Bedrijfsmentor: Drs. F. Sipkema Datum: 1 juni 2007 VoorwoordDovnload 270.83 Kb.
Pagina3/15
Datum20.08.2016
Grootte270.83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.4Werkwijze

Deskresearch

Ten eerste is er met deskresearch kennis verschaft van de wereld van multimedia. Er zijn vele toepassingen waarbij in vele gevallen gebruik wordt gemaakt van jargon dat moeilijk te begrijpen is voor een leek. In bijlage 6 staat daarom een woordenlijst weergegeven. Vervolgens is er op basis van deskresearch een overzicht gemaakt van de belangrijkste technologische ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het kijkgedrag en mediagebruik van de consument. Hiervoor zijn onderzoeken geraadpleegd van SPOT, TNO, SCP, Mediaonderzoek.nl, CBS, De Digitale Revolutie, NRC.nl, LexusNexus en andere sites. Voor deze ontwikkelingen zijn in de bedrijfstakanalyse de belangrijkste macro-economische factoren (DRETS) behandeld die invloed hebben op de uitkomsten van ons onderzoek. Daarnaast is er op basis van deskresearch invulling gegeven aan de interne analyse en een deel van de afnemersanalyse.

Kwantitatief onderzoek

Voor de afnemersanalyse hebben we ons toegespitst op een doelgroep die affiniteit heeft met het gebruik van multimedia. Onderzoeksresultaten hebben we verkregen door het afnemen van een enquête. Deze enquête hebben we digitaal opgesteld en is digitaal afgenomen via het internet. De uitkomsten van de enquêtes zijn daarna verwerkt in het statistisch programma SPSS.
Strategisch advies

Op basis van de analyses hebben we een SWOT-analyse opgesteld. Hierin zijn alle zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen samengevoegd. Op basis van deze kenmerken geven wij een strategisch advies op korte en lange termijn. Voor dit gedeelte is de theorie van Alsem aangehouden.


Actieplan - Brainstormsessie

De uitkomsten van de analyses en de strategische opties dienen als basis voor het (verder) uitwerken van een tv-concept in het activiteitenplan. Dit activiteitenplan doet een beroep op ons creatieve vermogen en moet het onderzoeksplan en strategisch plan meer tastbaar maken. Het bedenken van een concept hebben we niet alleen gedaan. Hier waren verschillende mensen van zowel WVH als DPI bij betrokken. Het doel van de brainstormsessie is om gezamenlijk tot ideeën te komen waarbij wij uiteindelijk invulling zullen geven aan de multimediale kant van de te vormen concept(en).


Internetsite

Geheel in de lijn van ons afstudeerproject hebben we een internetsite gemaakt waar extra aanvullend audio- en visueel materiaal te vinden is. Ook zijn er op deze website audiovisuele presentaties geplaatst. Het doel van deze website is om lezers van dit verslag meer te betrekken bij ons afstudeeropdracht. De website is geen vereist onderdeel bij het lezen van dit verslag. We hebben er bewust voor gekozen de website en het verslag los van elkaar te laten zodat de lezer zelf kan bepalen in hoeverre hij/zij extra informatie wil over het betreffende onderwerp. De website is te vinden op www.afstudeeropdracht2007.weebly.com. Hier is het verslag ook digitaal te downloaden.1.5Hoofdstukindeling

In hoofdstuk 2 wordt de bedrijfstakanalyse behandeld. Hierin richten wij ons op de belangrijkste multimediale toepassingen en de macro-economische factoren die invloed hebben op de uitkomsten van ons onderzoek. Hoofdstuk 3 zal gaan over de afnemersanalyse. De afnemersanalyse is opgesplitst in twee delen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zenders en ontvangers, waarbij de zender de diverse (publieke) omroepen zijn en de ontvanger de kijkers thuis zijn. In hoofdstuk 4 behandelen we de sterktes en zwaktes van WVH en DPI in de interne analyse. Deze sterktes en zwaktes zijn niet alleen gericht op de bedrijven apart maar ook op de sterktes en zwaktes die voortvloeien uit de samenwerking tussen beide bedrijven. Na dit onderzoeksplan geven we in hoofdstuk 5 strategische opties voor korte en lange termijn. Hierin geven we aanbevelingen over de toevoeging van multimediale toepassingen in tv-concepten. In het laatste hoofdstuk hebben we een concept uitgewerkt dat gerelateerd is aan de uitkomsten van ons onderzoek. Naast deze hoofdstukken bevinden zich aan het eind van het verslag de bijlagen.
  1. Bedrijfstakanalyse

De technologische mogelijkheden van bestaande en nieuwe multimedia zijn het gebruik ervan bij de goedwillende tv-kijker al ver voorbij. Tal van digitale multimediale hoogstandjes staan in de rij om door te dringen in de huiskamer, broekzak of handtas van de consument. De mogelijkheden voor de consument zijn nu al eindeloos. De mate van gebruik is echter nog beperkt. Simpelweg omdat het product nog in de kinderschoenen staat of omdat de dienst nog niet voldoende wordt ondersteund door derden.


Om zicht te krijgen op de omvang en aard van de verschuivingen moeten we eerst weten in welke mate en in welk tempo Nederlandse consumenten gebruik gaan maken van multimediale toepassingen en de daarbij behorende nieuwe diensten. De bedrijfstakanalyse bevat een overzicht van de penetratie van netwerken, en (rand)apparatuur in de Nederlandse markt, gekoppeld aan voorspellingen over de toekomstige verspreiding en het gebruik ervan. Daarbij worden tevens de gevolgen voor het kijkgedrag van consumenten besproken. Ook de economische en regulerende factoren die invloed hebben op de penetratiegraad en het gebruik van deze multimedia worden behandeld.

1.6Belangrijkste multimedia

Het behandelen van alle toepassingen is niet reëel. Alle multimediale producten hebben invloed op het kijkgedrag van de consument. Maar de penetratiegraad van diverse producten is echter zo klein dat de implementatiekosten van een dergelijke dienst in tv-programma’s de opbrengsten alleen maar zullen overschrijden. We richten ons in de bedrijfstakanalyse op ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse tv-markt en invloed uitoefenen op de uitkomsten van ons verslag.


De belangrijkste multimediale ontwikkelingen hebben we bepaald op informatie uit deskresearch en op basis van de visie van toonaangevende personen in mutimedia-land. Dit zijn Vincent Everts en Peter Wiegman. Zij zijn al jaren actief in de wereld van multimedia en hebben een goede kijk op de toekomstige ontwikkelingen en weten welke richting we op gaan. Volgens hen gaat de integratie van internet, televisie en mobiele telefonie de komende jaren beslist de belangrijkste rol spelen. Met name het internet gaat een grote rol spelen in de Nederlandse markt. Zoals Vincent Everts zegt: ”Dit is het einde van tv as we know it”.In de bedrijfstakanalyse richten we ons op de volgende drie belangrijke multimediale diensten:


  1. Netwerkgebonden audiovisuele diensten;

  2. Audiovisuele diensten op het internet;

  3. Mobiele audiovisuele diensten.

We richten ons op deze stromingen omdat de prognose is dat in 2009 een meerderheid van 68.8% van de Nederlandse huishoudens gebruik zal gaan maken van digitale televisie1. Een belangrijk kenmerk en ontwikkeling van digitale televisie is de mogelijk tot interactiviteit met tv-programma’s en reclames. Het internet wordt door de diverse omroepen steeds vaker gebruikt als extra platform om informatie, tv-programma’s en andere extra’s aan te bieden. Daar komt bij dat Nederland koploper is in het aantal breedbandverbindingen in Europa. Deze verbinding is nodig voor het bekijken van tv-uitzendingen. Het internet vergroot de interactiviteit met tv-programma’s aanzienlijk. Daarnaast richten we ons op mobiele audiovisuele diensten omdat door nabije toekomstige ontwikkelingen het tv-kijken en internetten op bijvoorbeeld de mobiele telefoon aanzienlijk wordt verbeterd. In paragraaf 2.2 tot en met 2.4 besteden we aandacht aan de technologische ontwikkelingen van deze multimediale diensten.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina