Bakel voluntaire rechtspraak 230Dovnload 48.4 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte48.4 Kb.

Bakel voluntaire rechtspraak 230

1. 29-06-1651 Cornelis Berre wuss? in volle bedde transport aan Jan Marten van een erfrente uit huis en hof.
2. 25-07-1651 Jan Geeridts van de Wasberg transport aan Thonis Janssen Banckerts van een akker aan het Mathijsenend genaamd De Belleman eerder gekocht van Jan Roeft Rossens, toen Jan Geeridts van de Wasberg weduwnaar was.
3. 13-10-1651 Aart Aarts van de Sande in Helmond gehuwd met Anneke Bastejaans, ook procuratie hebbende van Jan Hendriks en zich sterk makende voor alle vrienden van Thomas Emons en Gielken zijn huisvrouw zijnde de erflaters. Volgens akkoord van 30-08-1651 te ontvangen uit erfdeling 16 Carolusgulden.
4. 19-10-1651 Pieter Goort Joosten in volle bedde transport aan Thijs Willem Hermans van een eeuwsel in de Hoeijerdonck.
5. 19-10-1651 Hendrik Goort Joosten in volle bedde transport aan Pieter Goort Joosten zijn broer van de Brugdries.
6. 24-11-1651 Peter Goort Joosten in volle bedde transport aan Willem Willems de Wit van een dries.
7. 25-11-1651 Jan Muijters en Maarten Peters, zich sterk makende voor Cornelis Maessen hun schoonvader en Thijske Maessen hun schoonzuster, transport aan Jan Jan Willems van de Kerkhof van teelland in de Nuyenendse acker.
8. 14-12-1651 Margriet Tnnis en Maria Tunis transport aan Thonis Thomis Aerts van eenvierde hoogveld in de Schoutse Bempt aan de Rijpelberghse acker.
9. 08-01-1652 Hendrik Emons transport aan Pouwel Jansen te Helmond van al zijn goed hem aangestorven van zijn grootmoeder. Belending Hendrik Herman Stercken, Willem Herman Stercken.
10. 12-01-1652 Thomas Andriessen transport aan Jan Jan Willems van de Kerkhof van land aan de Nuyendeindse acker.
11. 14-01-1652 Peter Jansen verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van Bocholt en Nederweert huis en hof de Weerd.
12. 19-01-1652 Willem Jan Geerlings in volle bedde met Maria dochter Jan Gerits leent erfrente van Hendrik Peter Schepers f 10 per jaar uit goederen in de Heij Camp bestaande uit huis, hof en teelland.
13. 22-01-1652 Pieter Ariaens in volle bedde transport aan Herman Willem Hermans van de Langenacker met de bijbehorende bergen.
14. 30-01-1652 Hijbert Aerts van Gerwen in volle bedde transport aan Hendrik Goort Raymakers van goederen aan de straat in de Camp.
15. 06-02-1652 Dirck Corstiaens in volle bedde met zijn borgen Dinis Jan Denise, Thijs Hendrik Thijssen en Jan Willems Albers transport aan Lammert Jan Lammers van huis, hof en aangelag op het Nuyeneind genaamd het Voorste Nieuwe Land, het Achterste Nieuwe Land, de Hendrix Acker, het Loopense, de Verlooren Kost, de Wijff, de Spilheese en een stuk eeuwsel op Dierdonck.
16. 06-02-1652 Peerken weduwe Herman Hendrik Hermans geassisteerd door kinderen Herman Hendrik Hermans, te weten Leendert Hermans, Jan Hermans, Jacob Jansen man/momboor Jenneke Hermans transport aan Marcelis Geeridts van eenderde van 3 zillen hooiveld bij de Ripelberghse acker. Verkopers maken zich sterk voor hun broer Hendrik Hermans.
17. 01-03-1652 Margriet weduwe Goord Geraerts van de Wasberg met testament geassisteerd door Hans Geeridts en Nicolaes van Neerven als momboren onmondige kinderen Goord Geeridts van de Wasberg transport aan Thijs Willem Hermans van de Hoochbraeke.
18. 01-03-1652 Margriet weduwe Goort Geeridts van de Wasberg geassisteerd door de momboren van de onmondige kinderen transport aan Jan Peter Simon van de Crab groot 4 lopense aan de Neerstraat.
19. 01-03-1652 Margriet weduwe Goordts Geeridts van de Wasberg geassisteerd door de momboren van de onmondige kinderen transport aan Dries Ansems van de Crabacker in de Neerstraat.
20. 01-03-1652 Margriet weduwe Goordt Geeridts van de Wasberg geassiteerd door de momboren van de omondige kinderen vrijen en ontlasten de Crabakker, welk onderpand was bij Maijke Molensteens geassisteerd door Bartel Molensteens momboor van Maijkes kinderen. De akker was belast met 6 rog per jaar volgens akte van 11-11-1458.
21. 01-03-1652 Margriet weduwe Gordt Geeridts van de Wasberg geassisteerd door de momboren van de onmondige kinderen transport van een erfrente van f 12 aan Iken Jochem Jans met brief van 25-05-1639.
22. 27-03-1652 Maria weduwe Jan Jaspers geassisteerd door Joost Adriaens en Thonis Aerts momboren voor de onmondige kinderen transport aan Aert Thijssen Willem Hermans van de Pachtakker groot 2 lopense aan de Straat.
23. 21-03-1652 Cathelina dochter Hendrick Joost Laenen testeert en vermaakt aan Gordt Hendrik Goossens haar behuwd zwager al haar goederen, behalve aan kinderen en erfgenamen Walraven Hendriks f 3 en armen van Bakel f 30.
24. 02-04-1652 Thomas Jan Emons in volle bedde transport aan Willem Aert Frederiks van half huis en hof.
25. 02-04-1652 Willem Aert Frederiks in volle bedde transport aan Jan Willem Schaten van huis en land bij de Schuffelbergse acker.
26. 25-04-1652 Kinderen en erfgenamen van Peter Hendriks de Wit gehuwd met Marga Martens scheiden en delen: lot 1. Marten Peters; lot 2. Jan Peters te Milheeze de Kuchse Acker; lot 3. Jan Joost Corsten te Milheeze man/momboor Marya Peters de Kaetsche acker; lot 4. Handerske Peters weduwe Peter Tunus geassisteerd door Jan Reijnders en Thunis Hendrik Thunes; lot 5. Margaretha Peters weduwe Geerling Joosten geassisteerd door Anthonis Geerlings en Marcellis Gerrardts
27. 30-04-1652 Hendrick Laurensen akkoord over erfrente met Hendrick Schepers.
28. 04-05-1652 Claes Goort Joosten in volle bedde transport aan Corst Goort Joosten zijn broer van 1 lopense in de Pachtakker. Belending Thijs Willem Hermens, Claes Goort Joosten, gemene weg, een waterlaat.
29. 30-05-1652 Hans Geridts van de Wasbergh transport aan Geerling Jansen van de Wasbergh zijn zoon van al zijn goederen aan het Mathijseind, land op de Volt, de Nuyeneindse Acker, de Hil Acker, de Keersboom met de hoeve, het Hoog Beckendaal, het Leeg Beckendaal, het Leeg Eussel.
30. 30-05-1652 Margriet weduwe Goyard van de Wasberg, volgens testament, geassisteerd door Hans Gerardts en Nicolas van Neerven momboren van haar onmondige kinderen transport aan Marten Rutten van een erfrente met brief van 01-10-1639 op de goederen van Lammeert Aert Jans.
31. 21-10-1652 Frans Hendrick van Crijssen in volle bedde transport aan Jan Bastiaans zijn erfdeel vanwege Gortie Bastiaens zijn vrouw, verkregen uit nalatenschap van Bastiaen Thunis Verhage en lke, zijn vrouw.
32. 28-10-1652 Lijske van de Asdonk transport van al haar goederen aan H. Geest in ruil voor onderhoud.
33. 29-11-1652 Geerling Jansen van de Wasberg in volle bedde transport aan Thunis Joost Corsten De Cloot groot 2 lopense te Milheeze.
34. 29-11-1652 Huijbert Aerts van Gerwen in volle bedde met Marcken Jans van der Cruijssen transport van een erfrente aan Jan Peter Nooijen rusten op land, huis, hof en aangelag genaamd de Leesten Acker groot 2 lopense; in de Schouacker het Heesken halve lopense, het Lanckveltie 15 roede, de Schop 2 lopense; de Hoogbraeck 1 lopense, roede. Kwitantie van Claes Jan Noyen erfgenaam van Peter Jan Noyen zijn broer van 23-01-1715.
35. 05-12-1652 De heer Peter Jansen Cox bij vonnis van 11-01-1650 openbare verkoop op 28-01-1652 van de Langeacker in de Schoutse Ackers. Hij koopt de acker zelf en transporteert aan Marcelis Jansen Verberne.
36. 18-02-1653 Thunis Aert Stercken transport aan Marte Peter Masbroecks van De Mulstert te Milheeze.
37. 09-02-1653 Hendrik Freijnsen transport aan Peerke Joost Freijnsen dochter Leijvelt te Milheeze.
38. 27-02-1653 Dirck Peters uit Gemert in volle bedde transport van erfrente aan Ansem Peters zijn broer.
39. 05-03-1653 Sijmen Dirck vader van kinderen verwekt bij Neesken zijn gewesen huisvrouw, Aert Dielis voor zichzelf als momboor, Anthonie Derks momboor Peter Dielis transporteren t.b.v. onmondige kinderen aan Marten Jan Joosten en Jan Peter Nooijen de Slumterbempt.
40. 18-03-1653 Huijbert Bastiaans in volle bedde transport aan Jan Bastiaans van alles wat hem aangestorven is van Bastiaen Thunis Verhage en Ike zijn huisvrouw.
41. 20-03-1653 Erfgenamen van Jan Goort Joosten en Iken Hermen Willems delen: Willem Jan Ceelen man/momboor Maria Jan Gorts, Hendrik Gort Jans man/momboor Eva Jan Gorts, Gort Jan Goorts, Jenneke Jan Gorts en Dirck Jan Gorts geassisteert door Willem Hermens en Corst Goort Joosten goederen gelegen aan de kerk van Bakel. Lot 1: Willem Jan Ceele: het Brouwhuis, de Vilt, de Kolche acker; lot 2. de Vilt; lot 4. de Hagelkamp; lot 5.
42. 20-03-1653 Jenneke Jan Goorts onmondige dochter Jan Gort Joosten en Iken zijn huisvrouw geassisteerd door Willem Hermans en Hendrik Goort Jansen transport aan Willem Jan Ceelen haar zwager van haar erfdeel (zie 20-03-1653).
43. 19-04-1653 Gielen Aerts en Jan Joost Geerlings man/momboor Alleit dochter Aert Hendriks van de Kerkhof en Anneke zijn huisvrouw doen belofte hun moeder te onderhouden.
44. 04-04-1653 Anneke weduwe Aert Hendrix van de Kerkhof geassisteerd door Cornelis Thijssen haar broer doet afstand van tochtrecht plus f 200 aan Gielen Aert Hendrix van de Kerkhof haar zoon uit zijn kinderdeel.
45. 04-04-1653 Gielen Aerts in volle bedde transport van erfpacht met f 12 rente aan Lenaert Jansen rustend op zijn kindsgedeelte in de Leemcuijlen en op de Bollaert, de Espe, de Nieuwe Camp, de Kesskens acker.
46. 17-04-1653 Mr.Daniƫl Tijbos notaris lasthebber van Anthonis Geerlings zich sterk makende voor Lambert Turfcoop notaris te Brussel, mede lasthebber van Anthonis Geerlings transport aan Peerken weduwe Anthonis land van goed in de Neerstraat dat eerder getransporteerd was aan de beeck notarissen volgens transport van enige jaren eerder te Helmond.
47. 18-04-1653 Peter Aart Sterken stelt commandeur Caspar de Groot in possesie van het dorp van Bakel, doch reserveert wegen en straten.
48. 02-05-1653 Hendrik Gort Raijmakers man/momboor IJfken dochter Jan Goort Joosten in volle bedde transport aan Jorden zoon Jan Gort Joosten zijn behuwd zwager van zijn erfgoederen van Jan Goort Joosten, betreft land de Vilt, de Hoogbraeck, goederen: brouwketel.
49. 20-05-1653 Marijken onmondige dochter wijlen Jacob Sijmens met momboren Gielen Sijmens en Mathijs Willem Hermens transport aan Nicolaes Jochem van Neerven stadshouder alhier van het Nieuwland groot 3 lopense.
50. 03-06-1653 Erfwisseling tussen Nicolaes Jochen van Neerven en Wilbert Jansen: voorgaand transport naar Wilbort Jansen en Nicolaes Jochen van Neerven verkrijgt de Loeijenman van Wilbert Jansen.
51. 03-06-1653 Wilbert Jansen erfwisseling met Lammer Jan Lammers: Wilbert Jansen krijgt de weg over de Schijf te gebruiken tussen 60 gst en Meer.
52. 19-06-1653 Jan Jaspers in volle bedde transport aan Marcellis Geridts van zijn deel uit erfenis.
53. 19-06-1653 Willem Jan Ceelen in volle bedde transport aan Marcellis Geridts van brouwhuis bij de kerk.
54. 19-06-1653 Marcellis Geridts in volle bedde transport aan Willem Jan Ceelen eenderde van 3 zillen op de Rijpelbergse Acker.
55. 30-06-1653 Sijmon Dirks vader van onmondige kinderen van Neesken zaliger, Aert Dielis voor zichzelf en als momboor, Antonij Dircks als momber en Pieter Dielis verkopen openbaar aan Willem Jan Ceelen huis en veel toebehoren aan de Bestemerstraat, de Heeren Acker, de Beeckacker, de Hoogbraek, de Joffer, de Colcke Acker; cijns o.a. aan Ons Liefvrouw Broederschap te Den Bosch.
56. 30-06-1653 Willem Jan Ceelen in volle bedde transport aan Lenaert Jansen van de Beeck Akker.
57. 15-08-1653 Margrita weduwe Gordt Geridts van de Wasberg met de momboren van onmondige kinderen transport aan Jan Peter Noeijen van erfrente van f 3 (zie 09-11-1649).
58. 24-08-1653 Willem Joost Laenen in volle bedde transport aan Jan Leenaert van Dijnter van het Hoogbemptjen op Grotel.
59. 29-09-1653 Lammert Jan Lammers in volle bedde transport aan Thonis Hendrick Thunen.
60. 07-07-1653 Willem Wilbert Schaten transport als onderpand van f 63 aan Ansem Willem de Wit van land in de Bakelse Bimpt, is met schepengoedkeuring op deze plaats vastgespeld.
61. 29-09-1653 Willem Willem Aerts, Jan Jochems, Servaes Reijnders, Jan Marten Weijnen, Jan Peter Benders (Bernaerts), Jan Gorts van Aerlen, Jacob Jan Bastiaans van den Donck allen in volle bedde transport aan Herman Marten Weijnen en Wijn Marten Weijnen van hun aandeel en erfenis Jan Weijnen en Anna zijn huisvrouw gelegen: aan de Bentemstraat op het Nuijeneijndt.
62. 30-09-1653 Kinderen van Jan Willem Schaten en Aelken zijn huisvrouw delen: Willem Wilberts; Geroldt Lammers man/momboor Peerken Wilberts; Jan Wilberts voor zichzelf en voor Geertrij en Marijken Wilberts met als momboren Lenaerts Wilbers en Jan Willems Schaaten. Lot 1. Willem Wilberts: de Goorskens Kamp, de Hovers, de Hulsbosch; lot 2 + 1 Jan en Willem Wilberts huis; lot 2. Jan Wilberts: het Deelken, het Hooghveltien; lot 3 Gerit Lammers: de halve Vrerix acker, de halve Hulsbosch; lot 4. onmondige kinderen: de Donck, het half Lopens, de halve Vrerix acker.
63. 08-11-1653 Willem Willem Aerts momboor Joost zoon Jan Wilbers Hoobergen, Thomas Fransen man/momboor Jenneke dochter Jan Wilbert Hobergen en Marij verklaren ontvangen te hebben van Peter Jan Hoobergen uit de deling Jan Wilbert.Hobergen en Marij f 100.
64. 01-12-1653 Hendrik Peter Schepers in volle bedde beleent bij Jan Peeter Masbroex akker In de Bockt.
65. 08-01-1654 Jan Driessen in volle bedde koopt van Mathijs Hendrix van de Kerkhof een paard van f 44. Als koop niet doorgaat dan transport van akker de Koeijenacker groot 4 lopense.
66. 22-01-1654 Margriet weduwe Goort Gerits van de Wasberg veilt uit evictie land de Crab; huisplaats aan Peter Franse.
67. 22-01-1654 Peter Franse geassisteerd door Hendrik Peter Schepers en Frans van de Cruijsse zijn momboren transport aan Corst Joosten.
68. 24-01-1654 Goort Ceelen bruidegom geassisteerd door Thunis Dircks zijn behuwd zwager en Peerken Wilberts weduwe Thunis Geerlings geassisteerd door Thunis Genen haar behuwd zwager.
69. 20-02-1654 Dries Gerits man/momboor Marij dochter Ceel Aert Verlutt, Gijsbert Gijsbertsen man/momboor Heijlken Ceel Aert Verlutt, Hendrik Ceelen man/momboor Willemke Ceel, Jan Heijnen weduwnaar Lijsken Ceel Aert Verlutt en de drie kinderen van Lijsken en Jan genaamd Jan, Cathalijn en Geritie Jan Heijnen momboren hierover zijn Drijes Gerits en Gijsbert Gijsbertsen, Aert Goossen in volle bedde, Peter Hendrix in volle bedde, allemaal kinderen en erfgenamen van Ceel Aert Verlutt en Cathalijn, transporteren aan Peeter Hoeben van Neerven huis bij het Wittriet, de Braek, het Heesken, de Coomit.
70. 03-03-1654 Geerling Jansen van de Wasberg in volle bedde transport aan Joost Jan Bankers huis en land op het Overschot, de Roeijen Acker, de Hooffstaal zijnde acker, de Neeracker, de Espe, de Hoeff.
71. 25-03-1654 Kinderen en erfgenamen wijlen Jan Joosten alias Cleijnen Banckert en Cathelijna Jans van Hooff te weten Joost Jan Banckers, Aert Hendrix van Aellen man/momboor Jenneke, Marie en Iken en Jan en Lambert kinderen Thunis Janse alias Cleijne Banckert en Cathelijne Lammers van de Kerkhof zijn huisvrouw momboren hierover zijn Hendrik Lammers van de Kerkhof en Geerling Hansen van de Wasberg, Jenneke dochter Hendrik Dirckse van Gemert en Iken dochter Jan Joosten alias Cleijne Banckert geassisteerd door Hendrik Dircks haar vader en Jan Hendrix de Bruin delen alle goederen gelegen in de Banckert: lot 1. Joost Jan Bankers en kinderen Thunis Janse en Cathelijn: huis en land de Orkensbempt te Helmond en de watermolen, rijdende met Frans Stercken; lot 2. Aert Hendrix van Aelen en Jenneke dochter Hendrik Dircks van Gemert: huis en land en Krijtenbempt.
72. 07-04-1654 Jan Jan Willems in volle bedde transport van rente aan Jan Peeter Nooijen op land in de Straat.
73. 11-05-1654 Peeter Ariaen Jansen man/momboor Truijcken afgaand tochtrecht heeft recht op in koop verkregen van Dirck Wilberts en Hendrick Dielissen man/momboor Lijnke dochter Wilbert Jan Thijssen transport is tussen Wilbert Jan Thijssen verkoper en Jan Jansen Schepers man/momboor Trijcken Driessen.
74. 04-06-1654 Jan Thunis Lammers, Jacob Thunis Lammers, Jacob Dircks c.s. en Cathelijn weduwe Thunis Thunis Lammers geassisteerd door Jacob Thunis Lammers en Goos Lunissen. Transport aan Jenneke weduwe Wilbert Thijssen en Marten Peters alias Masbroex van huis, hof en aangelag genaamd de Steenacker, het Luchtvelten, het Clootie, de Heeskes, de Cappelacker, de Huijsacker, de Potting.
75. 11-08-1654 Thunis Thonis Aerts schuldig aan Frans Willem Geenen f 30 op den Duerencamp anderhalve lopense.
76. 02-09-1654 Jan Aert Claessen uit Deurne in volle bedde transport aan Jan Jochem Bonen van goed op de Hijlacker.
77. 03-09-1654 Willem Hermes in volle bedde transport aan Huijbert Thunis Gorts van Het Berkveltien.
78. 12-09-1654 Willem Jan Ceelen in volle bedde transport aan Goort Jan Goorts van land verkregen uit erfdeling van Jan Goorts vanwege Marie dochter Jan Goort huisvrouw van Willem Jan Ceelen (deling van 05-08-1645).
79. 21-09-1654 Willem Joost Laenen in volle bedde transport aan Wilbert Reijnders van de Sollenbergh zoals gekocht van Jan Dirck, Jan Welt Hendrix, Gijsbert Hendrix Raijmaeker.
80. 22-09-1654 Lenaert Jansen in volle bedde erfwisseling transport Marijcken van Oudenhoven van de Beeckacker.
81. 22-09-1654 Maecken van Oudenhoven en Hijbert Goossens haar zoon erfwisseling van transport aan Lenaert Janssen van de Beeckacker.
82. 23-09-1654 Hendrick Peter Schepers in volle bedde transport Jan Peter Masbroex van goed in de Bogt.
83. 28-10-1654 Jan Jochems in volle bedde transport aan Willem Willems de Witt van de Kunijt Acker.
84. 03-11-1654 Margrita weduwe Gort Gerits van de Wasberg transport aan Peter Goort Joosten van de Langen acker.
85. 03-11-1654 Hans Geridts van de Wasberg transport uit kracht van testament van Truijcken Gerling Thunissen zijn huisvrouw van 04-03-1642 aan Thunis Hendrick Thunissen van de Hoebenacker op het Nuijeneijnd.
86. 03-11-1654 Lenaert Willem Snijders transport aan Corst Joosten van de Crabbe zoals gekocht van Peter Frans Peters en momboren.
87. 06-11-1654 Philips de Rijcke in Helmond machtiging van baron van Argenteaux als erfgenaam van Antony d'Argenteaux zijn broer Immissie Possesoir. Betreft de twee Hoeven van Schipstal en de tiende verkregen van hun moeder madame van de Gracht.
88. 12-11-1654 Heer Johan van de Lee te Helmond, machtiging van heer Johan van de Gracht alias Remmerswaal heer van Bathebroek van 17-11-1654.
89. zie 06-11-1654 Twee hoeven op Schipstal, namelijk die van Thonis Reijnders en die van Reijnders Peters. Hierin staat dat Antony d'Argenteaux enig kind is.
90. 16-01-1655 Jan Marten Rutten en Joost Jan Goorts gebruiksakkoord i.p.v. uitzetsel. Jan gehuwd met Jenneke.
91. 28-01-1655 Metta weduwe Willem Verhage transport aan Dirck Huijbers van al haar goederen tegen onderhoudscontract.
92. 01-02-1655 Frans Hendriks van Cruijssen in volle bedde transport aan Jan Frans Hendrix van acker de Weijer te Milheeze.
93. 01-02-1655 Peerken weduwe Anthonis Geerlings met momboren Thunis Dircks en Thunis Genen voor de onmondige kinderen transport aan Aert Hendrix v. Aellen van huis en hof op de Banckert, de Hoogheers, de Lughees, de Tulder, de Mugheuvel, de Borgflaes, de Veneijk, de Kievitsbroek, de Eijckenacker, het Buickven, halve bunder in de Cleijne Weert te Helmond.
94. 02-02-1655 Goort Hendrix Goossens in volle bedde transport aan Willem Willems de Wit van de Krijtsacker groot 1 lopense.
95. 13-02-1655 Jan Gerlink en Corst Gerlink beiden in volle bedde transport aan Jacob Driessen van hun aandeel in de Benthem hen aangestorven van Anna Weijnen en Marijcke hun gewezen moeijen.
96. 09-03-1655 Thunis Thonis Aerts schuldig aan Lammert Ariaens f 25.
97. 14-04-1655 Gielen Willem Snijders uit ... in het land van Ravenstein in volle bedde transport aan Nicolaes van Neerven van land aangestorven van Ariaen Janssen vader van Lijncke zijn huisvrouw. Nicolaes van Neerven transport zelfde dag aan Peter Ariaens.
98. 20-04-1655 Jan Hendrix uit Deurne in volle bedde en Laurens van de Bogert uit procuratie van Gooss van de Bogert zijn vader zijnde broer van Cornelis van de Bogaert bij leven pastoor te Bakel transport aan Willemke weduwe Jan Franssen van een rente van f 12 volgens brief van 14-05-1641.
99. 20-04-1655 Willemke weduwe Jan Fransen met Peter Petersen haar behuwd schoonzoon geven kwitantie aan executeurs testamentair van wijlen Cornelis Fransen pastoor v. Bakel.
100. 07-05-1655 Erfgenamen van Geridt Jan Ceelen en Lijneke Hendrix de Witt zijn huisvrouw delen: Jan Jaspers man/momboor Iken Geridt Jan Ceelen, Peeter Willems man/momboor Marij Geridt Jan Ceelen, Geridt, Aert, Lijn en Peeter onmondige kinderen wijlen Marteken dochter Geridt Jan Ceelen en Pauwel Artssen geassisteerd door Ansem Willems de Witt en Nelis Jan Dircks, Marcelis Geridt Jan Ceelen voor zichzelf en Willem Wilbert Schaten man/momboor Engel dochterJan Geridt Jan Ceelen. Erflaters zijn ouders en grootouders van delers: lot 1. Jan Jaspers; lot 2. Peter Willems: de Nuuw Erf, de Steijnacker; lot 3. onmondige kinderen Marteken; lot 4 Ceel Geridt: de Donck; lot 5. Willem Wilbert Schaten.
101. 18-05-1655 Gijsbert Hendrick Raijmakers uit Gemert momboor Luijten dochter Jan Welt Hendrix en Jan Peter Lenaerts medemomboor transport aan Willem Joost Laene van kindsgedeelte de Sollenberg toebehoord hebbende aan Willem Thunis Stricken zoals gekocht door Jan Welten man/momboor Barbara dochter Willem Thunis.
102. 18-05-1655 Jan Hendricks uit Aarle in volle bedde, Lodewijck Lammers uit Huijnen in volle bedde en Hendrixcen dochter Leendert Hendrix transport aan Thunis Dircx 11 lopense.
103. 24-05-1655 Hans Geridts van de Wasberg volgens testament van 04-03-1642 van Truijcken Gerling Thunissen zijn huisvrouw transport aan zijn twee zonen namelijk Gerling Hanssen van Wasbergh en Geridt Hansen van de Wasberg van zijn huis en hof omdat hij borg stond voor Willem Hansen zijn zoon voor f 300 geleend van Huijbert Thunis.
104. 26-05-1655 Jan Pieter Vreijnssen mondig geworden transport aan Dries Ansem zijn zwager van goederen hem aangestorven van van Vreijns Peters van Baeckel zijn broer uit Boxmeer.
105. 02-06-1655 Jan Thomis Aerts met toestemming van zijn kinderen Peeter Ceelen man/momboor Willemke dochter Jan Thomis, Wouter Hendrick Janssen man/momboor Marij dochter Jan Thomis, Thunis Jan Thomis uit Haps in volle bedde, Geridt Jan Thomis oud 24 jaar transport aan Thunis Dircks van een erfrente van 10 met als onderpand huis en hof op Mathijseeijnd, de Venscamp, de Cloet, de Cromacker, de Hoeckendael, de Schatenman, het Loeijeneusel, het Versteeussel, Cievietsbraecke bempt.
106. 10-06-1655 Margrieta weduwe Goordt Gerits van de Wasberg transport aan Dirck Huijbers vorster alhier van een rentebrief van 11-09-1583 t.b.v. Marij Lambert Geridts van Houbraecken en kinderen Elisabeth Dirx Verasdonck zoals gekocht door Goort Gerits van Wilbert zoon Willem Dircks alias Sloeppen volgens transport van 09-02-1637.
107. 10-06-1655 Dirck Huijbers vorster in volle bedde transport aan Jan Peeter Noeijen van een rentebrief van mud rog van 11-09-1583 (zie 10-06-1655).
108. 06-06-1655 Willem Willem Aerts transport uit dankbaarheid jegens wijlen Jan Walravens en Catharina Peters zijn weduwe van zeker stuk erfenis onder Milheeze op de Cloetsestraat.
109. 06-06-1655 Willem Peters vernadert namens zijn vrouw het transport van Willem Willem Aerts aan Catharina Peters van 06-06-1655. Willem Peter Ceelen geeft vernaderd goed over aan Catlijntjen Welten op 10-08-1664.
110. 01-09-1655 Jan Jan Joosten in de Venne en Willemke dochter Dirck Welten zijn tweede echtgenote verklaren dat zij op 03-03-1637 al een testament gemaakt hebben bij notaris, bang zijnde te worden betwijfeld door Joost Jansen en Utgen Janssen de voorkinderen van Jan Jan Joosten omdat hun legitieme portie in het testament voor schepenen van Bakel van 16-09-1636 niet zou zijn vrijgelaten. De in tweede huwelijk verkregen goederen moeten gedeeld worden door de vier nakinderen Jan, Peeter, Barbara en Cathalijn Jansen.
111. 01-09-1655 Dirck Huijbert vorster alhier man/momboor Anna transport aan Huijbert Thunis Corts bij belening voor 10 jaar.
112. 24-10-1655 Nicolaes van Neerven transport hebbende van Leendert Willems Snijder, Huijbert Thunis Gorts momboren van onmondige kinderen wijlen Huijbert Aerts Roeffen en Lijn zijn huisvrouw, doen afstand van recht op erfrente t.b.v. erfgename wijlen Anthonij Geerlinks.
113. 24-10-1655 Peeter Ceelen in volle bedde belooft te betalen aan erfgenamen wijlen Anthonij Geerlinks rente van 30 stuiver.
114. 22-11-1655 Willem Wilbert Schaten in volle bedde transport aan Marcellis Geridts zijn deel verkregen via Engel dochter Jan Geridts zijn huisvrouw.
115. 28-12-1655 Thullen Hendrix en Jan Thunis Cruijssens momboren onmondige kinderen van Thilene Hendriks voorzegd en wijlen Cathelijn dochter Thunis Hendricks, Frans Thunissen, Jan Thunissen, Peter Thunissen en Ariaen Jan Geridts allen in volle bedde transport aan Wilbert Jan Wilberts van akker het Cloetien.
116. 11-01-1656 Jan Thomis Oomens man/momboor Geertrij dochter Wilbert Jan Schaten in volle bedde transport aan Ansem Willems de Witt zoals verkregen bij deling van 30-09-1653.
117. 01-03-1656 Margrita weduwe Goordt Gerits van de Wasberg transport aan Reijnder Peters van de Vaaracker groot 7 lopense op Schijve.
118. 01-03-1656 Margrita weduwe Goordt Gerits van de Wasberg transport aan Nicolaes v. Neerven van een weiveld de Ollert.
119. 03-04-1656 Jan Lammers in volle bedde beleent bij Ansem Willem de Witt een heiveld op de Onderbuck zoals gekocht van Jan Willem Schaten doch niet gevest. Afgelost 26-04-1653.
120. 27-04-1656 Jan Everts in volle bedde doet afstand van recht op de Bergen groot 3 lopense t.b.v. Marcellis Geridts en Jan Jaspers.
121. 30-05-1656 Hendrick Peeter Scheepers in volle bedde transport aan Hans Geridts van de Wasberg van een hooiveld groot 1 zille op Eijnseldonck.
122. 12-05-1656 Marten Reijnder Hendrix Verberne uit Someren weduwnaar Anthoniske van der Vorst en vader van twee kinderen geassisteerd door Goort Peters van de Ekelcamp en Jan Jansen van de Vorst; en Lijske Jochem Jansen van de Hove weduwe van Peter Gijsbers en moeder van drie kinderen geassisteerd door Lenaert Gijsberts en Marcellis Geridts de momboren en Thunis Joosten van Neerven haar curator, zie testament huwelijkse voorwaarden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina