete, Milkom, Mirjam, Misaël, Mnason, Moséra, Musiet, Naäman, Naboth, Nachon, Najoth, Nathan, Nereus, Nergal, Netofa, Nibhaz, Nimrim, Nimrod, Ninevé, Noadja, No amon, Nympha, Obadja, Ochran, Paddan, Paphos, Parpar, Pashur, Patava, Patmos, Patiël Paulus, Pedaja Peleth, Penuël, Persis, Pethor, Petrus, Pichol, Piream, Pithom, Plethi, Pontus, Prisca, Pudens, Putiël, Rachab, Rachel, Ramoth, Rechab, Refaim, Rehuël, Rhodus, Rimmon, Rithma, Rompha, Saänan, Salcha ,Salisa, Sallum, Salman, Salmon, Salomé, Salomo, Samgar, Sammua, Samuël, Sardes, Sargon, Saulus, Schavé, Scheba, Semaja, Seraja, Sesach, Sethur, Sichar, Sichem, Siddim, Siloah, Siloam, Simcon, Simson, Sineab, Sinear, Siniet, Sirjon, Sisera, Sikhri, Sittim, Smyrna, Sobach, Syrtis, Tabbat, Tabeal, Tabeël, Tadmor, Talmai ,Tammuz, Tarsis ,Tarsus, Tartak, Tebeth, Thomas, Tideal, Tifsah, Tigris, Timens, Tofeth, Uzriël, Vasthi, Zalmon, Zanoah, Zeboïm, Zeloot, Zereda ,Zeruja, Zichri, Zifiet, Ziklag, Zippor, Zuriet

7 Abaddon, Abiasaf, Ablëze,r Abigaïl, Abilene, Abinoam, Abraham, Absalom, Adoraïm, Adullam, Adummim, Agagiet, Agrippa, Ahiëzer, Ahimaäz, Ahinoam, Ahohiet, Aholiab, Alpheüs, Amittai, Amiihud, Ammihur, Amoriet, Amrafel, Ananias, Andreas, Andipas, Apelles, Apollos, Artemas, Artemis, Asafiet, Aseriet, Askelon, Askenaz, Aspenaz, Astarte, Ataroth, Athalia ,Athalja, Attalia, Azrikam, Baälath, Baäl, gad, Babylon, Bahurim, Baladan, Bazluth, Beëroth, Ben ammi, Benhail, Beracha, Bernice, Berseba, Beth kar, Beth san, Bethuël, Blastus ,Bor asan, Bozkath, Candace ,Chaldea, Chelbon, Chereth, Chiljon, Choresa ,Cilicië, Claudia, Clemens, Colosse, Crispus, Damaris, Dan jaän, Diblaim ,Didymus, Di zahab, Efratha, Elamiet, Eleazar, Elhanan, Eliezer, Elifele, Elisama ,Eliseba, Eljakim ,Eljasaf, Ellasar, EI paran, Elzafan, Emakiet, En semes, Erastus, Estemoa, Esthaol, Ethanim, Ethbaäl, Eubulus, Eufraat, Fereziet, Gabriël, Galatië, Galilea, Gathiet, Gattiet, Gedalja, Gemalli, Gemarja, Gerizim, Gibliet, Gideoni, Girriet, Goliath, Gomorra, Habakuk, Hachila ,Hadassa, Hadoram, Hadrach, Haggith, Hammath, Hamutal, Hananja, Harbona, Hasabja, Hathach, Henadad, Herodes, Hethiet, Hethlon, Iconium, lezriet, Lllyrië, Ithamar, Jabniël, Jacobus, Jaïriet, Jambres, Jarmuth, Jedidja, Jeremia, Jericho, Jeroham, Jezanja, Jibleam, Jizreël, Joaddam, Jogbeha, Johanan, Johanna, Jojakim, Jonadab, Jordaan, Josafat, Josifja, Jotbath, Jozabad ,Jozadak Kadmiël, Kajafas, Kenaäna, Kenanja, Kerioth, Kir moab, Kithron, Kleopas, Kuschan, Lazarus, Letusiet, Libanon, Libniet, Lodebar, Machlon, Madmena, Magadan, Magdala, Mahliet, Makkeda, Malchus, Malluch, Manasse, Mattana, Matchan, Mefaäth, Megiddo, Memphis, Memokan, Menahem, Messias, Meüniet, Michaël, Michaja, Michnus, Minnith, Mizraïm, Moabiet, Naftali, Nahalal, Nehemia, Nicanor, Nisroch, Oholiba, Olympas, Othniël, Parthen, Parvaïm, Pathros, Pedazur, Pekahia, Pelatja, Pennina, Perazim, Pethuël, Phanuël, Phlegon, Phoenix, Phrygië, Pilatus, Pinehas, Pisidië, Pontius, Potifar Publius, Puteeër, Peteoli, Pyrrhus, Quartus, Raamses, Rafidim, Rakkath, Rameses, Rebekka, Refaiet, Remalia, Rhegium, Rogelim, Ruchama, Sabeeër, Sadrach, Sahalim, Sakkuth, Salamis, Salmone, Samaria, Sarepta, Sarexer, Sarfath, Schebam, Sefarad ,Selemja, Semarja ,Sibraïm, Sifmoth, Simeath, Simëiet, Sopater, Stachys, Sukkiet, Sukkoth, Suzanna, Taänach, Tabeëra, Tabitha, Tekoïet, Tel abib, Theudas, Timnata, Tirhaka, Tisbiet, Togarma ,Urbanus, Zacheüs, Zalmona, Zalmuna, Zarfath, Zebadja, Zebaoth, Zebulon, Zedekia, Zefanja, Zefatha, Zippora, Zoutzee

8 Aäroniet, Abednego, Abel Maïm, Abialbon, Ablchail, Abinadab, Abisalom, Abjathar, Achaïcus, Achmetha, Adoniram, Ahinadab, Ahuzzath, Akeldama, Ammoniet, Amramiet, Anathoth, Apollyon, Arameeër, Arvadiet, Asdodiet, Asnapper, Assuriet, Assyriër, Astaroth, Astoreth, Augustus, Azarjahu, Azmareth, Baäl Meon, Baäl Peor, Barabbas, Bar Jezus, Barnabas, Bathseba, Beër elim, Belsazar, Benhadad, Benjamin, Berechja, Berothai, Bethanië, Beth aven, Beth bara, Beth eden, Bethseda, Bath meon, Bath peor, Beth saan, Bezaleël, Bithynië, Caesarea, Chesalon, Chonanja, Chorazim, Claudius, Corinthe, Crescens, Damaskus, Dedaniet, Drusilla, El-berith, EI bethel, Elifelet, Elisafat, Elizafan, Elkosiet, Elnathan, Elon tabor, En eglaïm, En Gannim, En Mispat ,En Rimmon, Epaphras, Epenetus, Epheziër Esthemoa Eutychus Ezrahiet Filistea Filistijn, Gabbatha, Gadpoort, Galilees, Gamaliël, Genubath, Gesuriet, Giloniet ,Gitthaim, Golgotha, Hachalja, Hanameël, Haraziet, Haroseth, Hazeroth, Hebreeër, Hefsibah, Hemaniet, Herodias, Herodion, Hiddekel, Horonaim, Horoniet, Immanuël, Isboseth, Iskariot, Jaäzanja ,Jahaziël, Jebusiet, Jecholia, Jechonja, Jeduthun, Jehizkia, Jerimoth, Jeroboam, Jigdalja, Jithream, Jochebed, Johannes, Jojachin, Jonathan, Josabath, Kalebiet, Karkemis, Kedariet, Kedemoth, Keniziet, Kir Heres, Kittiërs, Kuschiet, Laodicea, Lehabiet, Libertijn, Lysanias, Maächath, Maäseja, Machpela, Machseja, Mahalath, Mahanaïm, Maleachi, Malkisua, Mattanja, Mattheus, Matthias, Mea qoren, Mehujael, Me jarkon, Merariet, Merodach, Mesullam, Minjamin, Mitylene, Moseroth, Nahaliël, Nahesson, Nazareth, Neapolis, Nebajoth, Nehustan, Nethanja, Nicolaus, Nineviet, Obed edon, Olijfberg, Onesimus, Parmenas, Patrobas, Pergammum, Phenicië, Philemon, Philetus, Philippi, Phygelus, Pi bezeth, Pirathon, Plejaden, Potifera, Rehabeam, Rehoboth, Rubeniet, Sanherib, Sapphira, Secundus, Seleucië, Selomith, Selumiël, Senassar, Sidonïër, Siloniet, Silvanus, Stoïcijns, Syntyche, Syracuse, Temaniet, Thaddeüs, Thathnai, Thyatira, Tiberias, Tiberius, Tryphena, Tryphosa, Tychicus, Tyrannus, Vispoort, Waizatha, Zacharia ,Zacharja, Zebedeüs, Zecharja, Zemariet, Zoheleth

9 Abiëzriet, Abimelech, Achitofel, Ahasveros, Alexander, Amalekiet, Amminadab, Ampliatus, Antiochië, Appollonia, Archelaüs, Archippus, Areopagus, Arfachsad, Arpachsad, Arimathea, Aschuriet, Asdodisch, Aserpoort, Baäl Hamon, Baäl Hazor, Baël Tamar, Baël Sefon, Baäl Zebub, Baäle juda, Baracheel, Barbillai, Barsabbas, Bartimeus, Bechorath, Beëlzebub, Beltsazar, Ben hinnom, Beth abara, Beth anath, Beth arbel, Betheliet, Beth gamul, Beth.haram, Beth Heked, Beth horon, Beth kerem, Bethlemen, Beth millo, Beth minra, Bethphage, Beth rehob, Bethsaïda, Beth semes Beth sitta, Boanerges, Bronpoort, Chaldeeër, Cornelius, Cretenzer, Cyreneeër, Decapolis, Demetrius ,Dionysius, Dioscuren, Efraimiet, Efrathiet, Elimelech, Elisabeth, Curaquilo, Farizeeër, Cadarenen, Gath hefer, Gerasenen, Gersoniet, Gibeoniet, Gileadiet, Girgasiet, Hadadezer, Hagarenen, Hamathiet, Hasabneja, Hazar enon, Herodiaan, Hookpoort, Husathiet, Hymenaeüs, Ismaëliet, Issaschar, Jerubbaäl, Jeschurun, Jizhariet, Judapoort, Kadmoniet ,Kafdoriet, Kanäniet, Kapernaum, Karmeliet, Kasluhiet, Kehathiet, Kenchreae, Kerithiet, Kittieten, Korachiet ,Lachai Roi, Lappidoth, Leviathan, Levipoort, Lo ruchama, Mahane dan, Manessiet, Mattithjan, Mazzaroth, Merathaim, Mercurius, Methusaël, Midianiet, Morastiet, Mordechai, Naftaliet, Narcissus, Nathanaël, Nazarener, Nazoreeër, Nethaneël, Nicodemus, Nicolaiet, Nicopolis, Oostpoort, Pamphilië, Perez Uzza, Philippus, Phrygisch, Priscilla, Prochorus, Ptolemaïs, Quirinius, Rechabiet, Sanballat, Schelfzee ,Sealthiël, Sefarvaim, Sefarviet, Sesbazzar, Silbechai, Sibboleth, Sidonisch, Sosipater, Sosthenes, Stephanes, Stephanus, Tachpenes,Tertullus, Timotheus, Trophimus ,Tubal Kain, Zacharias, Zuidpoort

10 Abel Mehola, Abel Sittim, Achimelech, Adoni bezek, Adoni zedek, Adullamiet, Beërothiet, Beth cherem, Beth haëzel, Beth maëcha, Beth semiet, Bloedakker, Cappadodië, Chaldeeuws ,Chinnereth, Corinthiër, Cyreneïsch, Damaskener, Diotrephes, Ebed melech, Eben haëzer, Efes-Dammim, Esarhaddon, Fortunatus, Gethsemane, Habazzimja, Hammoth dor, Harmagedon, Hermogenes, Hiërapolis, Jeberechja, Jerachmeël, Jozefpoort, Koningsdal, Methusalah, Migdal eder, Mithredath, Naämathiet, Nebusazban, Noordpoort, Paddan aram, Philologus, Rubenpoort, Sadduceëër, Salmaneser, Samaritaan, Samothrace, Tachpanhes, Theophilus, Wachtpoort, Waterpoort, Wilgenbeek, Zamzummiet, Zerubbabel, Zuiderland

11 Abel mizraïm, Adrammelech, Adramyttium, Anethothiet ,Aristarchus, Aristobulus, Arthahsasta, Atroth Sofan, Baäl perazim, Babylonisch, Ben abinadab, Benjaminiet, Bileamsloon, Dalmanoetha, Davidsdozen, Edomlotisch, Efraïmpoort, Epicurëïsch, Gennesareth, Hadad Rimmon, Hazarmaveth, Jaäre oregim, Jedduthniet, Jerubbêseth, Kades Barnea, Kedorlaomer, Kir hareseth, Kirjath arba ,Kirjath baäl, Mesech tubal, Mesillemoth, Mesopotamië, Mesullemeth, Moabietisch, Nathan melech, Nebuzaradan, Nechelamiet, Netofathiet, Onesiphorus, Pi hachiroth ,Pirathoniet, Ramathlechi, Ramath mispa, Regemmelech, Simeonpoort, Slangenbron, Tekoretisch, Trachonitis

12 Ammonietisch, Bakoventoren, Bartholomeus, Beth halachmi, Beth jesimoth, Bethlehemiet, Epaphroditus, Evil merodach, Geruth kimham, Hazor Hadatta, Jerahmeëliet, Kerenhappuch, Kibroth taäva ,Kirjath sefer, Lithostrotos, Moreseth gath, Naftalipoort, Nebudkadnezar, Nebukadrezar, Paardenpoor,t Philadelphila, Phililpenzer, Roofgebergte, Schaapspoort, Sunamietisch, Thessalonica, Timnath heres, Timnath serah, Zebulonpoort

13 Benjaminpoort,Gevangenpoort, Hananeeël toren, Hazeron thamar, Kanaänietisch, Karmelietisch, Kirjath jearim, Micianietisch, Misrefoth maïm, Navel des Lands, Nergalsarezer, Schear jaschlub, Scheldelplaat, Schervenpoort, Sukkoth benoth, Sulamietisch, Terebinteldal,

14 Abel beth maächa, Beth diblathaïm, fundamentpoort, Issacharpoort, Jegar  sahadutha, Jizreilietisch ,Kirjath Huzroth, Midianietisch, Ramathaïm zofim, Tiglath pileser,

15 Asteroth karnaïm, Berodach baladan, Schorpioenenpas, Syro phenicische, Tilgath pilneser, Zafnath Paäneach,

16 Scharie Kirjathaïm ,Thessalonicenzer,

17 Beeroth bene jaakan, Kuschan rischataïm,

19 Mahler Schalal chaz bar, Waarzeggersterebint
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina