Behaag…natuurlijk 2015Dovnload 60.72 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte60.72 Kb.
Behaag…natuurlijk 2015
een actie van Natuurpunt, de Milieuraad en het gemeentebestuur

N
Extra aanbod: Bijenhotels te koop
Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd voor acties!

Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente.

Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, macho’s en huisvrouwen.

Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven?

Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro.

Deze worden gemaakt door Den Atelier in Niel, een arbeidszorgcentrum voor mensen, die omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling.

Den Atelier is een project van vzw Pegode: www.pegode.be
atuurlijk “behagen”


De jaarlijkse promotieverkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie van Natuurpunt in samenwerking met onze gemeente en de milieuraad kent dit jaar haar 22e editie. 30 gemeenten nemen deel!

Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal. Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.De autochtone planten zijn allen cursief aangegeven.

Welke planten?


I. Haagpakketten:

Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naar­gelang de ruimte die u wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. (De taxus is lager, zie verder). De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Bovendien leert de ervaring ons dat door de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal wordt geleverd.Pakket 1: Houtkant

Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar.

Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, vogelkers, lijsterbes

12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 7,50 euro.Pakket 2: Houtkant natte gronden

Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in een vochtige bodem.

Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar.

12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 6,50 euroPakket 3: Geschoren (doornloze) haag

Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze haag wordt meestal twee maal per jaar gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor kan men de haag de gewenste vorm geven, zodat deze weinig ruimte inneemt. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans uit te groeien

Soorten: wilde liguster, veldesdoorn, olm (veldiep), rode kornoelje, haagbeuk en Gelderse roos.

24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 14 euroPakket 4: Doornhaag

Ondoordringbare haag die een prima afscherming vormt. Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming.

Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, eglantier, hondsroos.

24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 13 euroPakket 5: Bloesem- en bessenhaag

Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de struiken uitbundig bloeien en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in soorten is bloei verzekerd tot in de zomer. De haag kan naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed worden.

Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts.

24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 13,50 euroPakket 6: Veldesdoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd. Mooi fijn blad met opvallende herfstkleur. Daar deze plant vrij humusrijke grond vraagt, is hij minder geschikt voor echte zandgronden.

Soort: veldesdoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 16 euro

Pakket 7: Meidoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, prima geschikt als tuinafrastering. Deze sterk doornige plant komt ook tot bloei, indien hij kortgeschoren gehouden wordt. De witte bloemen worden als nectarproducenten bezocht door veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten: kramsvogel en koperwiek.

Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 15 euro

Pakket 8: Bijenbosje

Een bosje of een haag waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst werd gedacht. Dat hebben onze wilde bijen immers nodig.
Soorten: eglantier, hondsroos, sporkenhout, veldesdoorn, winterlinde en zoete kers.
12 planten, 2 planten persoort. 
Prijs: 7 €.

Pakket 9: Vogelbosje

Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor onze vogels.

Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout.

5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort. Prijs: 3 euroPakket 10: Taxushaag

Taxus is een inheemse naaldboom. Hij groeit goed op zonnige tot beschaduwde plaatsen op vochtige, goed doorluchte, matig voedselrijke grond. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er wel rekening mee dat dit een zeer traag groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig. Een taxushaag is onze enige streekeigen haagsoort die ‘s winters groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor de aanmaak van kankerbestrijdende medicijnen.
Soort: taxus - 10 planten. Goed voor 2,5 m.
Prijs: 16 euro

Pakket 11: Haagbeukenhaag

Bekende boerenerfhaag, wordt meestal op 1,5 m geschoren, voor en na de zomer.

Niet te verwarren met de beukenhaag.

Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 17 euroPakket 12: Beukenhaag

Het gaat hier om de natuurlijke groene variant. De cultuurvariëteit "rode beuk" wordt niet aangeboden.

Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 20 euro
II. Individuele planten

Hulst: wordt aangeboden met aardkluit in een potje van 9 cm en heeft een hoogte van 40 à 60 cm. Hulst is tweehuizig. Dit wil zeggen dat mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende struiken zitten. Enkel de vrouwelijke struiken dragen bessen. Er kan bij de bestelling niet gekozen worden voor het geslacht.Prijs: 2 euro per stuk
Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Klim­planten "wortelen" niet in de muur. Alleen op oudere en verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten.

Volgende planten worden aangeboden aan 4 euro per stuk
III. Bomen

Knotwilg

Een mooie landelijke knotwilg bekomt u door het aanplanten van een knotwilgpoot. De knotwilgpoten, die door Natuurpunt te koop worden aangeboden tijdens Behaag…natuurlijk, worden geoogst tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 15 november. De knotwilgpoot is ongeveer 2,50 m lang en heeft een doormeter van 4 tot 6 cm.

Indien deze knotwilgpoot ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal hij uitgroeien tot een volwaardige knotwilg.

Prijs: 3 euro

Bomen van het jaar

Mispel (Mespilus germanica)


De mispel is haast een museumstuk; je ziet ze nauwelijks meer en ze worden nog maar zelden geplant. Jammer, want de struik bloeit mooi en geeft nog lekkere vruchten ook. Mispel bevrucht zichzelf, dus zijn twee exemplaren voor de bestuiving en vruchtzetting niet nodig. De sierwaarde bestaat in hoofdzaak uit grote witte bloemen die aantrekkelijk geuren.

Mispels hebben een niet te natte, kalkrijke grond nodig en zijn absoluut zonaanbidders. In mei - juni komen er grote witte bloemen aan de struik. De zoetige geur is onmiskenbaar. Pas na 3 of 4 jaar geeft de struik vruchten.Prijs: 39 €

 

Zomereik (Quercus robur)Zomereik groeit op diverse standplaatsen, zowel op lichte als op zware gronden mits de doorwortelbaarheid voldoende is. De voorkeur gaat uit naar vochtige leemhoudende en voedselrijke bodems. De soort is gevoelig voor stagnerend en hoog grondwater. Droogte wordt goed verdragen. De lichteisen zijn afhankelijk van de standplaats: op zandige en droge gronden vraagt de eik veel licht, op kleiige en vochtige groeiplaatsen verdraagt hij meer schaduw. In heel wat Vlaamse bossen is hij de belangrijkste loofboom en van nature dominant.

Denk eraan: de zomereik kan tot 40 meter hoog worden met een brede en open kroon. Enkel aan te planten indien daar voldoende ruimte voor is.Prijs: 40 €
De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte. Ze worden geleverd met blote wortel. De hoogte is ongeveer 3 m. Er wordt een steunpaal van 2,50 m meegeleverd.

Hoe bestellen ?


Heel eenvoudig ! Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 23 oktober ingeleverd te worden op de onthaalbalie van het gemeente­huis. U betaalt het totale bedrag op rekening van BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar.

Wanneer afhalen ?

Op zaterdag 28 november tussen 12 en 14 uur kan u uw bestelling afhalen in het Technisch Centrum, Oudestraat 8.
Bij de bedeling wordt, zolang de voorraad strekt, gratis compost aangeboden, die kan aangewend worden bij de aanplant van de planten. Indien u hiervan gebruik wil maken, kan u dit aanduiden op het bestelformulier.

Info:


Milieuambtenaar: Tony Van Rompaye, tel. 03/870.16.25 of tony.vanrompaye@aartselaar.be.

Natuurpunt Aartselaar: Luk Smets, tel. 03/289.73.66 of luk.smets@telenet.be

Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudtips zijn te verkrijgen in de bibliotheek en op het gemeentehuis. Eveneens als pdf-bestand af te laden op de website: www.natuurpunt.be/behaag

Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2015
Naam Telefoon/GSM

Straat E-mailPostnummer Gemeente bestelt volgende planten :


Per pakket

Prijs

Aantal

Totaal

Per stuk

Prijs

Aantal

Totaal

1. Houtkant

7,5011. Haagbeukhaag

17,002. Houtkant natte gronden

6,5012. Beukenhaag

20,003. Geschoren haag

14,0013. Knotwilgpoot

3,004. Doornhaag

13,0014. Hulst

2,005. Bloesem- en bessenhaag

13,5015. Hop

4,006. Veldesdoornhaag

16,0016. Wilde kamperfoelie

4,007. Meidoornhaag

15,0017. Bosrank

4,008. Bijenbosje

7,0018. Mispel

39,009. Vogelbosje

3,0019. Zomereik

40,0010. Taxushaag

16,0020. Bijenhotel

20,00Er wordt gratis compost aangeboden. Wenst u daar gebruik van te maken ?

Ja / Neen

Totaal :
Het totaal bedrag dient overgeschreven te worden op bankrekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met duidelijke vermelding van “Behaag” en de naam van de besteller op dit formulier.
Bestelvoorwaarden:

  • Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant.

  • De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.

  • De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.

  • Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden

De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.

Datum en handtekening,Het plantmateriaal dient afgehaald te worden op zaterdag 28 november tussen 12 en 14 uur in het Technisch Centrum, Oudestraat 8.Indien u gebruik wil maken van het aanbod van gratis compost, dient u een recipiënt mee te brengen naargelang de gewenste hoeveelheid: stevige zak, aanhangwagentje, …. Reken op een emmer per drie plantgaten voor hagen en twee emmers voor het aanplanten van een boom.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina