Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina8/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

beloning voor bijzondere werkzaamheden – premie

beloning voor eenbijzondere prestatie – prijs

beloning voor het aanbrengen – aanbrengpremie

beloning voor het bergen van een schip – bergloon

beloningsreizen - incentivetours

beloofde land   Eldorado, hemel, Kanaän, Utopia

beloop – bedrag, decursus, dossering, evolutie, gang, glooiing, helling, loop, lijn, model, montant, ontwikkeling, proces, richting, strekking, tracé, vorm

belopen – bedragen, begaan, maken, uitmaken

be1oven   garaderen, toezeggen, verzekeren, voorspellen, zweren

belover – promittent

belroos – erysipeles, huidontsteking, wondroos

belslede - arreslede

belt – afvalhoop, ashoop, asvaalt, berg, heuvel, hoogte, mesthoop, mestvaalt, vaalt, vuilnishoop, zeeengte

beluchten - aëreren

beluisteren – aanhoren, afluisteren, onderzoeken

belullen – bepraten, overhalen, overreden, plaslullen

belust   begerig, branderig, gaarne, graag, gretig, happig, loerend, tuk, verlangend, verlekkerd, verzot

belustheid – begeerte, behagen, lust, trek, zin

belust maken op iets - lokken

belust op iets – verlangend

belust op lekkernijen – snoeperig, snoeplustbel van een kerk - klok

belvedère – uitzichttoren

Belzebub – opperduivel, satan

bema - spreekgestoelte

bemachtigen – aftrochelen, innemen, overweldigen, veroveren

bemachtigen (trachten te) – aanvallen, afknevelen, aftroggelen, annexeren, beslagleggen, bestormen, bezetter, inpalmen, ontrukken, overnemen, veroveren

bemalen – beschilderen

bemannen – equiperen, monsteren

bemanning (schip/vliegtuig)   crew, equipage, hens, manschap, matrozen, personeel

bemanning, lid van de - bootsman, ketelbinkie, keteljongen, kok, mschinist, matroos, olieman, schipper, stoker, stuurman

bemantelen – be(dekken), doreren, farderen, pallieren, verbergen, verbloemen, vergoeilijken

bemanteling - shielding

bemer – Bohemer, lokvogel, pestvogel, zijdestaartvogel

bemerkbaar – merkbaar, perceptibel, waarneembaar

bemerken – aanhoren, bekennen, bespeuren, constateren,

gewaarworden, horen, lezen, luisteren, merken, nasporen, ontdekken, ontwaren, opletten, opvallen, speuren, verhoren, voelen, waarnemen, zienbemerking – aanmerking, gewaarwording, opmerking

bemesten – begieren

bemesting – stercoratie

bemeubelen - meubileren

bemiddelaar – adjuster, arbiter, entremetteur, expert, goeman, intermediair, koppelaar, koppelbaas, makelaar, ombudsman, mediateur, vertalerkoppelaar, parakleet, scheidsman, scheidsrechter, tolk, trustee, tussenpersoon, umpire, vertaler, vertrouwensman

bemiddelaarster - scheidsvrouw

bemiddeld   gefortuneerd, gegoed, rijk, vermogend, welgesteld

bemiddelen – arbitrageren, beslechten, bijleggen, conciliëren, intermediëren, treden

bemiddelend – mediaterisch, mediatief, voorspraak

bemiddeling   arbitrage, bemoeiing, bemoeienis, expertise, intercesssie, intermediair, interpositie, meditatie, schakel, tussenkomst, tussenspraak

bemiddelingsbureau voor werkkrachten   arbeidsbeurs

bemind   dier(baar), geliefd, geliefkoosd, gewild, gezien, lief, populair

bemind persoon   aangebedene, beminde, lieveling,

beminde – aangebedene, aanstaande, fiancé(e), geliefde, liefste, lievelinf, lieve(rd), uitverkorene, verloofde, vrijster

beminde van Hercules – Iole

beminmde van Jupiter - Latona

beminde van Zeus   Alcmene, Antiope, Danae, Dionne, Europa, Ganymedes, Io, Leda, Leto, Maia, Metis, Semele

beminnaar - aanbidder, amateur, liefhebber,

beminne1ijk – aantrekkelijk, aanvallig, adorabel, aimabel, allerliefst, animabel, innemend, lief, liefelijk, lieftallig, minnelijk, minzaam, vriendelijk, welwillend

beminnelijke openhartigheid - candeur

beminnen – aanhangen, filatelie, liefhebben, lieven

beminner – beminnaar, liefhebber

bemoedigen   aansporen, opbeuren, sterken, troosten

bemoedigend - opbeurend

bemoediging – aanmoediging, aansporing, knikje, opbeuring, opwekking, soelaas, sterking, troost

bemoeial   albedil, albeschik, bedilal, bediller, bedilziek, beschikal, inmenger, moeial

bemoeien – inlaten, inmengen

bemoeienis – competentie, taak, werkzaamheid, zorg

bemoeiing - conatus

bemoeilijken   hinderen, remmen, tegenwerken

bemoeilijking - belemmering, hinder, last, rem

bemoeilijkte ademhaling - stridor

bemoeiziek mens - bemoeial

bemoeizuchtig - bedilziek

bemorsen - bekladden, besmetten, bevuilen,bezoedelen, smetten

bemost – mossig

bemorste oude lap – slet, smots

ben   bun, kaar, korf, mand, nis, rugkorf, vismand

benaarstiging - vlijt, ijver

benadeeld – belemmerd, gebrekkig, gehandicapt, gehinderd

benadeelde persoon   laesus

benadelen – aanranden, bedriegen, deren, duperen, handicappen, hinderen, krenken, schaden

benadeling – afbreuk, grieving, stoornis

benaderbaar – mak, tam

benaderen   aanklampen, naasten, polsen

benaderend - approximatief

benadering – approximatie, schatting

benadrukken – accentueren, beklemtonen

benaming – kwalificatie, naam, naamgeving, nomen, praedicaat, predikaat, term, titel

benaming van bacteriën - streptokok

benaming van de Heilige Maagd   Madonna

benaming van een bioscoop   odeon, cinema, cineac

benaming van een boek   titel

benaming van een deelstaat in Indonesië – Negara

benaming van elementen die met metalen direct zouten vormen – halogenen

benaming van in het water groeiende planten – lies

benaming voor aanhangsel van de karteldarm - vetlap

benaming voor geld – daalder, geeltje, joetje, knaak, meier, pop, riks, spie

benaming voor de meun - puit

benaming voor gezicht – facie, snoet, snuit, toet, tronie

benaming voor een haas – langoor

benaming voor ezel – grauwtje, hans, langoor

benaming voor het haantjeskevers – bloedspuwer

benaming voor verschillende minerale koolwaters – bitumen

benaming voor verschillende soorten van ganzevoet – melde

benaming voor werktuigen - aandrijver

vormen   halogeen

benard – bang, bedrukt, benauw, benepen, hachelijk, moeilijk, netelig, verlegen, zorgwekkend

benarde toestand – nood

benardheid – benauwdheid, verlegenheid

benauwd   angstig, angstwekkend, bang, bedompt, bedrukt, beducht, beklemd, bekneld, bekrompen, benard, benepen, beperkt, bevreesd, bezwaard, broeierig, drukkend, duf, eng, gierig, griezelig, hachelijk, heet, huiverig, klein, knellend, krap, loom, muf, mus, nauw, penarie, pufferig, vuns, zuinig, zwoel

benauwdheid – ademnood, agonie, angst, beklemming, bekommering, benauwing, bezorgdheid, druk, klem, knel, knoei, nood, oppressie, penarie, piepzak, pressie, pijn, rats, schrik, verlegenheid, vrees, worg, zorg

benauwd in de keel – kroeperig

benauwd warm – pufferig, zwoel

benauwde damp - smoor

benauwde droom – cauchemar, nachtmerrie, oneirodynie

benauwde ruimte – cel, hok

benauwde walm – smoor

benauwelijk – beangstigend, beklemmend

benauwen   beangstigen beklemmen, drukken, hinderen, knellen, kwellen, nijpen

benauwend – benard, drukkend, beangstigend, beklemmend, eng, griezelig, naar, stikheet

benauwende angst – perairie

benauwende hoest – stikhoest

benauwenis – beklemming, druk, penairiebenauwing – beklemming, drukking, knelling, oppressie

bende – beestenboel, bendeaanvoerder, chaos, condottiere, drift, drom, gang, groep, hens, hoop, horde, hul, jamboel, kabaal, keet, kliek, koppel, kudde, lawaai, macht, massa, meute, mikmak, ordeloosheid, pan, partij, puinhoop, rataplan, reut, rommel(tje), rot, rotzooi, schaar, schare, sjoecht, sliert, stel(letje0,spul(len), struip, troep, veel, zooitje), zwerm, zwik, zwijnenstal

bende jachthonden – meute

bendeleider   boss, condottiere, gangster

bendelid - gangster

bende misdadigers - maffia

bendeoorlog – guerrilla

bendie – mandewagentje

bene – goed, wel

beneden – basaal, benee, bijwoord, gelijkvloers, inf (Lat.) infra, lager, omlaag, onder(in), parterre, stroomafwaarts, sub (Lat.), voorzetsel

beneden armbeen - ellepijp, spaakbeen

beneden verdieping - beletage, parterre

benedenwindse eilanden, een der - Aruba, Bonaire, Curaçao

benedenwindse zijde   lij

beneden deel van een pakhuis – onderstuk

benedendeel van een strijkstok - slot

beneden deel van ingezette edelsteen – kulas

benedeneind - lagereind, ondereind, ondereinde

beneden gevel   pui

beneden het oppervlak -diep

beneden in iets –onderen, onderin

benedenkaak - kinnebak

benedenkant   ondereind, onderkant, onderzij(de)

benedenlangs – onderlangs

benedenloop van de Njemen – Memel

benedenpand van een kanaal - boezemwater

beneden peil – gemeen, inferieur, knudde, laag, min, inderwaardig

benedenrug – lende, stuit

benedenste deel van de stamper met de eitjes - eicel, vruchtbeginsel

benedenverdieping - parterre

benedenwindse zijde   lij

benedenzijde – onderkant

beneden zijn stand huwen - mesalliëren

benedictenabdij – maredsous

benedictie - zegen(ing), wijding

benedictuskruid   nagelkruid

Benedictijnenorde - O.S.B.

benedijen   loven, prijzen,.verheerlijken, zegenen

benee – onderaan

beneficium - prebende, voorrecht

benemen - ontnemen, wegnemen

benen   kuierlatten, lopen, rennen, snellen, stappen, snellen, stelten, tuinen,

benen lepel - gierlepel

benen of doorlopen - stappen

benepen   band, beangst, beklemd, bekrompen, benard, benauwd, bourgeois, eng, enggeestig, frikkerig, kleindenkend, kleingeestig, kleinmoedig, kleinzielig, sip

benepenheid - beklemdheid, bekrompenheid

beneveld – bedwelmd, dampig, doezelig, dronken, dof, duf, en, naast, ook, suf, tipsy, verdoofd, versuft, wazig,

benevens   alsmede, alsook, bovendien, daarenboven, evenals, gelijktijdig, met, ook, tevens, teffens,

benevens de korf - imme, honingbij

benevolentie   welwillendheid, toegenegenheid, gunst

bemoeiziek mens - bemoeial

bengel   aap, bink, deugniet, guit, klepel, klokje, kwajongen, kwant,

ondeugd, rakker, rekel, schalk, schavuit, schelm, schobbejak, snaak, snotjongen, snotneus, stouterd, straatjongen, vlegel, vlerkBengaalse voertaal - Oerdoe,Bengali

bengelen – schommelen, slingeren, zwabberen

bengelkruid - bingelkruid, smeerwortelbengel van een klok - klepel

benieuwd – nieuwsgierig

benieuwen - verwachten

benig   bottig, knokig, schonkig, vleesloos

benige vis - hozebek, zeeduivel

bennetje - korfje, mandje

benijdbaar   begeerlijk, begerenswaardig, benijdenswaardig

benijden - misgunnen

benijdenswaardig   begeerlijk

benjamin – jongste, junior

bennetje   korfje, mandje

benodigd - nodig

benodigd gereedschap – alaam, gerei

benodigde voorwerpen - rekwisieten

benodigdheden   accessoires, attributen, gerei

benodigdheid bij betonwerk - betonspecie

benodigdheid voor de landbouw   combine, dorsmachine, eg, ploeg, sikkel, strekel, tractor, zeis

benodigdheid voor een denksport - dambord, schaakbord

benodigdheid voor een balspel - tennisracket

benoemd - aangesteld

benoemen   aanstellen, aanwijzen, beroepen, nomineren, plaatsen,verkiezen

benoemer - nominator

benoeming   aanstelling, nominatie

benoemingsrecht - benoeming, nominatie, voordracht

ben of korf - mand

bent   bunt, club, genootschap, hennep, vereniging

benteng   sterkte, vesting

bentgras - bunt, boendergras, pijpestrootje, smele

benul   begrip, besef, bevatting, bewustheid, doorzicht, idee, inzicht, notie, verstand

benut   gebruikt

benutten – gebruiken, uitbaten, uitbuiten, waarnemen

benutting - tie, utilis

benzaldehyde - bitter amandelolie

benzeen - benzol, benzien

benzine - gasoline, gasoline, gasoline, koolwaterstof, olie, super,

benzineblik – drum, jerrycan

benzinedamp - uitlaatgas

benzine innemen – laden, tanken

benzinemengsel – aral

benzinemotor - explosiemotor

benzinestation – pomp, tankstation

benzoë - harssoort

benzofuraan - Cumaro(o)n

benzol - benzeen

benzonitril – fenylcyanide

benzopurperine - kleurstof

benzylalcohol - fenylcarbinol

beoefenaar   amateur, liefhebber

beoefenaar der alchemie – adept

beoefenaar der fraaie letteren - bellettrist

beoefenaar der klassieke talen - klassicus

beoefenaar der Nederlandse taal en letterkunde – neerlandicus, neerlandist

beoefenaar der planologie - planoloog

beoefenaar der retorica – rederijker, tidoloog

beoefenaar der Spaanse taal en letterkunde - hispanoloog

beoefenaar der scholastiek - scholasticus

beoefenaar der statistiek - statisticus

beoefenaar der sterrenwichelarij - astroloog

beoefenaar der volkenkunde - ethnoloog

beoefenaar der wetten der zeestromingen - onderzoeker

beoefenaar van de aardkunde   geoloog

beoefenaar van de aardrijkskunde – geograaf, geoloog

beoefenaar van de bodemkunde – pedoloog

beoefenaar van de bouwkunst - architekt

beoefenaar van de Chinese taal en letterkunde - sinoloog

beoefenaar van de dierkunde   zoöloog, bioloog

beoefenaar van de Duitse taalkunde   germanist

beoefenaar van de Engelse taalkunde - anglicist

beoefenaar van de Franse taaikunde – romanist

beoefenaar van de geologie - geoloog

beoefenaar van de geslachtsrekenkunde   genealoog

beoefenaar van de godgeleerdheid   theoloog

beoefenaar van de grottenkunde – speleoloog

be oefenaar van de Hebreeuwse literatuur – hebraïcus, hebraïst

beoefenaar van de klinische geneeskunde - klinicus

beoefenaar van de krachtsport - atleet, bokser, gewichtheffer, worstelaar

beoefenaar van de kunst der oorlogvoering – strateeg

beoefenaar van de kunsten   artiest, kunstenaar

beoefenaar van de kunstnijverheid   pottenbakker, wever

beoefenaar van de leer der virussen – viroloog

beoefenaar van de magie – goochelaar, heks, magiër, tovenaar

beoefenaar van de moderne talen - filoloog

beoefenaar van de mycologie (paddestoelen en zwammen) -

fungioloog, mycoloogbeoefenaar van de natuurkunde   fysicus

beoefenaar van de oosterse talen   oriëntalist

beoefenaar van de plantkunde   bioloog

beoefenaar van de pollenanalyse  palynoloog

beoefenaar van de rechtswetenschap – jurist

beoefenaar van de reliëfvormen - geomorfoloog

beoefenaar van de ruimteordening en stedenbouw - planoloog

beoefenaar van de scheikunde  chemicus

beoefenaar van de sociologische aardrijkskunde – sociograaf

beoefenaar van de staatshuishoudkunde - econoom, staatshuishoudkundige

beoefenaar van de stelkunde – algebraïst

beoefenaar van de taalwetenschap – linguïst

beoefenaar van de volken beschrijving - etnograaf

beoefenaar van de weerkunde   meteoroloog

beoefenaar van de welsprekendheid   rector,redenaar, rederijker

beoefenaar van de wetenschap der politiek   politicoloog

beoefenaar van de Noordeuropese taal en letterkunde   Scandinavist

beoefenaar van de wetenschap der samenleving   socioloog

beoefenaar van de wetenschap der staathuishoudkunde   econoom

beoefenaar van de wetenschap der relief vormen   geomorfoloog

beoefenaar van de zielgeneeskunde   psychiater, psycholoog

beoefenaar van de zwarte kunsten - heks, magiër, tovenaar

beoefenaar van het buikspreken – gastriloog

beoefenaar van rituelen - magiër, medicijnman, priester

beoefenaar van sociologische aardrijkskunde – sociograaf

beoefenaar van zielgeneeskunde - psycholoog

beoefenaarster van de kunstnijverheid   kantwerkster, pottenbakster

beoefenaar uit beroep – professional

beoefenaar uit liefhebberij - amateur, dilettant

beoefenen   behandelen, bezigen, gebruiken, hanteren, praktiseren, uitoefenen, vervolgen

beoefening van de natuurkunde – fysica

beoefening van de oudheidkunde – pateologie

beoefening van de penningkunde - numismatiek

beoefening van de plant   en dierkunde   biologie

beoefening van de scheikunde   chemie

beoefening van de staathuishoudkunde   economie

beoefening van de taalwetenschap - linguistiek, taalkunde

beoefening van de waarzeggerij - mantiek

beoefening van de weerkunde - meteorologie

beoefening van de welsprekendheid - retorica, retoriek

beoefening van de welsprekendheid   retorica, retoriek

beoefening van de wetenschap der samenleving   sociologie

beoefenaar van de zeestromingen - tidoloog

beoefening van de zielkunde – psychologie

beogen   bedoelen, intenderen, nastreven, pogen, streven, trachten, viseren

beoogd - gewenst

beoordelaar   censor, criticus, essayeur, examinator, keurder, keurmeester, recensent, rechter, schatter, taxateur, toetser, ijker

beoordelen – aanzien, achten, begunstigen, bekritiseren, bekijken, bezien, cenceren, censureren, critiseren, discerneren, gissen, recenceren, judiceren, keuren, kritiseren, onderzoeken, ramen, recenseren, schatten, schouwen, waarderen

beoordelen door jury - jureren

beoordelend   kritisch

beoordelend aankondigen - ecenseren

beoordeling   appreciatie, bespreking, critiek, evaluatie, uring, kritiek, oogpunt, oordeel, rapport, recensie, voorstelling

beoordeling van een beoordeling - metakritiek

beoordelingscommissie – jury

beoordelingslijst - rapport, conduitestaat

Beotiër - domoor, lomperd

Beotisch - dom, lomp, onbeschaafd

bepaalbaar - bepaald, vastgesteld, determinabel

bepaald – aangewezen, afgelast, afgemeten, afgesproken, begrensd, beperkt, beslist, bestemd, echt, formeel, gegeven, geregeld, gesteld, gezet, nauwkeurig, omlijnd, omschreven, positief, precies, speciaal, specieel, stellig, uitdrukkelijk, uitgesproken, vastgesteld, volstrekt, zeker

bepaald aankondigend voornaamwoord – datgene, degeen, degene, dezelfde, zodanig

bepaald aantal   aam, anker, baal, boek, bouw, bunder, centiare, dozijn, gros, hoeveelheid, hok, kan, kop, last, liter, meter, mud, octet, riem, snees, tal, ton, trio, vim, wog (waag),

bepaald bedrag – budget

bepaald gegeven - feit, motief

bepaald geldbedrag - ton

bepaald gevoelscomplex – minderwaardigheids complex

bepaald hemelverschijnsel - nova

bepaald kwantum   iet

bepaald leencontract – antichresis

bepaald mineraal - dolomiet

bepaald onderwijs - spraakles

bepaald sacrament – avondmaal, biecht, doopsel, genademiddel, huwelijk, oliesel, priesterschap, vormsel

bepaald sein - S.O.S.

bepaald soort horloge - remontoir

bepaald soort klimaat - landklimaat, zeeklimaat

bepaald soort koe - blaarkop, bontkop, lakenvelder

bepaald soort scheepvaart - kustvaart

bepaald soort soldaten – garde, grenadiers, jagers, keurkorps

bepaald tarief - klasse

bepaald teken   signaal

bepaald tijdvak - dag, decennium, eeuw, jaar, maand, semester, termijn, trimester, week,

beoefenaar van de wetenschap van de samenleving - socioloog

bepaald tijdsverloop   kwartier, minuut, stond, termijn, uur

bepaald weefsel   fluweel, kant, katoen, laken, linnen, moiré, rips, tijk, trijp


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina