Beeldonderwijs en didactiekDovnload 428.05 Kb.
Pagina12/18
Datum22.07.2016
Grootte428.05 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Activiteitenplan vastleggen


Het activiteitenplan tekenen en handvaardigheid is een onderdeel van het schoolplan. Het is een van de vele activiteitenplannen van een school. In een compleet en bruikbaar activiteitenplan staat het een en ander over:

 • De visie op het vak en de daaruit voortvloeiende doelen.

 • De kerndoelen voor het vak.

 • De leerstofkeuze (eventueel in doelstellingen beschreven), de omvang van de leerstof en de ordening daarvan.

 • Hoe differentiatie geregeld is.

 • Welke didactische werkvormen je gebruikt.

 • Samenhang met andere vakken.

 • Informatie over toetsen en over het vastleggen van resultaten.

 • Interculturele aspecten.Gerelateerd aan schooldoelstellingen en kerndoelen


Het is gerelateerd aan de visie die de school heeft op het onderwijs en de kerndoelen voor tekenen en handvaardigheid

Beïnvloedende factoren


Hoe is je visie op onder andere:

 • Ontwikkeling van de creativiteit.

 • Intercultureel onderwijs.

 • Rolsocialisatie (jongens en meisjes)

 • Motorische ontwikkeling.

 • Emotionele ontwikkeling.

 • Sociale ontwikkeling.

 • Zintuiglijke ontwikkeling.Welke leerstof?


Wat moet je doen met de leerstof in relatie tot de kerndoelen in groep 3? Beschouw de kerndoelen als doelen die de leerlingen aan het einde van het laatste jaar behaald moeten hebben maar dan zit je toch nog met het probleem hoe een en ander te verdelen over de verschillende groepen.

Een methode beoordelen om leerstof te kiezen


Stel bij het beoordelen van een methode met het oog op gebruik de volgende vragen:

 • Dekt deze methode de doelen die ik voor tekenen en handvaardigheid (in mijn groep) belangrijk vind?

 • Staat er leerstof in voor de verschillende groepen en is de leerstof aangepast aan dat niveau?

 • Zijn er onderwijsactiviteiten (didactische werkvormen) in beschreven?

 • Zijn er evaluatie vormen in beschreven?

 • Heb ik er iets aan voor het maken van een continu plan?

 • Laat de methode ruimte voor eigen beslissingen?

Het gebruik van ontwikkelingsmaterialen kan men beschouwen als de eerste stappen in een leerlijn beeldonderwijs.Inhoud is altijd het belangrijkste?


In de kern doelen staat min of meer het volgende: Bij tekenen en handvaardigheid leren de kinderen ook om de functies en de betekenissen van beelden in hun dagelijkse omgeving te herkennen en naar waarde te schatten. Een beeld is door zijn voorstelling, door de manier waarop beeldaspecten, materialen en technieken gebruikt zijn, drager van een inhoud.

inhoud, betekenis

en voorstelling

beeldaspecten

materialen / technieken
Maken (productie)

Visuele beelden en vormen


waaraan de beschouwer betekenis hecht

Beschouwen (reflectie)


Mogelijke richtlijn voor activiteiten


Een globale richtlijn zou kunnen zijn:

 • In de onderbouw richten we ons op het beeldend bezig zijn.

 • In de middenbouw ligt het accent op kritisch beoordelen.

 • In de bovenbouw gaat het vooral om de beeldaspecten en de eigen mening.Activiteiten op basis van vier uitgangspunten


Het belangrijkste uitgangspunt is een continu ontwikkelingsproces voor alle groepen waar vergelijkbare voorwaarden gelden. Het dwingt je dan tot voortdurende observatie.

 • Je moet je oriënteren op cognitieve ontwikkeling.

 • De ontwikkeling van het beeldend vermogen en de ontwikkeling van het beschouwend vermogen als uitgangspunt nemen voor inhouden en volgorde in leerlijnen.

 • Kerndoelen als richtlijn en streefdoelen hanteren. (Verplicht.)

 • Een concentrisch plan maken. (Onderdelen van beeldaspecten komen terug maar meer omvattend en dus moeilijker. Keuzen worden onder andere gebaseerd op ontwikkeling van het beeldend vermogen.)Leerlijn en de keus voor beeldaspecten


Een leerlijn is een volgorde van leermomenten voor een vak of vakonderdeel op basis van uitgangspunten en afspraken. Leerlijnen kunnen te maken hebben met de beeldaspecten, materialen, thema’s, kunstbeschouwing, verbijzondering van beeldaspecten. Het is een begrensbaar geheel. Kunst, inhoud, creativiteit en expressie zijn veel vager, die brengen te veel onzekerheid en discussie.

Thema’s plannen?


Je kunt met een leerlijn op basis van beeldaspecten ook een thematisch activiteiten plan maken.

Daarbij kun je allerlei thema’s na elkaar hanteren zoals onze woning of mijn lichaam of een thema op basis van een verhaal, een leesboekje.


Thematische handvaardigheid


Voor handvaardigheid geven we een voorbeeld van een stukje leerlijn op het thema Er kan iets in. Het gaat hier vooral om technische aspecten, maar het beeldaspect vorm is hier ook van belang. Je zou ook aandacht kunnen vragen voor de functie van de versiering. Houd er rekening mee dat het maken van een handvaardigheidswerkstuk ongeveer tweemaal zoveel tijd kost als het maken van een tekening. De tijd die je gebruikt voor het ontwerpen is daar niet bijgetekend.

Leerlijn op basis van beeldaspecten


Misschien zeg je bij het lezen van sommige van deze doelstellingen: maar dat doen ze toch uit zichzelf. Dat kan zijn maar er zit een wereld van verschil tussen iets dat leerlingen uit zichzelf doen en waar ze bewust mee bezig zijn, tussen intuïtief handelen en weten wat je doet.
Illustreren:

Leerlingen kunnen het met eigen woorden uitleggen of in een beeld aanwijzen of in een werkstuk gebruiken (toepassen).


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina