Bekeerd ! Omwentelingen in vijfentwintig levens Willem BouwmanDovnload 7.6 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte7.6 Kb.
Bekeerd !

Omwentelingen in vijfentwintig levens

Willem Bouwman
ISBN: 9789059110373

Uitgeverij Aspekt Soesterberg

144 blz.
€ 16,98
Willem Bouwman is als historicus en journalist verbonden aan het Nederlands Dagblad. Naast zijn vakgebied publiceert hij o.m. over predikanten, waarbij hij zijn lezers vaak op bijzondere en interessante zaken wet te vergasten.

Het boek Bekeerd heeft een uitdagende titel, want je denkt in de eerste plaats aan een geloofsovergang. Uit de ondertitel blijkt dat de auteur hier het begrip bekering ruimer opvat, want niet alleen geloof maar ook politiek speelt een rol.

Een bekeerling is vaak enthousiast over zijn geloof of levensovertuiging en wil anderen als een soort zendeling hierin laten delen. Daarnaast treft men vurige verdedigers van de verworven overtuiging aan, terwijl ze als echte polemisten de strijd in woord en geschrift niet uit de weg gaan.

Deze gedrevenheid treffen we aan bij Isaäc da Costa ( 1798 - 1860 ). De romantische religieuze zoeker vindt in zijn eigen joods milieu geen antwoord op de levensvragen die hem bezig houden. Willem Bilderdijk wordt zijn leermeester en brengt de begaafde Isaäc in contact met de bijbel. Door verdere studie komt deze tot het inzicht dat Jezus de Messias is van wie Jesaja had geprofeteerd. Een jaar na zijn doop in 1922 schrijft Da Costa het pamflet Bezwaren tegen den geest der eeuw, waarin we kennis maken met de geestdrift van een pas bekeerde.


De bekering van Gerard Wisse ( 1873 - 1957 ) draagt een ander karakter.

Hij groeit op in een bevindelijk gereformeerd milieu en een rijke, hervormde dame maakt het mogelijk dat Gerard in Kampen kan studeren, waarna hij predikant wordt. Een zekere rusteloosheid is kenmerkend voor ds, Wisse, die zelden langer dan drie jaar in een gemeente dient. Na 32 jaar besluit hij over te gaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Bouwman gaat vrij uitvoerig in op de motieven die hem tot deze stap brengen.

Wisse is verder bekend geworden door zijn tijdredes, waarin hij actuele gebeurtenissen toetst aan Gods Woord.


A.J. Koejemans ( 1903 - 1982 ) is een voorbeeld van de overgang - of eigenlijk de terugkeer - van een niet-gelovige naar de kerk.

De auteur beschrijft hem als een milde communist, strevend naar vrede en gerechtigheid, die niet afwijzend staat tegenover kerk en godsdienst. Zijn Ò gebrek aan politieke standvastigheid Ò leiden tot een breuk met de communistische partij. Na veel innerlijke strijd hervindt Koejemans het geloof van zijn jeugd en wordt lid van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.


H.B. Visser (1904 - 1997) is van de Gereformeerde Kerken overgegaan naar het Rooms - Katholicisme.

Boeiend beschrijft de auteur de langzaam groeiende verandering in het denken van deze theoloog. Dr. Visser stuit _ naar zijn overtuiging - in de bijbel op vele plaatsen op het gelijk van de katholieken. Het boek vermeldt veel voorbeelden en in 1954 gaat hij over naar deze Kerk. Zijn vrouw gaat niet mee en we lezen, nadat Visser op zaterdag heeft bezocht, hij op zondag met zijn vrouw naar de Gereformeerde Kerk gaat.


Verder is er in Bekeerd een ruime keus uit allerlei omwentelingen en overgangen.

Naast Hendrik de Cock en Abraham Kuyper treffen we C. Busken Huet en Allard Pierson aan die beiden braken met de kerk.De socialist Domela Nieuwenhuis wordt gevolgd door Joop den Uyl, terwijl Johannes de Heer ook staat vermeld bij de bekeerlingen in dit prettig leesbare, levendig geschreven boek.

E. Ham
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina