Beheer en Instandhouding TelematicaDovnload 315.37 Kb.
Pagina1/12
Datum09.12.2017
Grootte315.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Beheer en Instandhouding

Telematica



Kennis in beweging


Portfolio Kees van den Berg

Leergang Opleidingskunde

Inhoudsopgave


 1

 2

Proloog 5

1 Verantwoording 6

.1.1 Even voorstellen 6

.1.2 Waar ben ik (minder) goed in? 6

.1.3 Waar loop ik warm voor? 6

.1.4 Mijn vragen 7

2 Het vak: Human resource development 8

.2.1 Richtingen en dilemma's 8

.2.2 Van kunde naar kunst: de professional 8

.2.3 Vragen van het vak 113 De organisatie 12

.3.1 De erfgenamen van de Nederlandse Spoorwegen 12

.3.2 Het Post 21 werkveld 13

.3.3 Observaties 14

.3.3.1 Ouders, kinderen en volwassenen 14

.3.3.2 De dominante blauwdrukdenker 15

.3.3.3 Wat eens de kracht was 16

.3.3.4 Over techniek, techneuten en IT 16

.3.3.5 De levenscyclus van een informatiesysteem 17

.3.3.6 De instrumentele benadering 17

.3.4 Wat de organisatie zou willen weten? 18

4 Praktijkstudie: Cursus Introductie Post21 19

.4.1 Aanleiding 19

.4.2 Eerste offerte: wat levert het ons dan op? 19

.4.3 Een nieuw idee 20

.4.4 Uitwerking van een voorstel 21

.4.4.1 (Voor) Wie? 21

.4.4.2 Wat? 21

.4.4.3 Hoe? 22

.4.4.4 Resources 24

.4.5 Bespreking in MT Telematica 265 Reflectie: Kennismanagement 27

.5.1 Een model in zes vragen 27

.5.1.1 Kennisinhoud: relevante kennis 27

.5.1.2 Knowhow: toegepaste kennis 27

.5.1.3 Communicatie: vloeiende kennis 28

.5.1.4 Logistiek: beschikbare kennis 28

.5.1.5 Cultuur: geëigende kennis 29

.5.1.6 Organisatie: gerichte kennis 29

.5.2 Voornaamste conclusies 30

.5.3 Mijn eigen rol 30

.5.4 Nieuwe vragen en herformulering 30

6 Praktijkstudie: De modelpost 32

.6.1 Aanleiding 32

.6.2 Historie 32

.6.3 Jaarrapportage en trends 33

.6.3.1 Jaarrapportage 2001 33

.6.3.2 Financiële verantwoording 34

.6.3.3 Trends 34

.6.4 Interviews en resultaten 35

.6.4.1 Toepassingen voor de modelpost 36

.6.4.2 Voorzieningen op de modelpost 37

.6.4.3 Beheer van de modelpost 38

.6.4.4 Kennisuitwisseling en - creatie 39

.6.4.5 Sterkte - en zwakteanalyse 40

.6.5 Conclusies 41

.6.6 Plannen voor de toekomst 42

7 Reflectie: Kennisconversies 44

.7.1 De 4 ruimten van Nonaka 44

.7.2 Beeld Post21 en modelpost 44

.7.3 Kolb en Nonaka vergeleken 45

.7.4 Een bijgestelde leercyclus 45

.7.5 Mijn eigen rol 46

.7.6 Nieuwe vragen 46

8 Praktijkstudie: Verbetering incidentbeheer 47

.8.1 Aanleiding 47

.8.2 Werkvormen: van betrokkene naar betrokken 48

.8.2.1 Voorwaarden en uitgangspunten 48

.8.2.2 De zes landelijke sessies 49

.8.3 Ontstaan van een verbeterplan 50

.8.4 De omgeving van het project 52

.8.5 Verschillende adviezen 53

.8.5.1 Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden 53

.8.5.2 Regelkring 54

.8.5.3 Communiceren over wat men kan en wat men wil 55

.8.5.4 Kennisniveau en ondersteunende tools 569 Reflectie: Corporate curriculum 58

.9.1 Leren of verbeteren: nog een cyclus 58

.9.2 De zeven leerfuncties 58

.9.2.1 Vakbekwaamheid 58

.9.2.2 Leervermogen 59

.9.2.3 Leerklimaat 60

.9.3 Mijn rol 60

10 Leerpraktijken 62

.10.1 Van leerproject naar leerpraktijk 62

.10.2 Leercultuur 62

.10.3 Mijn eigen leerpraktijk 6311 Reflectie 65

.11.1 Organisatie 65

.11.2 Het vak 65

.11.3 Waar sta ik nu? 65Epiloog 68

Bijlage 1: Literatuurlijst 69

Bijlage 2: Afkortingen en begrippen 70

Bijlage 3: Organisatiestructuren 73

Bijlage 4: Artikel Projectie 74

Bijlage 5 Feedback over Introductiecursus Post21 75

Bijlage 6: Interviewvragen 76

Bijlage 7: Feedback over Verbetering Incidentbeheer 77Proloog


Dit portfolio gaat vooral over verbinden, verbinden van inhoud en vorm, van subject en object, van individu en omgeving en van leren en werken.
Het gaat ook over het verbinden van kennis, wetenschap, theorie en de kunstige toepassing daarvan in de complexe, eenmalige, persoonlijke werkelijkheid. Geïnspireerd door Plato en zijn verwondering als basis voor filosofie en wetenschap. Maar ook door Aristoteles die de kunst ziet als een middel tot catharsis, zuivering.

Eigenlijk gaat het dan over epistheme en phronesis (11). In de afwisseling daarvan zit de waarheid en daarmee de ontwikkeling. Als een rivier die nooit dezelfde is maar wel altijd die rivier. Of bedriegt ons brein of zelfs onze taal ons hier? (2).


Deze afwisseling, van concreet (ervaren) en abstract (begrip vormen) en van actief en reflectief, vormt de basis van de leercyclus van Kolb: observeren, reflecteren, plannen, handelen .... (3).
Het gaat ook over verbinden van de theorie van het vak Human Resource Development en de praktijk van mijn organisatie, Post21. Een verbinding die in dit geval via mij loopt. Een verbinding die een uitwisseling op gang moet brengen waarvan we alle drie wijzer kunnen en moeten worden.
Om deze redenen heb ik het portfolio zo samengesteld als het is. Startend met een reflectie op mijzelf (hfdst 1), het vak (hfdst 2) en de organisatie (hfdst 3). Vervolgens komt het handelen in de organisatie aan bod in een drietal praktijkstudies (hfdst 4, 6 en 8), steeds afgewisseld met een professionele en persoonlijke reflectie (hfdst 5, 7 en 9) daarop. In hoofdstuk 10 doe ik dat nog een keer samenvattend. In het laatste hoofdstuk maak ik de cirkel weer rond met een reflectie op Post21, HRD2 en mijzelf.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina