Beenderen van het hoofd Naam: Datum: Klas: Docent: InhoudDovnload 28.02 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte28.02 Kb.

Beenderen van het hoofd


Naam:
Datum:
Klas:
Docent:

Inhoud


Beenderen van het hoofd 1

Inhoud 2


Inleiding 3

Doelen 4


Deelcasus 1
Beenderen van het hoofd 5

De viersprong


PGO 6

Lesopdrachten 7
Inleiding

Hiervoor je ligt het boekje beenderen van het hoofd. De opdrachten ga je zelfstandig maken. Voordat je begint met de opdrachten lees je de casus door. Daarna krijg je een workshop via een Powerpoint van je docent. Maak over deze presentatie aantekeningen. De informatie die gegeven wordt heb je later bij je opdrachten weer nodig.

Wij als docenten wensen je heel veel succes!!

Doelen


- De leerling kan de bouw en de functie van de hersenschedel omschrijven en uitleggen
- De leerling kan aangeven welke beenderen in het hoofdvoorkomen
- De leerling kan de functie van de beenderen van de aangezichtsschedel en de hersenschedel omschrijven
- De leerling kan de exacte plaats aanwijzen waar de beenderen in het hoofd zich bevinden
- De leerling kan naar iemand luisteren en kan iemand uit laten praten
Bij het werken aan de casus “beenderen van het hoofd” werken de cursisten aan de volgende competenties, kerntaken en werkprocessen:
Competenties:

A Beslissen en activiteiten initiëren

G Relaties bouwen en netwerken

K Vakdeskundigheid toepassen

L Materialen en middelen inzetten

M Analyseren

N Onderzoeken

Q Plannen en organiseren

R Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten

T Instructies en procedures opvolgen

U Omgaan met verandering en aanpassen

X Ondernemend en commercieel handelen


Deelcasus 1
Beenderen van het hoofd

Je bent nu een aantal weken bezig met de opleiding. Ook loop je stage bij beauty & zo. Je vind dit allemaal hartstikke leuk. Je bent iemand die graag wil weten waar ze mee bezig is. Je bent begonnen met het gelaat. Tijdens de vaardigheidslessen oefen je de verschillende reinigingen op het gezicht. Je stage begeleidster Sara vind het erg belangrijk dat je kennis hebt van de beenderen van het hoofd voordat je gaat beginnen met de gezichtsbehandelingen. Dit vind je eigenlijk wel logisch klinken, maar hoe kom je aan deze informatie. Met behulp van de workshop beenderen van het hoofd die jullie docent jullie gaat geven krijg je al benodigde informatie. Daarna ga je aan de hand van de viersprong de poster maken.


Opdracht:

Je gaat een poster maken met behulp van de viersprong over de beenderen van het hoofd en deze ga je presenteren aan de klas en je docent. Tijdens de presentatie moet het duidelijk worden dat jij weet welke botten zich bevinden in de hersenschedel en wat voor functies ze hebben.


De docent legt de opdrachten tijdens de les uit!
Werkwijze:

- je werkt bij deze opdracht volgens de viersprong

- je voert de opdracht individueel uit
Ondersteuning:
Lesinstructie door de docent met behulp van een PowerPoint.

Eindproduct:
-
Poster

Uitgewerkt verslag met daarin:


- pop / pap
- lesopdrachten + antwoorden
- uitgetypte samenvatting van de lesinstructie
- Gekregen feedback tijdens de presentatie
- reflectie over je eigen presentatie en de gekregen feedback
- reflectie op de pop/pap
- Lijst met gebruikte bronnen
- Eindevaluatie Beenderen van het hoofd

Toetsing:
Alle onderdelen van het eindproduct worden in de eindbeoordeling meegenomen

Studiebelasting:
5 SBU.

De viersprong
PGO


Hier willen wij u kort uitleg geven over de vierspring. Aan de hand van de viersprong maken de leerlingen de opdrachten.

1. studietaak

De bedoeling van een studietaak is dat je kennis over een bepaald onderwerp krijgt. Bij deze taak ga je zelf op zoek naar informatie. Je krijgt een opdracht waarin precies staat wat je moet bestuderen. In de tutorgroep bespreek je de studietaak eerst om te kijken wat nu precies de opdracht is. Dat maakt het makkelijker om de goede informatie op te zoeken en te bestuderen. Verder bespreek je in de groep hoe je in de volgende bijeenkomst de resultaten presenteert. Zorg ervoor dat de presentatie niet langdradig en slaapverwekkend wordt. Bij de studietaak werk je met de viersprong.


Stappenplan studietaak “de viersprong”

1. Lees de taak. Leg aan elkaar uit wat precies de opdracht is. Bekijk of je misschien nog andere bronnen nodig hebt dan die in de taak staan. Ga je individueel werken of in groepjes? Hoe ga je precies studeren? Ga je de antwoorden letterlijk overschrijven of probeer je de antwoorden in je eigen woorden te formuleren?

2. Spreek met elkaar af hoe je tijdens de volgende bijeenkomst het eindproduct presenteert.

3. Ga de taak uitwerken

4. Presenteert het eindproduct in de tutorgroep, zoals jullie hebben afgesproken.
2. toepassingstaak

De bedoeling van een toepassingstaak is dat je letterlijk kunt laten zien dat je de leerstof begrepen hebt. Dit betekent dat je de kennis die in je hoofd of in boeken zit moet kunnen toepassen. Het kan zijn dat je iets moet maken, bijvoorbeeld een vragenlijst of een fotoreportage. Het kan ook zijn dat je iets moet doen, zoals het voeren van een gesprek of het ontwikkelen van een kwartetspel voor blinde kinderen. Natuurlijk heeft de toepassing te maken met je toekomstige beroep. Net als de studietaak pak je een toepassingstaak aan met de viersprong.


Stappenplan toepassingstaak “de viersprong”

1. Lees de taak. Leg aan elkaar uit wat precies de opdracht is. Bekijk of je misschien nog andere bronnen nodig hebt dan die in de taak staan. Ga je individueel werken of in groepjes? Bespreek met elkaar hoe je de opdracht gaat uitwerken?

2. Spreek met elkaar af hoe je tijdens de volgende bijeenkomst het eindproduct presenteert?

3. ga het eindproduct ontwikkelen

4. presenteer het eindproduct in de tutorgroep, zoals jullie hebben afgesproken
Voor meer informatie over de viersprong en PGO (probleem gestuurd onderwijs) verwijzen wij u door naar het volgende boek
Hoezo PGO?

- M.A.F. Dekkers

- C.M.T. van Amelsfort

- C.M.L. Hogenboom

ISBN: 90-804883-5-6

Lesopdrachten1. Schrijf de juiste naam van het bot achter de juiste streep.

Kleur in het zij aanzicht van de hersenschedel het:

Rood: Wandbeen

Geel: Achterhoofdsbeen

Groen: jukbeen

Blauw: jukboog

Paars: Wiggebeen

Oranje: Slaapbeen

Roze: Voorhoofdsbeen2. Schrijf de juiste naam van het bot achter de juiste streep.

Kleur in de dwarsdoorsnede van de hersenschedel het:

Rood: Zeefbeen

Geel: Wiggebeen

Groen: Rotsbeen

Blauw: Achterhoofdsgat
3. Schrijf de juiste naam van het bot achter de juiste streep.

Kleur in het vooraanzicht van de hersenschedel:

Rood: Het neusbeen

Geel: Jukboog

Groen: Jukbeen

Blauw: Bovenkaak

Paars: Onderkaak


4. Schrijf de juiste naam erachter:

De hersenschedel

Os parietale =

Het zeefbeen =

Ossa temporalia =

Het wiggebeen =

Os frontale =

Het achterhoofdsbeen =
De aangezichtsschedel

Het tongbeen =

Os zygomaticum =

Het neusbeen =

Maxilla =

De onderkaak =

Septum nasi /vomer =
5. De schedelbasis kun je grofweg indelen in het voorste, het middelste en het achterste deel:
Het voorste deel wordt gevormd door:

-

--
Het middelste deel wordt gevormd door:

-

-


Het achterste deel wordt gevormd door:

-

-


6. De aangezichtschedel bestaat uit de volgende beenderen?

-

--

-

--
7. invuloefening

- De hersenschedel geeft _________________ aan de hersenen.

- De aangezichtsschedel geeft ______________ en _____________ aan het gelaat

8. Het schedeldak bestaat uit?

-

--

-


9. De schedelbasis bestaat uit?

-

--

-

--


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina