BadmintonverenigingDovnload 87.91 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte87.91 Kb.
ZEESLAG

CLUBBLAD


BADMINTONVERENIGING

ZEEBURG
DECEMBER 2007 NR. 10
Colofon
Uitgave

Nummer 10, december 2007, 5e Jaargang

Alle leden kunnen het verenigingsblad ‘ZEESLAG’ gratis afhalen in sporthal Zeeburg (kijk in de kist!)

Badmintonvereniging Zeeburg laat drie maal per jaar het clubblad verschijnen in:

April Voorjaarsnummer

Oktober Herfstnummer

December Kerstnummer

Het blad wordt digitaal op internet geplaatst.
Redactie: Mariëlle de Groot, Marije van der Hulst, Marije Verduijn, Hillard Baudoin

Redactieadres: 1e van Swindenstraat 54-B

1093 GG Amsterdam

badmintonzeeburg@planet.nl
Omslagontwerp: Eddie Wölcken
Kopij voor het volgende nummer dient bij de redactie binnen te zijn uiterlijk op:

15 maart 2008
Ledenadministratie: Bert van der Laar

Tel. 693 40 33info@bvzeeburg.nl

K.v.K. 40534776

Postbank 5033986


Trainers: Esther van Puffelen, Jilles van Baaijen, Marije van der Hulst, Hillard Baudoin
Competitieleider: Wim Korver

Tel. 6864313 / 0629041429wkorver@goudappel.nl
Verkoop Clubshirts:

Maten 128, 140, 152,164, S, M, L, XL

Hillard Baudoin / Marije Verduijn
Speeldagen Sporthallen:

Maandag: SPORTHAL ZEEBURG

18.00 - 23.00 Insulindeweg 1001

Tel. 665 69 47

Woensdag: SPORTHAL IJBURG

18.00 - 22.00 Frans Zieglerstraat 201

Tel. ????????

Zaterdag: SPORTHAL OOSTENBURG

13.30 - 17.30 Oostenburgergracht 151

Tel. 620 67 67 / 428 71 33
Website: www.bvzeeburg.nl

E-mail: info@bvzeeburg.nl

In dit nieuwe nummer !


Pagina

Van de redactie 2

Den rooden loper 2

Van het bestuur 3

Techniek en tactiek 4

Nieuwe clubshirts 6

Update commissie Binnenhalen 7

’t Zeeburgertje – Jeugdpagina – 8- Sinterklaastoernooi 8

- Uitslag Grote Clubactie 8

- Voorbereiding kerstdiner 9

- Kids Experience Almere 9

Competitie tussenstand 10

Hendrike serveert, 11

Mariëlle retourneert 11

Ouder-Kind toernooi 13

Verklarende woordenlijst 14

Wii 15

Nieuwe sportschoenen 16Wist je dat ............... 16

Bestuur

Wim Korver Tel. 6864313 / 0629041429

Voorzitter: wkorver@goudappel.nl

Bert van de Laar Tel. 693 40 33

Secretaris: b.laar@planet.nl

Marije Verduijn Tel. 668 48 39

Penningmeester: mhverduijn@yahoo.com
Aanspreekpersonen Commissies

Binnenhalen (Opvang & Wervingcommissie)

Bert van de Laar

020 - 693 40 33

b.laar@planet.nl

Beter maken (Technische commissie)

Marije van der Hulst

020 - 668 47 43rijepije@hotmail.com

Vermaak (Activiteitencommissie)

Wisselende samenstelling

Communicatie (PR, Website, Clubblad)

Hillard Baudoin

020 - 419 16 33

h.baudoin@planet.nl

Jeugdcommissie:

Voorzitter: Roos Visser tel.: 020 - 418 28 21

Secretaris: Barbera Drosten tel.: 020 - 419 87 12

Joram Binsbergen, Quita Schrabracq, Katy Goldman, Lorin de Heer, Melle Koletzki, Ravi de Riedmatten, Noor Visser


Aan dit nummer werkten mee:

Hendrike Grotenhuis, Joram Binsbergen, Roos Visser


Van de redactie


Dit was 2007 alweer... Wij van de Zeeslag zijn van mening dat dit wel een buitengewoon snel jaar was. Het was al december voor we er erg in hadden en moesten we ineens onder hoge druk dit krantje in elkaar zetten. Dat is wel een beetje onderdeel van de sport, vonden we. Hier issie dus weer!
Een kort, maar toch ook weer een prachtig jaar, dat 2007. We sluiten hem als BV Zeeburg ook goed af. Leden die al twee jaar lid zijn, mochten eindelijk eens in de toeter knijpen om aan te kondigen dat zij anderen van de baan gingen sturen.

Bevredigend voor het lid in kwestie en bemoedigend voor de vereniging: het ledenaantal komt weer op peil. En er kan nog meer bij! Neem dus allemaal een stapeltje flyers mee – die liggen voor het banen-verdeelbord - en deel ze uit onder vrienden en familie, bekenden en (leuke) onbekenden.


Toch hebben we als redactie ook een klacht over jou, onze lezer. Ons viel op dat we dit keer erg moesten zweten op de wist-je-datjes. We vroegen ons af of er nou zo weinig gebeurt binnen onze vereniging de laatste tijd, of dat nieuws ons gewoon schandalig slecht bereikt. Hoe dan ook is het een slechte zaak. We wensen u dan ook een mooi, spannend, loslippig en soms ronduit schandaalrijk 2008 toe.

Hele fijne feestdagen en natuurlijk een buitengewoon sportief 2008! Dat je ze maar weer goed mag raken.


De redactie,

Hillard Baudoin

Marije Verhulst

Marije Verduin

Mariëlle de Groot
En: kunnen we afspreken het dit jaar wat rustiger aan te doen, zodat we wat langer van 2008 kunnen genieten?


Den rooden loper


BV Zeeburg verwelkomt
Jeugd:
Anjani Madhoeban

Romesh Madhoeban

Charan Madhoeban

Sawa Arbutina
Van het bestuur


Het einde van het jaar is al in zicht en het badmintonseizoen is in volle gang. De zaal wordt goed bezocht en de mensen spelen fanatiek als we afgaan op de kreten die op de baan te horen zijn. Wat ons als bestuur zeer verheugt, is het grote aantal nieuwe leden dat we hebben mogen verwelkomen. We willen alle leden bedanken voor hun inzet bij het werven van nieuwe leden. De flyer-actie die enkele weken geleden gestart is o.l.v. Bert loopt goed. Nu nog wat meer jeugdleden. Misschien dat Santa ze meebrengt.

In februari zullen de Open Team Kampioenschappen (OTK) en recreantencompetitie weer beginnen. Je speelt in teamverband maximaal 10 wedstrijden, thuis op zaterdag, uit veelal op een doordeweekse avond. Het spelniveau loopt van tweede klasse tot recreanten. We willen de nieuwe recreantleden dan ook aanmoedigen zich aan te melden voor de recreantencompetitie. Het is een leuke manier om eens in teamverband wedstrijdjes te spelen. Je kan je opgeven bij Wim Korver en/of Hillard Baudoin. Dit opgeven moet snel gebeuren, want voor het eind van het jaar moeten wij doorgeven hoeveel teams er van BV Zeeburg meedoen.
Hoe staat het met de IJburghal? Het laatste bericht is dat de hal klaar is, maar enkele faciliteiten zijn nog niet geregeld. IJs en weder dienende zal woensdag 9 januari de eerste speelavond zijn.

Omdat we financieel weer wat gezonder zijn, heeft het bestuur besloten in IJburg te gaan starten. Graag horen we van jullie of je van plan bent op de woensdagavond in de IJburghal te komen spelen. Je kunt dit aan Bert doorgeven. Dit kost natuurlijk wel iets extra, namelijk 35 Euro.

Een ander spoor wat we volgen om het gebruik van deze zaal te bevorderen, is het idee om breedtetraining voor de jeugd te gaan geven. Het bestuur en de trainers zijn hierover in gesprek met de Nederlandse Badmintonbond. Verschillende verenigingen in Amsterdam zullen benaderd worden of er bij hun jeugdleden animo is om bij BV Zeeburg trainingen te volgen. Hopelijk is de animo voldoende om dit doorgang te laten vinden.

Wil je meer weten over de plannen in de IJburghal, schroom dan niet om het bestuur hierover te benaderen. Verder zullen we jullie per e-mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Rest ons nog jullie een fijne kerst en een goed uiteinde te wensen.
Groeten namens het bestuur

Marije Verduijn


Techniek en tactiek


Op deze pagina staat achtergrond­informatie over de techniek en tactiek bij badminton. Gedurende een seizoen, zullen we ook verschillende tactische en technische tips die bij trainingen aan bod komen hierop zetten. Mocht je dus iets vergeten zijn dan kun je dat hier terugvinden. Mocht je nuttige aanvullingen hebben, stuur dan even een e-mail naar: badmintonzeeburg@planet.nl
Techniek

Binnen badminton is er een basisset aan slagen. Deze worden hieronder kort beschreven op alfabetische volgorde:Clear

Een slag die ver en hoog op het terrein van de tegenstander wordt geslagen. Het is in eerste instantie een verdedigende slag die ons zelf de tijd c.q. gelegenheid verschaft onze positie op de baan weer in te nemen. Ook de backhanduitvoering dient aangeleerd te worden, al is die niet eenvoudig.Dropshot

Een slag die in beginsel lijkt op de clear maar op het laatste moment ingehouden wordt (schijnbeweging), waarbij de shuttle vlak achter het net gedeponeerd wordt. Het is een aanvallende slag bij uitstek. Ook bij deze slag dient de backhand-uitvoering aangeleerd te worden.Lob

Een Onderhandse slag bedoeld als antwoord op de dropshot en netdrop teneinde de shuttle met een grote boog op de achterlijn van de tegenstander te deponeren. Het is een verdedigende slag. Ook bij deze dient de backhand-uitvoering aangeleerd te worden.Netdrop

Een slag waarbij men de shuttle kort over de netrand wipt, met de bedoeling de tegenstander te dwingen de shuttle omhoog te spelen. Het is een aanvallende slag waarbij het juiste voetenwerk van essentieel belang is. Ook zal de shuttle zo hoog mogelijk genomen moeten worden. Ook de backhanduitvoering dient aangeleerd te worden.

Service dubbelspel

Een bedrieglijke benaming, omdat deze service ook bij enkelspelen toegepast mag worden. Een betere benaming is dan ook: de korte service. (Hierbij wordt de shuttle laag over het net achter de servicelijn van de tegenstander geplaatst.) Juiste technieken zijn hierbij van belang. Deze aanvallende service wordt zowel met forehand als backhand genomen.Service dubbelspel return

Het antwoord op deze service is afhankelijk van de spelvorm (dubbel/mix/enkel). Het meest ideale is de aanval d.m.v. een netdrop overnemen.Service enkelspel

Ook dit is een bedrieglijke benaming aangezien deze service ook toegepast mag worden in het dubbelspel en mix. Een betere benaming is dan ook: lobservice of hoge service. De shuttle wordt uit deze service zo hoog mogelijk en zo diep mogelijk in het service vak van de tegenstander geplaatst. Het is in wezen een verdedigende service.Service enkelspel return

Ook hier meerdere mogelijkheden wat betreft het antwoord. Afhankelijk van de spelvorm. Hoofdzaak is dat ten alle tijden geprobeerd moet worden zo snel mogelijk de aanval te nemen, maar ook te houden.Smash

Een slag waarmee een opgezette aanval afgemaakt wordt. De tegenstander wordt gedwongen een hoge shuttle te slaan waarna de shuttle langs de kortste weg naar beneden, hard afgeslagen wordt.


Naast slagen bestaat de basis van badminton ook nog uit:

Tactiek

Heb je een 'plan van aanpak' dan moet je het ook nog uitvoeren. Zoals altijd zal de werkelijkheid anders zijn dan de theorie. Immers de tegenstander speelt mee en heeft zijn eigen "plan van aanpak".

Deze aanpak wordt niet aangeraden.
Het is dus zaak te zoeken naar de zwakke plek van de tegenstander en deze zo snel mogelijk te vinden.

Door in de eerste slagenwisseling van een partij zeer gevarieerd te spelen kom je er meestal snel achter waar de sterke en waar de zwakke punten van de tegenstander te vinden zijn.


Een zwak punt kan de drop zijn, maar ook de backhand. Door daarna steeds gevarieerd te spelen en te eindigen met bijv. de drop, komen de punten als vanzelf binnen.Je kan ook als kerstman verkleed de tegenstander proberen af te leiden.
Lukt het niet om een zwakke plek te vinden, dan moet je proberen een eigen speelschema op te zetten. Een dergelijk schema kan zijn:

Diepe service op de backhand, gevolgd door een clear op de backhand waarna een diagonale drop moet volgen. Heeft dit allemaal geen gevolg dan moet er meer drive worden gespeeld gevolgd door een drop.

Ook heel aardig is het gebruiken van schijnbewegingen. Een schijnbewe-ging is een zeer geducht wapen, maar niet te verwarren met de 'bedekte' slag. Een schijnbeweging is in feite een beweging in gang zetten voor een bepaalde slag, bijv. een clear en vervolgens een drop staan. Een bedekte slag is echter de slagbeweging zo laat mogelijk en zoveel mogelijk vanuit de pols te doen. De tegenstander kan dan niet aan de lichaamstaal zien wat voor slag te verwachten is en welk been hij moet gaan staan. De reactie komt dus later.
Het aardige van badminton is echter dat een slagenwisseling niet te voorspellen is. Je slagen moeten in de eerste plaats natuurlijk altijd goed uitgevoerd zijn, en zelfs dan nog is niet te voorspellen wat de tegenstander doet. Bij een teamsport kan de tegenstander van de bal gehouden worden, bij badminton is zoiets niet mogelijk. De tegenstander bepaalt voor een groot deel de ontwikkeling van de slagenwisseling afhankelijk van het repertoire aan slagen en de uitvoering van die slagen. Je zal je eigen spel moeten ontwikkelen met het slagenrepertoire dat je hebt. De wedstrijdtactiek leer je het best door tegen sterke tegenstanders te spelen en die te proberen uit te spelen.
Verliezen van een sterkere tegen-stander is niet erg, het winnen van een aantal punten op eigen kracht en door eigen tactiek is een groot genot.

Voetenwerk

Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor in de badminton-sport. Men leert niet alleen zich te verplaatsen op de baan, maar ook hoe zich te verplaatsen met het oog op de bereikbaarheid van de verste hoeken. Probeer vanaf het begin de juiste methodes toe te passen, het geeft je lat er veel voordelen. de droge oefeningen (zonder shuttle) zijn misschien vervelend, maar nodig. In later stadium als de technieken beheerst worden, zijn de oefeningen met shuttle erg interessant.
Nieuwe clubshirts
te koop.


Volwassenen

Poloshirts:

maten S, M, L, XL

Per stuk € 12,50


T-shirts kleine damesmaat:

Per stuk € 8,50; 2 stuks € 15,=; 3 stuks € 20,=


Jeugd

T-shirts:

maten 128, 140, 152, 164

Per stuk € 8,50; 2 stuks € 15,=; 3 stuks € 20,=
Commissie Binnenhalen: De stand van zaken


Tijdens de afgelopen ALV is besloten dat de werkzaamheden van de commissie binnenhalen, die vanwege een lang onvervulde vacature zo goed als stil waren komen te liggen, op een andere manier ingevuld gaan worden.

De werkzaamheden zijn in twee categorieën in te delen: namelijk de PR (flyeren, internetreclame e.d.), en het opvangen van geïnteresseerden in de sporthal zelf. Dit eerste aspect is inmiddels redelijk onder controle, voor het laatste werd voorgesteld om het oude systeem van gastheren en –dames nieuw leven in te blazen. Dit voorstel is aangenomen en begint inmiddels ook vastere vormen aan te nemen.

De coördinator van de commissie, Bert, zal mensen gaan benaderen met de vraag of zij eens in de zoveel weken de rol van gastheer/-dame willen zijn. Daarnaast is iedereen van harte uitgenodigd om zichzelf hiervoor op te geven. Hoe groter de groep, hoe lager de frequentie dat ze deze taak ook echt zullen moeten vervullen. Als gastheer/-dame is het de bedoeling dat je het aanspreekpunt bent voor mensen die naar de hal komen om een keertje te kijken of mee te spelen. In de hal wordt op een schema aangegeven dat jij die avond daarvoor verantwoordelijk bent. Je kunt dus zelf ook gewoon spelen, alleen kunnen er zo nu en dan nieuwelingen naar je toe komen met vragen. Er dient te worden uitgelegd op welke tijden we spelen, welke dagen en welke locaties. Je geeft uitleg over de mogelijkheden tot training of vrijspelen en over het afhangbord. Je wijst de kleedkamers, leent eventueel een racket uit en verwijst ze naar een baan waar ze even kunnen gaan slaan of naar iemand waarmee ze kunnen beginnen te spelen. Dit duurt per persoon ongeveer 5 à 10 minuten. We hopen natuurlijk op vele geïnteresseerden, maar het is zeker niet zo dat zich elke week nieuwe mensen melden; vaak zul je er dus weinig van merken dat je gastheer of –dame bent. Wel is het belangrijk dat je op de betreffende avond vanaf een uur of acht in de zaal aanwezig bent, want belangstellenden komen meestal vroeg. Daarbij is het leuk dat als je iemand aanvankelijk hebt opgevangen, dat je ook in de daarop volgende weken nog eens contact met diegene zoekt en hem of haar eventueel vraagt of ze mee willen spelen. Als ze uiteindelijk (na twee keer proefspelen) lid willen worden, verwijs je ze naar Bert, of je geeft ze zelf een inschrijfformulier mee.

De functie van gastheer/-dame zal dus uiteindelijk een verrijking van je hobby bij BV Zeeburg betekenen. Denk er eens over na, want het is een leuke taak, je leert eenvoudig de nieuwe mensen kennen en het is voor de club heel belangrijk.’t Zeeburgertje

- Jeugdpagina -Sinterklaas van achter een tafeltje


Het afgelopen Sinterklaastoernooi was weer een bijzonder hoogtepunt. Onder andere de sinterklaasverhalen in plaats van de liedjes en het grote overschot aan pepernoten, hebben voor een fijne sfeer gezorgd. Van de sinterklaasverhalen heb zelfs ik, die niet eens heeft gebadmintond, alleen dit gedeelte meegekregen: “Dag kinderen”, zei Piet, “Dag piet” zeiden de kinderen een beetje angstig.

Verder weet ik niet zo veel over het badmintonnen zelf, want achter het vertrouwde tafeltje zat voor de verandering niet Marije maar ik, Roos Visser, een doodge­woon lid dat alweer aan haar zevende jaar begint zonder ooit echt beter te worden. En het was een verhel­derende ervaring kan ik zeggen.

Ik ben trouwens vrij toevallig achter het tafeltje terecht gekomen. Het wedstrijdschema dat van te voren was gemaakt, was geschikt voor 24 personen, maar we waren met z’n vijfentwintigen. Toch had het wel wat, indelingen uitschrijven, vervolgens ze door de zaal blèren, er aan toevoegen dat ze meer pepernoten moeten eten, de mensen er ook nog heen zien gaan, “Iedereen klaar?” gillen, de klok aanzetten en op het fluitje blazen, of andersom, en dan pepernoten eten, en tumtums, en de indelingen verder uitschrijven, en nog een zesde ronde indeling zelf verzonnen, Jilles horen zeggen dat hij het helemáál iets voor mij vindt, nu ik hier zo zit.

Dit keer leid ik de sinterklaassfeer af uit het feit dat bij iedere rondewisseling alle tumtums tussen de pepernoten uit ge­geten waren.


Fijn kerstmis allemaal, Roos Visser.

Uitslag Grote Clubactie


Onlangs hebben de jeugdleden zich weer ingezet om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook de clubleden hebben met hun aankoop de club gesteund.

Van elk verkocht lot gaat er €2,- in de kas van de vereniging. Met dit geld kunnen we weer mooie prijzen kopen voor de (jeugd)toernooien!!!


In totaal zijn er 104 loten verkocht, wat na aftrek van de kosten van 200 loten à €0,50 een opbrengst van €160,- geeft.
De beste loten verkopers waren:

 1. Shanti en Surya, samen 15 loten

 2. Sharon, 8 loten

 3. Barbera, 8 loten

Heel veel hulde en dank ook aan de andere lotenverkopers: Faaziel, Ravi en Katy en Esther, Marije V en Bert.


Kerstdiner


Met de jeugdcommissie hebben we veel leuke ideeën, maar we wilden snel iets gaan doen met z’n allen. Vandaar dat we gingen kijken of we een kerstdiner konden waarmaken. Veel mensen lieten weten dat ze veel zin hebben in een kerstdiner, gelukkig konden we al bij de eerste poging aan een zaaltje komen. In de flat Wladiwostok zit een gezamenlijke ruimte voor de bewoners. En deze ruimte is perfect voor een etentje. We hebben er allemaal erg veel zin in en we zijn benieuwd hoe het deze eerste keer gaat lopen. Achterop deze Zeeslag vind je een inschrijfformulier. Je kan ook mailen naar jorambinsbergen@gmail.com.
Groetjes,
De jeugdcommissie

Dyckerhoff Basal KIDS EXPERIENCE!


In de herfstvakantie hebben Faziel, Daan, Pytrik, Surya en Shanti twee uur gebadmintond tijdens de spelenkermis in de nieuwe Topsporthal in Almere. Faziel en Daan vielen in de prijzen.

Er was een clinic georganiseerd, waar ze training kregen van een Nederlandse topspeler tijdens de Yonex Dutch Open. Ook hebben ze daarna wedstrijdjes kunnen bekijken van de echte toppers! Het was een erg leuke dag!


Competitie tussenstand


REGIOCOMPETITIE Noordholland 2007 – 2008
Poulestand van Derde Klasse - afd 3

G W

1 OVERBOS BV 5 9 57 - 15

2 WEESP BC 4 9 47 - 25

3 VLIEGENDE SHUTTLE 4 9 42 - 30

4 ARCADE 1 9 34 - 38

5 ALMERE BV 13 9 33 - 39

6 ZEEBURG BV 1 9 33 - 39

7 OUDERKERK BV 1 9 28 - 44

8 SPACE SHUTTLE BV 1 9 14 - 58
Poulestand van Vijfde Klasse - afd 3

G W

1 BV USC 3 10 57 - 23

2 ZYDERVELD R. VAN 15 9 51 - 21

3 ZEEBURG BV 2 9 38 - 34

4 NIEUW VENNEP BC 4 10 38 - 42

5 ALMERE-BUITEN BC 5 9 37 - 35

6 ARCADE 5 9 30 - 42

7 AMSTERDAM BV 7 9 23 - 48

8 CTO 70 BV 4 9 21 - 50
Poulestand van Jeugd U19 - afd 3

G W

1 STOLP DE BV J1 9 59 - 13

2 MARTINUS A VEEN J1 9 41 - 31

3 BURCHT DE BV J1 9 40 - 32

4 UYTWYCK DE BC J1 9 39 - 33

5 POONA MEDEMBLIK BV J 9 35 - 37

6 OVERBOS BV J1 9 34 - 38

7 ZEEBURG BV J1 9 22 - 50

8 SHUTTLE DE BV J2 9 18 - 54
Poulestand van Jeugd U17 - afd 5

G W

1 WEESP BC J1 5 26 - 14

2 ARCADE J4 5 24 - 16

3 ALMERE BV J8 4 19 - 13

4 ALMERE-BUITEN BC J1 6 19 - 29

5 ZEEBURG BV J2 4 8 - 24
Poulestand van Jeugd U15 - afd 8

G W

1 VELSEN BC J5 7 42 - 14

2 ZEEBURG BV J3 8 39 - 25

3 MATCHPOINT J3 8 35 - 29

4 DUINWIJCK J8 8 34 - 30

5 MARTINUS A VEEN J7 8 32 - 32

6 HEEMSKERK BC J5 7 26 - 30

7 ARCADE J7 8 8 - 56
Poulestand van Jeugd U13 - afd 5

G W

1 DUINWIJCK J11 9 66 - 6

2 VELSEN BC J8 9 52 - 20

3 ALMERE BV J15 9 51 - 21

4 GAASPERDAM BV J4 9 47 - 25

5 ZEEBURG BV J4 9 28 - 44

6 TREFFERS DE BV J3 8 16 - 48

7 MARTINUS A VEEN J8 9 14 - 58

8 AMSTERDAM BV J4 8 6 - 58
Poulestand van Jeugd U11 - afd 1

G W

1 DUINWIJCK J12 7 55 - 1

2 VELSEN BC J9 7 36 - 20

3 ZYDERVELD R. VAN J4 7 31 - 25

4 ZEEBURG BV J5 6 22 - 26

5 ZYDERVELD R. VAN J5 6 16 - 32

6 SHUTTLE DE BV J6 7 0 – 56
G = Gespeelde wedstrijden

W = Aantal punten voor en tegen
Een nieuweling serveert...

(interview met Hendrike)


Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

“ Ik ben Hendrike Grotenhuis, ik ben 22 jaar. Ik studeer aan de Hogeschool van Amsterdam - de Fashion Institute. Ik doe daar Fashion & Branding. Dat gaat over hoe je merken sterk maakt met communicatie en een goed imago. Maar ook over trendontwikkeling en de marketing van mode.Wat zijn je favoriete bezigheden naast badminton?

Lastig, want ik vind badminton hééél leuk. Maar ik ga ook met plezier lekker uit eten met vrienden of naar de kroeg.Wat bracht je aan het badminton­nen?

Toen ik een jaar of tien was, heb ik ook al eens op badminton gezeten, samen met mijn zus. Daarna heb ik nog een tijd getennist, dat lag me niet zo. Badminton is echt de leukste sport, zo lekker snel.Waarom BV Zeeburg?

Mijn zus woont hier vlakbij. Ik woon zelf in Oost-Watergraafsmeer. We hebben eerst nog bij een andere club gekeken, maar die vond ik wat te studentikoos. Ik wil eigenlijk gewoon lekker badmintonnen en verder geen verplichtingen.Wat viel je op toen je hier voor het eerst kwam?

De relaxte sfeer. Je wordt niet weg­-gekeken. En het is hier laag­drempelig, iedereen is heel erg aardigVoel je je al een beetje thuis?

Ik ben lid vanaf oktober en voelde me vanaf het begin aan thuis. En dat wordt alleen maar meer. Ik leer door de training allemaal mensen kennen. En ik zie inmiddels allemaal bekende koppen langs de lijn.Waar erger je je aan in het dagelijks leven?

Vooral aan voetgangers die niet goed uitkijken en plotseling oversteken als ik op mijn fiets zit.Waar geniet je van in het dagelijks leven?

Heerlijk met vrienden en familie samen zijn, lekker kletsen. Enne, badminton natuurlijk!Heb je nog kledingtips voor onze leden?

Ik heb net geleerd van Esther dat een korte broek beter is dan een lange broek, maar dat weet ik nog niet hoor! Ik zou zeggen: kleed je lekker sportief en zorg ervoor dat de kleuren bij elkaar passen. Kies iets waar je je comfortabel in voelt.Heb je nog goede voornemens?

Jaaaa! Meer genieten van het leven. Het allemaal niet zo zwaar nemen, want het is eigenlijk best heel erg leuk. Verder ga ik maar gewoon zo door als ik al bezig was.


Een Zeeburg-rot retourneert

(interview met Mariëlle)


Hoe lang ben je hier al lid?

Ruim 4 jaar nu.En dan ben je hier al een oude rot?

Ja, blijkbaar wel. Dat gaat hier héél snel.Hoe komt dat?

Blijkbaar heb ik mijn plek goed gevonden. Dat klopt wel, ik vind het een leuke sport en een leuke club.Heb je ook hobby´s?

Jawel. Ik doe ook aan fitness, ik dans graag, reis en ik lees.Waar ga je eigenlijk dansen?

Meestal bij Hotel Winston, daar is het relaxt en niet pretentieus.Waar ging je laatste vakantie heen?

Ik ben eigenlijk net terug van La Palma. Prachtig eiland, mooi groen vooral. Het regent er erg veel in november. En ik haalde daar de gemiddelde leeftijd (een jaar of zestig), behoorlijk omlaag. Ik ben in ieder geval goed uitgerust teruggekomen.


Wat ga je met Kerst doen?

Ik ga op kerstavond bij vrienden eten. Verder weet ik het eigenlijk nog niet. Misschien familiebezoek, maar het kan ook met een goed boek op de bank worden.Waar erger je je aan?

Mensen die me een beetje kennen weten dat ik me nooit erger… Maar als ik me erger is dat meestal aan mensen die geen rekening houden met anderen, of die helemaal niets voor een ander over hebben.Waar geniet je van?

Lekker eten, dansen in de Winston dus en een goeie film op zijn tijd. Een spannende badmintonwedstrijd natuur-lijk en dan liefst een single die ik dan net aan win. Reizen en duiken zijn fantastisch en de kroeg in vind ik meestal ook een strak plan.Wat is de beste duikplek?

Ik vond tot nu toe de Rode Zee in Egypte het allermooiste duiken. Heel mooi kleurig koraal en veel gekke vissen.Wat is je lievelingsdrank?

Ik drink meestal bier. Maar een gin-tonicje op zijn tijd, gaat er ook best in.Wat verwacht je van het kersttoernooi?

Het wordt een bereleuk toernooi. Eentje waar iedereen zorgt dat het leuk is, ook voor een ander. Die kerstgedachte mag er best een beetje in. Niet dat twee ervaren speler blij worden als ze tegen iemand moeten die net begint en daarmee hun puntentotaal wat willen ophogen. Het gaat gewoon om het spel, winnen is bijzaak. En natuurlijk zijn er bij dat kersttoernooi ook weer prachtige prijzen te winnen.Wat is jouw lievelingsslag bij het badminton?

Ik heb een hele gevaarlijke crossdrop. En die kan ik spelen vanuit de meest onhandige posities.Hoe lang ben je nog van plan om bij Zeeburg te blijven?

Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik wil in ieder geval derde klasse blijven spelen. Dat kon hier volgend jaar nog wel eens lastig worden, omdat mijn teamgenoot Marike is verhuisd naar Hoorn. Bovendien ben ik zelf net verhuisd naar de Baarsjes. Da´s een pittig eindje fietsen of trammen op de maandagavond.Heb jij nog goede voornemens voor 2008?

Meer lachen, heel veel liefde, lekkere mannen en goed badmintonnen!


Impressie Ouder-Kind toernooiVol ongeduld zitten ze te wachtenDe winnaars die nog niet weten dat ze zullen winnen

En dan de prijsuitreiking in de kantine

Verklarende woordenlijst


Als introductie voor nieuwe badminton­spelers, en voor hen die al een tijdje bezig zijn maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij een verklarende woordenlijst met de belangrijkste termen in het moderne badminton:

Afmaken • Badminton is oorlog. Wie moeite heeft met afmaken kan maar beter gaan pim-pam-petten.

Baan • Wie denkt dat badminton een elitesport is, zit mis. De meeste spelers zijn constant op zoek naar een goeie baan.

Backhand • Een beetje badmintonner heeft naast een linker- en een rechter­hand ook nog een achter- en een voorhand, waarbij voor rechtshandige spelers de achterhand links zit en de voorhand rechts en bij linkshandige precies andersom (bij éénarmige spelers bevindt de backhand zich per definitie aan de stompzijde). Backhand is erg moeilijk.

Badminton • Genoemd naar Lord Edward ‘bad’ Minton (1817-1926), procureur-generaal in Brits-Indië, berucht om zijn beroerde smashes en erbarmelijke spelinzicht. Het fabeltje dat Badminton de naam is van het landgoed van de Hertog van Beaufort in Engeland waar het spel voor het eerst zou zijn gespeeld, hoeft niet serieus te worden genomen.

Bal • Wordt bij badminton alleen gebruikt in de uitdrukking: ‘goeie bal!’. Bij een kwalitatief goede shuttle is sprake van een ‘lekkere shuttle’.

Clear • Hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de tegenstander. Valt nog helemaal niet mee. Jongens kunnen beduidend beter klieren dan meisjes.

Conditie • Het tegengestelde van ademnood en hartkloppingen. Nergens te koop, en alleen te verkrijgen door met groot doorzettingsvermogen rondjes te rennen, sprintjes te trekken en touwtje te springen.

Damesdubbel • Bij badminton heten alle vrouwen en meisjes ineens ‘dames’ - terwijl iedereen weet dat een echte dame natuurlijk nooit zo idioot een speelveld op en neer zou rennen.

Drive • Mooi nummer van The Cars, van de LP Heartbeat City uit 1986. Ook: harde lage slag vlak over het *net.

Dropje • Klein, zacht balletje dat de tegenstander net over het *net wordt toegespeeld.

Enkel • Wedstrijd waarbij van je verwacht wordt dat je helemaal in je eentje op dat hele grote veld elke shuttle terugslaat (schrale troost: de tegenstander is ook helemaal in z’n eentje). Ook: vitaal onderdeel van het onderbeen, dat ineens vreselijk pijn gaat doen als je ‘er doorheen gaat’ op bijvoorbeeld een woensdagavond in september, waardoor je wekenlang met je been omhoog moet blijven zitten, het begin van de competitie mist, en je je om de twee dagen moet laten betasten door een stagiaire fysiotherapie.

Flickservice • Knappe, snelle, behen­dige, strakke - of onverwachte, ge­mene, onsportieve *service (afhan­kelijk van of je het zelf kunt of dat de tegenstander het je flikt).

Forehand • Ongeveer het tegenover­gestelde van *backhand.

Herendubbel • Een *damesdubbel, maar dan met mannen (of jongens).

Hotseknotsbegoniabadminton • Geef ‘m een knal, hoog voor de pot en maar zien wat er van komt.

IJzer • Uitsluitend gebruikt als uitroep (‘Shit! IJzer!’) wanneer de shuttle slecht wordt geraakt. Ook wel: ‘Shit! Hout!’. Stamt nog uit het verre, verre verleden, toen rackets nog niet werden gemaakt van koolstofvezelversterkte polycyclisch autoclaaf verwerkte thermohardende composieten, maar van hout en ijzer.

In • Badminton is nog wispelturiger dan de mode. Wat de ene dag in is, is de volgende dag weer *uit.

Lob • Deel van de hersenen waar zich het Badmintoncentrum bevindt.

Mixen • Elke partij met vier deelnemers die geen *damesdubbel of *heren­dubbel is. Wordt meestal vooraf­gegaan door de uitnodiging: ‘potje mixen?’. Ook: gemengd dubbel.

(het) Net • Cruciaal badmintonwoord. Een shuttle is net *in, net *uit, in het net of net niet. Helaas ligt het copyright van het woord bij KPN, dus niet hardop uitspreken.

Out • Alles behalve *in.

Overhead • Nog moeilijker dan *back­hand.

Overhead-forehand-clear • Echt heel, heel erg moeilijk, vooral om uit te spreken.

Racket • Engels voor ‘herrie’ of ‘kabaal’. Sla er maar eens mee tegen een trommel, winkelruit of voetbal­supporter.

Rally • Slagenwisseling. Waarschijnlijk als uitdrukking in gebruik geraakt na de beroemde knokpartij bij de 24-uurs herendubbel in Monte Carlo (1917).

Service • Vriendelijkheid jegens de tegenstander: na een (gewonnen) *rally wordt de *shuttle opgeraapt en beheerst in de richting van de tegen­stander geslagen, die ermee mag doen wat hij wil (maar liever niet terugslaan).

Shuttle • Heen en weer, steeds maar heen en weer. Genoemd naar het bekende onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een shuttle die na één keer vliegen aan de kant gaat noemen wij een ‘wubbo’.

Side-by-side • Spelsysteem waarbij de spelers naast elkaar verdedigend staan opgesteld.

Single • Leuke alleenstaande die op zoek is naar een andere leuke alleen­staande om een lekker potje te....

Smash • Keiharde rotklap.

Smash-return • Mij-heb-je-niet-met-je-keiharde-rotklap!

Vogeltje • uit Amerika overgewaaide aanduiding (‘birdie’) voor *shuttle. Ook: pluimpje, sjuutje.

Voor-achter • Ingewikkeld spelsysteem dat geheel anders is dan *side-by-side.

Zeperd • In de competitie met 8-0 verliezen van De Vijand

Nieuws: Wii


Op 21 september 2007 werd bekend dat er voor de Wii-spelcomputer een badmintonspel in ontwikkeling is. Deze spelcomputer is de nieuwste rage, dus badminton kan hier natuurlijk niet ontbreken.

De Wii-spelcomputer is het nieuwste van het nieuwste. Bij deze spel­computer is het mogelijk om zelf mee te doen in het spel. Een controller registreert de bewegingen die gemaakt worden, waarna deze vertaald worden naar het beeldscherm. In het geval van dit badmintonspel kunnen met de controller in de hand de mooiste slagen geproduceerd worden. Hierdoor zou dit apparaat wel eens de ideale aanvulling op het echte spel kunnen zijn. Wanneer je weinig tijd hebt of wanneer de hal dicht is kan er toch getraind worden.


Nieuwe sportschoenen


Tips voor het aanschaffen van nieuwe sportschoenen
Pas de schoenen altijd staande.

Pas verschillende mer­ken; schoenen mogen niet knellen, maar ook niet te breed zijn.

Pas beide schoenen; de grootte van de voet ver­schilt nogal eens.

Pas de schoenen bij voorkeur aan het einde van de dag, dan zijn de voeten wat dikker.

Pas de schoenen met de sportsokken waarmee je normaal sport.
Neem je eigen voetbedden mee als je ze in je sportschoenen gebruikt, maar ook oude schoenen geven veel informatie.

De hielkap van de schoen moet voldoende stabiel zijn. Dit kun je testen door te proberen de hielkap met je duim in te drukken. Indrukken moet nauwelijks mogelijk zijn.Koop een schoen met het buigpunt onder de bal van de voet. Schoenen met het buigpunt onder het midden van de voet zijn niet goed.


Wist je dat ............

 • We best wel weer lekker aan het draaien zijn met de club?

 • Wim nog steeds een opvolger zoekt?

 • Esther op zoek is naar een huis, waar dan ook?

 • Mariëlle reeds een huis heeft gevonden?

 • John Lim de enige EH-bij-Sport-Ongelukken gediplomeerde is?

 • Yan en Thijs het Ouder-Kind toernooi hebben gewonnen?

 • Roos een standbeeld verdient?

 • De leukste meisjes van de club zusjes zijn?

 • We veel familierelaties in de club hebben?

 • We - echt waar - eindelijk - in januari op IJburg gaan starten?

 • Er coole shirts te koop zijn?

 • Ron weer helemaal de oude is?

 • Janna alweer enige tijd weer vrolijk aan het slaan is? • Marije Verduijn websites afstruint naar informatie over latex......?

 • Han naar vroege vogels uitkijkt?

 • Wim al zijn wedstrijden in drie sets verliest

 • Het al bijna 2008 is?

 • De wijngids wel eens gelijk kon hebben

 • De jeugdcommissie op volle toeren draait en bezig is een kerstdiner te organiseren?

 • Satka een echte Hermine den Blijker in de dop is?

 • Bas hier altijd wel volop van profiteert, maar zij binnenkort ook voor de hardcore Zeeburgianen gaat koken?

 • Marije V een shortlist van bolgebuikten bijhoudt?

 • Zelfs Herbert op deze lijst prijkt?

 • Er meerdere overeenkomsten zijn aan te merken tussen Herbert en John Lim?BV Zeeburg wenst iedereen fijne feestdagen toe!!!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina