Beeld en geluid veel foto en filmmateriaal is gedigitaliseerd en zijn te vinden op cd-rom/dvd. Veel foto`s zijn te vinden in de fotocollectie in het archief, of zijn gedigitaliseerd en zijn te vinden onder cd-rom/dvdDovnload 54.81 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte54.81 Kb.
BEELD en GELUID
Veel foto en filmmateriaal is gedigitaliseerd en zijn te vinden op cd-rom/dvd.

Veel foto`s zijn te vinden in de fotocollectie in het archief, of zijn gedigitaliseerd

en zijn te vinden onder cd-rom/dvd. Ook zijn foto`s ondergebracht in en bij het

betreffende onderwerp bv. foto`s “Turnkring” zijn ondergebracht bij het dossier

van de “Turnkring” onder sport.
Advies
Kijk eerst in de fotocollectie deze zijn op straat gearchiveerd of op onderwerp.

Hier zijn waar nodig verwijzingen naar cd-rom/dvd.
Het nummer voor de cd-rom/ dvd is nummer

waaronder het is gearchiveerd.
cd-rom/dvd
Bedrijven

nummer

32 Boekhandel Edel, Oud-Beijerland, 25 jaar.

59 winkelbestand in foto`s maart 2011, door Pieter Jan in `t Veld.

76 winkelen in de Oost Voorstraat van 2013 terug in de tijd.

80 winkelen op de Oostdijk van 2013 terug in de tijd.

84 winkelen op de Molendijk van 2013 terug in de tijd.

77 sigarenmakers, foto`s en documenten t.b.v. boek over de sigarenmakers in

Oud-Beijerland, zie bibliotheek B-S-006.

66 alle informatie over de “ Hollandsche Stoomfabriek tot bereiding van

bedveeren en capok A.A. van Aarsen & zoon” t.b.v. de uitgave van de

speciale “Beijerlandsche Berichten” september 2012.

67 foto`s bij de presentatie op 30 augustus 2012 van “Beijerlandsche Berichten”

m.b.t. september nummer 2012, zie cd-rom/ dvd no. 66.

72 Koen Visser, foto`s t.b.v. boek , zowel bedrijfsfoto`s, reclamemateriaal,

advertenties e.d.

71 Koen Visser, foto`s afscheid, jubileum en bedrijfsfotografie.

70 Koen Visser, foto`s reünie 15 juni 1996.

100 Koen Visser, radioreclame, vóór 1970.

103 Schipper, schoenmode, 2011.

108 R.T.M. heden en verleden.

57 Handelsadresboek Kamer van Koophandel met bedrijven

in Oud-Beijerland, 1925 en 1926.

129 “door de jaren heen 100 jaar Bas Hollaar”, 2015.

143 “De Peefabriek” Oud-Beijerland.


Cultuur

Nummer

54 Anton Pieck in Oud-Beijerland, film opening expositie van Anton Pieck

14 april 1984.

81 Anton Pieck in Oud-Beijerland, foto`s opening expositie van Anton Pieck

14 april 1984.

47 Televisieprogramma “Tijd voor Max” februari 2011, met Leendert Lodder

n.a.v. zijn boek “als tie maar niet wordt als zijn vader”.

58 Leendert Lodder, lezing over zijn boek “als tie maar niet wordt als zijn vader”

voor de Historische Vereniging Oud-Beijerland, 27 oktober 2011.

102 Televisieprogramma Rijnmond TV, serie over de Hoeksche Waard onder

de titel: “land van kraaijen en worstenbakkers” 6 delen, deel 6 Oud-Beijerland

met medewerking Pieter Jan in `t Veld.

105 Televisieprogramma “het gezicht van Nederland” 1993 aflevering van

Oud-Beijerland, met medewerking burg. Ch. Leeuwe. zie bibliotheek B-O-003.

106 Verhalen in dialect uit de Hoeksche Waard, streekmuseum Hoeksche Waard.

68 Jaarmarkt 8 september 2012, foto impressie.

37 Roparun 30 april en 2 mei 2009.

64 Roparun 26, 27, en 28 mei 2012.

27 Oud-Beijerland, beelden van het dorp en personen van 2 films

gemaakt in opdracht van “De Bazuin” 1954 en 1964.

27a “Allemensen” compilatie met geluid van de films van no. 27.

34 Gerda van der Linde, een voordracht Historische Vereniging Oud-Beijerland,

oktober 2006.

134 3 toneelstukjes NCVB/Passage.

135 “Emanfrustratie “ musical NCVB, 1985.

48 “Passage” jubileumavond, 60 jaar, 2011.

85 “Orgelklanken uit de Dorpskerk van Oud-Beijerland”, door Alex den Boer.

122 “muziek rond 40 jarig jubileum van Alex den Boer” 2014.

96 muziekvereniging foto`s “De Harmonie” 1963- 1982.

110 Cultuurroute door Oud-Beijerland, september 2014.

113 optreden Wieteke van Dort, gemeentedag ouderen, 25 september 1993

in de “Lindenhoeve”.

123 Televisieprogramma “stedenspel” van NCRV op 23 november 1979 tussen

Oud-Beijerland en Hefthuizen.

124 “de mens centraal”, concert Kon. Mil. Kapel “Johan Willem Friso” t.g.v.

200 jaar Kon. Landmacht, 7 november 2014.

128 “Charmony” NCRV uitzending 1 november 1978, muziekvereniging

“De Bazuin”.Diverse

nummer

36 Zottegem- nog niet zo gek, 2009.

75 “Beijerlandsche berichten” juli 2006 t/m december 2008.

99 “Waar landbouw een lust is…..en een levenswerk naar A.B. H. Vlielander”.

130 18 reproducties van aquarellen “zo was Nederland in de winter 1944-1945”.

door Aug. v.d. Linde, uitgave: Vens, Utrecht.

141 radio interview 10 mei 2001, radio Rijnmond, door W. Smit en

E. van Gemeren.


Eerste en tweede wereldoorlog

nummer

87 “One of our aircraft is missing” film over neerstorten vliegtuig

in de Hoeksche Waard, 1941.

112 de onthulling van het monument “de vijf van Greup” 13 september 2013.

1 DVD betreffende onthulling.

1 DVD betreffende voorbereiding en kosten. zie DVD 45.

45 televisieprogramma “Goudmijn”, januari 2011, betreffende afscheidsbrief

van Bastiaan Barendrecht, een van de vijf van Greup, met medewerking

van Pieter Jan in `t Veld.

114 ‘De inundatie”, 1944.

136 “70 jaar later”, oorlog en bevrijding in de Hoeksche Waard, documentaire

van Maatje van Eck, 2015.

139 twee Cd-roms A en B van de bijeenkomst in de dorpskerk 29 oktober 1987

ter gelegenheid van de onthulling van het Joods monument.


Familiearchieven/ genealogie

nummer

69 fam. Van der Laan, genealogie.

28 doopregisters 1695- 1812, Zuid-Hollandse eilanden.

109 118 notariële akten van aan/ verkoop van onroerend goed, testamenten

van de familie de Vroedt en aangetrouwde familieleden.

zie voor inventaris van deze DVD, hoofdgroep personen doos 2, map 20.

96 bestanden over genealogie de familie Baars, door J. Baars.

Foto op cd-rom/dvd

nummer

18 Fam. Van Tuyll van Serooskerken, foto`s.

19 Zottegem, foto`s bezoek Historische Vereniging aan stad Zottegem,

september 2008, van Joris Buitendijk.

101 Slot Zuylen, bezoek Historische Vereniging, 22 juni 2010, foto`s

Joris Buitendijk.

22 Holland in beeld, Oud-Beijerland.

29 Oud-Beijerland satellietfoto 2003, deel 1.

30 Oud-Beijerland satellietfoto 2003, deel 2.

35 “Groeten uit Oud-Beijerland” ca. 400 ansichtkaarten Oud-Beijerland

doorlopende presentatie.

127 ansichten met de “groeten uit Oud-Beijerland door de Historische Vereniging”

ca. 350 ansichten en foto`s uit eigen archief, doorlopende presentatie.

62 Huis aan huisblad “Het Kompas” foto`s uit het fotoarchief 1 t/m 269.

63 Huis aan huisblad “Het Kompas” foto`s uit het fotoarchief 50093 t/m 5508.

104 Koningin Beatrix, bezoek met Kon. Familie aan Oud-Beijerland

televisie-uitzending en compilatie, april 1989.

24 Prins Bernhard 1958, 400 jaar Oud-Beijerland 1959, burg. S. Hammer 1961.

assortiment van foto`s.

14 Uitreiking 1ste exemplaar van het boek “Van Kraaijenbosch tot Havenkwartier”

in foto`s, aan Koenraad Visser op 26 september 2007.

97 Egmond aan den Hoef, bezoek Historische Vereniging, 5 april 2014,

Foto`s van diverse leden.

116 foto`s opening “de Overbrugging” door H.K.H. Prinses Beatrix, 1 juni 2014.

138 met een drone boven Oud-Beijerland door Martijn van Ruiven, 2015.
Funerair

nummer

46 R.K. begraafplaats Oud-Beijerland april 2011, door Pieter Jan in `t Veld.


Gebouwen en monumenten incl. notariële akten.

nummer

23 ca. 360 bouwtekeningen Oud-Beijerland 1898- 1929.

41 Kerktoren, restauratie met index in foto ( 150), door Piet van der Linden.

42 afbraak woningen Boterhof, ca. 1970.

56 Oost Voorstraat 16-17, gedeeltelijke afbraak en vernieuwbouw van deze

panden in opdracht van Duifhuizen lederwaren, 1969/ 1970.

43 bouw Veilingpassage, 1995.

17 Havenkwartier in aanbouw in foto`s, 2006.

38 “Open Waard” ingebruikname van de glazen lift, foto`s.

40 restauratie in foto van brug voor Oude Raadhuis, Houten Heultje en

kademuren West Voorstraat, 2004 t/m 2007 door Pieter Jan in `t Veld.

50 boerderij aan de Spuidijk, afbraak en opening porto- cabine t.b.v. de

Jeu-de-boulesvereniging, 2007.

49 Ned. Herv. Gemeente, kerkeraadskamer voor de verbouw, 2010.

61 boerderij “Dijkzicht” bouwhistorisch onderzoek door A. Gunter.

132 boerderij “Dijkzicht” filmopname afbraak en opbouw, door A. Fokkens.

133 boerderij “Dijkzicht” historie, verval, afbraak, bouw en opening.

137 boerderij “Dijkzicht” film over de geschiedenis van de boerderij

65 Steenenstraat 2, bouwhistorisch onderzoek door A. Gunter.

20 Kadasterkaart dorp 1820.

21 Kadasterkaart haven 1820.

78 Scheepmakershaven, Oostkade en Havenkwartier in 168 foto`s en

documenten.

60 Oude Raadhuis 96 foto`s van details en stukken betreffende de restauratie

in 1938.

82 foto`s van de bouw van de wijk Oosterse Gorzen en krantenartikel.

83 bouwtekeningen Beneden Molendijk 29.

kerk N.P.B.

Ontmoetingskerk.

Thomaskerk.

school Jasmijnstraat.

Lindehoeve (renovatie) 1997.

schetsplan interieur Oostdijk 1 (Davo).

ontwerp stedenbouwkundige invulling

Havenkwartier ( niet uitgevoerd).

88 “langs monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden in

Oud-Beijerland” , 2013.

89 “Hoe het rondom de haven veranderde ……” , 2013.

111 sloop van de Witte de Withstraat, oktober 2009.

115 ca. 500 foto`s van straten, panden en personen.

121 “100 jaar volkshuisvesting in Oud- Beijerland en daarbuiten”presentatie

door Ben Pluimer van HW-wonen op 16 oktober 2014.

125 rapport archeologisch onderzoek Molenplein door buro Raap.

39 notariële akten, 5 stuks 1605-1698, verkoop gronden Schoolstraat/

Karel Doormanstraat en de verponding 1627 en 1665. foto`s en transcriptie.

144 notariële akten (transcriptie) Willem Gibo in pdf.

144a notariële akten (transcriptie) Willem Gibo in Word.

zie ook monumenten en gebouwen doos 5.Gemeentebestuur algemeen/ politieke partijen

nummer

26 Burg. A. Vogelsang brieven aan mr. J.R. Thorbecke.

94 “welkom in uw nieuwe woonplaats Oud-Beijerland”, uitgave van

gemeente Oud-Beijerland en winkeliersvereniging.


Historie Oud-Beijerland

nummer

03 Stukken betreffende bezit van Johan Oldenbarnevelt, groothuis in de

Oost Voorstraat.

05 Lamoraal van Egmond, artikel door Pieter Jan in `t Veld en typewerk

Dineke Dijkshoorn.

119 “afbeeldinge ende levensbeschrijvinge” van de heeren van Egmondt”

door Wim Schmelzer.

120 “van Egmonds wapen” door Thijs Postma.

51 Sabina van Egmond, bruiloft van Sabina “de Delfse wonderdokter”

deel 1 van A.L.G. Bosboom- Toussain.

01 herdenkingsprogramma 400 jaar Oud-Beijerland, 1959 (PDF-file).

02 artikel over 400 jaar Oud-Beijerland in tijdschrift “Spiegel”, 1959.

16 400 jaar Oud-Beijerland in foto`s, 1959.

126 400 jaar Oud-Beijerland in 55 foto`s, 1959

53 400 jaar Oud-Beijerland foto`s van dia`s en 50 jaar Oranjevereniging

Prinses Juliana, 1959.

15 het slaan van het 1ste “Lamoraaltje” in foto`s, 19 september 2008,

copyright in `t Veld & Partners.

04 450 jaar Oud-Beijerland, lezing over Lamoraal van Egmond door

Olivier van Rode te Zottegem, 8 april 2009.

06 450 jaar Oud-Beijerland lezing van Olivier van Rode te Zottegem.

8 april 2009 in boekvorm bewerkt door Dineke Dijkshoorn (PDF-file).

12 450 jaar Oud-Beijerland foto`s festiviteiten 30 april en 2 mei 2009.

diverse fotograven.

13 450 jaar Oud-Beijerland foto`s festiviteiten 30 april en 2 mei 2009

door K. Russcher.

31 450 jaar Oud-Beijerland, DVD festiviteiten 30 april en 2 mei 2009.

55 450 jaar Oud-Beijerland herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk,

24 oktober 2009.

07 450 jaar Oud-Beijerland foto`s en film van het schouwspel de “oproer” ,

24 oktober 2009, door Dineke Dijkshoorn.

131 “450 jaar Oud-Beijerland filmopname van het schouwspel “de oproer”

24 oktober 2009, door Jan Lips.

08 450 jaar Oud-Beijerland, foto`s door Joris Buitendijk, cd-rom no. 1.

09 450 jaar Oud-Beijerland, foto`s door Joris Buitendijk , cd-rom no. 2

10 450 jaar Oud-Beijerland, foto`s uitvoering “Harmonie” en

muziekkorps uit Zottegem, 24 oktober 2009.

11 450 jaar Oud-Beijerland DVD “feest voor iedereen” uitgave:

Stichting 450 jaar en gemeente Oud-Beijerland.

93 feiten en gebeurtenissen periode 1900-1910 samengesteld door

Pieter Jan in `t Veld.

Kunst

nummer

142 kunst in de binnen- en buitenruimte van Oud-Beijerland.

zie kunst doos 1 omslag A en B.
Nutsvoorziening

nummer

79 Gemeentelijk energiebedrijf in 43 foto`s en documenten.

zie bibliotheek B-G-003

Onderwijs

nummer

44 ULO Oud-Beijerland, reünie, 2010 van examengroep 1964.

33 Sabina van Egmondschool, schoollied tijdens zomerfeest, 2009.
Personen

nummer

117 gedigitaliseerde stukken uit het archief personen doos 3 t/m 6, betreffende

Dr. J.F.Ph. Hers

zie bibliotheek B-H-008.

118 gedigitaliseerde stukken uit het archief personen doos 7 betreffende

Anna Gerdina Hers.

140 Piet Spanjers, onder A foto`s en videofilm van de receptie t.g.v. 80ste jaar en

onder B door hem gepubliceerde artikelen.Religie

nummer

52 Ds. K. Havinga, artikel over “De Waldenzen”.

73 St. Antonius van Padua, monumentendag, 2011.
Veiligheid

nummer

74 Brandweer 1979- 1998 en brandweervereniging 1990- 1992 foto`s

algemeen en jeugdbrandweer.

107 Brandweer promotiefilm, brandweerkorps Oud-Beijerland.

80 Brandweerkring Hoeksche Waard 50 jaar.

Zorg

nummer

25 ambulancedienst Duifhuizen- Oud-Beijerland.

86 1e boottocht voor ouderen, 5 september 2001.
Fotoarchief
Doos 1

Omslag A
16 zwart-wit foto`s 24 x 18 van de overhandiging en het ophijsen van de klok in de toren die de heren A.A. en K.K.K. de Koning in juli 1955 aan het gemeentebestuur hebben aangeboden.
1 foto zwart- wit 24 x 18 Rijks HBS.

1 foto zwart-wit 24 x 18 Oude Raadhuis.Omslag B
1 foto zwart- wit 24 x 18 boerderij “Dijkzicht”.

zie beeld en geluid no. 61.

33 foto`s zwart- wit kleinbeeld van het waterleidingbedrijf.

zie bibliotheek B-W- 002.

foto Steenenstraat ca, 1900 kleur, 20x 30.

foto Julianastraat vanaf Koninginneweg, ca. 1920, kleur 20x 30.

foto Bierkade ca. 1900, zwart wit, 20x 30.

2 luchtfoto`s van Oud-Beijerland, reclame Alg. Dagblad, foto`s ca. 1962 en 2012.

foto Turnkring 10 jarig bestaan 1929 genomen in januari 1929 in Rustburg 18x 13.

foto etalage slagerij “Hoeksche Waard” Oostdijk 95 18x 13.

foto van service brug met auto opening garage AMO Ooststraat 20x 30.

5 kleurenfoto`s van het spektakel “oproer”24 oktober 2009 20x 30.

afdruk tekening Berlage van oude Raadhuis 25 juli 1927, zwart wit.

afdruk tekening Berlage van hofstede Scheermansvliet 24 juli 1927, kleur.


Map 1 foto interieur toren dorpskerk.
Map 2 foto`s betreffende “De Bazuin”.
Map 3 foto`s linoleumsnede dorpskerk.
Map 4 foto Bijlschool met o.a. onderwijzers K. Goverts en W. Vermaas.
Map 5 foto`s Bescherming Bevolking.
Map 6 foto drukpers “Hoeksche Waard”.
Map 7 foto kooklokaal Huishoudschool, voor 1976.
Map 8 foto`s haven en scheepswerf Smit, ca. 1972.
Map 9 foto`s opening speeltuin “Croonenburgh” 29 juni 1963.
Map 10 foto bezoek college B&W en bestuur “Volksbelang” aan Bruynzeel Zaandam,

juni 1956.

Map 11 foto winkelpui Jan van Driel, Oost Voorstraat 9.
Map 12 foto maquette verzorgingshuis “Sabina”.
Map 13 foto`s “Harmonie” toneelstuk “Drie is te veel”.
Map 14 foto boerderij “Johannahoeve” Kwakscheweg.
Map 15 foto auto ongeluk drukkerij Hulshoff.
Map 16 foto`s Suikerfabriek.
Map 17 foto Dr. J. F. Ph. Hers.
Map 18 diverse foto`s kalenderplaat van straten.
Map 19 gezicht op Oostkade vanaf watertoren.
Map 20 foto Oostdijk 49 ca. 1900 fa. De Vroedt.
Map 21 diverse foto`s in kopie van de Molendijk.
Map 22 foto`s betreffende zangvereniging “Korach”.
Map 23 foto`s betreffende zondagschool “Samuel”.
Map 24 foto knapenvereniging ”`t Mosterdzaadje”.
Map 25 foto opening Beto 23 januari 1992.
Map 26 foto`s van diverse activiteiten in het centrum o.a. intocht St Nicolaas.

kerstmarkt.

spuidagen.

klein Waterlooplein.


zwarte doos 1

Collectie fotoarchief Openbare bibliotheek Oud-Beijerland van 1979- 2002.

o.a. Kinderboekenweek, 12½ en 25 jarig bestaan, personeelsbijeenkomsten, jubileum en afscheid van medewerkers.
fotocollectie
2 fotokistjes met ca. 2000 foto`s op straat gearchiveerd.
1 fotokistjes met ca. 1000 foto`s van nieuwsfeiten met o.a. uitreikingen van

Kon. Onderscheidingen, jubilea, ongelukken.Diverse foto`s van restauratie Houten Heultje, brug Oude Raadhuis, Oud-Beijerlandsche Hoogdruk Waterleiding Maatschappij, gasfabriek, tram enz.
1 fotokistje met ca.1100 foto`s over zalm en palingrokerij Koen Visser/ Materfood.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina