Behind the numbersDovnload 26.43 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte26.43 Kb.


BEHIND THE NUMBERS

Een expo over de beurs

in het Brusselse Beurspaleis!

van 04/09/2015 tot 08/11/2015

PERSDOSSIER

Initiatiefnemer van de expo is TREETOP ASSET MANAGEMENT.

Christophe Gaeta (‘Red Star Line Museum – Antwerpen en het ‘Librarium in de Koninklijke Bibliotheek’ – Brussel) tekent voor de scenografie van de tentoonstelling, terwijl de realisatie van deze en tal van andere tentoonstellingen in de voorbije maanden (’14-18, dit is onze geschiedenis!’, ‘Hoeve van Hougoumont’, ‘Museum van de Doudou’, ‘Mundaneum’, ‘From Texas to Bastogne’, ‘Belgian Chocolate Village’) in handen is van Tempora nv.OVERZICHT VAN DE TENTOONSTELLING

Christophe Gaeta ‘investeerde’ in het prestigieuze Brusselse Beurspaleis door middel van drie reusachtige cilinders omwikkeld met tickertape als verwijzing naar de nooit aflatende stroom van beursberichten.

Eenmaal binnen staat de bezoeker oog in oog met opvallende interactieve installaties (videomapping) die als ludieke en informatieve leidraad fungeren voor gezinnen, scholen en zelfs de meer ingewijde bezoeker.

De kennismaking met de beurs verloopt ook via de presentatie van de collecties van een tiental Belgische en buitenlandse instellingen.

De scenografie maakt ook virtuele ontmoetingen mogelijk met gerenommeerde beursspecialisten en kunstenaar Charles Sandison, die speciaal voor de expo ‘Behind the numbers’ het werk ‘The Mirror Room’ concipieerde.

Drie delen:


 • Wat is de beurs? Waarvoor dient ze? Introductie voor niet-ingewijden waarin de belangrijkste begrippen en basisaspecten van de beurs worden uitgelegd in gewone mensentaal.

 • De geschiedenis van de beurs: weergave van de evolutie van de beurs gekoppeld aan de ontwikkeling van eerst de Europese en daarna de mondiale economie. Met andere woorden, hoe heeft de beurs bijgedragen tot de transformatie van onze samenleving.

 • Hoe werkt de beurs? Wat is de rol van de beurs in de economie en wat zijn de voordelen voor diegenen die er gebruik van maken?

In de marge van deze drie informatieve delen, geeft kunstenaar Charles Sandison zijn persoonlijke kijk en visie op de beurswereld.

Een laatste ruimte is gewijd aan de kunst van het beleggen en biedt bezoekers de mogelijkheid om virtueel vragen te stellen aan twee vooraanstaande beursexperts: Jim O’Neill en Paul Marsh.

SCENARIO

 1. WAT IS DE BEURS? WAARVOOR DIENT ZE?

De bezoeker krijgt eerst een woordje uitleg over de belangrijkste begrippen en basisaspecten van de beurs.

Moeten we bang zijn voor de beurs? Wat is een aandeel, een beurskoers, een beursnotering, marktkapitalisatie, een makelaar, een openbare veiling, handel met voorkennis, dematerialisatie, Euronext, de beursindex, een krach, liquiditeit, volatiliteit, een beursbubbel?

De beurs is een onmisbare schakel in ons economisch systeem.

Wanneer een onderneming wil investeren om te groeien, kan ze een beroep doen op haar eigen reserves …

geld lenen bij een bank …

of een deel van haar maatschappelijk kapitaal verkopen ...

Deze stukjes van het bedrijfskapitaal worden aandelen genoemd en kunnen verkocht worden op de beurs ...

Om te investeren, kan een onderneming ook geld lenen en deze lening verdelen over een groot aantal personen …

Deze deelleningen worden obligaties genoemd en kunnen eveneens worden verhandeld op de beurs ...

Bedrijven met een beursnotering, kunnen de beurs dus gebruiken om kapitaal aan te trekken en tegelijk de risico’s te spreiden over een groot aantal beleggers.

De beleggers van hun kant krijgen zo de kans om hun spaargeld te beleggen ...

en te laten renderen door het innen van dividenden op aandelen en rente op obligaties ...

Bovendien blijft hun spaargeld zo bijzonder liquide …

want ze kunnen op eender welk moment aandelen en obligaties kopen of verkopen …

Ten slotte, kan de beurs ook een graadmeter zijn voor de gezondheidstoestand van beursgenoteerde bedrijven en de economie in het algemeen.


 1. BEURSGESCHIEDENIS

De bezoeker maakt kennis met de evolutie van de beurs in samenhang met de ontwikkeling van de Europese en wereldeconomie. Op die manier leert hij hoe de beurs heeft bijgedragen tot de transformatie van onze samenleving.

Zes belangrijke jaartallen

Amsterdam, 1602, de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie
Eind 16e eeuw vechten de Europese mogendheden een hevige strijd uit om de heerschappij over de zeehandel met Azië. In 1602 richten verschillende Hollandse handelscompagnieën samen de Vereenigde Oostindische Compagnie of VOC op. Deze nieuwe handelsonderneming onderscheidt zich door de omvang van het investeringskapitaal (6,5 miljoen gulden, het toenmalige equivalent van 64 ton goud!), en met name door de bedrijfsstructuur die dicht aanleunt bij onze huidige kapitaalvennootschappen, met aandelen die genoteerd en verhandeld worden op de Amsterdamse beurs: een ware revolutie voor die tijd. De welvarende en invloedrijke compagnie keerde in de twee eeuwen van haar bestaan een dividend uit van maar liefst 1.600%!
F3.1/1D F

F3.1/1FParijs, 1720, La Compagnie du Mississippi en het bankroet van John Law


Frauduleuze praktijken van de Pacific Company in het Verenigd Koninkrijk, speculatie met aandelen van de Oostendse Compagnie in onze eigen contreien, en vooral het bankroet van John Law en de Compagnie du Mississippi in Frankrijk: de 18e-eeuwse beurzen staan in rep en roer door grootschalige speculatie met aandelen (en niet langer met producten). Ongebreidelde beursspeculatie doet voor het eerst haar intrede!

F3.


Brussel, 1807, aandeelhouders worden naamloos
Tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw vertegenwoordigt de handel in aandelen slechts een klein percentage van de totale handel op de effectenbeurzen, die zich in hoofdzaak richten op obligaties en overheidsschulden. Met de opkomst van de industriële revolutie en het ontstaan van de eerste industriële samenlevingen komt hier echter geleidelijk verandering in. In België neemt Brussel de plaats in van Antwerpen als financieel en commercieel centrum, en in 1801 vaardigt Napoleon een decreet uit voor de oprichting van de Beurs van Brussel. Maar bovenal schept hij in 1807 een wettelijke kader voor naamloze vennootschappen: de weg ligt nu eindelijk open om kapitaalkrachtige beleggers naar de beurs te lokken en spaargelden te activeren. Industriële bedrijven (spoorwegen, kolen, staal, textiel) maken hiervan volop gebruik om zich verder te ontwikkelen.

C
New York, 1896, de geboorte van de beursindex


In 1889 staan twee Amerikaanse journalisten, Charles Dow en Edward Jones, aan de wieg van de Wall Street Journal, een zakenkrant boordevol koersen en statistieken van aandelen, obligaties en grondstoffen. In 1896 stellen ze de eerste beursindex samen die uitsluitend is gebaseerd op industriële aandelen: de Dow Jones Industrial Average, al snel beter bekend als de Dow Jones. Deze aandelenindex groepeert aanvankelijk slechts 12 industriële waarden op de beurs van New York (Wall Street) die echter allemaal een ding gemeen hebben: een enorm groeipotentieel dankzij de opkomst van de massaconsumptie, mogelijk gemaakt door een technologische revolutie die aan de basis ligt van compleet nieuwe productiemethoden en consumptiegewoonten.

G E


New York, 1929, de dolle beursjaren
In de jaren twintig klautert het door de Eerste Wereldoorlog uitgeputte en leeggebloede Europa langzaam uit het dal. Aan het eind van het decennium ligt de industriële productie zelfs op een hoger peil dan voor de oorlog. Ook Duitsland heeft na het bedwingen van de hyperinflatie in 1923 de weg omhoog weer gevonden. In de Verenigde Staten, de grote overwinnaar van de oorlog, heerst pure euforie door een onverzettelijk geloof in vooruitgang en welvaart voor iedereen. Waar het land in 1914 nog 200.000 aandeelhouders telde, is dat aantal aan het eind van de jaren 20 gestegen tot ruim 200 miljoen! Zogenaamde ‘beurswinkels’ openen overal de deuren en sporen burgers aan om te beleggen, zelfs als ze daarvoor niet het geld hebben. In 1929 kopen een miljoen mensen 300 miljoen aandelen met geleend geld … En zoals meestal het geval is in de aanloop naar een speculatieve zeepbel, profiteren de sectoren die symbool staan voor de vooruitgang (de ‘nieuwe technologieën’ van die tijd) hiervan het meest: luchtvaartindustrie, radiofabrikanten, autobouwers, ... Tot op donderdag 24 oktober de zeepbel uiteenspat.

Brussel, 1971, afscheid van de beursvloer, de korf, het krijt en het roepsysteem
In 1971 introduceren Reuters en de vereniging van Amerikaanse effectenhandelaren de eerste elektronische beurs: de NASDAQ. Op deze beurs worden aanvankelijk enkel aandelen van jonge technologiebedrijven verhandeld. Het succes van de NASDAQ zet ook andere beurzen aan om de stap te zetten naar een elektronisch handelsplatform. Dit is het begin van de automatisering van de beurzen. Op de Beurs van Brussel is het nog wachten tot 1989 vooraleer de koersen worden getoond op computerschermen en niet langer met krijt op zwarte borden worden genoteerd. Een ware revolutie die zal leiden tot een steeds verder toenemende informatisering van de beurshandel. Tegenwoordig zijn computers in staat om in een paar milliseconden duizenden orders te plaatsen.


 1. HOE WERKT DE BEURS?

Welke rol speelt de beurs in de economie en wat zijn de voordelen voor zij die er gebruik van maken?

 • De tentoonstelling begint met een kort overzicht van de primaire markt.

De primaire markt vertegenwoordigt maar een fractie van alle beurstransacties, maar vervult wel een cruciale rol als financieringsbron voor de economie en unieke ontmoetingsplaats tussen beleggers en bedrijven op zoek naar groeikapitaal.

De secundaire markt (die algemeen wordt aangeduid als de beurs) wordt vervolgens uitvoerig uitgelegd aan de hand van een uitgebreide fictieve orderportefeuille waarvan de bezoeker alle transacties in de loop van een beursdag kan volgen. Informatiezuilen bij de installatie geven bezoekers de nodige uitleg: wat gaat er schuil achter al die cijfers. Hier staat de tijd even stil, en wordt alles stap voor stap uiteengezet. Bliksemsnelle beurstransacties worden toegelicht aan de hand van eenvoudige voorbeelden.


 • Beleggen of niet beleggen?

In het afsluitende gedeelte van deze ruimte kunnen bezoekers vier speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte animatiefilms bekijken:

  • Ik zet mijn geld op een spaarboekje!

  • En de beurs dan?

  • Hoe beleg je eigenlijk op de beurs?

  • Ik beleg zelf (of toch niet)

De bezoeker krijgt hier geen beleggingsadvies voorgeschoteld (dat is niet onze bedoeling) maar wel de nodige informatie om bewust te kunnen kiezen welk type belegging het best bij hem zou passen.

Er wordt ook aan herinnerd dat beleggen op de beurs altijd een zeker risico inhoudt. Zo wordt geraamd dat slechts 25% van alle aandelen aan de basis ligt van een beursstijging! Beleggen in de juiste aandelen is dus bepaald geen sinecure. Een goede belegger moet kunnen anticiperen, diversifiëren (op een verstandige manier) en op het juiste moment kopen en verkopen. Een hele kunst!ARTISTIEKE VISIE: Charles Sandison

In de marge van deze drie informatieve gedeelten, geeft kunstenaar Charles Sandison zijn artistieke visie op de beurswereld.DE KUNST VAN HET BELEGGEN

De laatste ruimte staat in het teken van de kunst van het beleggen en biedt bezoekers de mogelijkheid om virtueel vragen te stellen aan twee vooraanstaande beursexperts:

De experts geven antwoord op een tiental vragen in verband met beursprestaties, de risico’s van de aandelen-, obligatie- en valutamarkt, regionale, europese of mondiale risicospreiding en het belang van de juiste timing.

Verder kunt u ook een bijeenkomst bijwonen met Bruno Colmant en Jacques Berghmans die nader zullen ingaan op de drie bekendste beurscrisissen (1929, 2000 en 2008).

PRAKTISCHE INFO

Locatie: Beurspaleis, Beursplein – 1000 Brussel

Openingsuren: dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur. Laatste toegang om 17 uur.

Tarieven:

- Toegangsprijs : € 8

- Jongeren (0-18 jaar), studenten en scholieren: gratis

Rondleidingen: 65€ voor 1u-1u30 bezoek. Max. 20 pers./gids. Enkel op reservatie

www.expobehindthenumbers.be - info@expobehindthenumbers.be - Tel.: 02/549.60.49

Bereikbaarheid: Opgelet, de Anspachlaan ter hoogte van het beursgebouw is voortaan enkel nog toegankelijk voor voetgangers.

Tramhalte Beurs, lijn 3 en 4 • Metrostation de Brouckère, lijn 1 en 5 • Parking ‘Schildknaap’, Schildknaapstraat 11 • ‘De Brouckère’, De Brouckèreplein 1 • ‘58’, Bisschopstraat 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina