Bedrijfsmentor: Drs. F. Sipkema Datum: 1 juni 2007 VoorwoordDovnload 270.83 Kb.
Pagina13/15
Datum20.08.2016
Grootte270.83 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.24DoelstellingenBinnen één jaar twee uitgewerkte concepten verkopen aan één van de Nederlandse

tv-producenten.

Op dit moment zijn WVH en DPI aan het onderhandelen met SBS6 Broadcasting. Er liggen hierbij een aantal tv-concepten op tafel. Hierbij is een goede kans dat een van deze concepten wordt doorgevoerd. Het is nog niet duidelijk in welke mate WVH en DPI doorgaan met het bedenken, uitwerken en verkopen van tv-concepten. Dit hangt voornamelijk af van het succes dat deze nevenactiviteit van beide bedrijven heeft. Daarom willen we deze doelstelling voor het komende jaar niet te hoog leggen. Als deze activiteit binnen de bedrijven een belangrijkere rol gaat spelen zullen de doelstellingen op lange termijn omhoog worden bijgesteld.


Binnen één jaar een adviesgroep hebben opgericht die de ontwikkelingen op het gebied van

I-tv en mobiele audiovisuele diensten en andere nieuwe media in de gaten houdt.

Om succesvol op parapluoptie 2 en 3 te kunnen inspringen is een goede timing cruciaal. Daarom is het belangrijk dat er een adviesgroep wordt opgesteld die de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media zoals mobiele telefonie en I-tv in de gaten houdt. Vanuit de diverse adviesgroepen zijn er nu mensen die zich bezig houden met nieuwe media. Dit is nog geen aparte groep binnen WVH.


Binnen één jaar een partnership aangaan met één van de tv-producenten.

Op dit moment is het ontwikkelen van tv-concepten nog een nevenactiviteit. Om deze activiteit meer succesvol te laten worden kan het nuttig zijn dit te koppelen aan de kernactiviteiten van WVH. Dit kan door middel van het aangaan van een partnership met één van de tv-producenten. Hierbij zullen naast het ontwikkelen van tv-concepten ook de communicatie vaardigheden van WVH worden gebruikt. Dit kan er voor zorgen dat de nevenactiviteit ook een spin-off krijgt naar de kernactiviteiten van WVH. Ook kan WVH gaan optreden als tussenspeler tussen bedrijven uit hun netwerk en de tv-producten. Hier zal WVH dan in overleg concepten gaan uitwerken en deze voorleggen aan de producers.


Binnen 4 jaar, naast tv-concepten met toevoeging van het internet, ook minimaal een concept gericht op mobiele audiovisuele content en een concept gericht op I-tv verkopen aan een van de Nederlandse tv-producenten.

Aangezien de mogelijkheden voor concepten gericht op mobiele audiovisuele content en I-tv binnen enkele jaren steeds beter worden, zullen WVH en DPI zich hier uiteindelijk ook op moeten gaan richten. Uit informatie van de opgestelde subgroep zal moeten blijken wanneer het juiste moment is om op deze markt in te springen.1.25Strategie

De huidige positionering van WVH is een creatief veelzijdig (marketing)communicatie adviesbureau. Deze positionering past goed bij de activiteit die zij samen met DPI willen uitvoeren, namelijk het ontwikkelen en verkopen van tv-concepten. De tv-producenten weten echter nog niet dat zij deze activiteiten naast hun hoofdactiviteit doen. Daarom is het belangrijk dat WVH en DPI op dit gebied een breinpositie verovert bij de beslissers binnen de tv-branche.


In de komende jaren zullen WVH en DPI zich tegenover de tv-producenten meer onder de naam van WVH moeten positioneren. WVH staat namelijk meer dan DPI bekend om hun veelzijdige bedrijfsuitvoering op het gebied van communicatie. WVH moet door communicatie bij de producenten bekend staan als een communicatie adviesbureau dat ook gespecialiseerd is in het ontwerpen van concepten. Hierbij zullen zij zich dus diversificeren met behoud van dezelfde positionering. Deze communicatie-uiting is met name belangrijk als WVH in de toekomst ook een partnership wil met een van de tv-producenten. Het moet duidelijk zijn dat WVH naast het ontwerpen van tv-concepten nog meer te bieden heeft.
Verder hebben we in paragraaf 5.4.2 het advies gegeven dat WVH en DPI een gezamenlijk bedrijf oprichten binnen WVH. Hier hangt dan ook gelijk een andere positionering aan vast. In dit geval moet de kernactiviteit van het bedrijf, het ontwikkelen en verkopen van concepten, goed gecommuniceerd worden naar de potentiële afnemers. Daarnaast is het handig als het bedrijf zich positioneert als dochterbedrijf van WVH en daarbij een dualistische merkenstrategie voert. Hierdoor kan het bedrijf meeprofiteren van de bekendheid van WVH, maar toch duidelijk een eigen diversificatie hebben in de kernactiviteiten.

  1. Actieplan

In een traditioneel plan staat in het actieplan de uitwerking van de marktinstrumenten (de 4 P’s) centraal. Wij moeten van deze traditionele aanpak afwijken omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Het ontwikkelen en verkopen van tv-concepten bevindt zich op dit moment nog in de ontwikkelfase. Op basis van de onderzoeksgegevens zijn de marktinstrumenten product en plaats goed in te vullen. Aan de marktinstrumenten prijs en promotie kan op dit moment geen concrete invulling worden gegeven.


De prijs is afhankelijk van het aantal kijkers WVH, DPI en de desbetreffende

tv-producent denken te bereiken met een tv-concept. Ook het verwachte marktaandeel van het tv-concept is bepalend voor de prijs. Daarnaast speelt het ook een rol hoeveel uitzendingen er gemaakt gaan worden. Op deze zaken kan pas in een later stadium antwoord worden gegeven. Veelal in overleg met de potentiële koper.


Voor de promotie van dit product kunnen we het niet hebben over de wijze waarop we reclame gaan maken voor het concept. Bij de invulling van dit marktinstrument moeten we ons richten op extra’s die we aan een concept kunnen toevoegen. De focus moet hierbij liggen op het meeleveren van sponsors. Zo wordt het voor een tv-producent meer aantrekkelijk een tv-concept te kopen. Deze sponsors kunnen pas worden geworven als het concept volledig is uitgewerkt.
Om de gekozen optie uit het strategisch plan uit te kunnen werken hebben we er voor gekozen de titel “Hoe Vies Ben Jij Van?” verder vorm te geven als voorbeeld. “Hoe Vies Ben Jij Van?” is één van de titels die naar voren is gekomen uit een brainstormsessie. Dit concept kan in een later stadium, samen met de andere titels, worden voorgelegd aan diverse tv-producenten. De keuze van welke tv-producenten het best kunnen worden benaderd baseren we op de onderzoeksresultaten uit de afnemersanalyse.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina