Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina9/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

bepaalde afmeting - bestek, meet

bepaalde bepalingen - verordening

bepaalde dag   datum

bepaalde dienst bij de spoorwegen   tractie

bepaalde electrische stroom - gelijkstroom, wisselstroom

bepaalde entstof - serum

bepaalde erezaken - erecodebepaalde figuur – ovaal, rechthoekig, rond, vierkant

bepaalde functie bij de marine   seiner, kanonnier

bepaalde functionaris ten stadhuize – bode

bepaalde gebeden in de mis - oratie

bepaalde hoeveelheid   aantal, dozijn, gros, quantum, snees, tal, tiental, twintigtal

bepaalde inentstof   serum

bepaalde inzinking   dijkval

bepaalde kaart   aas, boer, nel, heer, troef, vrouw

bepaalde klank   toon

bepaalde kleurstof - henna

bepaalde kosten - leges

bepaalde kunstinrichting   klassiek, naturalisme, expressionisme

bepaalde landmaat - are, bunder, hectare, morgen, mud, roede, bepaalde lengtemaat - cm, dm, el, inch, km, meter, roede, vadem, voet

bepaalde levensbeschouwing - antinomisme

bepaalde luchtstroming in de tropische luchtstreek   moesson, passaat

bepaalde meetkundige figuur - cirkel, driehoek, parabool, rechthoek, ruit, trapeze, vierkant

bepaalde plek – ergens, plek

bepaalde politieke richting   A.R.   C.H.U , K.v.P., P.v.d A., P.S.P., V.V.D., P.P R.

bepaalde rechten – leges, stadsrechten

bepaalde resten   kliekje, peukje, prakje

bepaalde richting uit - linksaf, rechtsaf, rechtuit

bepaalde ruimte   bestek

bepaalde runderziekte - runderpest

bepaalde Rus   kozak

bepaalde schikking   rangorde

bepaalde sociale opvattingen - standegeest

bepaalde speelkaart   aas, nel, boer, heer, joker, troef, vrouw

bepaalde spier - biceps

bepaalde stadsdienst - G.R., R.E.T., S.R.

bepaalde stand   adel, edelen

bepaalde steen   git

bepaalde stemming - ernst

bepaalde stof - laken, tijk

bepaalde tijd – termijn

bepaalde tijdruimte - tijdsbestek

bepaalde vierhoek - ruit

bepaalde viool   Amati, Cremona, Stradivarius

bepaalde voorstelling van de dood – zeisman

bepaalde voorwaarde bieden - aanbieden

bepaalde vorm van Handelsonderneming - BV, CV, firma, NV. bepaald. wedren van paarden   omnium

bepaalde welriekende zalf - balsem

bepaalde wet   AO.W., A.W.W., W.W. armen, hinder, bijstands

bepaalde wijk in de residentie   marlot

bepaalde wijze van verkrijging - huurkoop

bepaalde winkel   boekhandel, groentewinkel, hoedenwinkel, juwelierswinkel, manifacturenzaak, supermarkt

bepaalde wortelstok - zoethout

bepaalde zee – IJszeee

bepaalde zeilhandeling - laveren, reven

bepaalde zelfbewerking - reven

bepaalde zwemslag   crawl, rugslag, schoolslag, vlinderslag

bepaaldelijk - inzonderheid, juist, stellig, uitdrukkelijk, vooral

bepaaldheid - juistheid, stelligheid

bepaalt (Lat.) - ratus

bepakken – belasten, beladen, bezwaren

bepakking - last, uitrusting

bepakking van de soldaat - P.S.U. (persoonlijke

standaard uitrusting)bepakking voor op reis – bagage

bepakt   beladen, belast, bevracht, bezakt, opgetuigd

bepalen – afbakenen, bedingen, beperken, bestemmen, definiëren,

determineren, doseren, fixeren, omschrijven, ordonneren, regelen, resolveren, stellen, stipuleren, vaststellen, verordineren, vesten, voorschrijvenbepalen bij overeenstemmen - bedingen

bepalen van de maat   meten, meting

bepalend lidwoord - de, het

bepaling – afbakening, artikel, attribuut, begrenzing, beschrijving, bestwil, bevel, definitie, decreet, dekreet, determinatie, fixatie, fixering, irade, kwalificatie,oekaze, omschrijving, order, ordonnantie, regel(ing), stipulatie, vaststelling, verordinering, voorschrift, wet, zinsdeel

bepaling van alcoholgehalte in het bloed   bloedproef

bepaling aankondigend   determinatief

bepaling aankondigend voornaamwoord   datzelfde, degene, dergelijk, dezelfde, diegene, dusdanig, hetzelfde, zodanig, zulke

bepaling in de wet - artikel

bepaling in het verkeer - verkeersregel

bepaling van aantal   telling

bepaling van alcoholgehalte in het bloed – bloedproef

bepaling van een zeker gehalte – titratie

bepaling van goud – en zilvergehalte - essaai, titrage

bepaling van het gehalte – tritage, titratie

bepaling van het middelpunt - centroscopie

bepaling van het zwaartepunt - centroscopie

bepaling van hoeveelheid – dosering

bepaling van iemands identiteit - identificatie

bepaling van de muntwaarde   evaluatie

bepaling van soortelijk gewicht van vloeistoffen   areometrie

bepeinzen   mediteren, overdenken

beperken - begrenzen, beknotten,bepalen, besnoeien, bezuinigen, inkrimpen, limiteren, matigen,rantsoeneren, reduceren, restringeren, temperen, verkleinen, volstaan

beperken van rechten   beknotten

beperken tot – volstaan

beperkend - begrenzend, limitatief, restrictief

beperking   afbakening, afpaling, afsluiting, afzetting, begrenzing, deliënatie, insnoering, limiet, limitatie, limitering, omrastering, reductie, reserve, restrictie, vermindering, voorbehoud

beperkt   afgemeten, begrensd, beknopt, beknot, bekrompen, benauwd, bepaald, constrictie, demarcatie, dom, eindig,

geborneerd, gering, ingekrompen, kort, lim., limited, localisatie, matig, modificatie, nauw, onbevattelijk, relatief, restrictie, verkleind, verkort, verminderd, voorbehoud,beperkt gebied - reservaat

beperktheid - begrenzing, bekrompenheid, geringheid, kleinheid, limietnietigheid

beperkt van begrip - argeloos naïef, onnozel

beperkt van duuur - eindig

beperkt van ruimte – benauwd, eng, krap, nauw

beperkt van verstand   debiel, dom, knullig, stom, stupide, sullig

bepimpeld - dronken, teut, tipsy

beplanking - beschot, bekisting

beplante laan in Spanje   ramblas

beplante toegangsweg   oprijlaan

beplante weg   allee, dreef, laan

beplanting – beschot, gewas, plantage, plantsoen

bepleisteren - stukadoren

bepleiten – verdedigen

beploegen - doorklieven

bepoederen - inpoeieren

beppe - grootmoeder

bepraten – induceren, overhalen, overreden, persuaderen beproefd – afdoend, degelijk, deugdelijk, echt, getest, goed, natuurlijk, onderzocht, opperbest, probaat, souverein, trouw

beproefd krijgsman - veteraan

beproeven   essaaieren, examineren, ondernemen, onderstaan, pogen, proberen, tenteren, testen, toetsen, trachten, uitproberen

beproeving – bezoeking, kruis, loutering, onderzoek, plaag, poging, proef, test, toets

beproeving van metalen - toets

beraad   beleid, bespreking, conferentie, consili�ren, consulteren, deliberatie, overleg, overweging

beraadslagen – bespreken, besogneren, confereren, delibereren, overleggen, raadplegen, redeneren, vergaderen

beraadslaging   conferentie, consilium, deliberatie, overleg

beraamd - voorgenomen

beraamd plan - opzet

beraden - bedachtzaam, beleidvol, beradenheid ,besluitvaardig, bezinnen, bezonnen(heid), ernstig, ferm, overdenken, overleggen, schrander,

standvastig, voorzichtig, welberaden,beramen   bedenken, begroten, berekenen, broeden, ontwerpen, opvatten, opzetten, overleggen, plannen, schatten, smeden, voorbereider

beramer - smeder

beraming – begroting, ontwerp, opzet

berber - moor, zwarte

Berberbevolking - Mozabieten

berberidacee - berberis, epimedium, mahonia, zuurbes

berberine – alcaloïde

berberis - zuurbes

Berbers alfabet - tifinagh

Berberstammen - masmoeda, sjileuh

Berbervesting - agadir, igherm

Berberwoning - nouala

berceau - booggang, prieel, wieg

berceuse - wiegeliedje, schommelstoel

berdache bij de Mohava-Indianen – alyha

berebezie - (rode) bosbezie

berebijter - bullebak

berechten - rechtdoen, rechtspreken

berechting - rechtspraak

berechting (snelle) - streng en informeel) – standrecht

beredderen – bedisselen, beschikken, ordenen, ordenen, redderen, regelen, schikken

bereddering – bestel, drukte

bereden - geoefend, mak

bereden herder in Argentinië - gaucho

bereden herder van Amerika - cowboy

bereden kapitein   ritmeester

bereden legeronderdeel   cavalerie, ruiterij

bereden man   ruiter

bereden officier – artillerist, cavalerist, dragonder, ritmeester

bereden soldaat   cavalerist, dragonder, huzaar

bereden vrouw   amazone

beredruif - (altijd groene) heester

berehoeder - bereleider, Boöter, sterrenbeeld

bereid – afgewerkt, al, bereidvaardig, genegen, gereed(gemaakt), gewillig, gezind, klaar, klaargemaakt, paraat, reeds, slagvaardig, vaardig, vlug, willig

bereid boete te doen - boetvaardig

bereid een offer te brengen - offervaardig

bereid plantaardig of dierlijk weefsel - preparaat

bereid tot - genegen

bereid tot iets - gereed

bereid verklaren - treden

bereid zijn tot - staan

bereide artsenij - preparaat

bereide dierehuid - leder

bereide hennephars - hasj, hasjiesj, marihuana

bereide huid   abortief, Ieder, leer, nappa, perkament, zeem

bereide huid met haar – bont

bereide opium   madat, tjandoe

bereide rugvinnen van heilbot   raf

bereide schapenhuid   zeem (leder)

bereide spijs   diner, menu

bereide vis – filet, rolmops, stokvis

bereiden   klaarmaken , prepareren

bereider en verkoper van geneesmiddelen - apotheker

bereider van mout   melter

bereider van spijzen   kok

bereider van zeemleer - zeemtouwer

bereidheid - willigheid

bereiding der metalen uit ertsen   metallurgie

bereidingsvoorschrift – recept

bereidingswijze - procéédé, procedure

bereidingswijze van vlees – bakken, barderen, braden, grillen, grilleren, koken, roosteren

bereids   alrede, al (reeds), reeds

bereid tot - genegen

bereidvaardig - bereidwillig, gedwee, gewillig, hulpvaardig

bereidwillig – behulpzaam, bereidvaardig, dienstvaardig, dienstwillig, galant, gedienstig, gehoorzaam, gemakkelijk, genegen, gereed, geredelijk, gewillig, goedwillig, hulpvaardig, meegaand, offervaardig, toeschietelijk, volgzaam, voorkomend, vriendelijk, willig

bereidwillig om te geven – offervaardig

bereidwilligheid - bereidvaardigheid

bereik   actieradius, omvang, portee, reikwijdte, werkingssfeer

resultaat, succesbereikbaar - haalbschiktaar

bereiken –aankomen, arriveren, halen, treffen

bereiken met inspanning - halen

bereiken van bestemming – aankomen, arriveren

bereikt kunnen worden - toegankelijk

bereikte – resultaat, succes

bereizing – perambulatie

berekenbaarheid - rationaliteit

berekend – bekwaam, capabel, geleep, geschikt, leep, slim, sluw, uitgekiend, uitgekookt, uitgerekend, voorbereid

berekenen   becijferen, begroten, calculeren, meten, mikken, opmaken, overwegen, overzien, tellen, timen, uitcijferen, uitrekenen, uitwerken, vaststellen

berekenend – doortrapt, sluw, uitgekookt

berekening   afleiding, becijfering, bepaling, calculatie, computatie, deling, inzicht, optelling, overleg, overslag, overweging, raming, schatting, som, supputatie

berekening van kosten   calculatie

berekening van zeeschade - dispache

beren   bemesten, borgen, mesten, schreeuwen, tieren

berenbijter - bullebak

berengeluid – brommen, grommen

berenklauw - acanthus, alant, heracleum, kalbak, kolbak, pelsmuts

berenmuts – kolbak

berenoor – arikel, smeerwortel, alpensierplant

berensoort - baribal, brilbeer, grizzlybeer, holenbeer, koala, kraagbeer, lippenbeer, wasbeer, ijsbeer

berg   aardhoogte, alp, barg, belt, big(gesneden), heuvel, hoeveelheid, hoogte, hoop, kam, massa, menigte, oro, piek stapel, tas, top, verheffing, verhevenheid, verhoging

berg (Bab.) - Horeb

berg (Mal.) - Goenoeng

berg (Turks)   dagh

berg aan de muzen gewijd - Heiicon

bergaf - achteruit

bergafwaarts – slechter

Berg bij het Vierwoudstedenmeer - Esel, eifel

berg bij Insbruck - AIsch

berg der dichters – Parnassus

berg der Griekse goden - Olympus

berg der muzen - Pindus, Helikon, Parnassus

berg der verheerlijking - Thabor

berg der vervloeking - Ebal

berg der wetgeving - Horeb

berg, heilige - Kailasa, Olympus, Sinaï, Sion

berg in Afrika   Atlas, Brandberg, Cathkin, Drakenberg, Elgon, Kameroen, Karissimbi, Kenya, Kibo, Kilimanjaro, Kollo, Kompas, Meru, Moco, Nairobi, Natal, Pare, Rungwe, Ruwensori, Toubkal,Virunga, Windhoek

berg in Albanië   Amfissa,Timeristos, Tomorica

berg in Amerika   Aconcagua, Cachi, Cayambe, Chimborazo, Chiripo, Chiriqui, Coropuna, Cotopaxi, Elbert, Huascaran, Hula, Ilampu, Illimani, Lanin, Logan Popocatepeti, Robson, Ruiz, Sajama, Shasta, Tajumuico, Teton, Tronador, Waddington

berg in Armenië   Ararat, Ida

berg in Australië   Bruce, Cradle, Garnet, Hann, Isa, Ise, Magnet, Morgan, Mulligan, Murchison, Musgrave, Newman, Ord, Ziel

berg in Azië – Akdag, Annapura, Apo, Ararat, Azuma, Bazardjoezi, Elbroes, Everest, Fudsji, Haku, Hermon, Kazbek, Kirisjima, Nilgiri, Ramon, Semeru, Tabor

berg in Bolivia   Andes, Cusco, lllampu, lllimani, Sajama, Sorata

berg in Brazilië - Itambe,Itatiayaberg in Bulgarije   Bolev, Joemroektsjal, Perelik, Vitosja, Witosa

berg in Canada   Columbia, Doomerak, Fairweather, Gold, Laurens, Logan, Mackenzie, Rockies, Robson, Shickshock, Waddington

berg in Chili – Aconcagua, Lanin, Tronador, Valentin

berg in Columbia - Huila, Tolima

berg in Costarika - Blanco, Chirippo

berg in de Kaukasus   Elbroez, Kazbek

berg in Engeland   Snowdon

berg in Equador   Antisana, Cayambe, Chimborazo, Cotopaxi, Pinchincha

berg in Europa – Adamallo, Catria, Dagstein, Dinara, Durmitor, Eiger, Etna, Helikon, Jungfrau, Komovi, Matterhorn, Montblanc, Olympus, Ossa, Pasnassos, Pelat, Pilatus, Pollino, Rigi, Rothorn, Smolikas, Stella, Stockhorn, Tatra, Velino, Ventoux, Vesuvius, Vitosa, Weishorn, Zugspitze

berg in Frankrijk   Aubrac, Delvoux, Mont Blanc, Mont Dorè, Pelat, Puy de Dome,Ventoux

berg in Griekenland   Athos, Heilkon, Octa, Olonos, Olympus, Parnassus, Parnon, Smolika, Taygetos, Zyria

berg in Indonesië   Api, Lawu, Merapi, Semeru, Slamat

berg in Israël   Hermon, Olijfberg, Sion, Tabor

berg in Italië   Adamello, Bernhard, Catria, Etna, Pollina, Stella, Velina, Vesuvius

berg in Japan   Foedsji, Fudjijama, Granjoe, Hakoe, Komaga, Tate

berg in Jeruzalem - Sion

berg in Joegoslavie   Dinara, Doermitor, Lowtjen, Troglav,Velebit

Berg in Kaukasus - Bazardjoezi,Elbroez, Kazbek, Teloebos

berg in Mexico - Nevado

berg in Nederland   Braamberg, Dietserberg, Friezenberg, Galgenberg, Gelsenberg, Grebbeberg, Haarlerberg, Herikerberg, Holterberg, Imbosch, Montferland, Paalberg, Stompert, Tankenberg, Torenberg, Vaalserberg, Woldberg, Zijpenberg

berg in Nepal   Everest

berg in Nieuw Zeeland   Ruapehu

berg in Noorwegen   Bôrgefjel,Gausta, Kjolen, Sogne, Snohetta, Svartis, Telemark

berg in Oostenrijk   Arlberg, Brenner, Dachstein, Eisenhut, Pfânder, Zitterklapfen, Zug

berg in Palestina   Meiscopus, Nebo, Sinai, Sion, Tabor

berg in Peru - Huascaran

berg in Syrië   Hermon

berg in Turkije   Akdag, Ararat, Ida, Olympus

berg in Zweden   Akka, Erstberg, Kebnekaise, Sutitelma, Taberg

berg in Zwitserland   Eiger, Finsteraarhorn, Jungfrau, Matterhorn, Pilatus, Rigi, Rothorn, Stockhorn, Weisshorn

berg metaalatval - schroothoop

berg op Ceylon   Adamspiek

berg op Java   Bromo, Kendeng, Kelud, Lawu, Merabu, Merapi, Salak, Slamet, Semeru, Sumbing, Wajang, Willis

berg op Troje en op Kreta – Ida

berg op Mindanao   Apo

berg op de Philippijnen   Apo, Pulog, Mayon

berg op Sicilië - Amaro, Etna

berg op Sumatra - Dempo, Leuser, marapi

berg uit de bijbel   Ararat, Horeb, Moria, Nebo, Sinaï, Thabor

berg van het gouden kalt - Horeb

berg van Zeus' opvoeding – Ida

bergaarde - oker

bergachtig – heuvelig, geaccidenteerd

bergafschuiving - lawine

bergahorn - esdoorn

Bergamo, inwoner van – Bergamask

bergamotpeer – sapperdegroentje

bergbarometer - orometer

bergbeklimmer – alpinist, Hillary

bergbeklimming - alpinisme

bergbeschrijver - orograaf

bergbeschrijving   orografie

bergbewoner – montagnard, monticool, sherpa (Nepal)

bergblauw - ultramarijn

bergbruin - omber

bergcol - pas

bergdoorgang – engte, pas

bergduivel - moloch

bergen – stouwen, stuwen

berge - rommel, wanorde

bergeend- tadorna

bergen - redden, opbergen, verbergen

bergengte   col, defllé, gorge, (Fr.), nauwtepas

bergėre – leunstoel

bergerette – herdersliedje

bergfluiter - wulp

bergformatie - gebergte, bergvorming

berggeel   oker

berggeest - alf, bergmannetje, gnoom, kobold, oreade

berggeit   chamols, gems, steengeit

berggewest - Kanton

berggids   sherpa

bergglas – bergkristal, berggroen, verfstof

berggroep - Alpen, Balkan, Jura, Pyreneeën

berggroep in Europa – Tatra

berghaven – binnenhaven

berghol   spelonk

berghuisje   chalet

berghut – sennhut

bergkalk - kolenkalksteen

bergketen in Syrië - Libanon

bergketen in Zuid-Amerika - Emmaketen

bergketen in Z.O. Europa - Balkan

bergketen (Mal.) - Kendang

bergketen (Sp.) - Sierra

bergklit – lappa

berging – berghok, bergingsauto, bergruimte, garage, hok, kast, kraanauto, la, opslagruimte, takelwagen

berging in huis - zolder

bergingsauto - kraanwagen, takelwagen

bergingsgeld - bergloon

berging voor rommel - schuur

bergkam - arête

bergketen   Alleghenies, Alpen, Andes, Apennijnen, Appalachen, Balkan, Dolomieten, Jura, Karpaten, Libanon, 0eral, Pyreneeën, Rotsgebergte, Tatra

bergketen in Syrië - Libanon

bergketen in Zuid-Amerika - Andes

bergketen (sp) - Pena, Sierra

bergkloof   afgrond, canyon, canon, ravijn

bergkristal – bergglas, citrin(geel), dragoniet, iris, kwarts, morion(zwart)

bergkunde - orognosie

bergland (Ar.)- Adrar, oostenrijk

bergleer - bergkurk

berglieden - Montanen

berglijster – beflijster, dominee

bergmeubel - bak, buffet, commode, dressoir, etagere, kast, latafel, vak

bergmos – rendiermos

bergmuis - hazelmuis

bergmus - ringmus

bergnimf   3alt, elf, daphne, oreade

bergnimf wegkwijnend van versmade liefde - Echo

bergovergang – col, pas

bergpad - pas

bergpas - bergengte, col, défilé, engte, nek

bergpas van Alpen naar Apennijnen - Altare

bergpas in Griekenland   Thermopylae

bergpas uit de bijbel   Adummim

bergpek   aardhars, asfalt

bergpik - pissasphalt

bergplaats   baal, bak, berging, beurs, blik, boet, brandkast, buffet, buidel, bus, commode, depot, doos, draal, dressoir, eierrek, entrepot, etenskist, etui, foedraal, garage, garderobe, hangar, hok, kas, kassa, kast, kelder, kist, kluis, koelcel, koelkast, kolenkist, koffer, la, lade(kast), latafel, lessenaar, loket, loods, magazijn, mand, map, nis, portefeuille, rek, remise, safe, schuur, stelling, tas, ton, trommel, tuinhuis(je), valies, vak,vat, vestiaire, vliering, zak, zolder,


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina