Behandelprotocol infliximab bij hs (checklist arts)Dovnload 29.21 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.21 Kb.
Behandelprotocol infliximab bij HS

(checklist arts)

(ponsplaatje)klinische criteria (inclusie)

□ ernstige hidradenitis suppurativa (oordeel arts)

□ langer dan 2 jaar bestaand

□ acne ectopica skin score (facultatief) > 100

□ geobjectiveerd als meer dan 5 ontstoken (pussend of pijnlijke nodi) gebieden

□ inflammatoire component (paarse geïndureerde gebieden rond abcessen / fistels)

□ onvoldoende reagerend op conventionele therapie of teveel bijwerkingen daarvan

(onderhoudsdosering met een tetracycline continueren indien geen bijwerkingen)

□ geen overgewicht (< 100 kg, of geen obesitas volgens BMI norm)

Men spreekt van adipositas (synoniem obesitas):wanneer er sprake is van een overgewicht > 20% boven het ideaal gewicht. Daarbij

is de body mass index > 27 (BMI = synoniem Quetelet index = gewicht/lengte2). Er is sprake van morbide obesitas bij een BMI > 40.

□ niet zwanger zijn of zwanger kunnen worden (adequate anticonceptie) tijdens de

behandeling en t/m 6 maanden na de laatste gift
informed consent

□ folder over hidradenitis suppurativa gelezen en begrepen

□ folder over infliximab bij hidradenitis suppurativa gelezen en begrepen

□ bijsluiter van infliximab gelezen en begepen

□ toestemmingsformulier en off-label verklaring getekend Datum: ………………………….
voor het starten (circa een week ervoor)

□ Mantoux negatief (tuberculine 0.1 ml intracutaan onderarm aflezen na 3-5 dagen)

□ röntgenfoto goed (vraagstelling screening op TBC voor starten immunotherapie)

□ routine bloed onderzoek verricht

- BSE, Hb, leuko’s, leuko diff, trombo’s

- Na, K, kreat, ureum, glucose, ALAT, ASAT, AF, GGT, CRP

- zwangerschapstest bij vrouwen in vruchtbare leeftijd

Op indicatie screening op abnormale eiwitten en LE-serologie (uitgangswaarde)

□ - totaal eiwit + screening M-proteine, typering M-proteinen + IgG, IgA, IgM kwantitatief

□ - ANA, anti-DNA cascade onderzoek □ niet verricht

Op indicatie bij risicogroepen hepatitis B en C en HIV test:

□ - HbsAg, anti-HBc, anti-HCV □ niet verricht

□ - HIV serologie, HIV-RNA (HIV-PCR) □ niet verricht
klinische evaluatie voor (of op de dag van) de eerste gift

□ hidradenitis suppurativa vragenlijst ingevuld door patiënt

□ klinische score per gebied bepaald (facultatief) □ niet verricht

□ alle gebieden (waar afwijkingen zijn) in detail gefotografeerd

□ algemene gezondheidsvragenlijst (DLQI/SKINDEX) ingevuld (herhalen na half jaar)
□ behandeling ingepland

start therapie (week 0) gepland op: .................................

2e gift (week 2) gepland op: .................................

3e gift (week 6) gepland op: .................................


□ gewicht bekend: ............................ kg

□ dosering (5 mg/kg) afgerond op ............ ampullen van 100 mg

50-69 kg = 3 ampul 70-89 kg = 4 ampul 90-100 kg = 5 ampul

□ ampullen besteld voor eerste gift (week 0) 2 dagen van tevoren

□ patiënt gebruikt tevens methotrexaat 7.5 / 10 / 12.5 mg per week □ n.v.t.

□ patiënt krijgt voorafgaand aan elke gift 25 mg DAF □ n.v.t.starten gift 1
Infliximab wordt in dagbehandeling setting gegeven. Er wordt geen klinische status gemaakt. De arts noteert de relevante gegevens in de decursus van de polistatus. De verpleegkundige noteert de registraties op het formulier checklist verpleegkundige. Dit wordt ook opgeborgen in de polistatus.
controle gewicht, pols en tensie door de verpleegkundige

□ infuus NaCl 0.9%

□ DAF (diadreson F) 25 mg i.v. laten inlopen

□ Zyrtec (cetirizine) 10 mg oraal

□ paracetamol 1000 mg oraal

□ een half uur daarna starten met infliximab

- 10 ml water per ampul van 100 mg infliximab toevoegen; niet schudden

- bij 4 ampullen = 40 ml eerst 40 ml verwijderen uit 500 cc NaCl 0.9% zak

- infliximab opzuigen uit ampullen met groene naald en toevoegen aan de NaCl zak

- langzaam inlopen over meer dan 2 uur

(b.v. eerste half uur 100 ml/uur = stand 100 en daarna 200 ml/uur)

- in het systeem moet een Codan filter worden opgenomen (zie verpleegkundig protocol)

□ na geheel inlopen infliximab doorspoelen door 100 cc NaCl in te laten lopen

□ 1 uur later mag patiënt naar huis als de controles (à 30 min) goed zijn


Tweede gift (week 2)
voor het starten

□ ampullen besteld 2 dagen van tevoren

□ routine bloed onderzoek op indicatie (bij afwijkingen week 0) □ niet verricht

- BSE, Hb, leuko’s, leuko diff, trombo’s

- Na, K, kreat, ureum, glucose, ALAT, ASAT, AF, GGT, CRP
□ dosering (5 mg/kg) afgerond op ............ ampullen van 100 mg

50-69 kg = 3 ampul 70-89 kg = 4 ampul 90-100 kg = 5 ampul


starten

□ controle gewicht, pols en tensie door de verpleegkundige

□ infuus NaCl 0.9%

□ DAF (diadreson F) 25 mg i.v. laten inlopen

□ Zyrtec (cetirizine) 10 mg oraal

□ paracetamol 1000 mg oraal

□ een half uur daarna starten met infliximab

- 10 ml water per ampul van 100 mg infliximab toevoegen; niet schudden

- bij 4 ampullen = 40 ml eerst 40 ml verwijderen uit 500 cc NaCl 0.9% zak

- infliximab opzuigen uit ampullen met groene naald en toevoegen aan de NaCl zak

- langzaam inlopen over meer dan 2 uur

(b.v. eerste half uur 100 ml/uur = stand 100 en daarna 200 ml/uur)

- in het systeem moet een Codan filter worden opgenomen (zie verpleegkundig protocol)

□ na geheel inlopen doorspoelen door 100 cc NaCl in te laten lopen

□ 1 uur later mag patiënt naar huis als de controles (à 30 min) goed zijn

Derde gift (week 6)
voor het starten

□ ampullen besteld 2 dagen van tevoren

□ routine bloed onderzoek

- BSE, Hb, leuko’s, leuko diff, trombo’s

- Na, K, kreat, ureum, glucose, ALAT, ASAT, AF, GGT, CRP
□ dosering (5 mg/kg) afgerond op ............ ampullen van 100 mg

50-69 kg = 3 ampul 70-89 kg = 4 ampul 90-100 kg = 5 ampul


starten

□ controle gewicht, pols en tensie door de verpleegkundige

□ infuus NaCl 0.9%

□ DAF (diadreson F) 25 mg i.v. laten inlopen

□ Zyrtec (cetirizine) 10 mg oraal

□ paracetamol 1000 mg oraal

□ een half uur daarna starten met infliximab

- 10 ml water per ampul van 100 mg infliximab toevoegen; niet schudden

- bij 4 ampullen = 40 ml eerst 40 ml verwijderen uit 500 cc NaCl 0.9% zak

- infliximab opzuigen uit ampullen met groene naald en toevoegen aan de NaCl zak

- langzaam inlopen over meer dan 2 uur

(b.v. eerste half uur 100 ml/uur = stand 100 en daarna 200 ml/uur)

- in het systeem moet een Codan filter worden opgenomen (zie verpleegkundig protocol)

□ na geheel inlopen doorspoelen door 100 cc NaCl in te laten lopen

□ 1 uur later mag patiënt naar huis als de controles (à 30 min) goed zijn

Binnen een maand na de derde gift wordt patiënt teruggezien en wordt afhankelijk van het resultaat besloten of de behandeling wordt gecontinueerd. Het standaard interval is 8 weken. Dit kan worden verkort naar bijvoorbeeld 6 weken of de dosis kan worden verhoogd.

Indien de werking achteruitgaat controleren op antistoffen tegen infliximab en de concentratie infliximab in het bloed bepalen.
□ Afspraak voor controle bezoek na 1 maand gemaakt

Controle bezoek 1 maand na derde gift (week 10)
Lichamelijk onderzoek, beoordeling effect infliximab

□ geen verschil □ licht verbeterd □ verbeterd □ sterk verbeterd


Indien patiënt verbetering bemerkt en indien de ontstekingscomponent minder wordt (vergelijk met eerdere foto’s) maar nog niet alles rustig is: nieuwe behandeling plannen.
Indien er gebieden zijn die in aanmerking komen voor excisies en/of deroofing: hier een afspraak voor maken. Dit kan tussendoor gebeuren of op de dag van de volgende infusie.

Infliximab hoeft niet te worden gestopt vanwege ingrepen aan de huid, ook niet bij grote operaties door de plastisch chirurg.Evaluatie na een half jaar na een jaar
voor het starten

□ ampullen besteld 2 dagen van tevoren

□ routine bloed onderzoek □ niet verricht

- BSE, Hb, leuko’s, leuko diff, trombo’s

- Na, K, kreat, ureum, glucose, ALAT, ASAT, AF, GGT, CRP

□ antistoffen tegen infliximab en concentratie infliximab bepaaldevaluatie (na een half jaar)

□ alle gebieden (waar afwijkingen zijn) in detail gefotografeerd

□ klinische score per gebied bepaald (facultatief)

□ vragenlijst ingevuld door patient als tussenevaluatie van het effect

□ algemene gezondheidsvragenlijst (DLQI/SKINDEX) ingevuld

□ dosering (5 mg/kg) afgerond op ............ ampullen van 100 mg

50-69 kg = 3 ampul 70-89 kg = 4 ampul 90-100 kg = 5 ampul

starten

□ controle gewicht, pols en tensie door de verpleegkundige

□ infuus NaCl 0.9%

□ DAF (diadreson F) 25 mg i.v. laten inlopen

□ Zyrtec (cetirizine) 10 mg oraal

□ paracetamol 1000 mg oraal

□ een half uur daarna starten met infliximab

- 10 ml water per ampul van 100 mg infliximab toevoegen; niet schudden

- bij 4 ampullen = 40 ml eerst 40 ml verwijderen uit 500 cc NaCl 0.9% zak

- infliximab opzuigen uit ampullen met groene naald en toevoegen aan de NaCl zak

- langzaam inlopen over meer dan 2 uur

(b.v. eerste half uur 100 ml/uur = stand 100 en daarna 200 ml/uur)

- in het systeem moet een Codan filter worden opgenomen (zie verpleegkundig protocol)

□ na geheel inlopen doorspoelen door 100 cc NaCl in te laten lopen□ 1 uur later mag patiënt naar huis als de controles (à 30 min) goed zijn
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina