Begrippentoets hoofdstuk 3 Klas Lees eerst even ditDovnload 11.25 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte11.25 Kb.
Begrippentoets hoofdstuk 3 Klas 1.
Lees eerst even dit:

- Op dit blad mag je NIET schrijven, ook niet strepen

- Schrijf elke opdracht op een nieuwe regel

- Werk netjes en schrijf met PEN

- Zet je voornaam, achternaam, klas en de datum op je blad

- Sla na elke vraag een regel over

1. Schrijf de betekenis van de volgende begrippen zo precies mogelijk op.


 1. Ambacht

 2. Corruptie

 3. Feit

 4. Geestelijke

 5. Hadith

 6. Heidenen

 7. Hervormingsbeweging

 8. Hofmeier

 9. Horigen

 10. Irrigatie

 11. Kruistocht

 12. Leenstelsel

 13. Sacrament

 14. Staatsgodsdienst

 15. Volksverhuizing

2. Combineer de volgende betekenissen en begrippen. Schrijf eerst alleen het cijfer en dan alleen de letter op! Alle andere manieren zijn fout. Dus 13 – C
 1. Bekering tot het christendom

 2. De hoogste leider van de kerk, woont in Rome

 3. Een geloof waarin meerdere goden worden vereerd

 4. Het hoofd van een klooster

 5. Kennis en gewoonten van een bepaalde groep mensen.

 6. Staat aan het hoofd van een gebied en regelt de zaken die met de kerk te maken hebben.
 1. Abt

 2. Bisschop

 3. Cultuur

 4. Kerstening

 5. Paus

 6. Polytheïsme

Op de achterkant staan de andere opdrachten.

Voor de volgende opdrachten heb je de kopie uit het schoolboek nodig, hierop staan bron 1 en 2.

Lees de vragen goed en geef in goede zinnen antwoord op de volgende vragen.


3. Lees de bronnen 1, 2 en 4.

a. Wat is de taak van de edelen?b. Hoe zijn zij zo machtig geworden?
4. Lees bron 3 en beantwoord de onderstaande vraag.

Bron 3.
In 856 vernietigden de Noormannen heel Holland. Zij doodden veel mannen. De vrouwen namen zij mee. De koning van de Franken merkte in 863 dat Holland geheel ontvolkt was. De edelman Dirk kreeg van de koning het graafschap Holland, de kerk van Egmond en alle landerijen en de gebieden die hieraan grenzen in leen. Zo kon Dirk met Koninklijke macht het gebied besturen en verdedigen tegen de Noormannen. Dirk liet in Egmond een klooster bouwen en gaf aan de geestelijken wat zij nodig hadden om te kunnen leven.


Schrijver onbekend, de Tielse kroniek, vijftiende eeuw, bewerkt.
Leg met behulp van de gegevens uit de bron uitgebreid uit hoe het leenstelsel werkte. Gebruik de onderstreepte woorden en vul aan met woorden uit de begrippenlijst.
5. Lees de volgende bron en beantwoord de onderstaande vragen.

Bron 4.
De geestelijken deden afstand van alle luxe. Zij bidden voor de edelen die de kerken en de geestelijken beschermen. In hun gebeden doen zij ook een goed woordje voor de boeren, zodat God hen niet vergeet. Want de boeren zorgen met hun werk voor het voedsel dat iedereen nodig heeft. De boeren betalen belasting en worden door de edelen met wapens verdedigd.


Brief van een onbekende geestelijke, 1036, bewerkt.


  1. Wat was de taak van de boeren?

Lees bron 1 en 2.

  1. Aan wie moeten de boeren pacht betalen?

  2. Leg uit waarom een horige niet veel van de oogst op de markt kon verkopen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina