Beelden uit zee nieuwsbrief nr 3, deDovnload 19.11 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte19.11 Kb.


BEELDEN UIT ZEE NIEUWSBRIEF NR 3, DEC. 2005schaduwbeeld Zeilen Wrak Eiland (Terschelling) Zeilen Bolder


Aan al onze sponsoren en relaties:


Het bestuur is verheugd u in deze derde Nieuwsbrief weer een aantal positieve ontwikkelingen over het project “Beelden uit Zee” te kunnen melden.
Definitieve ontwerp. Yaël Artsi heeft in november haar uiteindelijke ontwerp ingediend. Zij gaat zes monumentale beelden creëren, die ze in een bepaalde opstelling in het natuurgebied bij het “Lichtje” wil plaatsen. Bekend zijn de beelden “Zeilen” (2003), “Bolder” (2004), “Eiland” (2005). Daaraan toegevoegd worden de beelden: “Wrak” (2005), “Eilanders” en “Vergaan”. De twee laatstgenoemde beelden zal zij in 2006 creëren. Voorts komen er in het beeldenpark een vijftal bankjes, gemaakt van dezelfde lading graniet. Uiteindelijk heeft Yaël dan bijna alle blokken, die zijn aangeschaft voor dit project, gebruikt. Rondom het beeld “Vergaan” wordt een “vloer” geplaatst van 4 bij 5 meter van een bijpassende straatsteen. Het beeld “Eilanders” wordt geplaatst op een vloer van granieten steentjes, die eveneens afkomstig zijn uit de “Otto”.

Vergaan”, het centrale beeld van het beeldenpark
Procedures

Het ontwerp is nu bij de Gemeente Terschelling en bij het Wetterskip Fryslân ingediend voor de verlening van de vereiste vergunningen. Bovendien zal door de Grontmij nog een toets inzake de Vogelrichtlijn worden verricht. Belangrijk is de toestemming van het Wetterskip van de vereiste fundaties, want daaraan worden voor een dijklichaam bijzonder hoge eisen gesteld. Het voornemen is dat het project “Beelden uit Zee” in september 2006 (in aanwezigheid van sponsoren) met “enig ceremonieel” zal worden opgeleverd.Vrijwilligers

Steeds meer Terschellingers zijn bij het project betrokken geraakt. Het begon met het opduiken van de stenen door duikvereniging “Ecuador”, het transporteren, takelen en kantelen van de blokken tijdens het werk van de kunstenares, de hulp van toeschouwers bij de werkzaamheden (slijpen en polijsten), het vervaardigen van hulpmaterialen, het ontwerpen van de brochure en ander publiciteits-materiaal, de schitterende website, de cateringondersteuning tijdens de werkperiodes, het uitlenen van gereedschappen, de levering van foto- en filmmateriaal, promotie van het project en de vele contacten met (potentiële) financiers en instellingen enz. “Beelden uit Zee” is bij uitstek een voorbeeld van “Community Art”. Een mooi woord voor een kunstwerk dat in nauw contact en met hulp van vele eilanders, stapje voor stapje gestalte krijgt.
Eilanders
Financiën

Inmiddels zijn we een flink eind gevorderd. De Gemeente Terschelling heeft recent een subsidie toegekend van €10.000. De teller staat op bijna €107.000 aan ontvangen, dan wel toegezegde, gelden van de begrote € 144.000, terwijl daarnaast een aantal toezeggingen in natura is gedaan of is gerealiseerd dat tezamen ook nog eens € 10.000 bedraagt. Ruim 81% van de begroting is nu gedekt. Een aantal verzoeken staat nog uit en er worden nog nieuwe contacten gelegd. De belangrijkste sponsoren zullen met ere worden vermeld op een bij het beeldenpark te plaatsen roestvrijstalen informatiepaneel.Oerol 2006


In 2006 vormt “Beelden uit Zee” een belangrijke attractie voor Oerol. Yaël Artsi komt eind mei/ begin juni naar het eiland om het beeld “Vergaan” en het beeld “Eilanders” te creëren. De laatste werkweek valt samen met het 25e Oerolfestival. De beelden die al gereed zijn worden zo mogelijk op de definitieve locatie geplaatst. Voorts komt er een fototen-toonstelling van het gehele ontstaansproces.

Publiciteit

In het winternummer van “Over het Wad” verschijnt een artikel over Beelden uit Zee en Yaël Artsi.

Hoofdsponsoren

De volgende ondernemingen en instellingen hebben ons financieel, dan wel substantieel in natura, gesteund, of zullen dat nog doen:Accell Premier Cycle Group: Batavus en Koga Miyata, Heerenveen

Artstream Creations, Utrecht

BBF Bouwbedrijf Friesland (Heymans), Leeuwarden

Bouw- en aannemingsbedrijf Ybema, Terschelling

CSM, afscheidscadeau Dr.J.J.A. Vink van Raad van Bestuur, Amsterdam

Gemeente Terschelling

Grontmij, Drachten

Kon. Ned, Heide Mij (Kern met Pit), vermoedelijk

Leader+ (EG Fonds)

De Nieuwe Maten”, Bouwbedrijf, Wormer-veerPaal 8, Hotel aan Zee, Terschelling

Coöp. Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Yerseke

Provincie Fryslân

Rabobank Noordwest Friesland

Schylge myn lântse

Segesta, Projectontwikkelaar, Alkmaar

Tauw bv, Deventer

TOV Terschellinger Ondernemers Vereniging

De Vlas Transport, Harlingen- Terschelling

Woningstichting “Pierre Louis”, Terschelling

Emotioneel Medeaandeelhouderschap


Tijdens Oerol kunnen bezoekers emotioneel aandeelhouder worden van de Beelden uit Zee. Voor € 10,- ontvangt men een certificaat met de handtekening van Yaël Artsi en een brokje graniet uit de Otto.

Steun, Contactadres, Website


U kunt ons ook nu al steunen. Bel:030 251 4160; Mail: beeldenuitzee@artstream.nl

Of kijk op: www.beeldenuitzee.nl. Bankrekening: 1067 75 634 (Rabobank Noordwest Friesland).


Het Bestuur van de Stichting Beelden uit Zee wenst U veel goeds voor 2006.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina