Beeld analyse – semiotisch modelDovnload 107.93 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte107.93 Kb.

www.kunstcontext.com 2009 M.T. van de KampBEELD ANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand BEELD analyse-schema. De volgende aspecten moeten in je analyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:
A: Gegevens: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom?
BEELD ANALYSE (vorm/formeel en inhoud)
B: De beeldende laag, waaronder:
Beeldende laag/ middelen:

 1. Licht: Lichtsoort: getemperd <> fel; Lichtrichting: meelicht, tegenlicht, zijlicht, strijklicht; Gevolgen van het licht: eigen schaduw/slagschaduw

 2. Kleur: Kleursoorten: kleurverzadiging, kleurhelderheid; Kleurcontrasten: kleur-tegen-kleur, licht-donker, koud-warm, complementair; monochroom <> polychroom

 3. Ruimte: Ruimtelijkheid: tweedimensionaal <> reliëf <> driedimensionaal, ruimte-innemend (gesloten, massief) <> ruimte-omvattend (open); textuur ; Ruimtesuggestie door:
  groot-klein, overlapping, afsnijding; lijnperspectief, kleurperspectief, atmosferisch perspectief

 4. Vorm: Vormcontrasten: Geometrisch/constructief <> organisch/plastisch; Enkelvoudig <> samengesteld ; Positief <> negatief (restvorm); Duidelijk <> vaag

Samenhang

 1. Compositie: Compositiegrondvormen: Horizontaal-verticaal-diagonaalcompositie, driehoekscompositie, centraalcompositie, 'over-all'-compositie

- Gevolgen van ordening: Statisch <> dynamisch, Symmetrisch<> asymmetrisch

 1. Tijd: Bewegingssuggestie; Bewegend beeld, video, ict, performance


C: De narratieve laag, waaronder:

 1. > Figuratief, realistisch;

> geïdealiseerd, gestileerd, geabstraheerd, gedeformeerd ;

> non-figuratief, abstract 1. Titel, thema (waar gaat het werk over?) Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, sfeer, het kunstwerk zelf, titel


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van het beeldend werk/ wat leert het beeldend werk jou?

 2. Wat wil de kunstenaar of vormgever (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken?

Bedoelde functie van de maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer. Symboliek, visie, idee, intentie van de kunstenaar/vormgever

 1. Vanuit welke opvatting of interpretatie heeft de kunstenaar/vormgever gewerkt?
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozingDE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de beschouwer:

 1. Probeer te beschrijven welk effect het beeld op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de kunstenaar/vormgever had

 3. Kun je belangrijke factoren om het beeldend werk te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over het beeldend werk(= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.

DANS ANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand DANS analyse-schema. De volgende aspecten moeten in je analyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:
A: Gegevens: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom?
DANS ANALYSE (vorm/formeel en inhoud)
B: De dans/theater laag, waaronder:
Dans laag/ Theatrale middelen:

 1. Dansers: Wie danst? Aantal, sekse, rol/ karakter; samendans/interactie, solo/duet/groep, synchroon <> wisselwerking

 2. dans: Hoe wordt gedanst?

A Danssoort : klassieke dans, moderne dans, expressionistische dans, jazz dans, internationale dans, musicaldans, danstrends

B Lichaam: specifiek gebruik van het lichaam, dansacties, danspassen, danscombinatie

C Danselementen:

- Tijd: duur, tempo, ritme, maat

- Kracht: krachtig <> licht, gewicht inzetten, actief/passief gewicht

- Ruimte: grote bewegingen <> kleine bewegingen, richtingen, lagen, Vormveranderingen

- Bewegingsstroom: spanning <> ontspanning, gecontroleerd <> ongecontroleerd

D Danskwaliteit: dynamiek, bijvoorbeeld: stotend, vloeiend, wervelend, explosief

E Dansfrase: danspatroon: reeks opeenvolgende bewegingen

F Ruimtegebruik: gehele ruimte <> op één plek/plaatsing van de dansers in de ruimte en

t.o.v. elkaar, vloerpatronen, op of onder, in of aan decor 1. Locatie: Waar wordt gedanst? Theater <> elders, wel/geen podium, plaats van het publiek

 2. Muziek: Welke muziek/geluid wordt gebruikt? Wel/geen muziek, muzieksoort, geluid, omgevingsgeluiden, stem v.d. danser, stilte; Eén muziekstuk <> collage/fragmenten, live <> ‘opname’; Relaties muziek-dans t.a.v. tempo, maat, ritme, klanksterkte, klankkleur/instrumenten, structuur

 3. Theatrale middelen: Welke theatrale middelen worden gebruikt? Decor, film, video, ICT Licht Muziek, Kostuums, grime, attributen, rekwisieten

Samenhang. Hoe is de dans geordend in ruimte en tijd:

 1. Choreografie: Het samenbrengen van de middelen (dansers, dans, ruimte, muziek, theatrale middelen) tot een verloop/ordening/structuur naar idee en ontwerp van de choreograaf


C: De narratieve laag, waaronder:

 1. Verhalende dans <> abstracte dans

 2. Thema, titel (waar gaat de dans over?) Wat wordt er verteld, wat is het thema? Gaat het ergens over? Welke titel en aanwijzingen over het dansstuk zijn er?

 3. Soort verhaal: Zijn de situaties en gebeurtenissen opgenomen in een lopend verhaal? Zo nee, hoe dan wel? Zijn de situaties en gebeurtenissen tragisch, komisch, absurd?

 4. Sfeer: Wat is de sfeer? Wisselt die? Is er spanning, een conflict, een hoogtepunt?


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van de dansvoorstelling/ wat leert de dansvoorstelling jou?

 2. Wat wil de choreograaf/danser (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken? Bedoelde

functie van de maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer. Symboliek, visie, idee, intentie van de danser/choreograaf

 1. Vanuit welke opvatting of interpretatie heeft de danser/choreograaf gewerkt?
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozing

DE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de beschouwer:

 1. Probeer te beschrijven welk effect de dansvoorstelling op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de danser/choreograaf had

 3. Kun je belangrijke factoren om de dansvoorstelling te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over de dansvoorstelling(= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.

DRAMA/THEATER ANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand DRAMA/THEATER analyse-schema. De volgende aspecten moeten in je analyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:
A: Gegevens: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom?
DRAMA/THEATER ANALYSE (vorm/formeel en inhoud)
B: De theatrale laag, waaronder:
Theatrale laag/ Theatrale middelen:

 1. Acteurs: Houding, beweging, gebaar; Mimiek; Stemgebruik; Kostuum, grime, kapsel

 2. Spel: Karaktertrekken, motieven, emoties, handelingen; Acties en interacties

 3. Verhaalelementen: Personages; Bedrijven, scènes; Teksten, beelden; Ontwikkeling, verloop; Fragmenten, uitstapjes

 4. Toneelbeeld, ruimte: Locatie, speelruimte, speelvlak, plaats van het publiek; Decor, rekwisieten, licht; Geluid, muziek, film en videomateriaal; Indeling van het speelvlak, verplaatsingen van de acteurs

Samenhang. Hoe zijn de theatrale middelen geordend in ruimte en tijd:

 1. (Regie)concept: De ideeën en uitgangspunten van de regisseur en andere vormgevers.

 2. Vormgeving: Het gebruik van de middelen door de vormgevers: acteur, regisseur, decor-, kostuum-, licht-, geluid/muziekontwerper.

 3. Enscenering: De wijze waarop de middelen zijn samengevoegd tot het geheel van de voorstelling.


C: De narratieve laag, waaronder:

 1. Wordt er natuurlijk of gestileerd gespeeld?

 2. Inhoud (waar gaat het theaterstuk over?) Wat wordt er verteld? Wat is het onderwerp? Waar gaat het over? Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, emotie, sfeer, titel

 3. Soort verhaal: Zijn de situaties en gebeurtenissen opgenomen in een lopend verhaal? Zo nee, hoe dan wel? Zijn de situaties en gebeurtenissen tragisch, komisch, absurd?

 4. Ontwikkeling: Welke situaties en gebeurtenissen spelen zich af? Waar gebeurt het? Wanneer? Welke personages spelen er in mee? Wat gebeurt er met die personages? Wat doen die personages? Waarom?

 5. Sfeer: Wat is de sfeer? Wisselt die? Is er spanning, een conflict, een hoogtepunt?


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van het theaterstuk/ wat leert het theaterstuk jou?

 2. Wat wil de maker (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken? Bedoelde functie van de

maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer.

 1. Waar is de regisseur van uitgegaan: een toneeltekst (welke, van wie, van wanneer?), een

eigen thema, eigen ervaringen of verhalen, beelden, een locatie?

 1. Vanuit welke opvatting of interpretatie heeft de regisseur gewerkt?
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozing


DE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de beschouwer:

 1. Probeer te beschrijven welk effect het theaterstuk op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de regisseur had

 3. Kun je belangrijke factoren om het theaterstuk te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over het theaterstuk (= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.


FILMANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand filmanalyse-schema. De volgende aspecten moeten in je filmanalyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:

A: Credits (titelrol), wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom


FILMANALYSE (vorm/formeel en inhoud)

B: De filmische laag, waaronder:


1: Onderscheid tussen de technische vormgeving en de Art direction (of mise-en-scene) ofwel de vormgeving die voor de camera plaatsvindt: de filmset, de locatie of een decor; de studio of de inrichting daarvan (setdressing);

2: Camera; camerabewegingen: met het object mee dolly); draaien om de verticale as (pan); camera beweegt van hoog naar laag en v.v. (crane); kantelen om horizontale as (tilt); camera wordt merkbaar gedragen(hand-held); in en uitzoomen enz. ; daarnaast camerastandpunten: extreme longshot; long shot; plan americain; point of view shot enz.

3: Montage; shots aan elkaar plakken: editor; manieren van overgang (harde overgang: wipe of zachte overgang: fade-in/out) + tempo. Meestal continuïteitsmontage = gericht op het verhaal; discontinue montage = verwarring zaaien

4: Geluid : te onderscheiden in: gesproken woord; geluid dat bij de gebeurtenissen past en muziek.  
C: De narratieve laag, waaronder:

- Verhaal/plot (dit onderdeel mag slechts uit maximaal 1/3 a4 bestaan)

- Genre: is het een horrorfilm, een filmnoir, een comedy enz.

- Acteurs/ personages en speelstijl: Doe maar gewoon = inleven in rol/method-acting of niet gekgenoeg = een rol spelen/voordragen

- Waar ligt de nadruk in het verhaal ?


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van de film/ wat leert de film werk jou?

 2. Wat wil de regisseur (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken?

Bedoelde functie van de maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer. Symboliek, visie, idee, intentie van de regisseur

 1. Vanuit welke opvatting of interpretatie heeft de regisseur gewerkt?
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozingDE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de beschouwer:

 1. Probeer te beschrijven welk effect de film op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de regisseur had

 3. Kun je belangrijke factoren om de film te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over de film (= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.

MUZIEKANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand muziekanalyse-schema. De volgende aspecten moeten in je analyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:
A: Gegevens: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom?
MUZIEKANALYSE (vorm/formeel en inhoud)
B: De muzikale laag, waaronder:


 1. Tempo (langzaam – snel)

 2. Toonduur (lang – kort)

 3. Ritme (Stuwend <> slepend; Rustig <> druk; Maatslagverdeling in tweeën of drieën)

 4. Maatsoort (2- of 3-delige maatsoort; Regelmatig<>onregelmatig)

 5. Toonhoogte, melodie (Hoog <> laag; Groot bereik<>klein bereik; Stijgend <> dalend; Stapsgewijs <> sprongsgewijs; Samenklank, akkoord (spanning <> ontspanning)

 6. Klanksterkte zacht, sterk, accenten

 7. Klankkleur Instrument*, speelwijze, ensemble**. Helder <> donker, Dik (dicht) <> dun (open)

 8. Theatrale middelen Locatie: aankleding, decor, belichting, kleding, geprojecteerd beeld (video, film) Dans, drama en/of presentatie door de muzikanten en andere performers

 9. Compositie: Hoe zijn de muzikale middelen geordend?

a: Verloop in de tijd: met motief, herhaling, variatie, contrast, ontwikkeling à muzikale vormen.

Couplet, refrein, intro, naspel, solo, tussenspel, bridge

b: Samenstelling: Éénstemmig /meerstemmig/samenklank-akkoord /instrumentatie***

Melodie (hoofdstem, tegenstem)

Akkoordbegeleiding

Bas (laagste stem)Ritmesectie (slagwerk)
C: De narratieve laag, waaronder:

 1. Is het verhalende of absolute muziek?

 2. Inhoud (waar gaat de compositie over?)

 3. Genre: soort muziek (symfonie, mis, motet, madrigaal)


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van de compositie / wat leert de compositie jou?

 2. Wat wil de maker (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken? Bedoelde functie van de maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer.
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozing


DE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de luisteraar

 1. Probeer te beschrijven welk effect de compositie op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de componist had

 3. Kun je belangrijke factoren om de compositie te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over de compositie (= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.

* Instrumenten:

Snaar-instrumenten

Gestreken

Viool
Getokkeld

Harp, gitaar
Aangeslagen

Piano

Blaas-instrumenten

Hout

Dwarsfluit, klarinet
Koperblazers

Trompet,

Slag-instrumenten

Hout

Woodblock, xylofoon
Metaal

Bekkens, klokkenspel
Vel

Trommels, pauken,

Menselijke

Vrouwen

Sopraan, alt

Stem

Mannen

Tenor, bas

Elektrische en

Toets

Synthesizer, keyboard

Elektronische

Snaar

Elektrische gitaar, basgitaar

Instrumenten

Blaas

Midi-saxofoon


** Enkele vaste ensembles

Symfonieorkest

Strijkers, blazers, slagwerk

Harmonie-orkest

Houtblazers, koperblazers, slagwerk

Fanfare

Koperblazers, saxofoon. Slagwerk

Big band (jazz)

Melodiesectie: trompetten, trombones, klarinetten, saxofoons,

Ritmesectie : piano, gitaar, contrabas, slagwerkPopgroep

Melodie akkoorden bas ritme

Zanger, sologitaar slaggitaar basgitaar drumstel

Aanvullingen:

• strijkers (strings)

• blazers

• achtergrondkoor (backing vocals)

• synthesizer, piano*** Samenstelling:

Eénstemmig: een muziekstuk bestaat enkel uit één melodie.

Een tegenstem is een zelfstandige tegenmelodie tegen de hoofdmelodie.

Je krijgt dan samenklanken (tegelijk klinkende tonen) en het muziekstuk is dan meerstemmig.

Als alle verschillende stemmen een eigen zelfstandige melodie vormen, noemen wij deze vorm van meerstemmigheid polyfonie.

Ook kun je een melodie laten begeleiden door akkoorden (meerdere tonen gelijktijdig gespeeld die bij de melodie passen).

Deze vorm van meerstemmigheid waarbij de begeleidende stemmen niet een zelfstandige melodie vormen wordt homofonie genoemd.

Als basis van die (akkoord)begeleiding kan er een bas meespelen (instrument dat lage tonen kan spelen, bijvoorbeeld een basgitaar of contrabas). Verder kan een begeleiding ook bestaan uit ritmes gespeeld door bijvoorbeeld een drumstel of andere slaginstrumenten. Zo ontstaat een muziekstuk dat uit meerdere lagen bestaat (melodie, tegenstem, akkoorden, baspartij en slagwerk). Instrumentatie is de bezetting (welke instrumenten) van het muziekstuk.

OPERA ANALYSE – semiotisch model

Hierbij maak je gebruik van onderstaand Opera analyse-schema. De volgende aspecten moeten in je analyse aanwezig zijn:


PRODUCTIECONTEXT:
A: Gegevens: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom?
OPERA ANALYSE (vorm/formeel en inhoud)
B: De muzikale laag en theatrale laag, waaronder:
Muzikale laag:

 1. Tempo (langzaam – snel)

 2. Toonduur (lang – kort)

 3. Ritme (Stuwend <> slepend; Rustig <> druk; Maatslagverdeling in tweeën of drieën)

 4. Maatsoort (2- of 3-delige maatsoort; Regelmatig<>onregelmatig)

 5. Toonhoogte, melodie (Hoog <> laag; Groot bereik<>klein bereik; Stijgend <> dalend; Stapsgewijs <> sprongsgewijs; Samenklank, akkoord (spanning <> ontspanning)

 6. Klanksterkte zacht, sterk, accenten

 7. Klankkleur Instrument, speelwijze, ensemble. Helder <> donker, Dik (dicht) <> dun (open)

 8. Compositie: Hoe zijn de muzikale middelen geordend?

a: Verloop in de tijd: met motief, herhaling, variatie, contrast, ontwikkeling à muzikale vormen.

Couplet, refrein, intro, naspel, solo, tussenspel, bridge

b: Samenstelling: Éénstemmig /meerstemmig/samenklank-akkoord /instrumentatie

Melodie (hoofdstem, tegenstem)

Akkoordbegeleiding

Bas (laagste stem)Ritmesectie (slagwerk)
Theatrale laag/ Theatrale middelen:

 1. Acteurs: Houding, beweging, gebaar; Mimiek; Stemgebruik; Kostuum, grime, kapsel

 2. Spel: Karaktertrekken, motieven, emoties, handelingen; Acties en interacties

 3. Verhaalelementen: Personages; Bedrijven, scènes; Teksten, beelden; Ontwikkeling, verloop; Fragmenten, uitstapjes

 4. Toneelbeeld, ruimte: Locatie, speelruimte, speelvlak, plaats van het publiek; Decor, rekwisieten, licht; Geluid, muziek, film en videomateriaal; Indeling van het speelvlak, verplaatsingen van de acteurs

Samenhang. Hoe zijn de theatrale middelen geordend in ruimte en tijd:

 1. (Regie)concept: De ideeën en uitgangspunten van de regisseur en andere vormgevers.

 2. Vormgeving: Het gebruik van de middelen door de vormgevers: acteur, regisseur, decor-, kostuum-, licht-, geluid/muziekontwerper.

 3. Enscenering: De wijze waarop de middelen zijn samengevoegd tot het geheel van de voorstelling.


C: De narratieve laag, waaronder:

 1. Is het verhalende of absolute muziek? Wordt er natuurlijk of gestileerd gespeeld?

 2. Inhoud (waar gaat de opera over?) Wat wordt er verteld? Wat is het onderwerp? Waar gaat het over? Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, emotie, sfeer, titel

 3. Genre: Soort muziek (symfonie, mis, motet, madrigaal). Soort verhaal: Zijn de situaties en gebeurtenissen opgenomen in een lopend verhaal? Zo nee, hoe dan wel? Zijn de situaties en gebeurtenissen tragisch, komisch, absurd?

 4. Ontwikkeling: Welke situaties en gebeurtenissen spelen zich af? Waar gebeurt het? Wanneer? Welke personages spelen er in mee? Wat gebeurt er met die personages? Wat doen die personages? Waarom?

 5. Sfeer: Wat is de sfeer? Wisselt die? Is er spanning, een conflict, een hoogtepunt?


D: De symbolische laag:

 1. De betekenis van de opera / wat leert de opera jou?

 2. Wat wil de maker (of opdrachtgever) of de beschouwer ermee bereiken? Bedoelde functie van de

maker (opdrachtgever) gelet op tijd en plaats <> functiegeving door de beschouwer.

 1. Waar is de operaregisseur van uitgegaan: een toneeltekst (welke, van wie, van wanneer?), een

eigen thema, eigen ervaringen of verhalen, beelden, een locatie?

 1. Vanuit welke opvatting of interpretatie heeft de operaregisseur gewerkt?
Levensbeschouwelijk

Religieus, ritueel, viering

Esthetisch

(anti-)Schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, confrontatie

Politiek

Status, huldiging, protest, bewustwording

Economisch

Werk, reclame

Educatief

Opvoeding, therapie, zelfreflectie, voorlichting, informatief

Vermaak

Amusement, decoratie, expressie, verpozing


DE GEBRUIKSCONTEXT:
E: De rol van de beschouwer:

 1. Probeer te beschrijven welk effect de opera/aria op je had.

 2. Breng dit in verband met de bedoeling die de componist/opera regisseur had

 3. Kun je belangrijke factoren om de opera/aria te begrijpen schetsen: is het gericht op een

actuele situatie; op een politieke context; op bepaalde subculturen enz.)

 1. Jouw persoonlijke mening over de opera/aria (= interpretatie = subjectief). Dit laatste moet

uiteraard goed onderbouwd worden.

Bronnen:

L.Pauwels, J.M.Peters. Denken over Beelden. Leuven, 2005

KPC groep. Kunstbeschouwen. Culturele en Kunstzinnige Vorming 2. Den Bosch, 2000

Moviezone.Filmanalyseplan. Utrecht, 1999

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina